Opinion

 • Sat 01 Jul 2017 - 21:34
  သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္က တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ခပ္စိပ္စိပ္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေနသည္။ လြန္ခဲ့ ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားႏွင့္ မတူ ေတာ့ဘဲ ႏွစ္စဥ္ ပံုမွန္သေဘာ ျဖစ္လာေနၿပီး ဆိုးဆိုးရြားရြား အေျခအေနမ်ားပင္ ရွိလာေန၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားစု သည္ ႏိုင္ငံတကာေရး၊ စစ္ေရး၊ လံုၿခံဳေရးတို႔အျပင္ ရာသီဥတုႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ယခင္ထက္ပို၍ အေလးထား လာၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထုိသို႔အေျခအေန တြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ား၌လည္း လယ္ယာစိုက္ ပ်ဳိးေရးက႑သည္ အခက္အခဲ မ်ား ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္ၿပီး ဆင္း ရဲႏြမ္းပါးသည့္ လူဦးေရမွာလည္း ဆက္လက္ တိုးပြားလ်က္ ရွိလာ ေနသည္။
 • Sat 01 Jul 2017 - 00:19
  (၁) ေနေရာင္ျခည္က အပ်ိဳေဖာ္ ၀င္စပဲရွိေသးရဲ႕။ ပင္လယ္က ေတာ့ ႐ႈိး၀ုိင္းမွာ ခပ္တည္တည္ လုပ္ထားတဲ့ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ မ်က္ႏွာကုိ အတင္းႀကီးခပ္တည္ တည္လုပ္ထားတယ္။ အုန္းပင္ ေတြ၊ ေက်ာက္ေဆာင္ေတြ ခပ္ က်ဲက်ဲရွိတဲ့ ကြၽန္းရဲ႕ အေရွ႕ဘက္ ျခမ္းမွာေတာ့ သက္ရွိသဏၭာန္တ ခ်ိဳ႕ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္ေနၾက ေလရဲ႕။
 • Fri 30 Jun 2017 - 22:30
  လူမႈစီးပြား နိမ့္ျမင့္တက္က်၏ ဆံုမွတ္အေျဖႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးရာ စီးပြားေရး၏ အခန္းက႑အေရး ပါႀကီးမားခ်က္က စီးပြားေရးမူဝါဒ၊ ေဘာဂေဗဒပညာရပ္၊ အင္စတီ က်ဴးရွင္းမ်ား အားေကာင္းထိ ေရာက္ထက္ျမက္မႈ၊ တရားဥပ ေဒ၊ မီဒီယာ၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕ အစည္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားဖြဲ႕ စည္းလည္ပတ္ေနပံု၊ ပညာေရး ႏွင့္ ဒီမုိဂရပ္ဖီနယ္ပယ္ . . . အစ ရွိသည္တို႔ကို လႊမ္းၿခံဳၾကည့္ျမင္ လုပ္ကိုင္ၾကရာ၌ အၿမဲထည့္သြင္း စဥ္းစားတြက္ခ်က္ၾကရေသာ နယ္ နိမိတ္ ခပ္ႀကီးႀကီးတစ္ရပ္ဟု ခ်င့္ ဆႏိုင္ၾကေလာက္ၿပီဟုု ယူဆပါ သည္။ ဤေဆာင္းပါးစာစုအမွတ္ (၂) (၂၄ ဇြန္ ၂၀၁၇ ထုတ္ 7Day Daily အမွတ္ ၁၄၈၃) ၌ အၫႊန္း က်မ္းအျဖစ္ သေဘာေတြ႕ ကိုး ကားထားေသာ စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါ၏။ ပထမတစ္အုပ္မွာ Stephan Haggart ႏွင့္ Robert Kaufman တို႔၏ ‘ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္း (ႏိုင္ငံ)မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးရာစီးပြားေရး’ ျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၅ တြင္ Princeton တကၠ သိုလ္မွ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ဤစာ အုပ္ကို ယေန႔တုိင္ လက္စြဲျပဳေန ၾကရျခင္းမွာ က်မ္းျပဳသူေတြကိုယ္ တိုင္ စာတမ္းေဆာင္းပါး (ဂ်ာနယ္ အက္ေဆးရွည္)တခ်ဳိ႕ျဖင့္ ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ေရးသားျခင္း၊ ခ်ဳံ႕ျပျခင္း ေတြ ဆက္ရွိသည္။ အျခားပညာ ရွင္ႏွင့္ ေလ့လာသူေတြ၊ စာေရး ဆရာႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြ၏ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ သံုးသပ္ ခ်က္မ်ား၊ လက္ေတြ႕သာဓကတို႔ ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆး ေဖာ္ျပ ခ်က္မ်ားစြာလည္း ယခုထိ ထြက္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ဟု ယူဆပါသည္။ တကယ္လည္း လက္စြဲျပဳထား ၾကသင့္ေသာ က်မ္းျဖစ္သလို လက္ေတြ႕လည္း အသံုးတည့္လွ၏။
