Opinion

 • Tue 28 Mar 2017 - 16:07
  ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ေက်ာ္အတြင္း ျပည္သူမ်ားတစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ အရပ္သားအစိုးရသစ္သည္ လာမည့္ရက္ပိုင္းတြင္ တစ္ႏွစ္သက္တမ္းျပည့္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဒီခ်ဳပ္)ပါတီအစိုးရသစ္အေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္သားသက္တမ္းအတြင္း စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအေပၚ သံုးသပ္အကဲျဖတ္မႈမ်ား စတင္ႀကံဳေတြ႕ရၿပီျဖစ္သည္။ အကဲျဖတ္မႈမ်ားသည္ ဒီခ်ဳပ္ေနရာအမ်ားစုရရွိထားေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားေပၚေပါက္ခ်ိန္မွ စတင္ခဲ့ၿပီး အာဏာလႊဲေျပာင္းရယူ ၿပီးေနာက္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအေပၚ ဗဟိုျပဳေနသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္တြင္ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈ ေခ်ာေမြ႕ခဲ့ျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ ေထာက္ခံမႈရရွိထားေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပံုရိပ္ေၾကာင့္ ကမၻာ႔ႏုိင္ငံေရးစင္ ျမင့္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံ့ပံုရိပ္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒအက်ပ္အတည္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ရာထူးရယူ၍ ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးစားေပး၍ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံကို က်င္းပႏုိင္ခဲ့ျခင္းစသည့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားရရွိခဲ့သည္။
 • Tue 28 Mar 2017 - 16:06
  အစုိးရသစ္ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္တြင္ မ႑ဳိင္ႀကီးသုံးရပ္အနက္ သိသာထင္ရွားသည့္ ရလဒ္မရရွိေသးသျဖင့္ ေ၀ဖန္ခံေနရေသာ မ႑ဳိင္မွာ တရားစီရင္ေရး မ႑ဳိင္ျဖစ္သည္။
 • Tue 28 Mar 2017 - 15:57
  ယာဥ္တင္သြင္း ေရာင္းခ်သူမ်ားအတြက္ ၂၀၁၇ တြင္ ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား စတင္ရင္ဆုိင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ယခုဘ႑ာႏွစ္အသစ္အတြက္ တုိးပြားလာေသာ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားက လူလတ္တန္းစားမ်ား ကား၀ယ္စီးေရးအိပ္မက္ကို ဖ်က္ဆီးရန္ ၿခိမ္းေျခာက္လာသည္။  ဂ်ပန္တစ္ပတ္ရစ္ကားမ်ား၏ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ တင္သြင္းေနမႈမွာ ကားတင္သြင္းမႈ မူ၀ါဒအသစ္ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ တြင္ အဆံုးသတ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အစ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ျပည္ပမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းလုိသူမ်ားအတြက္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကုိ မတ္လအတြင္းက သတ္မွတ္ေၾကညာခဲ့သည္။
 • Tue 28 Mar 2017 - 15:56
  သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ လက္ဆုပ္လက္ ကိုင္ျပစရာ လူသိနည္းသည့္ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုရွိေနပါသည္။
