Opinion

 • Wed 20 Sep 2017 - 10:16
  စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္။ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီခရီးတြင္ အာဏာရွင္အစိုးရကို ေတာ္လွန္ကာဒီမိုကေရစီကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ အေရးေတာ္ပံုတစ္ခု တစ္ခန္းရပ္ခဲ့ေသာေန႔။ ‘ႏုိင္ငံေတာ္ တစ္၀န္းလံုးတြင္အဘက္ဘက္မွ ယုိယြင္းေနေသာအေျခအေနကို အခ်ိန္မီထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္’ ဆုိေသာ စကားလံုးျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုေက်ာ္ၾကာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစတင္ခဲ့ေသာေန႔။ ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္ ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ စစ္အာဏာသိမ္းမႈသည္ ၂၉ ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ လူထု၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာမႈ ေၾကာင့္ အျမင့္မားဆံုးအေျခအေန အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံု၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားက စက္တင္ဘာ ၁၈ စစ္အာဏာသိမ္းမႈျဖင့္ တစ္ခန္းရပ္သြားသည္။
 • Tue 19 Sep 2017 - 20:34
  ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္စိန္ေခၚမႈေတြကတစ္ ခုမွလြယ္ကူတာ၊ ဒါမွမဟုတ္႐ိုးရွင္းတာမ်ိဳး မရွိပါဘူး။ ကြၽန္မတို႔ ႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈဟာ ရာစုႏွစ္ဝက္ေလာက္ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈခံခဲ့ရတဲ့ အေျခအေနကေန ေျပာင္းလဲေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ကြၽန္မတို႔ဟာ ႏုိင္ငံကို ေျမေတာင္ေျမႇာက္ျပဳျပင္ေနတဲ့ အဆင့္မွာပဲ ရွိေသးၿပီး ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ ဒီမိုကေရ စီမ်ိဳး မဟုတ္ေသးပါဘူး။
 • Tue 19 Sep 2017 - 19:16
  ႏုိ္င္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳး သားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံေတာ္ အေျချပမိန္႔ခြန္းကို စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာနတြင္ ေျပာၾကားခ်က္ကို ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ိဳ႕၌ LED ဘုတ္မ်ားျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့ရာ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအပါအဝင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက တက္ေရာက္နားေထာင္၍ ျပည္သူအခ်ိဳ႕က  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ေထာက္ခံေၾကာင္း ရပ္တည္မႈ ျပသခဲ့သည္။
 • Mon 18 Sep 2017 - 21:43
