၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံေနာက္ပိုင္း အစိုးရဘက္က တစ္ႀကိမ္သာဆက္သြယ္ဟု ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္ ခုနစ္ဖြဲ႕ တာဝန္ရွိသူေျပာၾကား

ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕၀င္ UWSA ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့စဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိ ယ အစည္းအေဝးၿပီးေနာက္တြင္ အစိုးရဘက္က တစ္ႀကိမ္သာ ဆက္သြယ္ထားေၾကာင္း ေျမာက္ပိုင္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ခုနစ္ဖြဲ႕၏ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ တာဝန္ရွိသူ တအာင္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (TNLA)ဒုဥကၠ႒ တာဂ်ဳတ္ဂ်ားက ေျပာသည္။ 


‘‘ၿပီးခဲ့တဲ့ လ ၁၄ ရက္၊ ၁၅ ရက္တုန္းက တ႐ုတ္ဘက္ကေန ေတာ့ သူတို႔ေတြ႕ခ်င္တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ၾကားတာေတာ့ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္က ဦးသိန္း ေဇာ္က သူတို႔ဘက္က ကမ္းလွမ္း တာ တ႐ုတ္က တစ္ဆင့္ေျပာတာ ေပါ့။ ဒီဘက္ ေျမာက္ပိုင္းေလးဖြဲ႕ တ႐ုတ္ျပည္မွာေတြ႕ဖို႔။ ေနာက္ၿပီး ‘ဝ’၊ မိုင္းလား၊ ရွမ္းနဲ႔က သတ္သတ္ေတြ႕ဖို႔ ဆိုၿပီး ဖိတ္လာတဲ့အခါက် ေတာ့ အဖြဲ႕တိုင္းက လက္မခံဘူး ေလ’’ဟု တာဂ်ဳတ္ဂ်ားက ဇူလိုင္ ၈ ရက္တြင္ ေျပာသည္။ NCA မထုိးဘဲ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမည္ဆိုေသာ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီကို ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္အေျချပဳ ‘ဝ’ လက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (UWSA)၊ ကခ်င္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕(KIA)၊ မုိင္းလားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (NDAA)၊ တအာင္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (TNLA)၊ ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ (MNDAA)၊ ရခိုင္လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕ (AA)ႏွင့္ ရွမ္းလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕ (SSPP)တို႔မွ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ စုဖြဲ႕ထားၿပီး ဥကၠ႒မွာ UWSA ျဖစ္သည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တိုင္း ရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းအားလံုးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို NCA လမ္း ေၾကာင္းအတိုင္း ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆံုရာ တြင္လည္း ၎တို႔ခုနစ္ဖြဲ႕၏ေကာ္ မတီႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္မဟုတ္ဘဲ ခြဲ ၍ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုး ရဘက္က ေျပာဆိုထားသည္။ 

‘‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ျဖစ္ဖို႔ ကေတာ့ ေတြ႕ဖို႔ေတာ့ လိုတယ္ ေလ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က အၿမဲ တမ္းႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခြဲၿပီး ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔မေတြ႕ခ်င္ ဘူး။ အားလံုးေပါင္းၿပီး ေတြ႕မွပဲ ေတြ႕မယ္’’ဟု တာဂ်ဳတ္ဂ်ားက ဆိုသည္။ 

ေျမာက္ပိုင္း လက္နက္ကိုင္ ခုနစ္ဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္း ေပးမႈျဖင့္ ေမလက က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံသို႔ အထူး ဖိတ္ၾကားသူအျဖစ္ တက္ေရာက္ ခဲ့သည္။ အဆိုပါခရီးစဥ္တြင္ ႏိုင္ငံ ေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ လည္း ေျမာက္ပိုင္းကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကို အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ခြဲ၍ ေတြ႕ဆံုခဲ့ သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ UWSA, KIA, NDAA ႏွင့္ SSPP ကိုယ္စားလွယ္္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ TNLA, MNDAA ႏွင့္ AA ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို လည္းေကာင္း ႏွစ္ဖြဲ႕ခြဲ၍ ေတြ႕ဆံု ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။