Opinion

 • Tue 03 Apr 2018 - 01:28
  ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေ၀းမ်ား ၿပီးဆံုးခဲ့ပါၿပီ။ အစိုးရသစ္လက္ ထက္ ၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္း က်င္းပၿပီးစီးခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္အ စည္းအေ၀း ခုနစ္ႀကိမ္ထဲမွာ ဒီတစ္ႀကိမ္ကေတာ့ အလႈပ္ခတ္ဆံုးနဲ႔ စိတ္၀င္စားမႈအျမင့္တက္ဆံုးလို႔ ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏုတ္ထြက္ ျခင္း၊ သမၼတသစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ႏုတ္ထြက္ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သစ္ေရြးခ်ယ္ ျခင္းတို႔ဟာ ဒီအစည္းအေ၀းကို သက္၀င္ႏိုးႂကြေစခဲ့တဲ့ အဓိကအ ေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ တြင္း တင္သြင္း၊ ေမးျမန္း၊ ေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကတဲ့ ေမးခြန္းတခ်ဳိ႕၊ အဆို တခ်ဳိ႕နဲ႔ ဥပေဒတခ်ဳိ႕ကလည္း အ မ်ားျပည္သူကို သတိမူေစ၊ စိတ္ ၀င္စားေစခဲ့ပါတယ္။
 • Mon 02 Apr 2018 - 20:03
  ယေန႔ေခတ္ကာလ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ Public Relation Officer လို႔ ေခၚတဲ့ လူထုဆက္ဆံေရးအရာရွိ နဲ႔ Spokesperson လို႔ ေခၚတဲ့ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတို႔ရဲ႕ အခန္း က႑ဟာ သတင္းအခ်က္အ လက္စီးဆင္းဖို႔အတြက္ အလြန္ အေရးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူထု ဆက္ဆံေရးအရာရိွနဲ႔ ေျပာေရးဆို ခြင့္ရွိသူေတြဟာ လူေတြနဲ႔ဆက္ ဆံရတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းအ တြက္ အေရးႀကီးသူေတြျဖစ္ေနပါ ၿပီ။
 • Sun 01 Apr 2018 - 22:03
  အိမ္နီးခ်င္းလူဦးေရမ်ားျပားလွေသာတ႐ုတ္ႏိုင္ငံႀကီးတြင္ တစ္ခ်ိန္က One Child Policy ေၾကာင့္ က်ား၊ မ ဦးေရ ကြာဟလာျခင္း၊ ေက်းလက္ေနအမ်ဳိးသမီးမ်ား ၿမိဳ႕ျပသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာလုပ္ကိုင္ၾကျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕ေသာ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားမ်ားမွာ အိမ္ေထာင္ဖက္အမ်ဳိးသမီး မရႏိုင္ေလာက္သည့္ အေျခအေနျဖစ္လာရသည္။ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ တ႐ုတ္ အမ်ဳိးသား သန္း ၄၀ အတြက္ ဇနီးမယား လိုအပ္ေနသည္ဟုလည္း ဆိုသည္။
 • Sun 01 Apr 2018 - 19:57
  - ငါတုိ႔ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ မည္သူတစ္ဦးတေယာက္ တဖြဲ႕တသင္း၏ အေမြအႏွစ္မဟုတ္၊ မည္သူတစ္ဦးတေယာက္၏ တဖြဲ႕တသင္း၏ ပုဂၢလိကအပိုင္ပစၥည္းမဟုတ္၊ မည္သူတဦးတေယာက္ တဖြဲ႕တစ္သင္းက ခ်ဳပ္ကိုင္အႏုိင္သိမ္းယူ အက်ဳိးခံစားအပ္ေသာ ႏိုင္ငံမဟုတ္၊ အတိတ္ကာလက ၎၊ ယခုမ်က္ေမွာက္တြင္၎၊ ေနာင္လာလတၱံေသာ အနာဂတ္ကာလ၌ ၎၊ ငါတို႔ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြင္း၌ မွီတင္းေနထုိင္ၾကေသာ ႀကီးငယ္ေ၀းနီးကားမျခား၊ သစၥာေတာ္ခံ ႏုိင္ငံသားဟူ သေရြ႕တို႔၏ အေမြအႏွစ္အပိုင္ပစၥည္း အက်ဳိးခံစားရာ ျဖစ္သည္ဟူေသာ လူ႕ဘာသာ၊ လူ႕တရားႏွင့္အညီ ကမၻာဦးကာလလူတို႔၏ ပထမစည္း႐ုံးမႈ၌ လူအေပါင္းတို႔၏ သေဘာဆႏၵအရ လူ႕အ၀ွမ္း၏ အက်ဳိးကို ေကာင္းစြာရြက္ေဆာင္ႏုိင္အပ္ေသာပုဂၢိဳလ္ကို ေရြးေကာက္၍ သမၼတတင္ ေျမႇာက္ၾကေသာ မေဖာက္ျပန္မ စြန္းမၿငိ ပကတိသန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေသာ မူလလူ႕၀ါဒႏွင့္ ေလ်ာ္စြာ၊ စည္းကမ္းဥပေဒ ေသခ်ာထင္ရွားစြာ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္တူညီေသာ တရား၊ တူညီေသာအခြင့္အေရး၊ တူညီေသာ အဆင့္အတန္းအားျဖင့္ ကမၻာအရွည္တည္စိမ့္ေသာငွာ လူအေပါင္းတို႔၏ ဆႏၵသာလွ်င္အဓိကျဖစ္ေသာ သမၼတျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္တည္းဟူေသာ ျမတ္ေသာအျဖစ္ကို လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ငါတို႔အပိုင္ရၿပီ။
 • Sat 31 Mar 2018 - 23:47
  ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္းပထမဆုံးထြက္ ေပၚလာေသာ အရပ္သားအစုိးရစစ္စစ္ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အုပ္ခ်ဳပ္လာသည္မွာ ၂ ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္၏။ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရသက္တမ္း ၂ ႏွစ္ျပည့္ရန္ ရက္ပုိင္းအလုိတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အေျပာင္းအလဲသတင္းမ်ားေၾကာင့္ အစုိးရသက္တမ္း ၂ ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ျခင္းအေပၚ လူအမ်ား၏အာ႐ုံစူးစုိက
 • Sat 31 Mar 2018 - 21:14
  ေႏြရာသီ ေက်ာင္းႀကီး ပိတ္ၿပီ ဆိုသည္ႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ က ေလးဘ၀က အရင္ဆံုးအလုပ္မွာ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာစာအုပ္မ်ား ကို အဖံုးျဖဳတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။စာအုပ္ေဟာင္းမ်ားေရာင္း၍ မုန္႔ဖိုးရွာၾကေတာ့မည္မဟုတ္ပါ လား။
 • Sat 31 Mar 2018 - 20:19
  (တစ္) တစ္လ ကိုးသီတင္းေလာက္ ကိုရွိၿပီ။ ဘယ္ေနရာသြားသြား စံုနံ႔ သာၿမိဳင္ေတာထဲမွာက အဲသည့္ သတင္းခ်ည္းပဲ။ ဆပ္ကပ္...တဲ့။
 • Fri 30 Mar 2018 - 22:58
  ၂၀၁၆ (၁) ဧၿပီ ၁ -ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္လက္မွတ္ေရးထုိးေသာ ‘လက္ေဆာင္ပစၥည္းလက္ခံျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္လမ္းၫႊန္ ခ်က္’ကုိ ဗဟုိ႐ုံးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္ စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းအစုိးရမ်ားအား ၫႊန္ၾကား။
 • Fri 30 Mar 2018 - 20:39
  ‘‘သန္ဘက္ခါ ငါ့ေျမးေလးရက္ (၁၀၀)ျပည့္ေမြးေန႔က်င္းပမွာ၊ မင္းေမ့မေနနဲ႔ေနာ္။ ဆက္ဆက္ လာျဖစ္ေအာင္လာခဲ့’’ တယ္လီဖုန္းထဲက ေျပာေနတဲ့ ဒီေကာင့္အသံက ျမဴးႂကြေနတယ္။ ေအးေလ ...