 • Fri 30 Jun 2017 - 21:21
  ‘ငုပ္မိသဲတိုင္ တက္ႏုိင္ ဖ်ားေရာက္’ဟူေသာစကားပံုကို အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း အိုဘားမား ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမ၌ မပီကလာပီကလာႏွင့္ မေျပာေသးမီ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ေလာက္ကတည္းက သူ႔ရင္ထဲတြင္ သံမိႈစြဲသလို ၿမဲၿမံစြာခံယူက်င့္သံုးခဲ့သည္။ သူ႔နာမည္ကို ေမာင္သုညဟု ထားပါစို႔။
 • Fri 30 Jun 2017 - 21:20
  (၁) ေဟာလိဝုဒ္မင္းသားႀကီး စတား လုံး (Sylvester Stallone)ကို ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ ပရိသတ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ‘ရမ္ဘို’ လို႔ အသိမ်ားၾကပါတယ္။ ဗီယက္နမ္ စစ္ျပန္ႀကီး(John Rambo)အျဖစ္ စတားလုံး သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ‘ရမ္ဘို’ ႐ုပ္ရွင္ စီးရီးေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ စာေရးသူတို႔ငယ္ငယ္က ေတာ့ ရမ္ဘိုဆိုတာ ကေလးေတြ စစ္တိုက္တမ္းကစားတိုင္း မပါမ ျဖစ္ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးေပါ့။
 • Thu 29 Jun 2017 - 20:52
  သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေတြ အႀကီးအက်ယ္ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ဖိႏွိပ္ခံခဲ့ရတဲ့ အေမွာင္ေခတ္၊ အာဏာရွင္ေခတ္ကာလ ေန႔ရက္ေတြကို ျပန္ေျပာင္းစဥ္းစားမိရင္ လြတ္လပ္တဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြရဲ႕ အခန္းက႑၊ အေရးပါမႈနဲ႔ တန္ဖိုးကိုပိုနားလည္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမွာင္ေခတ္၊ အာဏာရွင္ေခတ္တုန္းက ဗီအိုေအ၊ ဘီဘီစီ၊ ေအာလ္အင္ဒီးရား၊ ဒီဗီဘီ၊ အာအက္ဖ္ေအစတဲ့ သတင္းမီဒီယာ ေတြဟာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခတ္ ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးကို အား ေကာင္းေမာင္းသန္ေစဖို႔ က်ားကန္ေပးခဲ့၊ ေထာက္ခံေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ တစ္ပါတီအာဏာရွင္ေခတ္ တုန္းက အဘိုးရဲ႕ ေရဒီယိုေလးက ထြက္လာတဲ့အသံေတြကေနတစ္ ဆင့္ ဗီအိုေအ၊ ဘီဘီစီ၊ ေအာလ္ အင္ဒီးရားစတဲ့ သတင္းဌာနေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးခဲ့ပါတယ္။ ၀ါးလံုးထိပ္မွာ၀ိုင္ယာႀကိဳးစကို ခ်ိတ္လို႔ အသံၾကည္ လင္ေအာင္ စိတ္ရွည္ရွည္ဖမ္းယူ နားေထာင္ခဲ့ရတဲ့ ႏွစ္ကာလေတြ ဟာ အေမွာင္ေခတ္ရဲ႕ အေမွာင္တ ကာ့အေမွာင္ဆံုးႏွစ္ေတြ ျဖစ္ပါ တယ္။ ရွစ္ေလးလံုးဒီမိုကေရစီအ ေရးေတာ္ပံုႀကီးရဲ႕အစ၊ အလယ္၊ အဆံုးက႑သံုးရပ္စလံုးမွာ လြတ္ လပ္တဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြဟာ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲအ တြက္ အားကုန္႐ုန္းခဲ့ၾကတာပါ။ ကြၽန္ေတာ့္အဘိုးနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္အ ပါအ၀င္ ျမန္မာျပည္သူလူထုတစ္ ရပ္လံုးဟာ ႏိုင္ငံရပ္ျခားကေန ျမန္မာဘာသာနဲ႔ ထုတ္လႊင့္တဲ့ ေရဒီယိုအစီအစဥ္ေတြကို နားေထာင္ရင္း နားေထာင္ရင္းအာဏာရွင္စနစ္၊ တစ္ပါတီစနစ္၊ တစ္လမ္းေမာင္းႏိုင္ငံေရးကို အန္တုဖို႔၊ အာခံဖို႔၊ ဆန္႔က်င္ဖို႔ အားေတြေမြးခဲ့ၾကတာပါ။
 • Thu 29 Jun 2017 - 20:45
  (တစ္) ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ ႐ုတ္တ ရက္ႀကီးဆိုသလို ၾကာပန္းေတြထ ပြင့္လာၾကတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံသူ၊ႏိုင္ငံသားေတြၾကားမွာ နည္းနည္းက ေလး လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္သြား တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းကေလးမၾကာ ခင္ရက္ေတြထဲတုန္းက သိခြင့္ရ လိုက္ပါတယ္။
 • Wed 28 Jun 2017 - 21:38
  အခုတေလာအပူးဂဏန္းနဲ႔  ျမန္မာအကၡရာႀကီးေလးႀကီးထဲက ‘ဃ’ကို ေၾကာက္ေနတာနဲ႔ စာမ ေရးျဖစ္ဘဲ ဆရာႀကီးတစ္ေယာက္ ဆီက ငွားထားတဲ့ ဆရာႀကီး တက္တိုးရဲ႕ ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးကာလ ‘ကေလာင္တလက္၏ အခန္း’ဆိုတဲ့ စာအုပ္ကို ဖတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာႀကီးရဲ႕ ေဆာင္းပါး ေပါင္းခ်ဳပ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ပညာေရးကို က႑တစ္ခု၊ ယဥ္ ေက်းမႈႏွင့္ စာေပကို က႑တစ္ခုခြဲထားပါတယ္။ ဆရာႀကီးရဲ႕ ေဆာင္းပါးေတြဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၈ ႏွစ္ၾကာ ေပမယ့္ အခုအခ်ိန္အထိ ေခတ္မီ ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာႀကီးရဲ႕ ဒီစာအုပ္ကို ျပန္ထုတ္ႏုိင္ရင္ ေကာင္းမွာပဲလို႔ ေတြးမိပါတယ္။ ပညာေရးက႑ကိုဖတ္ေနရင္း တစ္ေနရာမွာ စြယ္စံုက်မ္းကို ဖတ္ၾကပါဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးကို ဖတ္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေဆာင္းပါးမွာပါတဲ့ ဆရာႀကီးရဲ႕ အေတြးအေခၚ၊ အယူ အဆေတြဟာ ယေန႔ေခတ္လူႀကီး၊ လူငယ္ေတြနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္ ေနတဲ့အတြက္ မူရင္းသတ္ပံုအ တိုင္း ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
 • Wed 28 Jun 2017 - 20:50
  မၾကာေသးမီရက္ပိုင္း အတြင္းက TIME မဂၢဇင္းတြင္ တစ္မ်က္ႏွာ အင္တာဗ်ဴး အေဖာ္ျပခံရေသာ အသက္ (၂၀)အရြယ္ လူငယ္ကေလး Joshua Wong (ေဂ်ာ့ခ်ဴေဝါင္)၏ အသံႏွင့္ အရိပ္မ်ားကို ယခု ကြၽန္ေတာ္ၾကားေန၊ ျမင္ေနမိ၏။ သူ႔အေၾကာင္း၊ သူ႔ တိုက္ပြဲ Documentary ေလးကိုလည္း အြန္လိုင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္ ၾကည့္ လိုက္မိေသး၏။
 • Wed 28 Jun 2017 - 12:29
  တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းမ်ားကို ဇြန္လ ၁၇ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ၇၁၆,၁၈၈ ဦး ဝင္ေရာက္ေျဖ ဆိုခဲ့ရာ  ၂၄၂,၇၃၆ ဦးေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ခ်က္ ၃၃ ဒသမ ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာ ေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိ၀ါသနာပါရာ တကၠသိုလ္သို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရရန္ လာမည့္ ဩဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ တကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို စတင္ ေလွ်ာက္ထားရေတာ့မည္ ျဖစ္ သည္။ ‘‘ဝင္ခြင့္ ေရြးခ်ယ္မႈကေတာ့  တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ ေရးအဖြဲ႕ကလုပ္မွာပါ။ ဩဂုတ္ ၁ ရက္မွာ ၀င္ခြင့္လမ္းၫႊန္ေတြစေပး မယ္။ လကုန္ေလာက္ထိ ေလွ်ာက္ လႊာေတြကို သက္ဆိုင္ရာတိုင္းအ လိုက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့တကၠသိုလ္ေတြမွာ လက္ခံေပးမယ္။  ၿပီးရင္ ႏိုဝင္ဘာလေလာက္ ေနာက္ဆံုး ထားၿပီး ဝင္ခြင့္ျပန္ခ်ေပးဖို႔ေတာ့ လ်ာထားတယ္’’လို႔ အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကား ေရးမွဴး ဦးေစာခိုင္ကေျပာသည္။
