ၾကည္ေနဝင္းမင္း

 • Wednesday 2017-03-08
  ယခုႏွစ္ကုန္ပုိင္းက ဂ်ာမနီ ႏုိင္ငံ ဟမ္းဘတ္ၿမိဳ႕၌ ဂ်ီ-၂၀ ေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႕ဆံုခ်ိန္တြင္ အာဖရိက၏ အနာဂတ္တြင္ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရးမွာ အထင္ကရေနရာ မွ ပါ...
 • Wednesday 2017-03-01
  အေမရိကန္က တ႐ုတ္အား တင္ပုိ႔မႈထက္ တ႐ုတ္က အေမရိ ကန္ႏုိင္ငံသုိ႔ ပို႔ကုန္မွာ ပုိမ်ားပါ သည္။ ယင္းအေပၚ အေမရိကန္ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔က ေဒါသ ထြက္ေနသည္။ ေဒၚနယ္ထရန္႔...
 • Wednesday 2017-01-11
  အၾကမ္းဖက္ခန္႔မွန္းခ်က္အရဆုိရင္ ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္က အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ၇၅,၀၀၀ ေလာက္ အလုပ္က ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အလုပ္ျပဳတ္သြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီထဲက...
 • Wednesday 2016-12-21
  အင္ဒုိနီးရွားသုိ႔ ပထမဆံုး ႏုိင္ငံေတာ္အလည္အပတ္ခရီးအျဖစ္ ၂၀၁၀ တြင္ ဘားရက္အုိဘားမား ဂ်ကာတာသုိ႔ လာေရာက္ခဲ့စဥ္က တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ နံနက္ ၄ နာရီမွစ...
 • Wednesday 2016-12-14
  ဥေရာပတုိက္တစ္၀န္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အခုိင္အမာအင္အားစုအျဖစ္ တည္ၿငိမ္မႈေပးခဲ့ေသာ ပင္မလက္၀ဲယိမ္းပါတီမ်ားအေပၚ ေထာက္ခံမႈ ၿပိဳလဲေနပါသည္။ ၂၀၀၈ က ဥေရာပစီးပြားက်...
 • Wednesday 2016-11-30
  အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ေရြး ေကာက္ခံသမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔ သမၼတျဖစ္လာပါက မည္သုိ႔ျပဳ မူမည္နည္း၊ မည္သည့္မူ၀ါဒမ်ား က်င့္သံုးမည္နည္း ဆိုသည္ကို ကမၻာႀကီးက ၿပီးခဲ့သည့္...
 • Wednesday 2016-11-23
  ကုိလံဘီယာအစိုးရႏွင့္ ႏုိင္ငံ ၏အႀကီးမားဆံုးသူပုန္အုပ္စုၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ကိုလံဘီယာျပည္သူ မ်ားက လူထုဆႏၵခံယူပြဲတစ္ရပ္ တြင္ ပြ...
 • Wednesday 2016-11-16
  ေဒၚနယ္ေဂ်ထရန္႔သည္ အရည္အခ်င္းမျပည့္မီတဲ့ စိတ္ဓာတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ႀကံ႕ခိုင္မႈမျပည့္၀သူ၊ ဘယ္ေသာအခါမွ် သမၼတမျဖစ္သင့္သူ၊ ႏုိင္ငံအတြက္ အႏ​ၲရာယ္တစ္ရပ္ဟု သမၼ...
 • ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံတြင္ ဆယ္စု ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ အေမ ရိကန္ႏုိင္ငံႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ ေျမာက္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕မႈ အလ်င္အ ျမန္ယိုယြင္းပ်က္စီးေနၿပီး ပင္လယ္...
 • Wednesday 2016-11-02
  ျမင့္မားေသာ အျမတ္ရာခုိင္ႏႈန္းရွာေဖြေနေသာ ေလယာဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ ဘုိးရင္းကုမၸဏီသည္ အစားထိုးအစိတ္အပိုင္းမ်ား ႏွင့္ ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္...

Pages