  လူမႈစီးပြားစြမ္းအားစုတို႔က ဒီမုိကေရစီအကူးအေျပာင္းႏုိင္ငံမ်ားမွာ ဘယ္အခန္းက႑ေတြကေန ပါ၀င္ေနၾကသည္လဲ။ လူမႈစီး ပြားအနိမ့္အျမင့္ႏွင့္တက္ေစ၊ က် ေစျခင္းဆုိသည္က ဘယ္အေပၚ မွာ မူတည္ေနသည္လဲ။ ဘယ္လုိ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္ကိစၥရပ္ေတြက ႏုိင္ငံႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးတို႔ကုိ သက္ေရာက္ေစ သည္လဲ။ အာရွႏွင့္ လက္တင္ (ေတာင္)အေမရိကတို႔မွ အကူး အေျပာင္း ၁၀ ႏုိင္ငံကုိ ေလ့လာ ခဲ့ၾကရင္း သုံးသပ္ေတြ႕ရွိႏုိင္ခဲ့ၾက ၿပီျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးႏွစ္ရပ္စလုံးေျပာင္းလဲ ကူးေျပာင္းႏိုင္ၾကပါမွ ဒီမုိကေရစီ အကူးအေျပာင္း  ေအာင္ျမင္ႏုိင္ သည္။ ဒီႏွစ္ရပ္ကလည္း သီးျခား စီခြဲထုတ္၍ ရႏုိင္၊ ရေကာင္းေသာ အရာေတြမဟုတ္ၾက။ ဒဂၤါးတစ္ ျပား၏ ေခါင္းႏွင့္ပန္းလုိပင္။ ဤ ဥပမာႀကီးက ႐ိုးအီေနၿပီဆုိႏုိင္ျငား ဘယ္လုိမွ မလြန္ဆန္ႏိုင္၊ အျငင္း မထြက္ႏုိင္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ႏုိင္ငံတစ္ ႏုိင္ငံ၊ အထူူးသျဖင့္ ဒီမုိကေရစီသုိ႔ ဦးတည္ကူးေျပာင္းေနေသာ ႀကိဳး စားရဆဲ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြက္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးကုိ ယွဥ္တြဲ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ေနၾကရ ေသာ ‘ႏုိင္ငံေရးရာ စီးပြားေရး’ (Political Economy) က ထဲထဲ ၀င္၀င္  အခရာက်လာပါေတာ့ သည္။ ဤနယ္ပယ္ကုိ သေဘာ တရား၊ လက္ေတြ႕ႏွစ္ဖက္စလုံး ပုိင္ႏုိင္လြန္းပါမွ ေတာ္႐ုံက် ေၾကာင္း ႐ႈပ္ေထြးျမားေျမာင္လွ သည့္ စိန္ေခၚမႈေတြ၊ အက်ပ္အ တည္းႏွင့္ အခက္အခဲေတြ၊ ပဋိ ပကၡႏွင့္ ၀ိေရာဓိေတြ၊ ျပႆနာ ေတြက ရွင္းရွင္းႀကီးျပသေနပါ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း စတီဖင္ဟက္ ဂါ့ဒ္ႏွင့္ ေရာဘတ္ေကာ့ဖ္မန္း (Stephan Huggard and Robert Kaufman) တို႔က ဤ အေသးစိတ္ေလ့လာခ်က္စာအုပ္ (က်မ္း)ကုိ ‘ဒီမုိကေရစီအကူးအ ေျပာင္းမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးရာစီးပြား ေရး’ (The Political Economy of Democratic Transitions) ဟု တည့္တည့္ႀကီးအမည္ေပးထား ျခင္းျဖစ္၏။
 • Mon 18 Sep 2017 - 20:35
  (၁) ငယ္ငယ္က ဖတ္ခဲ့ရဖူးတဲ့ ဓာတ္ပုံတစ္ပုံအေၾကာင္းေလး သတိရလာမိလို႔ ျပန္လည္မွ်ေ၀ပါ ရေစ။ ‘The Vulture and the LittleGirl (လင္းတနဲ႔ ေကာင္မေလး)’ လုိ႔ နာမည္ႀကီးတဲ့ အဲဒီဓာတ္ပုံ ဟာ ကမၻာ့သတင္းဓာတ္ပုံသမုိင္းမွာ အေ၀ဖန္ခံရဆုံး သတင္းဓာတ္ပုံတစ္ပုံ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဆူဒန္ႏုိင္ငံမွာ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြအငတ္ေဘးကို ရင္ဆုိင္ေနၾကရခ်ိိန္မွာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢက စားနပ္ရိကၡာေတြ ေထာက္ပံ့ရပါ တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံသား ဓာတ္ပုံသတင္း ေထာက္ ကယ္ဗင္ကာတာ (KevinCarter) တစ္ေယာက္ ဆူဒန္ကိုသြားေရာက္ၿပီး သတင္းရယူပါတယ္။၁၉၉၃ မတ္လရဲ႕ တစ္ခုေသာေန႔မွာ Ayod လို႔ေခၚတဲ့ ရြာတစ္ရြာနားမွာ ကယ္ဗင္ကလင္းတနဲ႔ေကာင္မေလးဓာတ္ပုံကို ႐ုိက္ကူးခဲ့ပါတယ္။ ဓာတ္ပုံထဲမွာ အစားအေသာက္ မစားရတာ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ
 • Mon 18 Sep 2017 - 20:33