သူ႔အတြက္ ေတာ့ ေျမးဦးေပကိုး။ ျမဴးမယ္ဆိုလည္း ျမဴးစရာေပါ့။ ေျမးဆိုတာ ဘုိး ဘိုးတို႔အခ်စ္ပြားရတာပဲ မဟုတ္လား။ သားသမီးေတြလည္း သား သမီးေတြမို႔၊ ေျမးေတြလည္း ေျမး ေတြမို႔ အဘိုး၊ အဘြားေတြက ခ်စ္ ၾကရွာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေျမးကိုခ်စ္ ၾကတာခ်င္းအတူတူ အခုမွ အဘိုး ဘ၀ကို ပူပူေႏြးေႏြး ေရာက္လာ တဲ့သူကေတာ့ တျခားအဘိုးေတြ ထက္ပိုၿပီး ကဲလိမ့္၊သည္းလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ေျပာရရင္ ကိုဖိုးကဲ ႀကီးေပါ့။ ဘာလို႔တုံးဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္က ငယ္ေပါင္းမို႔ သူ႔အ ေၾကာင္းကို အူမေခ်းခါးမက်န္ အ ကုန္လုံးသိေနတာကလား။ ခ်စ္ တတ္တဲ့ ႏွလုံးသားေတြထဲမွာ သူ႔ ႏွလုံးသားက အနီရဲဆုံးတဲ့။ ၿပီး ေတာ့ သူ႔ရဲ႕ႏွလုံးသားဟာ အခ်စ္ အတြက္ ေမြးဖြားလာတာတဲ့။ အ မုန္းေတြအလိုမရွိတဲ့။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေလးဆယ္ေက်ာ္တုန္းက အဲ သလိုေပါေတာေတာ စကားေတြ ဟစ္ေႂကြးခ့ဲတဲ့ သူ႔အေၾကာင္းေတြ ကို အခုထိလတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ ႀကီး မွတ္မိေနတယ္။
 • Fri 30 Mar 2018 - 19:51
  တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ အသီးသီးကသႀကၤန္အႀကိဳျပဳလုပ္ၾကတဲ့ ေက်ာင္းသႀကၤန္ ဗီဒီယုိဖိုင္ေတြလူမႈကြန္ရက္မွာ တက္လာပါတယ္။ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြ လူငယ္သဘာဝ ျမဴးထူးေပ်ာ္ပါးၾကတာ စိတ္ရႊင္လန္းဖို႔ေကာင္းတယ္။ ေခတ္ကာလ အေလ်ာက္ေခတ္ေပၚဂီတေတြ ထည့္ၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ကခုန္ေနၾကတာပါ။ အေပ်ာ္ဓာတ္ေတြက ကာယကံရွင္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြကိုသာမက ၾကည့္႐ႈေနသူေတြကိုပါ ကူးစက္ကုန္တယ္။
 • Thu 29 Mar 2018 - 22:21
  မတ္လရဲ႕ ေႏြေန႔လယ္ခင္းေတြကေတာ့ ပူျပင္းခ်က္ႏုိင္းေက်ာ္ (9+) တယ္လို႔ပဲ ေျပာရပါေတာ့ မယ္။ အရင္ႏွစ္ေတြထက္စာရင္ ဒီႏွစ္ေႏြက ပုိပူေနတာကိုး။ အိမ္ ေခါင္းရင္း သရက္ပင္ႏွစ္ပင္က သရက္သီးေတြကလည္း ေလမ တုိက္၊ ေလမၾကမ္းဘဲနဲ႔ကို တ ျဖဳတ္ျဖဳတ္နဲ႔ ေႂကြက်ေနေလရဲ႕။ လက္ႏွစ္ဆစ္၊ လက္သုံးဆစ္ ေလာက္အရြယ္ ပမာဏရွိေနၿပီ ျဖစ္တဲ့ သရက္သီးေတြ တျဖဳတ္ ျဖဳတ္နဲ႔ ေႂကြေနတာကိုၾကည့္ၿပီး ေၾသာ္ ... သရက္သီးေလးေတြ လည္း ပူျပင္းတဲ့ဒဏ္မခံႏုိင္ရွာ  ေတာ့လုိ႔ ေႂကြက်ေလေတာ့သ လားလုိ႔ ေပါက္ေပါက္ရွာရွာ ေတြး မိပါေသးတယ္။ ေႂကြက်ေနတဲ့ သရက္သီးေလးေတြ လုိက္ ေကာက္ရင္း သူတုိ႔ခမ်ာရင့္ခ်ိန္၊ မွည့္ခ်ိန္မရဘဲ အစိမ္းေႁခြေႂကြ လင့္ရရွာေတာ့ ဆားရည္စိမ္အုိးထဲ ေရာက္ေတာ့မွာေပါ့။ သရက္သီး ခ်င္းအတူတူ ပင္ျမင့္မွာ ၾကာၾကာ ခံရတဲ့ ဘ၀ေတြက မတူၾကပါ လားလို႔ အေတြးပြားၿပီး သံေ၀ဂ ရခ်င္ခ်င္ပါပဲ။
 • Thu 29 Mar 2018 - 20:54
  ၂၀၁၈ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ား ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ ပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၆၃၆ ဦးအနက္မွာ ၄၀၃ ဦးက ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအ ျဖစ္ ဦးဝင္းျမင့္ကို မဲဆႏၵေပးခဲ့ၾက ၿပီး ဦးျမင့္ေဆြကို ၂၁၁ ဦးက ဆႏၵမဲ ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဦးဟင္နရီဗန္ ထီးယူကို ကိုယ္စားလွယ္ ၁၈ ဦး က မဲေပးခဲ့ၿပီး ပ်က္ကြက္မဲေလးမဲ ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ဆႏၵမဲအေရ အတြက္ ျပတ္ျပတ္သားသားအ မ်ားဆံုးရရွိတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးဝင္းျမင့္ကို ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရ ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ဲၿပီးျဖစ္တာ ေၾကာင့္ ဦးဝင္းျမင့္ဟာ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အျဖစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုၿပီး ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ (၁၀)ဦးေျမာက္သမၼတျဖစ္လာပါ လိမ့္မယ္။