 • Tue 28 Mar 2017 - 15:49
  အစိုးရသစ္လက္ထက္ အ ေစာပိုင္းရက္မ်ားတြင္ စီးပြားေရး က႑ကို ဦးေဆာင္ေနသည့္ ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွစ္ဦး၏ ခြန္္အား ရွိေသာ ေျပာစကားအခ်ိဳ႕က ျပည္ သူမ်ား၏ စိတ္အာ႐ံုကို ဖမ္းစားႏိုင္ခဲ့သည္။
 • Tue 28 Mar 2017 - 15:36
  စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးကို အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အမ်ားအျပားရွိသည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူး စတင္လက္ခံသည့္ေန႔တြင္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက တင္စားခဲ့သည္။
 • Tue 28 Mar 2017 - 15:27
  ၂၀၁၆မတ္လ ၃၀ ရက္တြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရထံမွ ဦးထင္ေက်ာ္အစုိးရလႊဲေျပာင္းရယူခဲ့သည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္မ်ားသာ မဟုတ္ေပ။ အေျပာင္းအလဲကုိ လုိခ်င္ေသာ ျပည္သူလူထု၏ ႀကီးမားေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိပါ တစ္ပါတည္း လက္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။
 • Tue 28 Mar 2017 - 01:47
  ျပည္သူ႔အစုိးရလက္ထက္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္ ႏုိင္ငံကုိ ျပန္ၾကည့္လုိက္ေသာအခါ ႏုိင္ငံမွာဆင္းရဲၿမဲ၊ ဘက္ ေပါင္းစုံ နိမ့္က်ၿမဲပင္။ စစ္အာဏာရွင္အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ေနခဲ့ရၿပီး စနစ္တက် ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရေသာ တုိင္းျပည္ကုိ အခ်ိန္တုိအတြင္း လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ မလြယ္ကူေၾကာင္
 • Tue 28 Mar 2017 - 00:40
  ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳး သား ႏုိင္ငံျဖစ္ေစ တည္ေဆာက္ျခင္း (Building) အယူအဆႏွင့္ လက္ေတြ႕က်ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ေမာ္ဒန္ကမၻာအတြက္ ပါရာဒိုင္းအသစ္မ်ားျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔ထြန္းကားလာခဲ့သည္မွာ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ကာလမ်ားက်မွ ျဖစ္၏။ ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္း (Democratic Transition) သီအုိရီမ်ား စတင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ေသာ ၁၉၈၅ ဝန္းက်င္ႏွင့္လည္း တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေနပါ၏။ အက္စီမိုဂလူးႏွင့္အဖြဲ႕က ႏုိင္ငံေရးသိပၸံပညာရပ္ နယ္ပယ္ထဲမွာ အက်ယ္တဝင့္ စတင္ဖြင့္ဆိုျပခဲ့၏။ ထိုထို သီအိုရီမ်ားကို အာဏာရွင္ ပံုစံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ေအာက္မွ ႐ုန္းထြက္ရန္ ႀကိဳးစား လာၾကေသာ ႏုိင္ငံအသီးသီးတုိ႔ က လက္ေတြ႕အသံုးျပန္ခ်လာၾက သည္။ ထပ္တူက်ေသာ ႏုိင္ငံမ်ိဳး ေတာ့မရွိေပ။ ကုိယ့္အခင္းအ က်င္း၊ အေျခအေနမ်ားအရ ဉာဏ္ပညာ၊ ဇြဲ၊ သတၱိ၊ လံု႔လတုိ႔ျဖင့္ အရင္းခံၿပီး တည္ေဆာက္ယူၾက ရ၊ ကူးေျပာင္းေဖာ္ေဆာင္ၾကရ တာျဖစ္သည္။
 • Tue 28 Mar 2017 - 00:06
  ၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္းက်င္းပ ခဲ့ေသာ    ေရြးေကာက္ပြဲသံုးခုစလံုးတြင္ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ ရာေက်ာ္၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ အႏုိင္ရသူ ၁၁ ဦးသာရွိ သည္။
