Opinion

 • Tue 21 Feb 2017 - 18:12
  က်ပ္သိန္းငါးဆယ္မွ်ျဖင့္ ၀ယ္ယူထားေသာ ေသနတ္ႏွစ္လက္ေဆာင္ကာ ေလဆိပ္လိုေနရာမ်ဳိး တြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို အနီးကပ္ပစ္ သတ္ျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္လံုၿခံဳမႈကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္လုိက္ျခင္း လည္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံ၏ မ်က္ႏွာစာျဖစ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္ကဲ့ သို႔ ေနရာမ်ိဳးတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ ကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းက်ဴး လြန္ခဲ့ျခင္းက ျပည္သူမ်ားအတြက္ စိတ္မလံုၿခံဳမႈကို ေပးခဲ့သည္။ သို႔ အတြက္ ျပည္သူမ်ား၏ တူညီေသာေတာင္းဆိုမႈမွာ ကြင္းဆက္တရား ခံမ်ား ဖမ္းမိေရးႏွင့္ အမႈမွန္ေပၚ ေပါက္ေရးသာျဖစ္သည္။
 • Tue 21 Feb 2017 - 18:03
  ႏုိင္ငံႏွင့္အဝွန္း တရားမဝင္သစ္ခုိးထုတ္မႈမ်ား မထူးဆန္းေတာ့ေအာင္ ေပါမ်ားေသာ္လည္း စစ္ေဆးမႈမ်ား အထပ္ထပ္ရွိသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ၂၂ ရက္အတြင္း တရားမဝင္ သစ္တန္ခ်ိန္ ၁,၃၀၀ ဖမ္းဆီးရမိိျခင္းကမူ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ား မည္မွ်ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေနေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပ လိုက္သည္။ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ဖမ္း မိေသာ တရားမဝင္သစ္တန္ခ်ိန္ ၁,၃၀၀ သည္ ကာလတန္ဖိုး က်ပ္ သိန္းေပါင္းသံုးေသာင္းငါးေထာင္ ေက်ာ္ရွိသည္။ အခ်ိန္တိုအတြင္း ယခုကဲ့သို႔ တန္ခ်ိန္ ၁,၃၀၀ ေက်ာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဖမ္းဆီးရမႈသည္ အ မ်ားဆံုးျဖစ္သည္။
 • Tue 21 Feb 2017 - 17:26
  အစိုးရ ေရးဆြဲသည့္ ဘတ္ဂ်က္တြင္ အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈကို ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ထက္ က်ပ္၂၆၁ ဘီလီယံေက်ာ္ တိုးေကာက္ခံရန္ လ်ာထားေၾကာင္း စီမံကိန္း ႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းတြင္ လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားသည္။ အစိုးရက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပထားေသာ ျပည္ေထာင္စုအခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္း၌ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အစိုးရက အခြန္ေငြလ်ာထားခ်က္သည္ က်ပ္ ၆,၂၁၉ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိၿပီး ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၆,၄၈၁ ဘီလီယံေက်ာ္ ေကာက္ခံရန္ လ်ာ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြန္စနစ္ သည္ အစိုးရဘတ္ဂ်က္အေပၚ အ ေျခခံသည့္ အခြန္စနစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ကစ၍ အစိုးရဘတ္ဂ်က္လိုေငြအေပၚ အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းနည္းျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းခဲ့သည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ ေၾကာင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ စီးပြားေရး ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားေနသည့္ ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးတင္ေမာင္သန္း ကေျပာသည္။
