Opinion

 • Fri 06 Jan 2017 - 14:49
  ယခုကဲ့သို႔  ႏွစ္သစ္ကူးကာလမ်ားမွာ လူအမ်ားစုက ႏွစ္သစ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို စတင္ၿပီး အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကသည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သည္အရာက ပံုမွန္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္သစ္သည္ ကိုယ့္အတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ ေျခအသစ္မ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္း ေပးလာတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ျငား သည္ရည္မွန္းသူမ်ားထဲက ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္သာ မိမိ၏ ႏွစ္သစ္ရည္မွန္းခ်က္ မ်ားကို ႏွစ္စဥ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ၾကသည္။ လူ ၇၅ ရာခုိင္ ႏႈန္းက ႏွစ္သစ္ကူးၿပီးခါစ တစ္ပတ္ေလာက္သာ သူတုိ႔၏ ရည္ မွန္းခ်က္မ်ားကို လိုက္လုပ္ေလ့ရွိ ၿပီး ရပ္သြားၾကသည္ဟု သုေတသီမ်ား၏ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။ Google အင္တာနက္စာ မ်က္ႏွာက ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ား သည္ ၂၀၁၇ မွာ လူအမ်ားဆံုး ခ် မွတ္ၾကသည့္ ႏွစ္သစ္ကူးရည္ မွန္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။
 • Fri 06 Jan 2017 - 13:35
  (၁) ႏွစ္ပါင္း ၅၀ အတြင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ ဆင္းရဲေသာ ႏုိင္ငံအ ျဖစ္ကို ေရာက္ရွိသြား၏။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္မတုိင္မီက ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံ မ်ားတြင္ အခ်မ္းသာဆံုးႏုိင္ငံတစ္ ႏုိင္ငံျဖစ္ခဲ့၏။
 • Thu 05 Jan 2017 - 21:25
  (၁) အင္ဒီပင္းဒင့္ (Independence) ဆိုတာက ‘အမွီအခိုကင္းျခင္း’၊‘လြတ္ေျမာက္မႈ’ဟု မူလအဓိပၸာယ္ရသည္။ ဒါကိုေန႔ (Day)ႏွင့္တဲြဖက္လုိက္ေတာ့ ‘လြတ္လပ္ေရးေန႔’ဟု  ျမန္မာမႈျပဳလုိက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္၏။ ကမၻာမွာပထမဆုံးစတင္သုံးစဲြခဲ့သည္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ၿပီး ၁၇၇၆ ဇူလုိင္ ၄ ရက္အေမရိကန္လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္းကို နည္းယူၿပီး ထည့္သြင္းေဖာ္ျပလာခဲ့ၾကတာ ျဖစ္သည္။  ဆုိေတာ့ကာအင္ဒီပင္းဒင့္ ေဒးသည္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ဟု ကမၻာသုံးေ၀ါဟာရအျဖစ္ သတ္ မွတ္ထားလုိက္ၿပီ။ လြတ္လပ္ေရး ဆုိသည္ကိုေတာ့ ျမန္မာအဘိဓာန္ (ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ပုံႏွိပ္ျခင္း၊ ၂၀၀၈ ခု ၾသဂုတ္လ) တြင္ ‘တုိင္းတစ္ပါး၏ အုပ္စုိးျခင္း မွ လြတ္လပ္မႈ’ ဟု အနက္ဖြင့္ထား ၿပီး ‘လြတ္လပ္ေရးေန႔’ကို ‘တုိင္း တစ္ပါး၏စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ မွ မိမိႏုိင္ငံကင္းလြတ္ေသာေန႔’ဟု ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။‘လြတ္လပ္’ ဟူသည္ကိုေတာ့ ႀကိယာအျဖစ္ ‘အေႏွာင္အဖဲြ႕၊ အခ်ဳပ္အခ်ယ္မွ ကင္းသည္’ ဟု ဖြင့္ဆုိထား၏။ ‘လြတ္ကင္း’၊ ‘လြတ္ကြၽတ္’ ... စေသာ ႀကိယာမ်ားႏွင့္လည္း ေရွ႕ ဆင့္ေနာက္ဆင့္ရွိၿပီး ခပ္ပါးပါးအ နက္ေတြမွာ စဥ္းစားစရာ အေတာ္ မ်ားလွပါ၏။ ျမန္မာအဘိဓာန္ကို ျပဳစုၾက ေသာ ျမန္မာစာအဖဲြ႕ဦးစီးဌာနမွ ပင္ ထုတ္ေ၀သည့္ ျမန္မာ-အဂၤ လိပ္အဘိဓာန္(၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ ၂၀၁၄ ခု) တြင္ေတာ့လြတ္လပ္ေရးေန႔ကို သီးျခားဖြင့္ဆို မထားပါ။ လြတ္လပ္၊ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးတို႔ကို ႀကိယာႏွင့္ နာမ္မ်ားအျဖစ္ ျပန္ဆုိျပထား ၏။ ‘လြတ္လပ္’ကို ႀကိယာ၊ Beindependent; Be free from;Be free ဟု ျပန္ဆုိၿပီး ‘လြတ္လပ္ခြင့္’ကိုေတာ့ နာမ္၊ Right to freedom; Freedom ဟု အနက္ျပန္ဆုိသည္။ ‘လြတ္လပ္ေရး’တြင္ကား နာမ္၊ Independence; Liberty; Freedom ဟု ေ၀ါဟာ ရသုံးခုသုံးမ်ဳိး ဖလွယ္ျပန္ဆုိအ နက္ ဖြင့္ထားပါသည္။
 • Thu 05 Jan 2017 - 11:06
  ကုိယ့္ေပါင္ ကိုယ္လွန္ေထာင္း ပါရေစ။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီး ရဲ႕ တြက္ခ်က္သတ္မွတ္မႈအရ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံရဲ႕လက္ရွိ က်န္းမာေရး အဆင့္အတန္းက ကမၻာမွာ အနိမ့္ဆုံး။ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉၀မွာ အဆင့္ (၁၉၀)။ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာလည္း ကုိယ့္ေအာက္ဘယ္သူမွမရွိ။ အၿမဲတမ္းကုိယ့္ထက္နိမ့္တယ္လုိ႔ထင္ရတဲ့ အိမ္နီးခ်င္း လာအုိက အဆင့္ (၁၆၅)၊ ကေမၻာဒီးယားက (၁၇၄)။အာဆီယံမွာထိပ္ဆုံးက စင္ကာပူ၊ကမၻာ့အဆင့္ (၆)။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အၿမဲတမ္း  ပခုံးယွဥ္ဖို႔ႀကိဳးစားတဲ့ ထုိင္းႏုိင္ငံက ကမၻာ့အဆင့္ (၄၇)။ ခံယူရမွာ ခါးသက္ေပမယ့္ ဒါဟာအမွန္တရား။ လက္မခံခ်င္၍မရ။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘာေတြလိုအပ္ေနလဲ။ အစေလးတစ္စႏွစ္စေတာ့ ဆြဲထုတ္ ၾကည့္မယ္ေနာ္။
 • Wed 04 Jan 2017 - 22:20
  (၁) ‘‘Happy New Year...! 'Happy NewYear...! 'Happy New Year...!" ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ည ၁၂ နာရီေက်ာ္တာနဲ႔ စိတ္လြတ္ကိုယ္ လြတ္ ေအာ္လိုက္တဲ့အသံေတြက အိပ္ေမာက်ေနတဲ့ ရပ္ကြက္ေလး ကို လႈပ္ႏိႈးလိုက္သလိုပါပဲ။ တ အုန္းအုန္း တဒိုင္းဒိုင္း..သီခ်င္းဖြင့္ သံေတြ ရႊီး...ရႊီး...ေဖာင္း...ေဖာင္း မီး႐ွဴးမီးပန္း ပစ္လႊတ္သံေတြ၊ ေျဗာက္အိုး ေဖာက္သံေတြက လည္း ေနရာအႏွံ႔ကေန ထြက္ေပၚ လာတယ္။ ႏွစ္သစ္ကူးၿပီေပါ့။ ၂၀၁၆ ကေန ၂၀၁၇ ကို ကူး ေျပာင္းခဲ့ၿပီ။  ႏွစ္သစ္ကူးၿပီဆို ေတာ့ ႏွစ္သစ္မွာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ ကေန ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခုလံုးအထိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံ ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာ ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ... စသ ျဖင့္ ခရီးလမ္းအသီးသီးကို စိတ္ ကူးသစ္၊ အေတြးသစ္၊ အျမင္သစ္ေတြနဲ႔ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရပါဦးမယ္။  အဲဒီလို ေလွ်ာက္လွမ္းတဲ့ေနရာမွာ အသစ္ကိုျမင္လို႔ အေဟာင္းကို ေမ့ပစ္လိုက္တဲ့  ပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ေတာ့ ေလွ်ာက္လွမ္းလို႔ မရပါဘူး။ ႏွစ္ေဟာင္းမွာ ဘာေတြလုပ္ခဲ့ၿပီး ဘာေတြမွားယြင္းခဲ့လဲဆုိတာကို ျပန္လည္သံုးသပ္ ဆင္ျခင္ၿပီး ႏွစ္သစ္မွာ အေကာင္းမြန္ဆံုးေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၾကရမွာပါ။ ဒီေတာ့ ႏွစ္သစ္မွာ ေလွ်ာက္လွမ္းရမယ့္ ခရီးလမ္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိတဲ့ အထဲကမွ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေရးပါၿပီး မျဖစ္မေန ေလွ်ာက္လွမ္းရမယ့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးခရီးလမ္းနဲ႔ ပတ္သက္တာေလးေတြကို တေစ့တေစာင္းေရးျပခ်င္ပါတယ္။