 • Mon 27 Mar 2017 - 20:29
  (၁) အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္အစိုးရရဲ႕ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ၾကားရ တဲ့ မဂၤလာသတင္းတစ္ခုက တစ္ ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲ ေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ဖို႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)က ဆံုးျဖတ္လိုက္တဲ့ သတင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေန နဲ႔ NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးေရး ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မြန္ျပည္သစ္ပါတီ႐ုံးခန္းမွာ မြန္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ မြန္လူထုအ ေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ သေဘာထားဆႏၵကို ရယူခဲ့တာလို႔ ဆိုပါ တယ္။
 • Mon 27 Mar 2017 - 20:28
  (၁)  လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ပံုေတြ အြန္ လိုင္းေပၚမွာ မၾကာခဏဆုိသလို တက္လာေလ့ရွိရာ အၿမဲလိုလို ကၽြန္ေတာ္ save လုပ္ထားမိသည့္ ဓာတ္ပံုေလးေတြရွိပါသည္။ လူ ထုေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ကေလးေတြ ေတြ႕ဆံုေနသည့္ ပံုမ်ားျဖစ္ပါ သည္။ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းထဲမွာ၊ မိဘမဲ့ေဂဟာမွာ၊ အခမ္းအနား မွာ၊ လမ္းေပၚမွာ တစ္ခါတေလ ကေလးအမ်ားႀကီးႏွင့္၊ တစ္ခါတ ေလ ကေလးတစ္ေယာက္စ၊ ႏွစ္ ေယာက္စႏွင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ၏ ၿပံဳးရႊင္ၾကည္ႏူးေနပံုမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ရေလ့ရွိပါသည္။ ထို ဓာတ္ပံုတိုင္းမွာလိုလို ေတြ႕ရတတ္ေသာ ထူးျခားမႈတစ္ခုကို ေျပာပါဆုိလွ်င္ေတာ့ ကေလးမ်ား ကို တေလးတစားအေလးထား တတ္သည့္ ေမတၱာဓာတ္လႊမ္း ေသာ အမူအရာပဲျဖစ္ပါသည္။
 • Sun 26 Mar 2017 - 23:25
  ေတာ္လွန္ေရးေန႔ႀကီးမွာ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် လြန္ခဲ့ေသာ ၁၂ ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔ကအျဖစ္ အပ်က္မ်ားကို တေရးေရးႏွင့္ ျမင္ လာခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတာ္ လွန္ေရး၊ ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ တပ္ မေတာ္၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ လူထုတို႔ ေပါင္းကူးကဲ့သို႔ ဆက္ သြယ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရသည္တို႔မွာ လည္း ေမ့ေပ်ာက္၍မရႏိုင္ပါေပ။ အထူးသျဖင့္ ကြယ္လြန္ၿပီးေသာ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား လည္း ေကာင္း၊ က်ဆံုးေလၿပီးေသာ ရဲေဘာ္မ်ား၊ က်န္ရွိေနေသာ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားႏွင့္ သရက္ၿမိဳ႕ နယ္ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း ေတာ္လွန္ေရးစခန္း တစ္ေနရာတြင္ ေတြ႕ဆံု တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရ သည္ကို သတိရျခင္းျဖင့္လည္း ေကာင္းေရးသား လိုက္ရပါသည္။ အခ်ိန္ကား ၁၉၄၃ ခု ႏွစ္ပိုင္းအစျဖစ္သည္။ အေနာက္ တိုင္း