Opinion

 • Tue 03 Jan 2017 - 00:10
  ကုလသမဂၢသည္ လက္ငင္း ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲတြင္ ဗ်ဴဟာေျမာက္အေရးပါဆဲ ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ အၾကား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ ေျမာက္ေရး၊ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး တို႔ႏွင့္အတူ မ်က္ႏွာပန္းလွခဲ့ သည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ ကုလ သမဂၢ၏ အေရးပါမႈကို အေလး ထားလ်က္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္း အဝိုင္းႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံခဲ့လင့္ ကစား ထိေရာက္အလုပ္ျဖစ္မႈ အားနည္းခဲ့သည့္အေလ်ာက္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ထူသ ထက္ထူလာခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံအစီရင္ခံစာ မ်ားႏွင့္ ရွည္သထက္ရွည္လာခဲ့ ေသာ ကုလသမဂၢဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားက ျမန္မာ့အေျပာင္းအလဲအ ေပၚ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ အားမလိုအားမရ မႈမ်ားကို ထပ္ဟပ္လ်က္ရွိခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ဘူးထေရာ့စ္ဂါလီ ကမကထ ျပဳခဲ့သည့္ နယူးေယာက္-ရန္ကုန္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ပိုမိုအားေကာင္း ေမာင္းသန္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ သူမွာ ကုလသမဂၢႏုိင္ငံေရးရာ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာအယ္လ္ဗာ႐ိုဒီဆိုတို (Mr. Alvaro de Soto) ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းတြင္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္သည္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ အေရးပါေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ခဲ့ သည္။ သူရဦးတင္ဦး၊ ဦးၾကည္ ေမာင္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအမ်ားအျပားကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္မွာ ထူးျခားသည့္ လကၡဏာပင္ျဖစ္ခဲ့ သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္နယူးေယာက္-ရန္ကုန္ဆက္ ေၾကာင္းသည္ ပိုမိုအားေကာင္း အလုပ္ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု သံုးသပ္ႏုိင္ မည္ျဖစ္သည္။
 • Mon 02 Jan 2017 - 20:20
  (၁) ‘ျမင္းခြာ တစ္ခ်က္ေပါက္ လွ်င္ဗမာျပည္ႀကီး မီးဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေစရမယ္’ဟူသည့္စကား ကို သင္တို႔ အမွတ္ရၾကဦးမည္ထင္ သည္။ သမိုင္းဘာသာရပ္ကို သင္ ဖူးသူတိုင္း မလဲြမေသြ သင္အံရြတ္ ဖတ္ရသည့္ စာသားတစ္ပုိဒ္ျဖစ္ ၏။ ထုိ႔ထက္ပိုသည္ကား လြတ္ လပ္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးလႈံ႔ ေဆာ္မႈစကားရပ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ ၏။
 • Mon 02 Jan 2017 - 20:19