 • Mon 20 Feb 2017 - 21:52
  ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ေနာက္ထပ္ခြဲေ၀မည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပသမႈ၊ ေငြေဖာင္းပြႏႈန္းျမင့္မားလာမႈ၊ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးက်ဆင္းလာမႈမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ   ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။   ေငြေၾကာင္းေဖာင္းပြမႈဆို တာဘာလဲ   ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဘာ ေၾကာင့္ျဖစ္ရလဲ   ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို အ ေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုထံုးမ်ား  
 • Mon 20 Feb 2017 - 20:22
  (၁) ‘ေရွ႕ကားႏွစ္ရာ။ ေနာက္ ကားက်န္းမာေရး’တဲ့။ စစ္ကိုင္းမွ အမရပူရဘက္အကူး လမ္းတစ္ ေနရာ ၿမိဳ႕ဝင္ေၾကး၊ ဘီးခြန္ ေကာက္ခံတဲ့စခန္းတစ္ခုမွာပါ။ မံုရြာကေန အတူတူလာခဲ့ၾကတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ကားႏွစ္စီးျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရဌာနဆုိင္ရာကားမ်ား မဟုတ္ပါ။ ေရွ႕ကကားမွာ ဘာတံ ဆိပ္ ဘာစာတန္းမွ် ကပ္မထား။ ေထာင္မထား။ ေဖာ္ျပမထား။ ေနာက္က ကားပုိင္ရွင္ မိသားစု မွာေတာ့ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း တစ္ေယာက္ရွိတာမို႔ က်န္းမာေရး ဌာန သေကၤတတံဆိပ္ ပါလာခဲ့ တာပါ။ ေရွ႕ကားကို ေငြက်ပ္ႏွစ္ ရာေကာက္ၿပီး ေနာက္ကားကို မေကာက္ပါဘူး။
 • Mon 20 Feb 2017 - 20:21
  (၁) ေဆာင္းပါးရဲ႕ ေခါင္းစဥ္ဟာ စာေရးသူ ခုိင္ၾကည္သစ္နဲ႔ သက္ တူရြယ္တူ မိဘျဖစ္ခါစ မိဘမ်ား နဲ႔ ေနာင္မိဘျဖစ္လာလတၱံ႕ေသာ လူငယ္မ်ိဳးဆက္မ်ားကိုသာ ရည္ ၫႊန္းပါေၾကာင္း တင္ကူးအစီရင္ ခံပါရေစ။ ခုိင္ၾကည္သစ္အေနနဲ႔ ေက်းဇူးအရာမွာ ကိုးကြယ္ဆည္း ကပ္ရာရတနာသံုးပါးနဲ႔ တစ္ဂိုဏ္း တည္းထားရတဲ့ မိဘမ်ားအေပၚ ေစာ္ကားေမာ္ႂကြားလိုျခင္းမဟုတ္ ဘဲ မ်က္ေမွာက္ေလာကရဲ႕ အ ေတြ႕အႀကံဳေတြအေပၚ သင္ခန္း စာထုတ္မိရင္းက ရရွိလာတဲ့အ ေတြးေလးတစ္စကို အနာဂတ္မွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ လူ႔အသိုက္အ ဝန္းကို ဖန္တီးႏုိင္ပါေစေၾကာင္း ေစတနာေကာင္းနဲ႔ ေဝမွ်လိုက္ရ ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • Mon 20 Feb 2017 - 00:16
  အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥပေဒအႀကံေပး ဦးကိုနီလုပ္ႀကံခံရမႈသည္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ေသြးေအးလာေသာ အေျခအေနကို ဦးတည္လာေနသည္။ သံုးပတ္ရွိလာသည့္တိုင္ ၾကည္လင္းႏွင့္ ေအာင္၀င္းေဇာ္တို႔မွလြဲ၍ လုပ္ႀကံမႈႀကီး၏ က်န္ကြင္းဆက္တရားခံမ်ား ထပ္မံမဖမ္းဆီးႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ သတင္းထုတ္ျပန္မႈမ်ား ေနာက္က်ျခင္းက ဦးကိုနီလုပ္ႀကံခံရမႈကို ေသြးေအးလာေစေသာ အဓိက အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။
