ၾကည္ေနဝင္းမင္း

 • Thursday 2015-07-30
  ယီမင္ႏုိင္ငံ၏ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ျပည္တြင္းစစ္မွာ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အေျပာင္းအလဲျဖစ္လာခဲ့သည္။ အီရန္၏ လက္ကိုင္တုတ္ဟု အာရပ္ႏုိင္ငံမ်ားက ႐ႈျမင္ေသာ ဟိုသီမ်ားအင္အားႀ...
 • Thursday 2015-06-18
  တာဂ်ီကစၥတန္ႏွင့္ အာဖဂန္ နစၥတန္နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အုိင္အက္စ္အဖဲြ႕ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ အစၥလာမ္မစ္စစ္ေသြးႂကြ မ်က္ႏွာသစ္တစ္ခုေပၚထြက္ေနသည္။ ယင္းေဒသတြင္...
 • Wednesday 2015-05-20
  စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးစႏုိင္ငံအမ်ားအျပား၌ ျပည္တြင္း၀ယ္လုိအားက်ဆင္းေနခ်ိန္တြင္ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ျခင္းျ...
 • Wednesday 2015-05-13
  ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘး၏ မၾကာေသးမီက အေမရိကန္ႏုိင္ငံသုိ႔ အလည္အပတ္ခရီးမွာ ၎၏ အျမင္အရဆုိလွ်င္ အလြန္ေအာင္ျမင္ပါသည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ၁၈ ႏွစ္ၾကာ ကာက...
 • Thursday 2015-05-07
  ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၏ ေမလ ၇ ရက္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ၌ ထိပ္ဆံုးမွ ေအာင္ပြဲခံသူ မည္သူမဆုိ သိသာထင္ရွားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္ေရး ကတိက၀တ္ျပဳခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ရပါ...
 • Friday 2015-05-01
  လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း အာရွေဒသ၏ စီးပြားေရး တစ္ဟုန္ထိုးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားမွာ ကမၻာ့ဘ႑ာေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ားစြာတြင္ ထင္ဟပ္မႈမရွိဟု အာရွ...
 • Wednesday 2015-04-22
  သူသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ရာဇ၀င္တြင္ ေလးစားခံရမႈအမ်ားဆံုး၊ ေ၀ဖန္ခံရမႈအမ်ားဆံုး၊ အလြန္အကြၽံ ဆန္းစစ္ေလ့လာခံခဲ့ရေသာ အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။...
 • Thursday 2015-04-09
  ‘‘အေမရိကန္က်ဆံုးပါေစ’’ (Death to America) ဆိုေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားႏွင့္ တားဆီးပိတ္ဆို႔မႈ ေခတ္ကုန္ဆံုးသြားေစရန္ အလားအလာေကာင္းေသာ ႏိုင္ငံေရးငလ်င္ဟု ဆိုႏ...
 • Wednesday 2015-04-01
  အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္ေရးတိုက္ပြဲမွာ ရွီးဟိုက္ႏွင့္ ဆြန္နီဟူေသာ အစၥလာမ္ဘာသာ၏ ဂိုဏ္းႀကီးႏွစ္ဂိုဏ္းၾကား ေရွးက်ေသာ ရန္လိုမုန္းတီးမႈမွ အစ...
 • Wednesday 2015-03-25
  ေရရွည္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအနက္ ကေလးသူငယ္တိုင္းအတြက္ အရည္အေသြးျပည့္ပညာေရးအေပၚ ရင္းႏွီးျမႇဳ...

Pages