အစုိးရအေနျဖင့္ အုိင္စီတီက႑အေပၚ အာ႐ုံစုိက္ရန္လုိအပ္သည္ဟု ဟြာေ၀းမွတာ၀န္ရွိသူ ေျပာ

ဘားကမ့္ရန္ကုန္ က်င္းပေနစဥ္(ဓာတ္ပံု−ေက်ာ္ဇင္သန္း)

တုိင္းျပည္စီးပြားေရး တုိးတက္မႈကုိ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည့္ အိုင္စီတီက႑ကုိ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ အာ႐ုံပုိမုိ ထားရွိရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ဟြာေ၀းကုမၸဏီ၏ ျမန္မာစီအီးအုိ Mr.Zhang Limanက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အုိင္စီတီ ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျခခံအ ေဆာက္အအုံမွ်ေ၀အသုံးျပဳမႈအ ပါအ၀င္ အျခားေသာကိစၥရပ္မ်ား စြာကုိ ေျဖရွင္းရန္လုိအပ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးကုိ အ ေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ အုိင္စီ တီက႑ကုိ ပုိမိုအာ႐ုံစိုက္ရန္လို အပ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။


ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အုိင္စီတီနယ္ ပယ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္ ေက်ာ္က တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ ၌ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမရွိ ေတာ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကြန္ပ်ဴ တာအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ဦးခြန္ဦးက မတ္လအတြင္း၌ ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။  အုိင္စီတီနယ္ပယ္သည္ ၂၀၀၁-၀၄ အတြင္းအတုိးတက္ ဆံုးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၄ ေနာက္ပိုင္း တိုးတက္မႈမရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ အ လားတူအစုိးရ၏ ကူညီေထာက္ ပံ့မႈလည္း ၂၀၀၄ ေနာက္ပုိင္းမရွိ သေလာက္ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း ျမန္ မာႏုိင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ က သံုးသပ္သည္။

‘‘ျမန္မာႏုိင္ငံက အျခားႏုိင္ငံ ေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ ကြာဟခ်က္ႀကီးမား (အုိင္စီတီက႑) ေနပါေသး တယ္။ အေျခခံအေဆာက္အအုံ မွ်ေ၀သုံးစြဲျခင္းလုိမ်ိဳး အျခားကိစၥ အေျမာက္အျမားလည္း ေျဖရွင္း စရာရွိေနပါေသးတယ္’’ ဟု Mr. Zhang Liman က ေျပာသည္။

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရ တာမ်ားအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္၊ တာ၀ါတုိုင္ႏွင့္ ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္းမ်ား အ ခ်င္းခ်င္းမွ်ေ၀အသုံးျပဳရန္ ပုိ႔ ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ ႀကီးဌာနက တုိက္တြန္းထား ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ တာ၀ါတိုင္မ်ားကုိ ေအာ္ပေရတာ မ်ား မွ်ေ၀အသုံးျပဳေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ ေမာင္က ေျပာသည္။

‘‘အစုိးရအဆက္ဆက္က အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရ၊ ေကာင္းမြန္ ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေတြကုိ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ေန ရာမွာ အုိင္စီတီကုိ မျဖစ္မေနအ သုံးျပဳရမယ္ဆုိတာ အားလုံးက လက္ခံထားတယ္။ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔အတြက္ အုိင္စီတီ ကုိ မျဖစ္မေန အသုံးျပဳရမယ္လုိ႔ အစိုးရတုိင္းက ေျပာေနေပမယ့္ လည္း အခုထိထူးျခားတာ ဘာ တစ္ခုမွ မေတြ႕ရေသးပါဘူး’’ ဟု ဦးခြန္ဦးက ေျပာသည္။