 • Wed 04 Jan 2017 - 15:04
  ‘‘လြတ္လပ္ၿပီ-လြတ္လပ္ၿပီ - တို႔ျပည္လြတ္လပ္ၿပီ’’ဆိုကာ ျမန္မာတိုင္းျပည္တ၀ွမ္းလံုးတြင္ ယေန႔ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးက်င္းပ ၾကလိမ့္မည္။ ဦးေအာင္ဆန္းႏွင့္ အေပါင္းပါ၀န္ႀကီးမ်ားကို ရက္စက္စြာ လူမသမာတို႔က သတ္ျဖတ္၍ တတိုင္းတျပည္လံုး ယူႀကံဳးမရ ၀မ္းနည္းပက္လက္ရွိ သ ျဖင့္ ယေန႔တိုင္ ဦးေအာင္ဆန္းတို႔ ၏ အေလာင္းမွာ ေျမမက်ရေသး ပါလ်က္ မည္သည့္အတြက္ ဤမွ် ေလာက္ တတိုင္းျပည္လံုး အလံ ေတာ္ကို တိုင္၀က္မွ တိုင္ထိပ္သိို႔ လႊင့္တင္၍ ၀မ္းနည္းရာမွ ၀မ္း သာလ်က္ရွိၾကပါသနည္း။ အ ေၾကာင္းထူးကားရွိ၏။ ထိုအ ေၾကာင္းကားမည္သည္ပါနည္း။
 • Wed 04 Jan 2017 - 14:42
  ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္
 • Wed 04 Jan 2017 - 12:25
  လူအမ်ားစု၏ ေတြးေခၚမႈအရဆုိလွ်င္ ၂၀၁၆ သည္ဆိုးရြားေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပား တြင္ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ဖြယ္ရာ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ဆီးရီးယားပဋိပကၡေၾကာင့္ လူေပါင္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသေက်ပ်က္စီးခဲ့သည္။ တူရကီႏုိင္ငံတြင္ အေသခံဗံုးခဲြမႈ မ်ားႏွင့္ မေအာင္ျမင္ေသာ အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္တြင္ လြတ္လပ္မႈက်ဆင္းျခင္းမ်ား ႀကံဳခဲ့ရသည္။ ႏိုင္ငံေရးငလ်င္မ်ားျဖစ္ေသာ အီးယူမွ ၿဗိတိန္ခဲြထြက္ျခင္းႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ေဒၚနယ္ထရန္႔ ေအာင္ပြဲခံျခင္းမ်ား ႀကံဳခဲ့ရသည္။ ဇီကာဗုိင္းရပ္စ္မွာ ႏုိင္ငံတကာက်န္းမာေရး အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ သည္ ကမၻာေပၚတြင္ အပူေႏြးဆံုးႏွစ္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သေဘာထားထင္ျမင္ခ်က္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ဖတ္ၾကည့္လွ်င္ ကမၻာႀကီးတစ္ခုလံုးမွာ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုခ်င္းစီအား ေက်ာ္လြန္ေသာ ကပ္ေဘးတစ္ခုရင္ဆုိင္ေနရသည္ဟု ထင္ျမင္ႏုိင္သည္။ လူအမ်ားၾကားတြင္လည္း စိတ္၀မ္းကြဲမႈမ်ား ပုိမ်ားလာသည္ဟု ထင္ရသည္။
 • Wed 04 Jan 2017 - 12:00
  ‘‘လြတ္လပ္ေရးဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ဟာ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့သေဘာမ်ဳိးမဟုတ္ဘူး။ စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ သေဘာမ်ဳိးသာ ျဖစ္တယ္။ စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ရွိ မွသာလွ်င္ လြတ္လပ္ေရးဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္’’။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေျပာၾကားခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းထဲက စကားတခ်ဳိ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၄၇ ဇြန္လ ၁၃ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမွာ က်င္းပတဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းႀကီးမွာ ေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိန္႔ခြန္းထဲမွာ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆိုထားခ်က္မ်ားစြာပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးအေပၚထားရွိရမယ့္ စိတ္ေနသေဘာထား၊ လြတ္လပ္ေရးကို ၿမဲၿမံေအာင္က်င့္ႀကံရမယ့္အေျခအ ေန၊ လြတ္လပ္ေရးရဲ႕တန္ဖိုး၊ လြတ္လပ္ေရးရဲ႕ အရသာစတဲ့ သတိေပးမႈ၊ သြန္သင္မႈ၊ ေဆာ္ၾသမႈမ်ားစြာ ပါ၀င္ပါတယ္။
 • Wed 04 Jan 2017 - 11:50
  (တစ္) ျမန္မာႏုိင္ငံသားတို႔ စည္းကမ္းမရွိပံုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကာတြန္းကေလးတစ္ကြက္ကို ယခုထိတိုင္ စိတ္ထဲ၌ စဲြေနပါသည္။ ကာတြန္းထဲမွာက မီးပိြဳင့္က ေလးတစ္ခုပါပါသည္။ နီေနသည့္ မီးပိြဳင့္ကေလး။ ထို႔ေနာက္မွာက ေမာ္ေတာ္ကားတစ္စီး။ ဘတ္စ္ကား။ ဘတ္စ္ကားက မီးနီကို ဒ ေရာေသာပါးျဖတ္ေမာင္းခ်သြား ေနသည့္ပံု။ ထို႔ေနာက္ကားေပၚက ဆင္းရန္ ဟန္ျပင္ေနသည့္ ခရီးသည္တစ္ေယာက္။ ထိုခရီးသည္ မေက်မနပ္ႏွင့္ တုိင္းထြာဆဲဆိုကာ ေျပာ ေနသည့္ စကားတစ္ခြန္းကို ကာတြန္းဆရာက ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။  ‘‘မီးပိြဳင့္ နီေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ကားေပၚက ခုန္ဆင္းမလို႔ လုပ္ထားတာကို မေအေပးကားသမားက ျဖတ္ေမာင္းသြားရတယ္လုိ႔ကြာ ေတာက္...’’ဟူ၍။
 • Wed 04 Jan 2017 - 11:37
  ယခု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ က်ေရာက္သည့္ (၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔သည္ ျပည္သူေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေသာ၊ အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရလက္ထက္ ပထမဆုံးႀကံဳေတြ႕ရေသာ လြတ္လပ္ေရးေန႔ ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ့္အသက္ (၅၀) ေက်ာ္အတြင္း ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔မ်ားသည္ တစ္ပါတီအာဏာရွင္အစိုးရ၊ စစ္အာဏာရွင္အစိုးရ၊ စစ္ယူနီေဖာင္းမွ အရပ္၀တ္ေျပာင္းေသာ အစိုးရမ်ားလက္ထက္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ လြတ္လပ္ေရးေန႔မ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ဟု ဆိုသည့္တုိင္ ရင္ထဲမွာ ထူးထူးျခားျခား မခံစားမိခဲ့။ ယခုႏွစ္တြင္မူ ျပည္သူ႔အစုိးရလက္ထက္ ပထမ ဆုံးႀကံဳရမည့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ ဟုစိတ္အသိကရွိေန၍လား မသိ။ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္လေလာက္ကတည္းက ႀကိဳတင္၍ ေမွ်ာ္ေမာေနမိသည္။ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ တကယ့္လြတ္လပ္ျခင္း၏ အရသာကိုခံစား ခ်င္ေနမိသည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ  ၄ ရက္က အုိးစည္၊ ဗုံ၊ ေမာင္း အကအခုန္မ်ားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားလုိ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်င္မိသည္။ ထိုမွဆက္၍ ေနာက္ရက္မ်ားအထိ တစိမ့္စိမ့္ ေတြးရင္းၾကည္ႏူးေနခ်င္မိသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၄၈ မတ္လ ၂၈ ရက္မွစကာ တေငြ႕ေငြ႕ေတာက္ေလာင္ေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္မီး၏ စိတ္ညစ္ညဴးဖြယ္အရသာ၊ ၁၉၆၂ မတ္လ ၂ ရက္မွစကာ ႀကံဳခဲ့ရေသာလူႏွင့္လူခ်င္းအာဏာႏွင့္ ဖိႏွိပ္ခံရေသာ ေန႔ရက္မ်ားကိုကား ျပန္လည္မဆုံေတြ႕ခ်င္ေတာ့ပါေပ။