  (၁) ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး ကမၻာ့ အေျခအေန၊ ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ လြတ္ လပ္ေရးအတြက္ မဆုတ္မနစ္ ေသာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈႏွင့္ ၿဗိတိန္ျပည္သူတို႔၏ ဖိအားေပးမႈ မ်ားေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔အေနျဖင့္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးကို မျဖစ္ မေနစဥ္းစားလာၾကရပါသည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအား ျပဳျပင္တည္ေထာင္ႏိုင္ ရန္အတြက္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၀ ရက္တြင္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ ေတာ္အစည္းအေဝးကို စတင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ တြင္ က်င္းပသည့္ အစည္းအေဝး ၌ တပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာထူး ကိုစြန္႔ကာ အရပ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ခံယူထား သည့္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဦးေအာင္ဆန္းက ‘လြတ္လပ္ သည့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ေရးဆြဲေရးလမ္းၫႊန္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား’ကို အဆုိတင္သြင္းခဲ့သည္။ ဇူလုိင္လ ၁၃ ရက္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ လူ ထုအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို ျပဳ လုပ္ၿပီး လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ထားရွိရမည့္ စိတ္ထားမ်ားကို အ ေသးစိတ္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ထိုမိန္႔ ခြန္းသည္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ႀကီး၏ ေနာက္ဆံုးမိန္႔ခြန္းျဖစ္ခဲ့ရ သည္။ ယင္းမိန္႔ခြန္းကို စာေရးသူ တုိ႔ကေလးဘဝက ဇူလုိင္ ၁၉ ရက္ အာဇာနည္ေန႔ေရာက္တုိင္း ၾကား ရေလ့ရွိေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကို ျမတ္ႏိုးသည့္စိတ္ ျဖင့္သာ နားေထာင္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္မူ ထိုထက္ပို၍ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး၏ အေတြးအ ေခၚ၊ အယူအဆ၊ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို ယေန႔မ်က္ ေမွာက္ေခတ္ႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးစဥ္းစား အေျဖရွာသင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ ယူဆမိပါသည္။
 • Sun 01 Jan 2017 - 22:04
  အာဆီယံအဆင့္အတန္းကို ၁၀ ႏွစ္မွာမီၿပီး စင္ကာပူကို အႏွစ္ ၂၀ မွာ ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ရမယ့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ‘ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ၁၀၊ ၂၀’ လို႔ အတိုအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္ေခၚလိုက္တာပါ။ ဒါဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္။ ေခါင္းေဆာင္က ျပည္သူေတြအားလံုးကို ေခၚသြားမယ့္ လားရာ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာဆိုခဲ့တဲ့ အဲဒီအနာဂတၳိလား ရာစကားေတြဟာ အမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တက္လာၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္း အေရးႀကီးတဲ့ ေျပာဆို ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြအနက္ အဓိ ကအက်ဆံုးေျပာဆိုခ်က္တစ္ရပ္ အျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္က