 • Wed 28 Jun 2017 - 11:58
  ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္ သဲေတာနယ္၏ ေျမာက္ဘက္ ေလးမိုင္ခန္႔ အကြာရွိ ခင္ႀကီးစံျပေက်းရြာဟု အမည္ရသည့္ ေက်းရြာေလးတစ္ရြာတြင္ ရြာသူရြာသားအားလံုးတို႔အတြက္ ေျဖရွင္း၍မရႏုိင္ေသာ၊ ပုစၧာဆန္ေသာ ျဖစ္ရပ္ေတြရွိေနခဲ့ပါသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္ေတြက ယခုရက္ပိုင္းမွ ထျဖစ္ေပၚလာသည္မဟုတ္။ ၿပီးခဲ့သည့္ လပိုင္း၊ ႏွစ္ပိုင္းကလည္း ျဖစ္ေနခဲ့တာမဟုတ္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ့္ငါးႏွစ္ခန္႔ကတည္းက စတင္ ျဖစ္ပြားလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
 • Wed 28 Jun 2017 - 11:42
  ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔က ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ အတြက္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပဲြ ေအာင္စာရင္းေတြ ထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ေအာင္သူတို႔ ေပ်ာ္ၾက၊ ေမာ္ၾကသလို ႐ႈံးသူတို႔ မႈိင္ၾက၊ ငိုင္ၾကရပါတယ္။ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အဖို႔က ကိုယ္ ေျဖတဲ့တစ္ႏွစ္ပဲ ေပ်ာ္ရ၊ ေမာ္ရ(သို႔ တည္းမဟုတ္) မႈိင္ရ၊ ငိုင္ရနဲ႔ ရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွားရတာ ျဖစ္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို ဆရာေတြအဖို႔ကေတာ့ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပဲြဆုိတာ ႏွစ္တုိင္းရွိေနတာမို႔ ႏွစ္တုိင္းပဲ စိတ္လႈပ္ရွားရတာပါ။ ေတာ္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကိုေတာ့ ေက်ာင္းဂုဏ္၊ ၿမိဳ႕ဂုဏ္ေဆာင္ႏုိင္ဖို႔ ဂုဏ္ထူးေတြမ်ားမ်ားပါေစခ်င္သလို ည့ံတဲ့ေက်ာင္းသားေတြက်ေတာ့လည္း ေမာ္ဒေရးရွင္းနဲ႔ပဲ ေအာင္ေအာင္ ေအာင္သြားေစ ခ်င္တာ ဆရာေတြရဲ႕ဆႏၵပါ။ အ ထူးသျဖင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ လုံ႔ လ၀ီရိယမွာ အထူးေျပာစရာမလို ဘဲ ပင္ကိုဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြး ကလည္းနည္း၊ အေျခခံကလည္း ေကာင္းေကာင္းပါမလာလို႔ တစ္ ဘာသာ၊ ႏွစ္ဘာသာေလာက္ အ ထစ္အေငါ့ျဖစ္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္မက၊ႏွစ္ႏွစ္မက က်က်ေနတဲ့ တပည့္ေတြကို ပိုၿပီးေအာင္ေစခ်င္ပါ တယ္။ ဒီၾကားထဲ ကိုယ့္ၿမိဳ႕ကေန ၿမိဳ႕ႀကီး ျပႀကီးက ပုဂၢလိကေက်ာင္း ေတြသြားတက္ခဲ့ၾကတဲ့ ေက်ာင္း သားေတြက ေအာင္စာရင္းမထြက္ ခင္တစ္ရက္၊ ႏွစ္ရက္အလိုက တည္းက ဘယ္သူကေတာ့ ဒီဘယ္ႏွလုံး၊ ဘယ္သူကေတာ့ ေအာင္႐ုံ စသျဖင့္ ႀကိဳသိေနၾက။ တကယ္ ေအာင္စာရင္းထြက္ေတာ့လည္း ႀကိဳသိထားတဲ့အတုိင္း ဟုတ္ေန ၾကေလေတာ့  ဌာနဆုိင္ရာေတြရဲ႕ မျပင္ႏုိင္တဲ့ အက်င့္စ႐ုိက္ေတြကို စိတ္ပ်က္မိပါတယ္။
 • Wed 28 Jun 2017 - 11:36
