ျမင့္မိုရ္ေဆြ

 • Wednesday 2017-09-13
  စက္တင္ဘာလ ပထမပတ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး႐ံုးခ်ဳပ္မွာ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာဝယ္ယူခြင့္ရရွိသူမ်ားအား အိမ္ခန္းမ်ားကို မဲႏိႈက္သတ္မ...
 • Wednesday 2017-09-06
  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔မွစ လံုၿခံဳေရးစခန္း ၃၀ ကို တစ္ၿပိဳင္တည္း စုၿပံဳတိုက္ခိုက္တဲ့ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသမွ ARSA တို႔ရဲ႕ အၾကမ္းဖက္တုိက္ပြဲမ်...
 • Wednesday 2017-09-06
  ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔မွစ လံုၿခံဳေရးစခန္း ၃၀ ကို တစ္ၿပိဳင္တည္း စုၿပံဳတိုက္ခိုက္တဲ့ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသမွ ARSA တို႔ရဲ႕ အၾကမ္းဖက္တုိက္ပြဲမ်...
 • Wednesday 2017-08-30
  စာေရးသူဟာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္ ၂၃ ရက္ေန႔မွာ ပဲခူးတုိင္း ေဒသႀကီး ပဲခူးၿမိဳ႕မွာ က်င္းပတဲ့ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအလုပ္ ႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို...
 • Wednesday 2017-08-16
  ျမန္မာျပည္ဟာ သာမန္အားျဖင့္ အာဆီယံႏုိင္ငံေတြအထဲမွာ သတ္ပြဲျဖတ္ပြဲေတြ အလြန္မ်ားတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံလို႔ ဆုိရပါမယ္။ ပထမသတ္ပြဲျဖတ္ပြဲက အေနာက္ေတာင္ၿခံစည္း...
 • Wednesday 2017-08-09
  မ်က္ေမွာက္ေခတ္၌ သံဃာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၌ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သေလာဟူေသာ ေမးခြန္းတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာ၏။ အခ်ိဳ႕က ပါဝင္သင့္သည္ဟုလည္းေကာင္း၊ အခ်ိ...
 • Wednesday 2017-08-02
  ဤေဆာင္းပါးကို ‘ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ဆုိလွ်င္ ဗိုလ္ေအာင္ဒင္လို ေျပာျပခ်င္’ဆိုတဲ့ ယခင္အပတ္ ေဆာင္းပါးနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ဖတ္႐ႈၾကေစခ်င္ပါတယ္။ ယခင္ေဆာင္းပါးမွာ ပါ...
 • Wednesday 2017-07-26
  လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေဒသနာေတာ္လာ ရင္ဝကို ျမားစူးေနေသာ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အလြန္တူ၏။ ျမားတစ္စင္းမဟုတ္ ႏွစ္စင္းတိတိ စူးဝင္ေသာ ဒဏ္ရာ ကို လူဦးေရ ၅...
 • Wednesday 2017-07-12
  ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ား၌ က်ဴးေက်ာ္ ရပ္ကြက္မ်ား အလြန္ မ်ားျပားလာ သည္ႏွင့္အမွ် ရာဇဝတ္မႈမ်ား တုိး ပြားေလ့ရွိေၾကာင္းႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္ ရပ္ကြက္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္း၍ အ ျ...
 • Wednesday 2017-07-05
  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ က်ဴးေက်ာ္မ်ားအပါအဝင္ အိုးပိုင္အိမ္ပိုင္မရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား ေနထိုင္ေရးအတြက္ ဧက ၂,၀၀၀ ရွိ စီမံကိန္းတစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္...

Pages

Top News