နားလည္ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ လဲ။ လူတစ္ေယာက္၊ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕၊ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြက္ အနာဂတ္ အိပ္မက္နဲ႔ လားရာဟာ အေျပာင္း အလဲအတြက္ အေရးႀကီးလို႔ပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ အတိတ္ဒဏ္ ရာဒဏ္ခ်က္ေတြ ထူေျပာလွတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံလို အေျခအေနမ်ိဳးမွာ အတိတ္စြဲလမ္းမႈနဲ႔ သြားမွာလား၊ အနာဂတ္အျမင္နဲ႔သြားမွာလားဆို တာက အကူးအေျပာင္းရဲ႕ေအာင္ ျမင္မႈအေပၚ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္ တာေၾကာင့္ပါပဲ။ အနာဂတ္က က်ယ္ျပန္႔ခိုင္မာအားေကာင္းလာ ေလ အျပဳသေဘာေဆာင္္ၿပီး ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ ရည္ႀကီးမားႏိုင္ေလျဖစ္လုိ႔ပါ။
 • Sun 01 Jan 2017 - 19:59
  ႏွစ္ေဟာင္းကို စြန္႔ခြာႏွစ္ သစ္ကို ေရာက္လာတဲ့ အခုလိုသမယမွာ ေပ်ာ္ရႊင္တက္ႂကြ အိပ္မက္ေတြ မက္ၾကတယ္ေပါ့ေလ။ က်ဳပ္တုိ႔ ေရႊျပည္ႀကီးမွာ အသံေတြ ၾကားေနရပါတယ္ဗ်ာ။ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတေတြကလည္း ႏွစ္သစ္မွာ ျပည္သူျပည္သားေတြမာပါေစ သာပါေစဆုမြန္ေႁခြေနၾကတာကလည္း ၾကားရတာ အားတက္စရာ။ ဒါနဲ႔ ေဟာဒီဘစီလည္း ကေလာင္ေခ်ာင္ထိုးထားရာက ဖုန္သုတ္ဖုန္ခါ လုပ္ရပါ သေကာဗ်ာ။ ကိုင္းလဟဲ့၊ ႏွစ္သစ္မွာ လူသစ္စိတ္သစ္နဲ႔ ႀကိတ္လိုက္ ၾကပါစို႔လား။
 • Sun 01 Jan 2017 - 19:58
  (၁) ႏွစ္သစ္တစ္ႏွစ္ေရာက္ၿပီမို႔ ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ကိုျပန္လည္ သံုးသပ္ၾက၊ ေရာက္လာသည့္ႏွစ္ အတြက္ ဘာလုပ္မလဲတြက္ခ်က္ ခန္႔မွန္းၾက၊ အစီအစဥ္ဆြဲၾကႏွင့္ လူသားကမၻာမွာေရာ၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာ ပါ လႈပ္လႈပ္သည္းသည္းရွိၾကခ်ိန္။
 • Sun 01 Jan 2017 - 15:46
  ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ရေသာ အရပ္သားအစိုးရစစ္စစ္တစ္ရပ္ ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္သည္ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ အေရးႀကီးလွေသာ မွတ္တိုင္တစ္ခုကို စိုက္ထူခဲ့ပါသည္။
 • Sat 31 Dec 2016 - 22:07
  (တစ္)
 • Sat 31 Dec 2016 - 20:00
  ယခုတစ္ေလာကၽြန္ေတာ့္အာ႐ံုထဲမွာ ငယ္စဥ္က ဖတ္ခဲ့ဖူးသည့္ ဆရာမင္းသိခၤ၏ ၀တၳဳဇာတ္ ေကာင္မ်ား ေပၚေပၚလာတတ္ သည္။ ယုတ္မာ႐ိုင္းစိုင္းေသာ ၿဗိ တိသွ်မ်က္ႏွာျဖဴ အရာရွိႀကီးမ်ား ၏ နဖူးအလယ္တည့္တည့္ကို ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ကာ လားပင္စင္ ေပးလိုက္သည္ဟု ေရးထားခဲ့ ေသာ မတစ္ေထာင္တစ္ေကာင္ ဘြား။ မမင္းျဖဴ မွန္မွန္ေျပာ ၀တၳဳ ထဲက မိုးသီးႏွင့္ေသတၱာ။ ေနာက္ ေတာ့ ပေရာ္ဖက္ဆာေဒါက္တာ ဆိတ္ဖြား။
 • Sat 31 Dec 2016 - 13:47
  ‘‘တာထြက္ကေန ပန္းတုိင္ေရာက္တဲ့အထိ ခရီး လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ မွာ ေရွ႕မွာပိတ္ရပ္ေနတဲ့ ေမာ္ ေတာ္ကားတစ္စီးတေလမေတြ႕ရ တဲ့အခါမ်ဳိး မရွိဘူး။ ေအာင္ျမင္ ခ်င္တဲ့အသင္းဟာ အဲဒီအခက္အ ခဲကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရမယ္’’ဆိုတဲ့ စကားကိုမၾကာခင္က ေျပာၾကားခဲ့ သူကေတာ့ ပရီးမီးယားလိဂ္ အာ ဆင္နယ္အသင္းရဲ႕ ၀ါရင့္ပဲ့ကိုင္ ရွင္ အာစင္၀င္းဂါးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