 • Wed 04 Jan 2017 - 11:30
  အခုအိမ္ရာေတြမွာဆိုရင္ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္၊ တန္ဖိုးျမင့္ဆုိၿပီး ခြဲထားပါတယ္။ အမ်ားအထင္ တန္ဖိုးဆုိတာကေတာ့ ေငြေရးေၾကးေရးအရ ခြဲျခားထားတယ္လို႔ ထင္မွတ္စရာပါ။ တန္ဖိုးဆုိတာက ကြၽန္မတို႔ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ကိုယ္ေနတဲ့အိမ္ရာမ်ား လံု ၿခံဳတယ္ဆုိတဲ့ စိတ္ခ်မႈကို ဆုိလိုတာပါ။ လံုၿခံဳတယ္ဆုိရာမွာ ပတ္ဝန္းက်င္လံုၿခံဳေရးအျပင္ အေဆာက္အအံုလံုၿခံဳေရးလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ရွိသင့္ရွိထိုက္တဲ့ အေဆာက္အအံုလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီတာကို ဆိုလိုပါတယ္’’ စာေရးသူသည္ အထက္ပါ စကားကို စတင္ၾကားလိုက္ရသည္ ႏွင့္ အလြန္အံ့ဩၿပီး ဆံပင္မ်ားေထာင္ထလာသလို ခံစားလိုက္ရ၏။ ဤေနရာ၊ ဤအခမ္းအနား၌ ဤမွ်ေလးနက္ေသာ၊ ဤမွ် အဓိပၸာယ္က်ယ္ဝန္းေသာစကားကို ၾကားရလိမ့္မည္ဟု ႀကိဳတင္၍ မထင္မွတ္ခဲ့မိသည္မွာ အမွန္ျဖစ္၏။ အဖိုးတန္လွေသာ စကားမ်ားျဖစ္သျဖင့္ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈအရွိန္ကို ပိုမိုျမႇင့္တင္ၿပီး စိတ္တည္ၿငိမ္စြာျဖင့္ နားေထာင္ေနမိ၏။ ပဲခူးျမစ္ကို ျဖတ္တိုက္လာေသာ နံနက္ခင္း ေလႏုေအးမ်ားက တညင္းညင္း တသုန္သုန္ရွိေန၏။
 • Tue 03 Jan 2017 - 16:14
  တစ္ခ်ိန္ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ တစ္ပတ္ရစ္ ကားေတြအတြက္ နတ္ဘံု၊ နတ္နန္းဆန္ဆန္ ေစ်းကြက္တစ္ခုလို႔ ႏွစ္ရွည္လမ်ား သတ္မွတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ အခုအခါမွာေတာ့ အစိုးရက တစ္ပတ္ရစ္ကားေတြ တင္သြင္းမႈကို အ တုိင္းအတာ တစ္ခုထိ ၾကပ္မတ္ကန္႔သတ္လိုက္ၿပီး ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈက႑ကို ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔ ရည္ရြယ္လာျခင္းနဲ႔အတူ ေစ်းကြက္ အေနအထားမွာ ေျပာင္းလဲမႈေတြ သက္ေရာက္စ ျပဳလာပါၿပီ။
 • Tue 03 Jan 2017 - 15:59
  မိုးဘိုင္းဆင္းမ္ကတ္မ်ားကုိ မွတ္ပံုတင္ ေစျခင္းမရိွဘဲ လြတ္လပ္စြာ ၀ယ္ယူေစျခင္းျဖင့္ သမၼတဦးသိန္း စိန္လက္ထက္၌ ျပည္သူလူထုကုိ ေပ်ာ္ရႊင္ေစခဲ့သည္။ ေငြက်ပ္ ၁,၅၀၀ ျဖင့္ လြတ္ လပ္စြာ ၀ယ္ယူအသံုးျပဳႏုိုင္ျခင္း သည္ မုိဘုိင္းဖုန္းပုိင္ဆုိင္လိုမႈ အိပ္ မက္မ်ား ကိန္းေအာင္းေနသည့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းျဖစ္ေစသည့္အျပင္ လုပ္ငန္းလည္ ပတ္ခါစသာရိွေသးသည့္ ဆက္ သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ား အ တြက္လည္း ေစ်းကြက္ပုိင္ဆုိင္မႈ ႏွင့္ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈကုိ အက်ိဳးရိွေစခဲ့သည္။
 • Tue 03 Jan 2017 - 15:54
  လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္ႏွစ္ကတည္းက ေဒၚလွၾကည္ထံတြင္ ရိွခဲ့သည့္ စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္မွာ ယခုအခါ အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေပၚလာၿပီျဖစ္သည္။   တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအင္န္ယူအဖဲြ႕တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒၚလွၾကည္တစ္ေယာက္ သားသမီးမ်ားကို လက္ဆြဲေျပးလႊားရင္း  ထိုင္းႏုိင္ငံဘက္ရိွ ႏို႔ဖိုးဒုကၡသည္စခန္းတြင္  ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုၾကာ ခိုလံႈခဲ့ရသည္။  
 • Tue 03 Jan 2017 - 15:42
  ၂၀၁၇ ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ေအာင္ ၀ုိင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းၾကရန္ ႏုိဗယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္က ေမတၱာရပ္ခံထားသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီအတြင္း က်င္းပမည့္ ၂၁ရာစုပင္လုံဒုတိယအစည္းအေ၀းႏွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ရန္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦး ေဆာင္သည့္ အစုိးရက စီစဥ္ေနသည္။ ၂၀၁၇ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အလားအလာေကာင္းမ်ား ပုိမုိရရွိႏုိင္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ရင္ဆုိင္ရမည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာလည္းေစာင့္ႀကိဳေနဆဲျဖစ္သည္။
 • Tue 03 Jan 2017 - 15:36
  ျမဴးျမဴးႂကြႂကြ ဂီတစည္းခ်က္သံအတိုင္း ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ လူအုပ္ႀကီးက ယိမ္းထိုးကခုန္ေနၾကသည္။ အေရာင္အေသြးစံုသည့္ က်ား၊ မ လူေပါင္းမ်ားစြာက ေရာင္စံုဆလိုက္မီးမ်ားေအာက္တြင္ ရီေဝစြာေအာ္ဟစ္ရင္း ခုန္ေပါက္ေနၾက ၏။ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၇ သို႔ ကူးေျပာင္းသည့္ညတြင္ အီလက္ထရြန္နစ္ ဂီတသံစဥ္မ်ားႏွင့္ ကခုန္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္္) EDM (Elec tronic Dance Music)  ေဖ်ာ္ေျဖပြဲတစ္ခုမွျမင္ကြင္းျဖစ္သည္။ လႈပ္ယမ္းခါေနသည့္ ဦးေခါင္းမ်ား၊ ေလေပၚဝဲေနသည့္ လက္မ်ား၊ မရပ္မနားခုန္ေပါက္ေနေသာ ခႏၶာကိုယ္မ်ားျဖင့္ ပြဲခင္းက က်ပ္ညပ္ေနသည္။ တေဟးေဟးျဖင့္ ေအာ္ဟစ္ေနသည့္ လူအုပ္ႀကီး၏ အသံကိုပင္ ဖံုးလႊမ္းႏိိုင္ေလာက္ေအာင္ DJ ဂီတသံကလည္း က်ယ္ေလာင္လြန္းလွ၏။  
 • Tue 03 Jan 2017 - 15:21
  ကိုးလသား ေရြးေကာက္ခံအစိုးရ ၏ ႏွစ္သစ္ကူးကို ျပႆနာေဟာင္း မ်ားကပင္ႀကိဳဆိုေနသည္။
 • Tue 03 Jan 2017 - 15:17
  ၂၀၁၇ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တြင္ အလားအလာအေကာင္းဆံုးလုပ္ ငန္းအျဖစ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုိ ႐ႈျမင္ၾကၿပီး ေငြလဲႏႈန္းတည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမွာ စိန္ေခၚမႈျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းၾကသည္။
 • Tue 03 Jan 2017 - 15:14
  လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈကာလမွ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္၊ မဆလေခတ္၊ န၀တ/နအဖစစ္အစိုးရေခတ္ႏွင့္ လက္ရွိျပည္သူ႔အစုိးရကာလတုိင္ ေခတ္စနစ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ဦး မ်ိဳးဆက္မ်ား၏ ျဖတ္သန္းမႈႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို (၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ စုစည္းတင္ဆက္ေပးထားပါသည္။

Pages

Subscribe to Opinion