 • Sun 19 Feb 2017 - 20:01
  (၁) ကြၽန္ေတာ္စာ ဆက္တိုက္ ေရး၊ အယ္ဒီတာလုပ္လာတာ ၁၇ ႏွစ္ရွိလာၿပီ။ ဒီမင္းတင္ကေလာင္ က Major Pen Name ၁၉၉၉ ႏွစ္ ကုန္၊ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္အေစာပိုင္း ကတည္းက ေတာက္ေလွ်ာက္သံုး လာခဲ့တာ။ ပရိသတ္အမ်ားႀကီးမရွိလွေပမယ့္ ဒီေလာကနဲ႔ ထဲထဲ၀င္၀င္ရွိသူေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားသိၾကၿပီးသား။ (ကေလာင္ခြဲတခ်ဳိ႕ရွိလို႔ အဓိကကေလာင္အျဖစ္ တည္ေျပာထားပါတယ္)
 • Sun 19 Feb 2017 - 20:00
  ‘ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈ ဆိုသည္မွာ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး၏ ဥပ ေဒႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာသြား လာေဆာင္ရြက္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ စြာေနထုိင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္ကို ဆုိသည္’
 • Sun 19 Feb 2017 - 18:55
  မူဝါဒေတြက တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္ေနၾကတာမို႔ (၁)နဲ႔(၂)  မူဝါဒႏွစ္ခု အေၾကာင္းေျပာခဲ့တုန္းကလည္း စုေဆာင္းေငြနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရဲ႕ သေဘာေတြကို အဆက္အစပ္သေဘာအရ အေတာ္အသင့္ ေျပာခဲ့ၿပီးသားပါ။ စု ေဆာင္းေငြလို႔ ေျပာတဲ့အခါ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးသေဘာအရ ေငြ ေဖာင္းပြမႈနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတာ မဟုတ္လား။ ႐ိုး႐ိုးေလးေျပာမယ္ ဆိ
 • Sat 18 Feb 2017 - 23:35
  (တစ္) အာရွက်ားဆိုတာ ဘယ့္ႏွာသို႔ေသာ သတၱဝါကို ေျပာတာတံုး ခင္ဗ်တဲ့။ အဲဒါ စံုနံ႔သာၿမိဳင္ေတာထဲက သတၱဝါတခ်ိဳ႕က ဂ်က္ကို ေမးဖူူးတဲ့ ေမးခြန္းပါ။ သမင္လည္း ပါမယ္ထင္ပါရဲ႕။ ဒရယ္လည္း ပါ မယ္ထင္ပါရဲ႕။ ယုန္လည္းပါမယ္ ထင္ပါရဲ႕။ အဲသည့္ ေမးခြန္းကို ေမးၾကတဲ့ သတၱဝါေတြကို ေျပာ တာပါ။
 • Sat 18 Feb 2017 - 20:14
  ယခုရက္ပိုင္းသည္ ေႏြစပါးမ်ားစိုက္ၿပီး ပ်ိဳးၿပီးခ်ိန္ျဖစ္၍ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚက လယ္ သမားေတြ ေခတၱအနားရခ်ိန္ျဖစ္ သည္။ တစ္မုိးတြင္းလံုး၊ တစ္ ေဆာင္းတြင္းလံုး လယ္ထဲက တက္ရသည္မရွိဘဲ ရႊံ႕ထဲေရထဲ ပင္ပန္းသမွ် ယခုလိုအနားရခ်ိန္ တြင္ တစ္ခါတစ္ရံ လယ္သမား အခ်ိဳ႕လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ားဆီ ေရာက္ေရာက္လာတတ္ပါသည္။ တစ္ခုေသာ နံနက္ခင္းတြင္ ၿမိဳ႕ ဆင္ေျခဖံုး ရြာတစ္ရြာမွ လယ္ သမားအခ်ိဳ႕ႏွင့္ လက္ဖက္ရည္ ဆိုင္တြင္ ဆံုမိရာမွ သူတို႔ေျပာျပ သည့္ သူတို႔ဘ၀အေၾကာင္းမ်ားကို အေျခခံကာ ယခုေဆာင္းပါးကို ေရးသားလိုက္ရပါသည္။
 • Fri 17 Feb 2017 - 23:41
