ေစာႏိုင္(အသံုးခ်ေဘာဂေဗဒ)

 • Tuesday 2017-04-11
  ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဟူေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံျဖင့္ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အႏုိင္ရခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား၏ အစိုးရအဖြဲ႕ ႏ...
 • ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းမ်ားက ဖတ္႐ႈမိသည့္ သတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ ႐ံုးတစ္႐ံုး၏ တံခါးေပါက္ဝ၌ လူ မ်ားစြာ အလုအယက္တုိးေဝွ႔ေန ၾကသည့္ သတင္းဓာတ္ပံုကို ေတြ႕ လိုက္သည္။ ျ...
 • ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွေဒသအတြင္း တည္ရွိၿပီး အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္လည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ေဒသတည္းေန တစ္ဖြဲ႕တည္းဝင္ ႏုိင္ငံတစ္ႏ...
 • လြန္ခဲ့ေသာ ငါးလခန္႔အခ်ိန္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳ လုပ္ခဲ့သည့္ ထိပ္တန္းအခြန္ထမ္း လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားေတြ႕ဆံုသည့္...
 • သီအိုရီႏွင့္ ေပၚလစီဟူေသာ ေဝါဟာရမ်ားကိုသံုး၍ ေခါင္းစဥ္ တပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသျဖင့္ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ေဝါဟာရမ်ား ႏွင့္ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ေရးေတာ့ မည္ဟု...
 • ယခုအခ်ိန္တြင္ အခြန္ဆုိသည့္အရာသည္ လူတုိင္းႏွင့္ ခပ္စိမ္းစိမ္းအေျခအေနမ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္ ေတာ့။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေဆာက္ အအုံထဲ၌ အခြန္ဆုိသည္ကို ေက်...
 • အဒမ္စမစ္၊ ကားလ္မာ့ခ္စ္ (Karl Max)ႏွင့္ ဂြၽန္ေမနတ္ကိန္းစ္ (JohnMaynard Keynes)တို႔ သည္ ေဘာဂေဗဒအေတြးအေခၚ ေျမာ္ျမင္မႈသမုိင္းတြင္ ထင္ရွားခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္...
 • ႏုိင္ငံျခားေငြေစ်းကြက္ထဲရွိ လူမ်ားသာမက ေဒၚလာေငြႏွင့္တိုက္ ႐ိုက္ပတ္သက္ျခင္းမရွိသည့္သူ မ်ားပါ စိတ္၀င္တစားျဖစ္ကာ အံ့ၾသထိတ္လန္႔ခဲ့ရသည့္ က်ပ္- ေဒၚလာလဲလွယ္...
 • ဗီယက္နမ္ကုိ စိတ္ကူးျခင္း စစ္၏အနိ႒ာ႐ံုမ်ားစြာရွိခဲ့သည့္ႏုိင္ငံ၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳေနေသာ ခေမာက္္မ်ားေဆာင္းထားသည့္...
 • ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၊ စီးပြားေရး အေဆာက္အအံုတစ္ခုအတြင္း ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဓိကအက်ဆံုးအဖြဲ႕အစည္းမွာ ဗဟိုဘဏ္ျဖစ္သည္ကို စီးပြားေရးဗဟုသုတရွိေသာ ႏ...

Pages