 • Sat 31 Dec 2016 - 13:45
  (၁) ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္ လြတ္လပ္ ေရးေန႔ နီးကပ္လာတာနဲ႔အမွ် ရပ္ ကြက္ထဲ၊ လမ္းထဲမွာေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ အားကစားပြဲေတြအတြက္ လူစု ၾက၊ အလွဴခံၾက၊ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ဖို႔ စာ ရင္းေပးၾကနဲ႔ ေပ်ာ္ဖို႔အားခဲေနၾက တယ္။ လြတ္လပ္ေရးရဲ႕ အႏွစ္ သာရကို ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ထက္ အ ေပ်ာ္အတြက္လံုးပန္းေနၾကတယ္ ရယ္လို႔ေတာ့ အျပစ္မျမင္ရက္ပါ ဘူး။ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းဆိုတာကိုက လြတ္လပ္ျခင္းရဲ႕ ရလဒ္တစ္ခုပါပဲ လားလို႔ ေတြးရင္းေျဖသိမ့္မိပါ တယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာ လြတ္  လပ္ေရးမေျပာနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆို တာကို ဘယ္နားမွာ ရွာရမွန္းမသိ ရွာဘဲ စစ္ပြဲေတြၾကားမွာ ဟိုဒီေျပး လႊားၿပီးပညာသင္ၾကားဖို႔၊ ေဆာ့ ကစားဖို႔အခ်ိန္ေရာ၊ ေနရာေရာ မရွိတဲ့အတြက္ စစ္ပြဲေဒသေတြက ျပည္သူေတြ၊ ကလးငယ္ေတြအ တြက္လည္း ရတက္မေအးျဖစ္မိ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္အေနနဲ႔ တတ္ႏိုင္တာကလည္း သူတို႔တစ္ ေတြ ေဘးကင္းၾကပါေစလို႔ ဆု ေတာင္းေပးဖို႔နဲ႔ စစ္ပြဲေတြ ရပ္ၾက ပါေတာ့လို႔ တတ္ႏိုင္သမွ်ေတာင္း ဆိုဖို႔ပဲရွိပါတယ္။
 • Sat 31 Dec 2016 - 00:11
  လက္ရွိ အစိုးရ သစ္လက္ထက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ အခြင့္အလမ္းအေကာင္း ဆံုးျဖစ္ေသာ္လည္း ပထဝီႏုိင္ငံ ေရးအေျခအေနအပါအဝင္ စိန္ ေခၚမႈမ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အ ဖြဲ႕ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာ ၾကားသည္။
 • Fri 30 Dec 2016 - 23:02
  ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၊ စီးပြားေရး အေဆာက္အအံုတစ္ခုအတြင္း ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဓိကအက်ဆံုးအဖြဲ႕အစည္းမွာ ဗဟိုဘဏ္ျဖစ္သည္ကို စီးပြားေရးဗဟုသုတရွိေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ ေက်ာင္းသူလူ ငယ္အခ်ိဳ႕ပင္ သိသည္။ အထူး သျဖင့္ ေဘာဂေဗဒဘာသာပါဝင္ သည့္ ဘာသာတြဲယူထားေသာ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ သည္။တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေဘာ ဂေဗဒစာအုပ္ထဲတြင္ ဗဟိုဘဏ္ အေၾကာင္းကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ထား၏။ စာေမးပြဲအတြက္ က်က္ မွတ္ရေသာေၾကာင့္ စိတ္ဝင္စား သည္ျဖစ္ေစ၊ မဝင္စားသည္ျဖစ္ ေစ ထိုေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား သည္ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ အေျခခံအေၾကာင္းမ်ားကို ေသခ်ာေပါက္ သိရွိႏိုင္သည္။ ဗဟိုဘဏ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအ ျဖစ္ ျပည္တြင္းသံုးေငြ ေငြစကၠဴႏွင့္ အေႂကြမ်ားထုတ္ေဝျခင္း၊ အစိုးရ ၏ ဘဏ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အျခားဘဏ္မ်ား၏ ဘဏ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဘဏ္စနစ္ကို ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္း ၍ ကြပ္ကဲျခင္းႏွင့္ အစိုးရ၏ ေငြ ေၾကးေပၚလစီကို အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားကို ေလ့လာ႐ံုမွ်ျဖင့္ ေငြေၾကး အေရးအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ဗဟိုဘဏ္၏ အခန္းက႑ မည္မွ်ႀကီးမားသည္ကို သေဘာ ေပါက္ႏုိင္သည္။ ထို႔အျပင္ ဘဏ္ မ်ားတြင္ထားရွိသည့္ သီးသန္႔ရန္ ပံုေငြအေျပာင္းအလဲမ်ား၊ ဘဏ္ တိုးႏႈန္းအေျပာင္းအလဲမ်ား၊ ေခ်း ေငြပမာဏထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ေဈး ကြက္ထဲတြင္ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္မ်ား ဝင္ေရာက္ ေရာင္းဝယ္ျခင္း စသျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာေငြေၾကး ဆုိင္ရာကိစၥမ်ား၌ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေပးျခင္း၊ ပါဝင္ပတ္သက္ရျခင္း တုိ႔ကို ဗဟိုဘဏ္က ျပဳလုပ္ေနရ သည္။ ဗဟိုဘဏ္မ်ားသည္ အဂၤ လန္ဘဏ္ထူေထာင္ျခင္းမွ စခဲ့ သည္။ ထုိသို႔ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္က အဂၤလန္ဘဏ္မွ အစျပဳ ခဲ့သည့္ ဗဟိုဘဏ္မ်ားသည္ ယေန႔ေခတ္သစ္ကာလတြင္ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ။ စီးပြားေရးအေဆာက္ အအံုတစ္ခုအတြင္း ေငြေၾကး က႑ဆုိင္ရာ ေသာ့ခ်က္က်အဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္လာေနသည္ကို ဗဟို ဘဏ္မ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာ တိုင္း သတိျပဳမိႏုိင္သည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ အျခား ႏုိင္ငံမ်ားမွ ဗဟိုဘဏ္မ်ားကဲ့သို႔ သမုိင္းေၾကာင္း မရွည္၊ ရာဇဝင္ မခ်ီေသာ္လည္း ရာစုႏွစ္ဝက္ကာ လ သက္တမ္းမွ်ရွိေနခဲ့ၿပီျဖစ္ သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဘဏ္အက္ ဥပေဒျဖင့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ဗဟိုဘဏ္အျဖစ္ ထူ ေထာင္ခဲ့၍ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ရီဇက္ ဘဏ္၏ ရန္ကုန္ဘဏ္ခြဲ လုပ္ငန္း မ်ားကို လႊဲေျပာင္းယူခဲ့သည္။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္တြင္ ျပည္ ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဘဏ္ အက္ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ၿပီး ေငြေၾကးအက္ဥပေဒ (၁၉၄၆)ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ ဗဟိုဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို အျပည့္အဝေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ဆုိရွယ္လစ္စီး ပြားေရးကို ဦးတည္ေသာ ရည္မွန္း ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာ့စီးပြား ေရးအေဆာက္အအံုထဲရွိ ဗဟို ဘဏ္ဖြဲ႕စည္းမႈသည္လည္း လိုက္ ပါ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ စတင္မိတ္ဆက္သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ေျပာင္းလဲခဲ့သည့္ စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္အတူ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ဥပေဒကို ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းေပးခဲ့၏။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ဒီမိုကေရစီအစိုးရ လက္ထက္တြင္လည္း ေျပာင္းလဲ လာေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္အတူ ဗဟို ဘဏ္ဥပေဒကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့ႏုိင္ငံ ေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ကို ပိုမိုလြတ္လပ္ ေသာ၊ အမွီအခိုကင္းေသာ အဖြဲ႕ အစည္းႀကီးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕ စည္းရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့ၾက သည္။