  လုပ္ငန္းခြင္အသီးသီးမွာ ရာထူးအဆင့္ အ လုိက္ ဝန္ထမ္းတိုင္းမွာ ဖိအားကိုယ္စီ ရွိၾကပါတယ္။ ရာထူးငယ္တဲ့ ေအာက္ေျခ ဝန္ထမ္းေတြ အလုပ္ေတြေၾကာင့္ ေခါင္းမေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ ႐ႈပ္ေထြး ေနခ်ိန္မွာ ရာထူးႀကီးႀကီးရယူထား တဲ့ အဆင့္ျမင့္အရာထမ္းေတြ လည္း ေလေအးေပးစက္ေအာက္ မွာ ေခြၽးေစးေတြ ျပန္ေနေလ့ရွိပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ တိုင္းက ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းေတြျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ေတြက ေပ်ာ္စရာမေကာင္းဘဲ စိတ္ဖိစီး စရာေနရာလို႔ ျမင္လာရင္ အဲဒီ အျမင္ကို အျမန္ဆံုး ေျပာင္းလဲပစ္ ဖို႔ လုိပါတယ္။ ေပ်ာ္စရာမေကာင္း ေတာ့ဘူးလို႔ ျမင္လာရင္ အဲဒီလုပ္ ငန္း က်႐ံႈးဖို႔ နီးစပ္လာပါၿပီ။
 • Sun 17 Sep 2017 - 22:16
  ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကို ရခိုင္အေရးဟုသာမက ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးအျဖစ္ ျမင္ထားခဲ့ၾကသူေတြအေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကာလအလြန္ ပဋိပကၡေတြျဖစ္အၿပီး၌ ပိုထင္ထင္ရွားရွား သိနားလည္ထားခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုကာလအတြင္းကတည္း ကေထာင္ေခ်ာက္ေတြ၊က်ံဳးႏွင့္ ၿမႇံဳးေတြ၊ ေလ်ာ့ရိေလ်ာ့ရဲ ကိုင္တြယ္မႈေတြ၊ ကစားကြက္ေတြကို ခပ္ရွင္းရွင္းျမင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးသားပင္။ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ ပိုႀကီးထြားလာမည့္မီး။ ယခုအရပ္သားအစိုးရ (အာ ဏာတစ္ဝက္သာ ရထားေသာ Quasi အစိုးရဟုလည္း ျမင္ၾက၊ ေခၚၾကပါ၏) လက္ထက္ ေဘး က်ပ္နံက်ပ္အျဖစ္ဆံုး၊ စိန္ေခၚမႈ အႀကီးမားဆံုး ထိပ္ပိုင္းကိစၥရပ္ ေတြထဲ ရခိုင္အေရးလည္းပါဝင္ လာခဲ့ေပၿပီ။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဆိုးေမြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေဝးကြာ ဆဲ ျပည္တြင္းစစ္၊ လူမႈစီးပြားအုပ္ စီးခံထားရမႈေတြကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္၏။ ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာ၊ ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ေနာက္ပိုင္းကာလ ေတြအေရာက္၌ေတာ့ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အေရးကိစၥႏွင့္ အတူ နဂိုရွိႏွင့္ၿပီးသားႏိုင္ငံတကာ ဖိအားေပးမႈေတြျဖင့္ ကုလသမဂၢ ဆီပင္ ရခိုင္အေရးေရာက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္၏။
 • Sun 17 Sep 2017 - 20:21
  သြားရင္းလာရင္း မျမင္ခ်င္အဆံုး၊ ေနရင္းထိုင္ရင္း မေတြ႕ခ်င္အဆံုး၊ မၾကားခ်င္ အဆံုးပါပဲ။ မ်က္စိထဲအျမင္မေတာ္တာေတြ၊ နားကိုကန္႔လန္႔ျဖစ္ေစတာေတြက မ်ားမွမ်ား။ အထူးအဆန္းေတြ ခ်ည္းပါပဲ။ ဒီေတာ့လည္း ေျပာ သင့္တယ္ထင္လို႔ ေျပာလိုက္ပါ တယ္၊ ေရးသင့္တယ္ထင္လုိ႔ ေရး လိုက္ပါတယ္။
 • Sun 17 Sep 2017 - 19:51
  Dominique Lapierre ေရးတဲ့ The City of Joy ကို စာေရးဆရာ ႀကီးျမသန္းတင့္ဘာသာျပန္ခဲ့တဲ့သုခၿမိဳ႕ေတာ္ ၀တၳဳကို ျမန္မာစာခ်စ္သူမ်ား ဖတ္ဖူးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။