လက္ေအာက္ခံ ဗမာ့ကာ ကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ ေျခလ်င္ တပ္ရင္း (၆) သည္ ဗိုလ္မွဴးစိန္ဝင္း (ယခု ဗိုလ္မွဴးႀကီးစိန္ဝင္း၊ တပ္ မဟာ (၄)၊ တပ္မင္း) ဦးစီး၍ သရက္ၿမိဳ႕အနီးတြင္ တပ္စြဲလ်က္ ရွိေပသည္။ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္ပိုင္း ေလာက္အတြင္း တစ္ေန႔တြင္ ဗိုလ္မွဴးက စာေရးသူႏွင့္ ဗိုလ္ ေက်ာ္သန္း (က်ဆုံုးသြားၿပီျဖစ္ ေသာ ေခ်ာင္းဆံုအမတ္)တို႔အား ေခၚ၍ သရက္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ လူငယ္ လူရြယ္အခ်ဳိ႕အား စစ္သင္တန္း ႏွင့္ စည္း႐ုံးေရးတာဝန္ကို ေပးအပ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္သည္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကို ရႏိုင္သမွ် စု႐ံုး၍ သင္တန္းေပးၾကရသည္။ တစ္ဖက္မွ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးဆက္ဆံမႈကို အထူးသျဖင့္ျပဳလုပ္ရၿပီး အမ်ဳိးသားစိတ္ဓာတ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အေပၚ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည္။ (ဤလူငယ္မ်ားမွာလည္း ေနာင္ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္လာသည္တြင္ ေတာ္လွန္ေရး၌ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၿပီး ေျပာင္ေျမာက္ေသာကူညီမႈကို ရရွိခဲ့ေပသည္။)
 • Sun 26 Mar 2017 - 19:14
  ၂၀၁၇ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးေတြ ဆင္းၾကရာမွာ မံုရြာၿမိဳ႕မွာ မဲဆြယ္ပြဲလုပ္သြားတဲ့ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းဖိုင္ တစ္ခုကို ၾကည့္ခဲ့ရပါတယ္။ ပါတီအတြက္ မဲဆြယ္ၾကၿပီဆိုရင္ ကိုယ့္ပါတီေကာင္း ေၾကာင္း၊ ကိုယ့္ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ေကာင္းေၾကာင္းေတြနဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕အ ရည္အခ်င္းေတြကို ေျပာၾကတာ ပံုမွန္ပါပဲ။ ကိုယ့္ပါတီရဲ႕ ေကာင္း ကြက္ေတြကို ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္ပါတီ မ်ား (အထူးသျဖင့္ အဓိကယွဥ္ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီ)ရဲ႕ ခြၽတ္ယြင္းအား နည္းခ်က္ေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး တင္ ျပၾကတာ ထံုးစံပါပဲ။ ဒီအတြက္ ဘာမွ ေျပာစရာမရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့အဲဒီပြဲမွာ ေျပာသြားတဲ့ စကားေတြ ကို နားေထာင္ရၾကားရေတာ့ ေျပာစရာစကားေတြ ရွိလာရ ျပန္ပါ တယ္။
 • Sun 26 Mar 2017 - 19:12
  ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားကေတာ့ မတ္လ ၁၇ ရက္မွာ ၿပီးဆံုးခဲ့ျပန္ပါ ၿပီ။ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ၁၇ ရက္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က ၁၉ ရက္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ၁၉ ရက္အသီးသီးက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အခုက်င္းပၿပီးစီးခဲ့တဲ့ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေ၀းမွာလည္း အ မ်ားျပည္သူၾကား ထိုးထိုးေဖာက္ ေဖာက္ေရာက္ရွိလာခဲ့၊ ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပခဲ့ၾကတဲ့ ကိစၥရပ္တခ်ဳိ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။