 • Thu 29 Dec 2016 - 23:11
  ဒီဇင္ဘာလရဲ႕ ရက္ေတြ တျဖည္းျဖည္း ကုန္ဆံုးၿပီး ႏွစ္သစ္ တစ္ခုသို႔ ကူးေျပာင္းခ်ိန္မွာ လူ တုိင္းအနည္းႏွင့္အမ်ားဆိုသကဲ့ သို႔ စိတ္လႈပ္ရွားၾက၏။ ႏွစ္ေဟာင္းကို ႏွေျမာတသသလိုလို၊ အသက္ ပိုႀကီးလာသလိုလို၊ ႏွစ္သစ္အ တြက္ အားအင္ျပည့္လာသလိုလို ခံစားမႈမ်ား ေရာေထြးခံစားၾကရ သည္။ တခ်ိဳ႕က ယခုလိုအခ်ိန္မွာ ခ်စ္သူခင္သူမ်ားႏ
 • Thu 29 Dec 2016 - 19:17
  စာဖတ္သူ မိတ္ေဆြတို႔ကို ေမးခြန္းတစ္ခုေမးခ်င္ပါတယ္။ ‘‘ဘတ္စ္ကားစပယ္ယာအ မ်ားစုကုိ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ၊ သူ တို႔နဲ႔ဆက္ဆံရင္ ဘယ္လိုျပဳမူ ဆက္ဆံျဖစ္ေလ့ရွိပါသလဲ’’  ဘတ္စ္ကားစပယ္ယာအ မ်ားစုကို ႏႈတ္ၾကမ္းသူ၊ မယဥ္ ေက်းသူ၊ ပိုေငြျပန္အမ္းဖို႔ ေ၀့ လည္ေၾကာင္ပတ္လုပ္သူ၊ အမ်ိဳး သမီးေတြကို အသားယူသူ၊ ခရီး သြားျပည္သူေတြအေပၚ အႏုိင္ က်င့္တတ္သူ စသျဖင့္...စသျဖင့္ ...ျမင္ၾကတယ္လုိ႔ မိတ္ေဆြအ မ်ားစု ေျဖဆိုၾကမယ္ထင္ပါတယ္။
 • Thu 29 Dec 2016 - 19:15
  ၂၀၁၇ခုႏွစ္  ကုန္ဆံုးရန္ ရက္ပိုင္းမွ်သာ လိုေပေတာ့သည္။ ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသူအခ်ိဳ႕ကမူ ၂၀၁၇ အတြက္ပင္ ကမၻာ႔ႏိုင္ငံေရးေဟာစာတမ္းမ်ား ထုတ္ျပန္ေနၾကသည္။ ၂၀၁၇ တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အခက္အခဲႀကံဳမည္ဟု ဆိုသူက ဆိုသည္။ ၂၀၁၇ တြင္ အင္အား ႀကီးႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ထိပ္တိုက္ ရင္ဆုိင္ၾကၿပီး တတိယကမၻာစစ္ ႀကီးအစျပဳမည္ဟု ကမၻာပ်က္ ေဟာကိန္းထုတ္သူက ထုတ္ေနၾကေလသည္။ အနာဂတ္သည္ အေရးႀကီးသည္မွန္ေသာ္လည္း အတိတ္ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ကာလကို လည္း ျပန္လည္ေလ့လာသံုးသပ္ ရန္လိုပါသည္။ ကုန္လြန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ ေသာ ၂၀၁၅ ကို ေလ့လာသူမ်ား က ေသြးစြန္းေသာႏွစ္တစ္ႏွစ္အျဖစ္ ေဝဖန္သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။ ကမၻာအႏွံ႔ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား က ၂၀၁၅ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ားကို ဖံုးလႊမ္းေနခဲ့သည္။ ယခု ၂၀၁၆ တြင္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အေတာမသတ္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့၊ ျဖစ္ပြားဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၆ ကိုမူ ႏုိင္ငံတကာ ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားက ကမၻာ႔ႏုိင္ငံေရး မုန္တိုင္းထန္ေသာႏွစ္အျဖစ္ တင္စားေျပာဆိုၾကသည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ဥေရာပသမဂၢမွ ခြဲထြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသား ေရးဝါဒီ ေဒၚနယ္ထရန္႔အႏိုင္ရခဲ့ ျခင္းတို႔ကို ၫႊန္းဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ကမၻာ႔ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ား ကို ေလ့လာသံုးသပ္ေသာ္ အေရးႀကီး ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေလ့လာေတြ႕ ရွိရေပသည္။