 • Sat 16 Sep 2017 - 20:50
  (တစ္) အခုတစ္ခါေလာက္က်ား ေတြကုိ မ်ားမ်ားစားစားေတြ႕ရတဲ့ ေန႔ရယ္လုိ႔ စုံနံ႔သာၿမိဳင္မွာ မရွိဘူး လုိ႔ ထင္တာပါပဲဗ်ာရယ္။ ဟုတ္ ပ။ က်ားေတြက်ားေတြဆုိတာမွ တစ္ေတာလုံးကုိမ်ား အ၀ါနဲ႔အ စင္းတားထားေရာ့ေလသလားလုိ႔ ထင္ရတယ္။ က်ားေပါက္ကေလး ကစလုိ႔ က်ားစြယ္က်ိဳးႀကီးအထိ။ လက္ထဲမွာက ဆုိင္းဘုတ္ကုိယ္စီ ေထာင္လုိ႔။ တခ်ိဳ႕ဆုိင္းဘုတ္ေတြ မွာေရးထားတဲ့စာသားက ဆင္အ လုိမရွိတဲ့ခင္ဗ်။ တခ်ိဳ႕ဆိုင္းဘုတ္ ေတြက်ျပန္ေတာ့ က်ားနဲ႔ဆင္ လယ္ျပင္မွာေတြ႕ၾကစုိ႔တဲ့။ ေဩာ္ ...အင္တီအဲလီးဖင့္(Anti-Elep-hant) လုိ႔ဆိုတဲ့ ဆင္ဆန္႔က်င္ေရး အင္အားျပတဲ့ပဲြပါကလား။
 • Sat 16 Sep 2017 - 20:49
  ေျမာက္ကိုရီးယား၏ တုိက္ခ်င္းပစ္ဒုံးက်ည္စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္မႈသည္ အေရွ႕အာရွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာမက ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးကို ကေမာက္ကမျဖစ္ေစမည့္ အလားအလာမ်ားျမင့္မားလ်က္ရွိၿပီး ေဒသတြင္းသာမက ကမၻာ့စီးပြားေရးအေပၚ အဆိုး သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာေန သည္။ ၀ါရွင္တန္သည္ အေရွ႕ အာရွကို ဗ်ဴဟာေျမာက္ပို၍ အ ေလးထားရမည့္ အခင္းအက်င္း ျဖစ္လာေနသည္။ သမၼတေဒၚနယ္ ထရန္႔၏ လာမည့္ႏုိ၀င္ဘာခရီး စဥ္သည္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေသာ့ခ်က္ခရီးစဥ္ တစ္ခုဟု ဆိုႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အ ဆုိပါခရီးစဥ္ကို ကမၻာ့ျပည္သူမ်ား က ရင္သပ္႐ႈေမာေစာင့္ၾကည့္ေန ဦးမည္ ျဖစ္သည္။
 • Sat 16 Sep 2017 - 00:00
  ယခင္တစ္ပတ္က ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းျဖစ္ပ်က္ခဲ့ သည္မ်ားကုိၾကည့္၍ ႏုိင္ငံကုိဆူပူအုံႂကြေစလုိသူမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ေတာက္ေလာင္ေနေသာမီးကုိ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးအသြင္ဖန္တီး၍ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းျပႆနာမီးေတာက္ေလာင္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ ယုတ္မာသူတုိ႔၏ ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ႏုိင္င
 • Fri 15 Sep 2017 - 23:56
  (၁)
 • Fri 15 Sep 2017 - 20:50
  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သဘာဝက်က် လုပ္ျပခဲ့သည္မွာ လိုအင္ ဆႏၵႏွင့္ေမတၱာတရား၏ဝိညာဏ သိစိတ္ဆိုင္ရာ စံတန္ဖိုးမ်ားကို ျမန္မာျပည္သူလူထုလိုအပ္ခ်က္၊ လိုအပ္ခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီက်င့္ ေဆာင္ႏုိင္ေစေရး ကမ္းလွမ္းလွစ္ ဟျပလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအ ခ်က္ေၾကာင့္ သူမကို ပီတာပိုးဖန္ က ‘ရွာေဖြသူ’ တစ္ဦးဟု အမည္ တပ္ေခၚေဝၚရည္ၫႊန္းလိုက္ျခင္း လည္းျဖစ္ပါသည္။ ဤဆႏၵႏွင့္ ေမတၱာတရားကို ႏိုင္ငံေရးလိုအပ္ ခ်က္ျပ႒ာန္းမႈအစိတ္အပိုင္းတစ္ ရပ္အျဖစ္  