  အိႏိၵယႏုိင္ငံ ဘန္ဂေလာၿမိဳ႕မွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုံး သဲ မ်ားမရမွာ စိတ္ပူေနၾကသူမ်ားအ တြက္ သတင္းေကာင္းရွိပါသည္။ ျပည္နယ္အစုိးရသည္ မၾကာခင္ မွာ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ျမန္မာျပည္ကသဲမ်ားကို တင္ပို႔ ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသဲသည္ သည္ျပည္နယ္မွာရရွိေသာ သဘာ ၀ သဲထက္ပိုေစ်းခ်ဳိမည္ျဖစ္၏။
 • Wed 28 Jun 2017 - 11:34
  (တစ္)
 • Wed 28 Jun 2017 - 11:33
  လူထုအသိေပးဆိုင္းဘုတ္မ်ားမွာသံုးသည့္ အဂၤလိပ္စာအသံုးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တ႐ုတ္အစိုးရက ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္စံထားအသံုး မ်ားကို သံုးစြဲေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ယခုလုပ္ရပ္သည္ သူတို႔ႏုိင္ငံ၏ လူအေတာ္မ်ားမ်ားေလွာင္ေျပာင္ ခံေနရေသာ တစ္ခါတစ္ရံသေဘာ က်ေလ့ရွိၾကေသာ မေထာ္မနန္း ဘာသာျပန္ထားေသာ တ႐ုတ္သံုး အဂၤလိပ္စကားမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ ေနာက္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ခ်က္လည္း ျဖစ္သည္။လာမည့္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္မွ စတင္မည့္ မူ၀ါဒသစ္တြင္ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရးႏွင့္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈအပါအ၀င္ က႑ ၁၃ ခုတြင္ သံုးစြဲေနေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ဆိုမႈမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို စၿပီးအေကာင္ အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္၏။
 • Wed 28 Jun 2017 - 11:22
  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စာေပဗိမာန္ခန္းမမွာ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ စာဖတ္ရွိန္ျမႇင့္တင္ေရးေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဦး ေဆာင္ က်င္းပသူက သေျပ (က ေလးလူငယ္ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာ ေရးေထာက္ပံ့မႈ)ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြး ပြဲကို အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ စာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္အေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားပါ ၀င္တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါ တယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ေဒသအသီးသီးမွာ စာၾကည့္တိုက္မ်ား ေပၚေပါက္လာ ေရးႏွင့္ ပိုမိုအားေကာင္းလာေရး၊ စာဖတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ ေကာင္းမ်ား၊ စာဖတ္ရွိန္မ်ား ပိုမိုတိုးတက္ျမင့္မားလာေရး၊ စာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္ အေရးေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအေနနဲ႔ စာဖတ္ရွိန္ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းစီေသာ္လည္းေကာင္း၊ စုေပါင္း၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ပိုမိုအားျဖည့္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေရးတို႔ပဲျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
 • Wed 28 Jun 2017 - 11:20