  တေပါင္းလ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းစာေမးပြဲမ်ား ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ ၍ မိတ္ေဆြေက်ာင္းသား ၄၊ ၅ ေယာက္တို႔သည္ ကြၽန္ေတာ္၏အ ခန္းသို႔ လာ၍ ေထြရာေလးပါးေျပာ ၍ ေနၾကေလသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ရက္မ်ားက စာေမးပြဲအတြက္ အထူးႀကိဳးစား၍ ေနရသျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာတို႔ကို သတိမရႏိုင္သျဖင့္ ေက်ာင္းသားတိုင္းပင္ ထုိင္းမိႈင္း လ်က္ရွိသည္ ျဖစ္ရကား ထိုကဲ
 • Fri 17 Feb 2017 - 21:12
  သူငယ္ခ်င္းေရ ×××ႏွစ္ခုနစ္ဆယ္ေတာင္ ျပည့္ခဲ့ၿပီေပါ့ေလ ××× လာၾကေဟ စားပြဲဝုိင္းေတြဆီ လွမ္းခဲ့ပါေတာ့ေလ ××× ဆိုးတိုင္ပင္ ေကာင္းတုိင္ပင္တို႔ ေသြးသားခ်င္းေတြ ××× အမုန္းတရားေတြကို ရပ္ၾကေစရန္ ဒူးတိုက္ ေဆြးေႏြးမေလ ××× ဘဝနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္းေတြ ××× အပစ္အခတ္ရပ္လို႔ ပခံုးခ်င္းဖက္လို႔ေလ ××× ရင္မွာခ်န္လို႔မထားနဲ႔ေလ ××× ဒီအခ်ိန္အခါမွာ အေျဖဟာ တစ္ခုတည္း ၿငိမ္းခ်မ္းၾကဖို႔ ဝိုင္းစဥ္းစားစုိ႔ ××× လာပါသူငယ္ခ်င္း ေရ ××× ဝိုင္းဖြဲ႕အေျဖရွာ ေဆြး ေႏြးႏိုင္ဖို႔ေလ ××× လာၾကေဟ ××× စားပြဲဝိုင္းေတြဆီ လွမ္းခဲ့ပါ ေတာ့ေလ ×××  အင္း...တကယ္လုပ္ အဟုတ္ျဖစ္ရမည္ဆိုတဲ့ စိတ္ ဓာတ္ေတြကိုယ္စီကိုယ္င ရွိေနၾက ရင္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ အနီး ကေလးခရီးမေဝးပါဘူးလို႔ ဆိုရ မွာျဖစ္ပါရဲ႕။ တကယ္ေတာ့ ႏွစ္ ေပါင္း ခုနစ္ဆယ္ဆိုတာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ပ်မ္းမွ် လူ႔သက္တမ္းထက္ ေက်ာ္လြန္ေန ေပါ့။ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္ေတြကို လက္ဆင့္ကမ္းအေမြ ထားေပးခဲ့ ရမွာ ပန္းခင္းေတြလား၊ အမုန္း တရားလား ခြဲျခားသိျမင္ေလာက္ ၿပီထင့္။ ပညာရွင္တစ္ဦး ေျပာခဲ့ဖူး ပါတယ္။ အမွားဆုိတာ မိုက္မဲမႈနဲ႔ စတင္ၿပီး ေနာင္တရမႈနဲ႔သာ အဆံုးသတ္စၿမဲပါတဲ့။ အခုေတာ့ ေနာင္တရဖို႔ မစဥ္းစားအား၊ အမွားေပၚအမွား အတၱကိုယ္စီနဲ႔ ထပ္ဆင့္ေနၾကသမို႔ တိုင္းျပည္ ႀကီးလည္း ကမၻာ့အလယ္မွာ မ်က္ ႏွာမြဲ တံုးလံုးလဲေနပါၿပီ။ႏွစ္ေပါင္းခုနစ္ဆယ္ လေပါင္းရွစ္ရာေက်ာ္အတြင္း ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္မီးေတာက္ေတြ အခုအခ်ိန္အထိ မၿငိမ္းေသးတာေတာ့ ရင္နာစရာေကာင္းလွပါရဲ႕။ ကိုယ့္ႏုိင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာက ဝုိင္းဝန္းအကူအညီေပးေနရတယ္ဆုိတာလည္း လူၾကားမေကာင္းဘူးထင္ပါရဲ႕။ အႀကိမ္ႀကိမ္ အခါခါ ေရးခဲ့ဖူးသလို၊ ေျပာခဲ့ဖူးသလို ပါပဲ။ ျပည္တြင္းစစ္ဆိုတာ လူ တစ္ေယာက္ ညာလက္မွာ ဓား ေျမႇာင္ကိုင္၊ ဘယ္လက္မွာ လွံတံ ကိုင္ၿပီး ကိုယ့္ရင္ဝကိုယ္ အၿပိဳင္ စိုက္ၾကသလိုပါပဲ။ တကယ္ဒဏ္ ရာရသြားတာက ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးပါ။ ေသြးထြက္လြန္ ၿပီး ခ်ည့္ခ်ည့္နဲ႔နဲ႔ ျဖဴဖပ္ျဖဴေရာ္ ျဖစ္သြား ရရွာတာက ႏုိင္ငံေတာ္ ဆိုတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးပါ။ မ်က္ျဖဴ ဆိုက္ေနတာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ ဆိုတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးပါ။
 • Fri 17 Feb 2017 - 20:01