 • Thu 29 Mar 2018 - 20:53
  မၾကာမီက လူငယ္တစ္စု၏ ဖိတ္ၾကားမႈျဖင့္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ ေဒၚၿငိမ္းတိုက္နယ္ ေအာင္လိႈင္ေက်းရြာ ပင္လယ္ကမ္းစပ္သို႔ စာေပေဟာေျပာရန္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ကြၽန္ေတာ္၊ ဆရာအၾကည္ေတာ္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္ ေဒၚေဒဝီသန္႔စင္တို႔ ေဟာေျပာၾကသည္။
 • Thu 29 Mar 2018 - 10:25
  ယခုရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပဲ ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္ေပၚမွာ မိတ္ေဆြဆရာဝန္ ႀကီးတစ္ဦးတင္ထားသည့္ ပို႔စ္တစ္ခုဖတ္ရသည္။ ‘‘ဘဝအေၾကာင္းနားမလည္ တလည္ လက္ေထာက္ဆရာဝန္ ဘဝခပ္ငယ္ငယ္က အေမအရြယ္ ၿမိဳ႕နယ္သူနာျပဳဆရာမႀကီးရဲ႕ ဆံုး မစကား။ ဆရာေရ... ဝန္ထမ္းႀကီး ငယ္အားလံုးဟာ ရာထူးအရ ငယ္ ခ်င္ငယ္မယ္။ ဝါအရ ငယ္ခ်င္ငယ္မယ္။ အသက္အရ ငယ္ခ်င္ငယ္ မယ္။ ကိုယ့္အိမ္ကိုယ္စီမွာေတာ့ အိမ္ေထာင္ဦးစီးလူႀကီး။ ဒါ ေၾကာင့္ ဂုဏ္သိကၡာအသီးသီး ရွိၾကတယ္။ တန္ဖိုးသိသိ ဆက္ဆံ ေပးပါတဲ့။ ကြၽန္ေတာ့္ဝန္ထမ္း ဘဝတစ္ေလွ်ာက္ ႏွလံုးသြင္းဆက္ ဆံအလုပ္လုပ္၊ ေမတၱာျဖင့္ အုပ္ ခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္’’ တဲ့။
 • Thu 29 Mar 2018 - 10:23
  (တစ္) မၾကာခဏဆိုသလို မိသားစု ၀င္တို႔အျပင္ကို သြားၾကသျဖင့္ အိမ္မွာတစ္ေယာက္တည္း က်န္ ေနရစ္ခဲ့၊ ခ်န္ေနရစ္ခဲ့ရသည့္ ေန႔ ရက္တို႔ ကြၽန္ေတာ့္မွာရွိပါသည္။ လူစုလူေ၀း​ ႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြးတို႔ ကို တတ္စြမ္းသမွ်ေရွာင္ကြင္းကာ တစ္ကိုယ္ေတာ္စာဖတ္ခ်င္ဖတ္၊ စာေရးခ်င္ေရး၊ ေတာင္ေတြး ေျမာက္ေတြး ေလွ်ာက္ေတြးခ်င္ ေတြးရသည့္ အရသာကို ခံတြင္း  ေတြ႕သျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ က်င့္ႀကံ ျဖစ္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခါ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ မလုပ္မျဖစ္လုပ္မိၿမဲ အလုပ္တစ္ခု မွာရွိသမွ် မီးတို႔ကို ပိတ္ပစ္လုိက္ ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ေနရာ မဟုတ္ တစ္ေနရာရာဆီ၌ မရရ ေအာင္ ၀င္လာသည့္ေန႔အလင္း ေရာင္ေကာင္းေကာင္းကေလးရွိ ရာမွာ ေနရာယူၿပီး အလုပ္လုပ္မိ တတ္စၿမဲ။
 • Thu 29 Mar 2018 - 10:21
  အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အာဏာရခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ကစ၍ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရသည္ စိတ္ပ်က္စရာအမႈအခင္းမ်ား ႀကံဳခဲ့ရသည္။ အထူးသျဖင့္ လူသတ္မႈမ်ား၊  အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မ်ားစြာျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အျပင္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမ်ားသည္လည္း ကူးစက္ေရာဂါကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