  မိုးတေျဖာက္ေျဖာက္ရြာခ်ိန္ ဇြန္လကစ၍ မိုးတြင္းကာလပတ္လံုး ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ တခမ္းတနား ျပဳလုပ္သည္မွာ မုိးရာသီလူထုသစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးပြဲမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
 • Wed 28 Jun 2017 - 11:13
  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အစိုးရ အရာရွိရိပ္သာတစ္ခု၏ အိမ္ခန္းတခန္းတြင္ျဖစ္၏။ နံနက္ ၆ နာရီ ၃၀ ခန္႔တြင္ တယ္လီဖုန္းအဆက္မျပတ္ ျမည္ဟည္းလာ၏။ စာေရးသူသည္ အိပ္ရာမွ အျမန္ထၿပီး ဖုန္းကို ကိုင္လိုက္၏။ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အသံကို ၾကားလိုက္ရ၏။ ‘‘ေဟ့ေကာင္-အိပ္လွခ်ည္ လားကြ၊ ငါ နာရီဝက္အတြင္း ႐ုံးကိုေရာက္မယ္။ ဝန္ႀကီး႐ုံးကို ၈ နာရီအေရာက္သြားရမယ္။ မင္းနဲ႔ ငါ အမႈတြဲေတြ ႀကိဳၿပီးျပင္ဆင္ရေအာင္ အဆင္သင့္လုပ္ထား။ ဒါပဲ’’ ဟုေျပာၿပီး ဖုန္းခ်သြား၏။ စာ ေရးသူမွာ ခ်က္ခ်င္းမ်က္ႏွာသစ္၊ အိမ္သာတက္ရ၏။ ဇနီးသည္က နံနက္ ၆ နာရီမွစ၍ ဘုရားခန္းဝင္ ၿပီး ဘုရားရွိခိုးလို႔ ေကာင္းတုန္းျဖစ္ ၏။ မီးဖိုခန္း၌ ‘မရွမ္း’တစ္ေယာက္ အလုပ္႐ႈပ္ေန၏။ ‘‘မရွမ္း- ငါ့အတြက္ အဝတ္တစ္စံုထုတ္ထား၊ ျမန္ျမန္လုပ္’’ဟု လွမ္းေအာ္လိုက္ရ၏။ စာေရးသူ၏ အဝတ္ဗီ႐ိုက ဧည့္ခန္းေထာင့္တစ္ ေနရာ၌ရွိ၏။ အလ်င္အျမန္ေရခ်ိဳး ၿပီးထြက္လာေသာအခါ လံုခ်ည္၊ လည္ကတံုးအက်ႌႏွင့္ တိုက္ပံုတို႔စီ ကာ စဥ္ကာခ်ေပးထား၏။ သမီး၏ အိပ္ခန္းကို လွမ္းၾကည့္ရာ အိပ္ေကာင္းတုန္းရွိ၏။ ၆ နာရီ မိနစ္ ၅၀ ရွိၿပီး ဧည့္ခန္း၌ မရွမ္း ေဖ်ာ္ထားေသာ ေကာ္ဖီကို ကမန္းကတန္း ေမာ့ၿပီးအထြက္ ကတၱီပါဖိနပ္ကို မရွမ္းက ဘရပ္ရွ္ႏွင့္ တိုက္ေပးေန၏။ ‘‘မရွမ္းေနေတာ့၊ ငါသြားမယ္... တံခါးေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္ပိတ္ထား’’ ဟုမွာၿပီး ေနအိမ္ႏွင့္ကပ္လ်က္ရွိေသာ ႐ံုးဆီသို႔ အေျပးအလႊားလာခဲ့ရေလ၏။
 • Wed 28 Jun 2017 - 11:10
  ဇြန္လ ၁၇ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသအလိုက္ တကၠသိုလ္ဝင္ ေအာင္စာရင္းအရ မြန္ျပည္နယ္သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ေအာင္ခ်က္အျမင့္ဆံုး ပထမျဖစ္ခဲ့သည္။
 • Wed 28 Jun 2017 - 10:52
  ‘‘ပဲဆီကုိ အတုလုပ္တယ္။ စားအုန္းဆီကုိ အတုလုပ္လာတယ္။ ဒီလိုလုပ္တဲ့နည္းလမ္းကလည္း အရမ္းေၾကာက္စရာ ေကာင္းလာတယ္။ က်န္းမာေရး ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတယ္’’ ဇြန္လ ၂၃ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ UMFCCI ၌ က်င္းပသည့္ ‘က်န္းမာေရးႏွွင့္ ညီၫြတ္ေသာ စားသုံးဆီထုတ္လုပ္တင္သြင္း ျဖန္႔ျဖဴး သုံးစြဲမႈဆုိင္ရာ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ’ တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စားသုံးဆီလုိအပ္ခ်က္သည္ ႏွစ္စဥ္တန္ခ်ိန္တစ္သန္းခန္႔ရွိ၍ လက္ရွိျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ေလးသိန္းသာရွိသျဖင့္ က်န္လုိအပ္ေနသည့္စားအုန္းဆီ တန္ခ်ိန္ေျခာက္သိန္းကုိ ျပည္ပမွ ႏွစ္စဥ္တင္သြင္းေနရသည္။ ျပည္ပမွ စားသံုးဆီတင္သြင္း ေသာအခါ တရား၀င္တင္သြင္းမႈအျပင္ နယ္စပ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ အရည္အေသြးမျပည့္မီသည့္ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ေနမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

Pages

Subscribe to Opinion