နႏၵ

 • ရွစ္ေလးလံုး ႏွစ္(၃၀)ျပည့္အခမ္း အနားတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအ သင္း(AAPP)က အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္းမွ အႏုပညာပစၥည္းမ်ား ကို ျပသထားရာ...
 • တပ္မေတာ္ ေနာက္ဆံုး အႀကိမ္ အာဏာသိမ္းစဥ္က ၂၃ ႏွစ္အထိ ၾကာခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ‘အာဏာသိမ္းမည္’ဟူသည့္ စကားလံုးက သက္ေရာက္မႈႀကီး သည္။ မၾကာေသးမီက ဘန္...
 • Thursday 2018-06-21
  ‘ေမြးေန႔ေက်ာ္ရင္ေကာင္းၿပီ သာမွတ္’ ဟူေသာေဗဒင္စကားမွာ ျမန္မာတို႔ႏွင့္ အကြၽမ္းတ၀င္ရွိလွ သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚ ခ်စ္ခင္ယံုၾကည္သူမ်ားမွာ အေကာင္းေတြအ...
 • Thursday 2018-06-14
  သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးစိုးသိန္းေရးသည့္‘ဒီမိုကေရစီႏိုင္ ငံေတာ္သစ္ႏွင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္’ စာအုပ္ထြက္လာသည့္အခါ ေမ့ ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ ျဖစ္ေနသည့္...
 • Wednesday 2018-06-06
  အေျခခံ ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းၿပီးသား ပုဒ္မအခ်ိဳ႕ကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက စာတစ္တန္ေပတစ္တန္ထုတ္လိုက္ျခင္းက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုတင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ကိုင္တြယ္ေတာ့မည္ဟု...
 • Thursday 2018-03-29
  ဦး၀င္းျမင့္ သမၼတျဖစ္လာ လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ နာယကထံ သူ၏ပုိင္ဆိုင္မႈစာရင္းအပ္ရန္ ေခါင္းစားရမည္ မဟုတ္ပါ။ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ဝန္းက်င္ ႏုိင္ငံေရးသမား...
 • Saturday 2018-03-24
  ဦး၀င္းျမင့္ သမၼတျဖစ္လာလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယ ကထံ သူ၏ပုိင္ဆိုင္မႈစာရင္းအပ္ရန္ ေခါင္းစားရမည္ မဟုတ္ပါ။ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ဝန္းက်င္ ႏ...
 • Thursday 2018-03-22
  တ႐ုတ္သမၼတ စီက်င္းပင္ ႏွင့္ ႐ုရွားသမၼတ ပူတင္တို႔သည္ သူတို႔၏ သမၼတရာထူး တည္ၿမဲေအာင္နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာသမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ကမူ...
 • ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ကို ကမၻာ တစ္လႊားက ခ်စ္သူမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္စြာဆင္ႏႊဲခဲ့ၾက သည္။ အခ်ိဳ႕က ေဈးဝယ္စင္တာမွာ၊ အခ်ိဳ႕ က ပန္းၿခံထဲမွာ၊ အခ်ိဳ႕က...
 • Thursday 2018-02-08
  (၁၀) ႏွစ္သက္တမ္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္၏ သက္တမ္းကုိ အဆုံးသတ္ရန္ ျပည္ၿမိဳ႕ေဒသခံ ႏုိင္ငံေရးအင္အား စုမ်ားက ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ေတာင္း ဆုိေနသည္။...

Pages