 • Wed 28 Dec 2016 - 21:06
  ရန္ကုန္တုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ေဒးလီး အလဲဗင္းမီဒီယာဂ႐ု(ပ္)ေဒါက္ တာသန္းထြဋ္ေအာင္တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပါတက္ဖိလစ္နာရီ ျပႆနာ(PATEK PHILIPPE GATE)ကေတာ့ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔ထုတ္ ေဒးလီးအလဲဗင္းေန႔စဥ္သတင္းစာ စာမ်က္ႏွာ(၁၇) မွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ဝန္ခ် ေတာင္းပန္စာနဲ႔အတူ အဆံုးသတ္ ခဲ့ပါၿပီ။ အဆံုးသတ္ခဲ့ပါၿပီဆိုတာ က အမႈကိစၥၿပီးျပတ္သြားၿပီလို႔ဆို တာမဟုတ္ပါဘူး။ အျဖဴအမည္း အမွန္အမွားသဲကြဲသြားၿပီလို႔ ေျပာ တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပါတက္ဖိလစ္နာရီျပႆ နာ(PATEK PHILIPPE GATE) ျပႆနာျဖစ္လာေတာ့ စာေရးသူ အေနနဲ႔ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့ရသ လို တစ္ဖက္ကလည္း ဝမ္းသာခဲ့ရ ေၾကာင္း သံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္မွာ ေရးခဲ့ပါတယ္။ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ ရတာက ရန္ကုန္တုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက တကယ္ပဲ ဒီနာ ရီကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ ရယူခဲ့ ရင္ေတာ့ ျပည္သူ႔အစိုးရမွာ အ မည္းစက္ထင္စရာျဖစ္ၿပီလို႔ ေတြး မိတာက တစ္ေၾကာင္း၊ သတင္း မခိုင္လံုဘဲ ေရးတာဆိုရင္ေတာ့ ေလးစားရတဲ့၊ ၾသဇာတိကၠမရွိတဲ့ သတင္းစာတစ္ေစာင္ရဲ႕ေလးစား  ရတဲ့ စီးအီးအိုအေပၚ က်ေရာက္ လာမယ့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ေတြကို ႀကိဳတင္တြက္ဆမိခဲ့တာ ေၾကာင့္ပါပဲ။
 • Wed 28 Dec 2016 - 20:01
  ဓာတ္ပံုတစ္ပံု။ အထပ္ျမင့္ တုိက္ခန္းေတြ အစီအရီခင္းက်င္း ထားတဲ့ ပံုစံငယ္ဒီဇိုင္းရဲ႕ ေနာက္မွာမတ္တတ္ရပ္ၿပီး ပံုစံငယ္ကို စိတ္ဝင္တစားစိုက္ၾကည့္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ပုံ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမွာ ေတြ႕လိုက္ရတယ္။
 • Wed 28 Dec 2016 - 11:25
  (၁) ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္လေလာက္က ဘတ္စ္ကားနဲ႔ ခရီးသြားရင္းလမ္း တစ္ေလွ်ာက္ ကားေပၚမွာ ေရြး ခ်ယ္ၾကည့္လို႔ရတဲ့ ႐ုပ္ရွင္နဲ႔ ဗီဒီယိုဇာတ္လမ္းေတြထဲက ေကာင္း ႏိုးရာရာေလးေတြကို ၾကည့္မိပါတယ္။ 
 • Wed 28 Dec 2016 - 11:24
  ေဆာ့ပင္ျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ ၄ လက္မအရြယ္ ေၾကာ္ျငာဘုတ္တစ္ခုက ကားေလာကအတြင္း အေတာ္ပင္႐ိုက္ခတ္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စီးပြားကူးသန္းဝန္ ႀကီးဌာနေရွ႕တြင္တန္းစီေနသည့္ လူတန္းရွည္ႀကီးကိုလည္း ယင္းဆုိင္းဘုတ္က အဆံုးအျဖတ္ေပးသလိုျဖစ္ခဲ့သည္။ ‘‘ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပါမစ္ထုတ္ ေပးျခင္းကို ရန္ကုန္႐ံုးတြင္ လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ေပးေတာ့မည္မဟုတ္’’ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

Pages

Subscribe to Opinion