ျမင့္မိုရ္ေဆြ

 • Wednesday 2017-02-22
  ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေခါင္းစီးေအာက္မွ ၿမိဳ႕ျပေျမေတြကို ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးအပ္ရာမွာ အဖိုးတန္ေျမေနရာေတြနဲ႔ သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ား...
 • လက္ရွိ တစ္ႏွစ္သားအစိုးရ ၏ အရိပ္အာဝါသေအာက္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္၌ အလြန္ထူးျခားေသာ က်ဴးမ်ိဳးစိတ္သစ္တစ္မ်ိဳး ႀ...
 • Wednesday 2017-02-08
  ဝင္ေငြနည္းသူမ်ား လက္လွမ္းမီေသာအိမ္ရာ (Affordable Hous-ing) လုိ႔ဆုိရာမွာ အေရာင္းအိမ္ရာ (Affordable Homeownership)နဲ႔ အငွားအိမ္ရာ (Affordable...
 • Wednesday 2017-02-01
  မ်က္ေမွာက္ကာလ၌ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာဟူေသာ စကားလံုးကို သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား၏ စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ မၾကာခဏ ေတြ႕ျမင္ၾကရ၏။ တန္ဖိုးနည္းအေရာင္းအိမ္ရာ အမ်ိဳ...
 • Wednesday 2017-01-25
  စာေရးသူသည္ ပုဂံဘုရားဖူးသြားေရာက္တိုင္း ေစတနာႀကီးဘုရားကို မေရာက္ေရာက္ေအာင္ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ေလ့ရွိပါသည္။ သီရိပစၥယာမွ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕သို႔သြားသည့္...
 • Wednesday 2017-01-18
  စင္ကာပူသည္ အလြန္ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာ၏။ ဘြဲ႕လြန္ပညာတတ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ေပါမ်ားၿပီး လစာလည္း အလြန္ေကာင္း၏။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပညာတတ္အမ်ားအျပားသည္ စင္ကာပူတြင္...
 • Wednesday 2017-01-11
  မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမဟာဗ်ဴဟာ ၂၀၄၀ ကို အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးဆြဲခိုင္းေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ၿမိဳ႕သစ္ခုနစ္ၿမိဳ႕...
 • Wednesday 2017-01-04
  အခုအိမ္ရာေတြမွာဆိုရင္ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္၊ တန္ဖိုးျမင့္ဆုိၿပီး ခြဲထားပါတယ္။ အမ်ားအထင္ တန္ဖိုးဆုိတာကေတာ့ ေငြေရးေၾကးေရးအရ ခြဲျခားထားတယ္လို႔ ထင္မွ...
 • အိႏိၵယႏုိင္ငံ ဗုဒၶဂယာရွိ မင္း တုန္းမင္းဇရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သီေပါမင္း၊ ဦးစႁႏၵာမုနိ (U Chan-dra Mani)ႏွင့္ အနာဂါရိကဓမၼပါလ (Anagarica Dhammapala) တုိ႔၏...
 • Wednesday 2016-12-21
  ကမာၻေပၚရွိ ‘ရန္’ အလြန္မ်ားတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြထဲမွာ စာေရးသူတုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံလည္း ပါဝင္ေနမယ္လို႔ ထင္ျမင္မိပါတယ္။ ရန္လို႔ေျပာတဲ့ေနရာမွာ သဘာဝေဘးရန္နဲ႔...

Pages