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ‘ရပ္ခံ’ကိုင္စြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ပါဝါႀကီးမားျပည့္စံုလွေသာ ဤ ျမန္မာ့တန္ဖိုး (Burma Values) မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္အသံုးခ်၊ အသံုး ျပဳျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သူမ၏ ဦးေဆာင္မႈေနာက္ လိုက္ပါလာ ၾကေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ား၊ တုိင္းရင္း သားမ်ား၏ထိုထိုတန္ဖိုးမ်ား လို ခ်င္ဆႏၵမြန္ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္မႈ ျမင့္မားလာျခင္းေၾကာင့္လည္း ေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ‘အၾကမ္းမဖက္ေရး’၊ ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွား မႈ’ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အတူ က်ယ္ျပန္႔ႀကီးမား အင္အား ေကာင္းလွစြာ ထူေထာင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း လည္းျဖစ္သည္။
 • Fri 15 Sep 2017 - 20:19
  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကိုႏွစ္လၾကာ စာေပခရီးေရာက္ရွိေနတဲ့ ေမာင္ထင္ဟာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က ကင္တပ္ကီျပည္နယ္ လာ႐ူးခ႐ိုင္က ေဟာ့ဂ်င္ဗီးလ္ရြာ Lincoln Birth-place ကို ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ေအဘရာဟင္လင္ကြန္းဆိုတာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ၁၆ ဦး ေျမာက္ သမၼတပါ။ သူဟာ အေမ ရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ ေထာင္သူ ဖခင္ႀကီးမ်ား အမည္ စာရင္းမွာ မပါဝင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပ မဲ့ သူ႔ကုိ အေမရိကန္မွာ သမၼတ ေဂ်ာ့ခ်္ဝါရွင္တန္ၿပီးရင္ အႀကီးျမတ္ဆံုးပုဂၢိဳလ္လို႔ အသိအမွတ္ျပဳ ထားၾကပါတယ္။
 • Fri 15 Sep 2017 - 20:19
  (၁) ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးမွာ သိပ္ ကို လူသိမ်ားတဲ့ ဆို႐ိုးစကားတစ္ ခု ရွိပါတယ္။ ‘‘ရန္သူရဲ႕ ရန္သူ ဟာ မိတ္ေဆြ (The enemy of my enemy is my friend)’’ ဆို တဲ့ စကားပါပဲ။ အဲဒီသေဘာတ ရားက ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ႏွစ္ ေပါင္း ၄၀၀ (ဘီစီ ၄ ရာစု) ေလာက္ကတည္းက ရွိခဲ့တယ္လို႔ မွတ္သားရပါတယ္။ လူပုဂၢိဳလ္၊ အစုအဖြဲ႕၊ ႏိုင္ငံတစ္ခုခုဟာ မိမိရဲ႕ ရန္သူျဖစ္ေနလင့္ကစား အဲဒီ လူ ပုဂၢိဳလ္၊ အစုအဖြဲ႕၊ ႏိုင္ငံဟာ မိမိ ရဲ႕ တျခားရန္သူတစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႕၊ တစ္ႏိုင္ငံကို တိုက္ခိုက္ေနတဲ့သူ ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ မိတ္ေဆြအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာ တရားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
 • Thu 14 Sep 2017 - 21:24