 • Sat 25 Mar 2017 - 20:22
  (တစ္) အဲသည့္ေန႔က ဂ်က္ကို ဝန္း ရံထားတဲ့ တိရစၧာန္ေတြက ေလး ငါးေျခာက္ေကာင္ေလာက္ေတာ့ ရွိမဗ်။ ဂ်က္က အလယ္မွာဆုိ ေတာ့ သူ႔ထက္ငါ အတင္းတိုးေဝွ႔ ၿပီး ၾကည့္ဖို႔လုပ္တဲ့အခါ ျဖည္း ျဖည္းေဆးေဆး လုပ္ၾကပါဟလို႔ ေတာင္ ေျပာယူရပါတယ္။ ေျမ ေခြးလည္းပါတာေပါ့။ ေခြးအ လည္း ပါတာေပါ့။ ဝံပုေလြလည္း ပါတာေပါ့။ က်ားေတာင္မွ ပါ လိုက္ေသး။ ဂ်က္႐ိုက္ထားတဲ့ ဗီဒီ ယို (Video)ကို အလုအယက္ တိုး ေဝွ႔ၾကည့္ေနၾကတာ။
 • Sat 25 Mar 2017 - 20:21
  (၁) ဘရာဇီးႏုိင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ေနေသာ အသားမ်ားကို ကမၻာ့ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက တင္သြင္းခြင့္ပိတ္ပင္ေနၾကသည့္ သတင္းကို Channel News Asia တြင္ ဖတ္ရသည္။ ေနာက္ဆံုးပိတ္ ပင္ခဲ့ေသာ ဘရာဇီး၏ အသား ၀ယ္လက္ ေဖာက္သည္မွာ ေဟာင္ေကာင္ျဖစ္သည္။ မတ္လ ၂၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ဘရာဇီး၏ အသားထုတ္ကုန္မ်ား ကို ပိတ္ပင္သည့္ ေဟာင္ေကာင္ ၏ ေၾကညာခ်က္က ဘရာဇီးအ သားထုတ္လုပ္ေရးကို အႀကီးအ က်ယ္ထိခိုက္ေစေတာ့မည္ ျဖစ္ သည္။ ေဟာင္ေကာင္သည္ ဘ ရာဇီးႏုိင္ငံမွ အမဲသားအမ်ားဆံုး ၀ယ္ယူသည့္ ေဖာက္သည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၁၈ သိန္းဖိုး ၀ယ္ယူခဲ့သည္ဟုဆို သည္။ ေတာင္ကုိရီးယား၊ မကၠဆီ ကို၊ ခ်ီလီ၊ အာဂ်င္တီးနား စသည့္ ေဖာက္သည္ႏုိင္ငံမ်ားကလည္း ပိတ္ဆုိ႔မႈေတြ ေဆာင္ရြက္ၾက သည္။ ဘရာဇီး၏ တတိယအႀကီး ဆံုးၾကက္သားေစ်းကြက္ျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကလည္း ဘရာဇီးရွိ ၾကက္သားလုပ္ငန္း ၂၁ ခုမွ ထုတ္ ကုန္မ်ားကို တင္သြင္းခြင့္ မျပဳ ေတာ့ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ဘရာဇီးႏုိင္ငံထံမွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၇၂၀ ဖိုး ၾကက္သား၀ယ္ယူ ေလ့ရွိသည္။
 • Fri 24 Mar 2017 - 23:21
  ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ နံနက္ခင္း ႏွင္းေတြေ၀ေနခ်ိန္၀ယ္ ကြၽန္ေတာ့္အိမ္ေနာက္ေဖးကုန္းျမင့္ကြင္းျပင္က်ယ္ႀကီးထဲရွိ တစ္ခုေသာ ဆီးပင္ေအာက္၌ ကြၽန္ေတာ္သည္ အေလာင္းတစ္ခုကို ျမႇဳပ္ႏွံ ရန္ ေပါက္ျပားတစ္လက္ႏွင့္ တြင္း တူးလ်က္ရွိ၏။ ကြၽန္ေတာ့္ဇနီးက အေလာင္းကို အ၀တ္ႏွင့္ပတ္၍ ရင္၀ယ္ပိုက္ကာ ငိုယိုလ်က္ရွိ၏။
 • Fri 24 Mar 2017 - 22:27
  မတ္လကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ဒီခ်ဳပ္)ပါတီက ျမန္မာအစိုးရသစ္အျဖစ္ အာဏာရလာသည့္ သမိုင္းဝင္အခုိက္အတန္႔၏ ပထမဆံုးႏွစ္ပတ္လည္ကို ျဖတ္သန္းေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အတိုက္အခံ ဒီခ်ဳပ္ပါတီက ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳရလဒ္ျဖင့္ အႏုိင္ရျခ
 • Fri 24 Mar 2017 - 19:35
  ဥေရာပကဗ်ာေတြမွာ တံတားေတြနဲ႔ ပတ္ သက္လို႔ ကဗ်ာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာမွ Henry Wadsworth Ling Fellow ရဲ႕ The Bridge ကဗ်ာကိုစာေရးသူက အေတာ္ႏွစ္ၿခိဳက္မိပါတယ္။ I stood on the bridge at the midnight, As the clocks were striking the hour နဲ႔ စတဲ့ ကဗ်ာပါ။ ကဗ်ာက ရွည္ေတာ့ အစအဆံုး မေဖာ္ျပ ေတာ့ပါဘူး။

Pages

Subscribe to Opinion