Opinion

 • Thu 29 May 2014 - 18:02
   ၿဗိတိသွ်ေတြ လက္  ေအာက္က အိႏၵိယ  ႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရေတာ့ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္။ ေနာက္တစ္ ႏွစ္ျဖစ္တဲ့ ၁၉၄၈ မွာေတာ့ ျမန္မာ ျပည္ လြတ္လပ္ေရးရပါတယ္။ မေရွး မေႏွာင္းဆုိသလို အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္ကေန လြတ္လပ္ ေရးရၾကပါတယ္။ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီလက္ေအာက္မွာ ျမန္မာေရာ အိႏိၵ ယပါ အဂၤလိပ္ေတြရဲ႕ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီကို ျမည္းစမ္းခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အားေကာင္းခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ေတြကို ထိေတြ႕ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ကိုလိုနီေခတ္ လြန္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ပုိင္းအိႏိၵယမွာ ဒီမုိကေရစီ အျမစ္တြယ္ခဲ့ၿပီး ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ေတြ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာခဲ့ၿပီး ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ဘာေၾကာင့္အခုအထိ ဒီမုိကေရစီကရွင္သန္ဖို႔ ေ၀းေနဆဲျဖစ္ရပါသလဲ။ ေဆြးေႏြးသင့္တဲ့အေၾကာင္းအရာျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာလိုပါတယ္။
 • Thu 29 May 2014 - 17:53
  ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္း တြင္ ျပည္သူ႔တရား သူႀကီးအဖဲြ႕ ဥကၠ႒ ရာထူးျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ ရေသာ ပုဂၢဳိလ္ႏွစ္ဦးသာ ရွိသည္။ တစ္ဦးမွာ သူရဦးေအာင္ေဖျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ဦးမွာ ဦးတင္ေအာင္ ဟိန္းျဖစ္သည္။ လမ္းစဥ္ပါတီ ေခတ္တြင္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ေလးႀကိမ္ရွိသည့္အနက္ ႏွစ္ႀကိမ္ စီထမ္းေဆာင္သြားခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္ေခတ္ ၂၆ ႏွစ္ထဲမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံ ျပည္သူ႔အစိုးရအျဖစ္ ဇြတ္အဓမၼ ပံုေဖာ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ခံခဲ့ၾကရေသာ  ေနာက္ဆံုး ၁၄ ႏွစ္ကာလအတြင္း လက္ခုပ္ထဲကေရျဖစ္ခဲ့ရေသာ ျပည္သူတို႔အတြက္ အထိုက္အ ေလ်ာက္ သက္သာရာရခဲ့ရာ အ ခ်က္တစ္ခုမွာ ယင္းတရားသူႀကီး  ဥကၠ႒ ႏွစ္ဦးစလံုးက ေတာ္တည့္ မွန္ကန္သူမ်ား ျဖစ္ေနခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဦးတင္ေအာင္ဟိန္းမွာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ အေစာပိုင္းက ကြယ္လြန္သြားခဲ့ၿပီး သူရဦးေအာင္ေဖမွာ  (၁၉.၅.၂၀၁၄၊ တနလၤာေန႔)ကမွ ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္။
 • Thu 29 May 2014 - 14:40