  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေၾကာင္း ေရးသားထားေသာ ‘စာ’ေတြ ေရတြက္ရမလြယ္ ေလာက္ေအာင္မ်ားျပားလွသည္။ ပံုႏွိပ္စာသာမကေနာက္ပိုင္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာမ်ားတြင္ပါျဖစ္၏။ ဆက္၍လည္း ဆယ္စု၊ ရာစုမ်ားခ်ီ ေဖာ္ျပေနၾကရဦးမည္ဟု ယူဆပါသည္။ ယခုေဆာင္းပါးက ထုိထုိမ်ားျပားလွစြာေတြထဲမွ အမွတ္တရျဖစ္ခဲ့၊ ျဖစ္ဆဲ ‘စာ’ တစ္ပုဒ္ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ဘာသာျပန္ဆုိလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မူရင္းက ‘စာအုပ္သံုးသပ္ခ်က္’ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၌ အေလးဂ႐ုျပဳ ကိုးကားၾကရေသာ ကမၻာေက်ာ္ ‘ဒီမိုကေရစီဂ်ာနယ္’ (JOD-Journal Of Democracy)အတြဲ (၂၃)၊ အမွတ္ (၃)၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လထုတ္တြင္ ေဖာ္ျပထားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပိုေလးနက္သည့္ သေဘာေဆာင္ျခင္းပင္။ ရီဗ်ဴးျပန္လုပ္ထားသည့္ မွီျငမ္းစာအုပ္က လန္ဒန္အေျခစိုက္ နာမည္ေက်ာ္ဂ်ာနယ္လစ္ Peter Popham ၏ မာစတာပိစ္ဟုဆို ၾကေသာ ‘The Lady and The Peacock: The Life of Aung San Suu Kyi’ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၁ခုႏွစ္မွာ ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ေဝခဲ့၏။ ယခုအထိ အႀကိမ္ႀကိမ္႐ိုက္ႏွိပ္ေနရဆဲလည္း ျဖစ္သည္။ စထုတ္စဥ္ကတည္းက နာမည္ႀကီးလွခဲ့ၿပီးအေတာ္မ်ားမ်ား မွီျငမ္းကိုးကားၾကရဆဲစာအုပ္။ JOD မွာ ဤစာအုပ္ကို ရီဗ်ဴးျပန္ေရးခဲ့သူကလည္း အီသီယုိးပီးယားမွ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္၊  တရားသူႀကီး၊NED အဖြဲ႕ႀကီး၏ ဒီမိုကေရစီေရးရာ ပညာရွင္အမ်ဳိးသမီး Burtukan Midekssa ျဖစ္ေနျပန္ပါသည္။ စာအုပ္အၫႊန္း ‘စာ’ တစ္ပုဒ္ဆိုျခင္းထက္ ပိုေလးနက္၏။ ဒီမုိကရက္တစ္ အျမင္မ်ားျဖစ္ေနၿပီး ၾကည့္ျမင္ေတြးယူစရာေတြ အေတာ္ပါဝင္ေန၏။ ယခုငါးႏွစ္ႏွင့္ကိုးလ ၾကာလာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္းႏိႈင္းယွဥ္သံုးသပ္ဖြယ္မ်ားစြာ၊ ဆင္ျခင္ၾကည့္ဖြယ္ရာမ်ားစြာ ထင္ဟပ္ေနဆဲ။ လက္ရွိအခ်ိန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္ခြဲကာလအၾကာ ႀကံဳေတြ႕ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ အက်ပ္အတည္းမ်ားစြာၾကားမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပို၍ ပို၍ ေတြ႕ျမင္နားလည္ေစႏုိင္သည္ဟု ျမင္ပါ၏။ သံမဏိလိပ္ျပာဟု တင္စားၾကေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဝိညာဏစိတ္ကို ေလ့လာဆန္းစစ္တင္ျပခ်က္အားျပန္လည္ဘာသာျပန္ဆုိ တင္ျပလိုက္ပါသည္။ * * *
 • Thu 14 Sep 2017 - 20:29
  ခုရက္ပုိင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာ မ်ားေပၚမွာ ေက်ာင္းသားေတြအ႐ိုက္ခံရတဲ့ အ႐ႈိးဒဏ္ရာဓာတ္ပုံ ေတြ တင္လာၾကၿပီး ႐ုိက္တာကို မေက်နပ္သူေတြရဲ႕ ေ၀ဖန္သံေတြ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ထြက္ ေပၚလာပါတယ္။ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမေတြက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို ဆုံးမရာမွာ ႐ုိက္သင့္တယ္၊ မ႐ုိက္သင့္ဘူးဆို တဲ့ ကိစၥကပဲြဆူေနတာ အေတာ္ ၾကာပါၿပီ။ ႐ုိက္ႏွက္ဆုံးမတာကို လုံး၀လက္မခံတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားရွိသလို အခ်ဳိ႕ေသာဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကေတာ့ အလြန္အကြၽံ ႐ုိက္တာကို ကန္႔ကြက္ၾကတာ ရွိ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သာမန္အားျဖင့္ အျပစ္အေပၚမူတည္ကာ ႐ုိက္ သင့္ေၾကာင္း၊ ႐ုိက္တာကိုအျပစ္ မရွိပါလို႔ ခုခံေခ်ပသူဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။
 • Wed 13 Sep 2017 - 20:48
  စင္ကာပူမွ သတင္းစာမ်ားကို ဖတ္ရင္း စိတ္ဝင္စားစရာ သတင္းတစ္ပုဒ္ကို ေတြ႕မိသည္။ စင္ကာပူမွ Smart Nation Ini-tiative ကို တာဝန္ယူထားရေသာ ဝန္ႀကီးတစ္ပါးျဖစ္သူ Vivian Ba-lakrishnan မွ စင္ကာပူတြင္ က်င္းပေသာ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ ႏုိင္ငံတကာသိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ၿပိဳင္ပြဲဖြင့္ပြဲတြင္ ေျပာလိုက္ေသာ စကားတစ္ခြန္းျဖစ္သည္။ စတုတၳ စက္မႈႏွင့္ နည္းပညာေတာ္လွန္ ေရး (Fourth Industrial Revolu-tion)၏ အ႐ုဏ္ဦးေနာက္ပိုင္းတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာ အလ်င္အ ျမန္ ျဖစ္ထြန္းလာႏိုင္ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ မူလတန္းတက္ေရာက္ေန ေသာ ကေလးမ်ားသည္ ေနာင္အ ရြယ္ေရာက္လာၿပီး အလုပ္ဝင္ ေသာအခါ ယခုလက္ရွိတြင္ ရွိမေနေသာ အလုပ္မ်ား အနာ ဂတ္တြင္ ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္ သျဖင့္ ယခုကတည္းက ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားရန္ ျဖစ္သည္။ ယခု လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ နည္း ပညာမ်ား၏ တုိးတက္ေျပာင္းလဲ လာမႈေၾကာင့္ လက္ရွိအလုပ္အ ကိုင္အမ်ားအျပားသည္ ဆယ္စု ႏွစ္ သိပ္မၾကာခင္တြင္ ကြယ္ ေပ်ာက္သြားႏုိင္ေျခရွိေၾကာင္းႏွင့္ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရွိမေနသည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္သျဖင့္ အနာဂတ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ လုိအပ္ ေၾကာင္း အသိေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
 • Wed 13 Sep 2017 - 20:21
  ေသသြားၿပီ။ ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာ ၅၊ အဂၤါေန႔က ဂ်ာနယ္လစ္၊ အယ္ဒီ တာ၊ ဂ်ာနယ္ထုတ္ေဝသူ၊ စာအုပ္ ထုတ္ေဝသူ၊ တက္ႂကြသူ ေဂၚရီ လန္ကက္ရွ္ သည္ အိႏၵိယေတာင္ ပိုင္းၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ဘန္ဂလို မွာ ေသသြားခဲ့ၿပီ။ သူမအိမ္သို႔ အျပန္ အိမ္ဝင္းအေပါက္ဝမွာ အမည္မသိ ေသနတ္သမားက Gauri Lankesh ကို ပစ္သတ္ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဂၚရီ၏ ေခါင္းမွာ၊ ရင္ဘတ္မွာ ေသနတ္ က်ည္ဆန္ထိမွန္ခဲ့၏။ ေသနတ္ သမားသည္ ဟဲလမက္ေဆာင္း လ်က္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ႏွင့္ လာခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။

Pages

Subscribe to Opinion