  ႏွစ္(၇၀)ျပည့္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားကို ရွမ္းျပည္ နယ္ ပင္လံုၿမိဳ႕ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အ ထိမ္းအမွတ္ ေက်ာက္တိုင္ေရွ႕မွာ က်င္းပခဲ့ရာမွာ လြန္စြာအႏွစ္သာ ရျပည့္ဝတဲ့ အခမ္းအနားတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အခမ္းအနားမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္သူ႔ေရွ႕ထုတ္ေဖာ္မျပသခဲ့တဲ့ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ဖတ္ၾကားသြား ၿပီး ပင္လံုစာခ်ဳပ္မွာ ပါဝင္လက္ မွတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ မိသားစုဝင္ ေတြကို ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ေတြ႕ ဆံုႏႈတ္ဆက္တာနဲ႔တင္ အခမ္းအ နား အဓိပၸာယ္ အေတာ္ျပည့္ဝခဲ့ ပါတယ္။
 • Fri 17 Feb 2017 - 20:00
  အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဥပေဒ အ ႀကံေပးျဖစ္တဲ့ေရွ႕ေနႀကီးဦးကိုနီကို ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္မွာ ေသနတ္နဲ႔ပစ္ခတ္ လုပ္ႀကံခံရမႈဟာ သာမန္လူသတ္ မႈတစ္ခုမဟုတ္ဘဲႏုိင္ငံေရးလုပ္ႀကံမႈတစ္ခု ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ယုံ မွားသံသယျဖစ္ဖြယ္ မရွိပါဘူး။ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္ ညေနပိုင္းဦးကို နီလုပ္ႀကံခံရၿပီး မိနစ္ပိုင္းအတြင္း လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြ၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသတင္းဌာန ေတြကေန တစ္ဆင့္ လုပ္ႀကံမႈ သတင္းေတြ၊ သတင္းေတြ တက္ လာကတည္းက ျပည္သူအမ်ားရဲ႕ မွတ္ခ်က္က ‘ေနာက္ကြယ္မွာ ႀကိဳးကိုင္သူရွိေနတယ္’ဆုိတဲ့အခ်က္ျဖစ္ၿပီး အဲဒီေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကိုင္သူကို ေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔လည္း အစဥ္ တစုိက္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။
 • Fri 17 Feb 2017 - 10:22
  (တစ္) တစ္ရက္ ကြၽန္ေတာ္ မႏၲေလးက ျပန္လာေတာ့ ရန္ကုန္ေလဆိပ္အ ထြက္ လူသြားစႀကႍတစ္ေနရာမွာ တကၠစီငွားဖို႔ ႀကိဳးစားပါတယ္။ တကၠစီေတြ အဆင္သင့္ရွိမေန တာေၾကာင့္ တစ္လမ္းလံုးကို မိုး ထားတဲ့ ဆင္ဝင္ႀကီးေအာက္က ေန လမ္းကို ျဖတ္ကူးကာ ဟိုမွာ ဘက္လမ္းႏႈတ္ခမ္းသားနားမွာ ရပ္ထားတဲ့ တကၠစီကေလးသံုး ေလးစီးရွိရာဆီ ေလွ်ာက္သြားကာ ကားငွားဖို႔ ႀကိဳးစားေပမယ့္ အဲ သည့္ကားဆရာေတြက ဝန္ ေဆာင္မႈေပးေနတဲ့ Taxi Service Station ကေလးရွိရာဆီ သြားငွားဖို႔ လမ္းၫႊန္တာေၾကာင့္ ျပန္လွည့္ ေလွ်ာက္လာခဲ့ကာ တကၠစီငွားဖို႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနတဲ့ လူငယ္ကို ကားကိစၥေျပာရပါတယ္။
 • Fri 17 Feb 2017 - 00:18
  ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲ ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တြင္ တိုက်ဳိ-ေနျပည္ေတာ္ဆက္ ဆံေရးသည္ ေသာ့ခ်က္က်သည္။ တုိက်ဳိ၏အကူအညီ၊ အေထာက္ အပံ့မ်ားသည္ အေျပာင္းအလဲ၏ စပ္ကူးမပ္ကူးကို အလြန္အမင္း က်ားကန္ႏုိင္ပုံရသည္။ တိုက်ဳိ၏ တုိက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပါ ထပ္ ေဆာင္းလာႏုိင္မည္ဆုိလွ်င္ ၂၀၁၇ သည္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အရ အတန္အသင့္ႀကံ႕ခိုင္လာ ႏုိင္ေကာင္းမည္ ျဖစ္သည္။ တုိက်ဳိသည္ ေဘဂ်င္း-ေန ျပည္ေတာ္မဟာဗ်ဴဟာဆက္ဆံ ေရးကို စိုးရိမ္ပူပန္ေနပုံရသည္။ ေဘဂ်င္း၏ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးၾသဇာ၊ အရွိန္အ၀ါတုိ႔ကို အ ေၾကာင္းျပဳလ်က္ ေနျပည္ေတာ္သည္ ေဘဂ်င္းႏွင့္နီးကပ္သည္ ထက္ နီးကပ္သြားမည္ကို တုိက်ဳိကလုံးလုံး မလုိလားေပ။ သို႔ျဖစ္ ၍ တုိက်ဳိသည္ ေဘဂ်င္း၏ၾသဇာ ကို ထိန္းညႇိႏုိင္ေရးဦးတည္လ်က္ ေျခလွမ္းခပ္သြက္သြက္လွမ္းလာ ပုံရသည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ အလြန္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအ ဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အစုိးရလက္ထက္ တုိက်ဳိ ၏ေျခလွမ္းမ်ားသည္ သြက္သ ထက္သြက္လာေနသည္။ ၂၀၁၇ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အထူးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ လာေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္ျဖင့္ တုိ က်ဳိ - ေနျပည္ေတာ္ဆက္ဆံေရး ၏ အလားအလာသစ္ကို ဖြင့္လွစ္ ခဲ့သည္။
 • Thu 16 Feb 2017 - 01:06
  တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကိုနီကို လုပ္ႀကံရန္ ေငြေပးေစခုိင္းသူကို ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ရက္  ညေနတြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ အသက္ (၄၅)ႏွစ္အရြယ္ ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ေအာင္၀င္းခုိင္က ဦးကိုနီကို လုပ္ႀကံရန္ေငြေပး၍ ခုိင္းေစခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ေအာင္၀င္းခုိင္သည္ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူအမ်ားစုက စိတ္၀င္တစားရွိလာၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၎ေနထုိင္ရာ ေဒါပုံၿမိဳ႕နယ္၊ ၀ါဆုိရပ္ကြက္၊ မ႑ဳိင္လမ္း၊ အိမ္အမွတ္ (၃၃)အနီးသို႔ 7 Day Daily ကသြားေရာက္ သတင္းယူခဲ့ရာ ေအာင္၀င္းခုိင္ကုိ ဦးကိုနီလုပ္ႀကံမႈ မတိုင္ခင္ ႏွစ္ရက္က ေနာက္ဆုံးေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားက ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ၎ေနထုိင္ရာ သုံးထပ္တုိက္အိမ္ထဲတြင္ မိသား စုရွိသည္ဟု ယူဆရေသာ္လည္း ၿခံႏွင့္အိမ္တံခါးကို ပိတ္ထားခဲ့သည္။
 • Wed 15 Feb 2017 - 20:15
  တစ္လ တင္းတင္းျပည့္ခဲ့ ပါၿပီ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္မွာ မထသကို ဖ်က္ သိမ္းၿပီး Yangon Bus Ser-vice (YBS)ဆုိတဲ့ အမည္သစ္နဲ႔ စနစ္သစ္ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္က စတင္ခဲ့တာ ဒီကေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္ဆုိရင္ ရက္ အားျဖင့္ ၃၂ ရက္။ လအားျဖင့္ တစ္လတိတိျပည့္ေျမာက္တဲ့ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။

Pages

Subscribe to Opinion