  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထံလိပ္မူေပးပို႔ေသာ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ သတိ ေပးစာကို အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ေအာက္ေျချပည္သူလူထုအေန ျဖင့္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးႏွင့္ လြတ္လပ္၍တရား မွ်တေသာေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပ ေရးတို႔အေပၚ ယံုၾကည္မႈက်ဆင္း လာႏုိင္ေျခရွိသည့္အားေလ်ာ္စြာ ျပည္ေ
 • Wed 28 May 2014 - 20:10
  အနည္းဆံုးတပ္မေတာ္သား တစ္ဦး၀င္ေရာက္ေထာက္ခံျခင္းမျပဳဘဲႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒအား လႊတ္ေတာ္တြင္း ျပင္ဆင္မႈမျပဳႏုိင္ျခင္းက ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအတြက္ အက်ပ္အတည္းတစ္ခုျဖစ္လာေၾကာင္း တျမန္ေန႔က ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျပာခဲ့ၾကပါသည္။ ဒီေန႔ေတာ့ အဆိုပါ အက်ပ္အတည္းထဲမွ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ မည္သို႔ အျမတ္ထုတ္ႏုိင္သလဲဆုိသည္ကုိ စိတ္ကူးၾကည့္ၾကပါစုိ႔။
 • Tue 27 May 2014 - 16:16
  ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ စစ္အာဏာရွင္ လက္သစ္ေၾကာင့္ အေျခအေန မ်ား ပိုဆိုးရြားလာမည့္ အေနအ ထားျပသေနသည့္အတြက္ အဆိုး ဘက္၊ အေမွာင္ဘက္သို႔ ဦးတည္ ေနပါသည္။ စစ္တပ္က ႏိုင္ငံေရးသ မားမ်ားကို ဖမ္းဆီးထားသကဲ့သို႔ သတင္းမီဒီယာမ်ားကိုလည္း ပိတ္ ပင္ထားသည္။ စစ္တပ္အရာရွိ မ်ားအား အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ကို ႀကီးၾကပ္ခိုင္းၿပီး နယ္စပ္မ်ားကို လည္း ပိတ္ထား၏။ ႏိုင္ငံေရးသ မားမ်ား လႈပ္ရွားတက္ႂကြသူမ်ား အပါအ၀င္ အနည္းဆုံး ၁၅၅ ဦး ခန္႔ကို ဖမ္းဆီးထားသည္။ ေမ လ ၂၄ ရက္တြင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား က အထက္လႊတ္ေတာ္ကို ပယ္ ဖ်က္ခဲ့ၿပီး တိုင္းျပည္အာဏာကို လံုး၀ထိန္းခ်ဳပ္ထားလိုက္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ တိုင္းျပည္၏ အာ ဏာဟူသမွ်မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာ ယြတ္ ခ်န္အိုခ်ာဦးေဆာင္သည့္ အ မ်ိဳးသားလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပား ေရးေကာင္စီ၏ လက္ထဲတြင္ တည္ရွိသည္။ အစိုးရဌာနထဲတြင္ အစိမ္းေရာင္စစ္၀တ္စံု၀တ္ထား သည့္ လူမ်ား ပိုမိုပါ၀င္လာဖြယ္ ရွိသည္။
 • Tue 27 May 2014 - 09:08
  (က) အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္ေတာ့မည္ျဖစ္၍ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး ကိစၥမ်ားျဖင့္ အလုပ္႐ႈပ္ေနၾကသည္။ စာအုပ္၊ ခဲတံ၊ ေဘာပင္မွအစအျဖဴအစိမ္း၀တ္စံု၊ ေက်ာပိုးအိတ္၊ထီး၊ ဖိနပ္စသည္ျဖင့္ေက်ာင္း သားတစ္ေယာက္၏ ေ၀ယ်ာ၀စၥကုန္က်စရိတ္ကလည္း မနည္းလွပါ။ ေက်ာင္းသားသံုး၊ ေလး ေယာက္ရိွေသာမိသားစု၏ အိမ္ေထာင္ဦးစီးအတြက္ေတာ့ ႏွစ္စဥ္ဇြန္လသည္ ေခါင္းဆင္နင္းေသာလသာျဖစ္ေတာ့သည္။
 • Mon 26 May 2014 - 22:58
  ကြၽန္မတို႔ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား တြင္ မ်ဳိး႐ိုးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဆင့္အတန္းသတ္မွတ္တတ္သည့္ အေလ့ရွိသည္။ ၾကက္မွာအ႐ိုး၊ လူမွာအမ်ဳိးဟုပင္ ဆို႐ိုးစကားမ်ားရွိၾကသည္။