 • Thu 29 Mar 2018 - 00:04
  ဦးထင္ေက်ာ္ႏုတ္ထြက္ၿပီး တစ္ပတ္အၾကာတြင္ပင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဦး၀င္းျမင့္ကုိ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လုိက္ၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အစုိးရ၏ လက္က်န္ သက္တမ္းသုံးႏွစ္တာ ကာလသည္ ပုိ၍စိတ္၀င္စားဖြယ္ျဖစ္လာခဲ့ သည္။ ျပည္သူမ်ား၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာကုိ ထမ္းပုိးထားေသာဒီခ်ဳပ္အစုိးရသက္တမ္း ၂
 • Wed 28 Mar 2018 - 23:16
  အႏိုင္အ႐ႈံးခန္႔မွန္းရလြယ္ ကူသည့္ႏုိင္ငံ၏ အထြတ္အထိပ္ ေရြးခ်ယ္ပြဲမွာ သမၼတသစ္၏မဲရလဒ္ေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားမႈ ေရခ်ိန္ျမင့္တက္လာေစသည္။ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ားေပးခဲ့ေသာ သမၼတမဲအေရအတြက္က ၎တို႔၏ႏုိင္ငံေရးအာသီသကုိ ေဖာ္ျပသည္။ ဦး၀င္းျမင့္ရရွိေသာ ေထာက္ခံဆႏၵမဲ ၄၀၃ မဲသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရွိ ဒီခ်ဳပ္ကုိယ္စားလွယ္စ
 • Wed 28 Mar 2018 - 19:53
  လူမႈကြန္ရက္ (ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္) ေပၚတက္လိုက္ခ်ိန္လည္း အကယ္ဒမီေနာက္ဆက္တြဲ ဂယက္ေတြကေန ေရွာင္လို႔မရ။ အိမ္မွာမိခင္ႀကီးၾကည့္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ  ကိုရီးယားဇာတ္လမ္းတြဲအၿပီးမွာလည္း ယေန႔အထိ အကယ္ဒမီကို ျပန္ျပေန၏။ MRTV-Entertainment Channel မွ ဆံုဆည္းခဲ့ေလသူ ဇာတ္လမ္းတြဲက နာရီ၀က္သာ။ ညဦး ၇ နာရီမို႔အိပ္ေရးလည္း မပ်က္၍ အပိုင္း ၁၀၄ လား၊ ၁၀၅ လားေရာက္သည္အထိ မိခင္ႀကီးက ၾကည့္ေနတတ္သည္။ တစ္လတစ္ႀကိမ္ရိပ္သာ၀င္ခ်ိန္ တစ္ပတ္မွာေတာ့ လြတ္သည္ေပါ့ေလ။
 • Wed 28 Mar 2018 - 14:07
  အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အစိုးရသည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္က အစျပဳခဲ့သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို ဆက္ခံၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အစိုးရ၏ ထိပ္ဆံုးဦးစားေပးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရလက္ထက္ ၂ ႏွစ္တာတြင္ ၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေ၀း၌ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Union Accord) အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ အခ်က္ ၃၇ ခ်က္ကို အတည္ျပဳႏုိင္ ခဲ့ျခင္းႏွင့္ NCA ၌ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ႏွစ္ဖြဲ႕ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္း ျပည္နယ္အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသ တို႔တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြားလာျခင္း၊ KNU ႏွင့္ ပဋိပကၡအနည္းငယ္ျပန္ျဖစ္ျခင္းသည္ ေနာက္ျပန္ေျခလွမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။

Pages

Subscribe to Opinion