 • Mon 26 May 2014 - 20:46
  (၁) ‘‘ေတြးေတြးၿပီးေတာ့ တဝဲလည္လည္၊     ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ  ကင္းမဲ့ယြင္းခဲ့ေလတယ္။ ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း အေတြးဗိမာန္ႀကီးတည္ေဆာက္ ကာရယ္။ စိတ္ကူးယဥ္သက္သက္ မွတ္ခ်က္ေတြေရးကာ၊ ဆိုဖူးခဲ့တဲ့ေတးသံရယ္ ေရျပင္ကိုၾကည့္ကာၾကည့္ကာ ၾကည္ႏူးမႈရဲ႕အရိပ္ဝယ္ႏွစ္သက္စရာစကားေတြနဲ႔ ေဖာင္ဖြဲ႕ကာပဲ ကမ္းေျခေဇယ်ာဦးဝယ္မွန္းေႁခြေမလာမွဴးမယ္ အလြမ္းေတြမေျပပါဘူးကြယ္ ကမ္းေျခေဇယ်ာဦးဝယ္’’
 • Mon 26 May 2014 - 09:56
  ယခုမနက္ ထိုင္း၊ ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈမ်ား အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပါမည္။
 • Sun 25 May 2014 - 22:21
  ထိုင္းႏိုင္ငံမွာေတာ့ စစ္တပ္ ကအာဏာသိမ္းလိုက္ၿပီတဲ့ဗ်။ ျဖစ္မွျဖစ္ရေလဗ်ာ။ က်ဳပ္တု႔ိေရႊျပည္ႀကီးအစိုးရက အာဆီယံမွာ ဥကၠ႒ဒုလႅဘတက္ျဖစ္တဲ့ႏွစ္က်မွ အာဆီယံႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ အာဏာသိမ္းတဲ့အမႈက တက္ရတယ္လို႔။ ေနာက္ၿပီး တစ္ခါဒီသတင္းၾကားတဲ့အခါ က်ဳပ္ျဖင့္ၾကက္သီးေမြးညင္းလည္းထသဗ်။ မထခံႏုိင္မလားဗ်ာ။ ထုိင္းနဲ႔ျမန္မာက အိမ္နီးခ်င္းမဟုတ္လား။ ေတာ္ၾကာအတုျမင္အတတ္သင္ဆိုတာလို သူမ်ားေတြေတာင္ အာဏာသိမ္းေနတာတုိ႔မ်ား တစ္ေခါက္ တစ္ခါအာဏာျပန္သိမ္းဦးမဟလို႔ က်ဳပ္တို႔ဆီကတပ္မေတာ္ရဲ႕ ႀကီးႀကီးမာစတာမ်ားက စိတ္ျပန္လည္သြားၾကရင္ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မတုံး။
 • Sun 25 May 2014 - 22:21
  ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒကို လက္မခံေသာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အပါအဝင္ ပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ေတြ႕ ဆံုခြင့္ရရန္ေတာင္းဆိုသည္။
 • Sat 24 May 2014 - 22:52
  (တစ္) ‘‘ျပင္မည္ေလာ မျပင္မည္ေလာ ျပင္မည္ေလာ မျပင္မည္ေလာ’’ ၾကာပါၿပီ။ ၾကာခဲ့ပါၿပီ။  ေတာ္ ေတာ့ကိုဆိုမွ ေတာ္ေတာ္ႀကီးကိုပဲ ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ စံုနံ႔သာၿမိဳင္ေတာႀကီး တစ္ခုလံုးမွာျဖင့္ ယင္း၎အႏွီ ျပင္မည္ေလာ၊ မျပင္မည္ေလာ ဆိုသည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ မတိမက်တရားေတြေၾကာင့္ အခ်င္းမ်ားမဟယ္ ဒိြဟပြားေနခဲ့တာ ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ ေၾသာ္...စံုနံ႔သာၿမိဳင္ကြန္စ တီက်ဴးရွင္းႀကီး ကိစၥေပပ။
 • Sat 24 May 2014 - 20:28
  လာမည့္ဇြန္ ၂ ရက္ဆို လွ်င္ ၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ အတြက္ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြ ဖြင့္ ေတာ့မည္။ မုတ္သံုမိုးႏွင့္အတူ ပါလာေသာ မိုးေရစက္တို႔ျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ သစ္ပင္၊ ျမက္ပင္ တို႔ စိမ္းစိုလန္းဆန္းလာၾက၏။
 • Fri 23 May 2014 - 21:43
  (တစ္)
 • Fri 23 May 2014 - 21:41
  သခင္မ်ိဳးေဟ့ တုိ႔ဗမာ သခင္မ်ိဳးေဟ့တုိ႔ဗမာသခင္မ်ိဳးေဟ့ တို႔ဗမာဆုိတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြဟာ အလုပ္သမားေမေဒး ေက်ာက္တုိင္ ကြင္း တစ္ခုလံုးကုိ တုန္ဟည္းသြားေစပါတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္မွာေတာ့ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးရဲ႕ ဂုဏ္ျပဳလက္ခုပ္သံေတြဟာ ဘ၀ဂ္တုိင္ေအာင္ ဆူညံသြားပါတယ္။
 • Fri 23 May 2014 - 19:47
  ၁၉ရာစု အခ်ိန္ကာလကေန ၂၀ ရာစုရဲ႕ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအထိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆုိတာကို ႏုိင္ငံတစ္ခုရဲ႕ ဓနႂကြယ္ဝခ်မ္းသာလာမႈနဲ႔ တုိက္႐ိုက္တုိင္းတာေလ့ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဆုိလိုတာကေတာ့ နဂိုကထက္ ေငြပိုရွိလာတာမ်ဳိးကိုတုိး တက္တယ္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတယ္လို႔ သတ္ မွတ္ပါတယ္။ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အရ ခ်မ္းသာလာတာဟာ ျမင္သာတဲ့ အေျခအေနျဖစ္တာေၾကာင့္ ခ်မ္း သာလာတယ္ဆုိတာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတာပဲ လုိ႔ ျမင္ခဲ့ၾကပါတယ္။
 • Fri 23 May 2014 - 10:13
  (တစ္) အခုေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ကေန ထုိင္းကိုသြားတဲ့အခါ နည္း နည္းကေလး လူရည္လည္လာတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြက Hand Set အပိုကေလးေတြ ယူယူသြား ၾကေလသဗ်။ ပထမေတာ့ ဘာ ေၾကာင့္ပါလိမ့္ဆိုတာကို ခ်က္ ခ်င္းႀကီး မရိပ္စားမိႏုိင္ခဲ့ဘူးေပါ့။ ေနာက္ေတာ့မွ တခ်ဳိ႕တခ်ဳိ႕ေသာ ေလေၾကာင္းလုိင္းေတြက သူတုိ႔ ေလယာဥ္ကို အားေပးစီးနင္းတဲ့ ခရီးသည္ေတြကို ေမတၱာလက္ ေဆာင္အျဖစ္နဲ႔ SIM Cardကေလးေတြ လက္ေဆာင္ေပးေလ့ ရွိတာကို သတိျပဳမိလုိက္တာ ကိုး။
 • Thu 22 May 2014 - 22:06
  (၁)
 • Thu 22 May 2014 - 21:39
  ေပးလွဴျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒါယကာ၊ဒါယိကာမမ်ားအေနျဖင့္ မွန္ကန္တဲ့ အျမင္ရွိသင့္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ၾကတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဘုရားေက်ာင္းကန္နဲ႔ သာသနာေတာ္ဆုိင္ရာမွာသာပိုၿပီးထက္ထက္သန္သန္လွဴဒါန္းလိုၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားသက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္အခါက အနာထပိဏ္သူေဌးစတဲ
 • Thu 22 May 2014 - 13:43
  လူသားဆန္မႈ၊ လူသားဆန္ျခင္း၊ လူသားဆန္မႈကို ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ လူသားဆန္မႈကို ကာကြယ္ျခင္း၊ လူသားဆန္မႈကိုခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအစရွိတဲ့ အသုံးအႏႈန္းေတြဟာ ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး ႏုိင္ငံတကာ နယ္ပယ္မွာလူသိမ်ားလာပါတယ္။ အသုံးအႏႈန္းအရ က်ယ္ျပန္႔လာပါတယ္။ အဲသလိုက်ယ္ျပန္႔လာတာနဲ႔ အမွ်လူသားဆန္မႈဆုိတာ မခ်ဳိးေဖာက္သင့္တဲ့ မခ်ဳိးေဖာက္ေကာင္းတဲ့ကိစၥ ျဖစ္သလိုကာကြယ္ရမယ့္ အေရးအရာအျဖစ္  လက္ခံလာၾကပါတယ္။

Pages

Subscribe to Opinion