Opinion

 • Wed 26 Nov 2014 - 23:18
  ၿပီးခဲ့သည့္     ရက္သတၱပတ္မ်ားက  ျမန္မာက်ပ္ေငြ တစ္ရွိန္ထုိးက်ဆင္းေနမႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ႏုိင္ငံျခားသားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို    ႏႈိးေဆာ္လုိက္ပါ သည္။ ထုိ႔အတူ လြတ္လပ္ေသာေစ်းကြက္ကို လမ္းဖြင့္ေပးေနသည့္ ျမန္မာစီးပြားေရးတြင္ လူအမ်ား၏ ၀ယ္ယူသုံးစြဲမႈ အင္အားကိုလည္းထိခုိက္ေစသည္။ ၂၀၁၂ ဧၿပီလတြင္တစ
 • Wed 26 Nov 2014 - 21:39
  ယခုရက္ပုိင္းျမန္မာ့ႏုိင္ငံ ေရး ဇာတ္ခံုေပၚမွ ထြက္ေပၚလာေသာစကားလံုးမ်ားကုိ နားေထာင္ရသည္မွာ တစ္ေန႔တစ္မ်ိဳး မ႐ုိးရေအာင္ ရိွလွသည္။  ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးႏွင့္  ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွ တပ္မေတာ္ သားကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အသံ ကလည္း စိတ္၀င္စားစရာပင္။ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားဘက္က တင္ျပေသာ ပုဒ္မ ၄၃၆၊ ၅၉ (စ)အစရိွေသာ ပုဒ္မမ်ားျပင္ေရး၊ မျပင္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ကမျပင္ဆင္ေရးဘက္မွ ရပ္တည္ လ်က္ရိွသည္။ ထုိပုဒ္မမ်ားကို မျပင္ဆင္ ေရးအတြက္ ေျပာဆုိေနရင္းမွ တပ္မေတာ္က ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ မည္သုိ႔မည္ပံုပါ၀င္ခဲ့ရပါသည္ဆုိ ေသာ သမိုင္းဇာတ္ေၾကာင္းလွန္ သည့္ စကားမ်ားကိုလည္း ၾကား လာရသည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ ဆူပူမႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ကုိယ့္ပါတီအာဏာရေရးအတြက္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ား၊ ထုိၾကားထဲက ျပည္သူတို႔၏ ဒုကၡမ်ား၊ ယင္းဒုကၡမ်ားမွ ကယ္တင္ခဲ့ရေသာ တပ္မေတာ္၏ စြန္႔စားခန္းမ်ား။   အထက္ပါအသံမ်ားကို တုိင္းျပည္က မၾကားရသည္မွာ ယခုဆုိလွ်င္ ေလးႏွစ္နီးပါးရိွခဲ့ၿပီ။ ယခင္စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားလက္ ထက္ကေတာ့ ႏုိင္ငံပုိင္႐ုပ္သံႏွင့္ သတင္းစာမ်ားမွာ ေန႔စဥ္လုိလို ၾကားခဲ့ရသည္။ ယခုတစ္ဖန္ျပန္ ၾကားလာရသည္။ ေရဒီယုိ၊ ႐ုပ္သံ ႏွင့္ သတင္းစာမ်ားတြင္ မဟုတ္ပါ။လႊတ္ေတာ္ထဲက တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံမွျဖစ္ပါ သည္။ သူတုိ႔ကအတုိက္အခံကုိယ္ စားလွယ္မ်ား၏ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပါ ဒီမုိကေရစီစံႏွင့္ မညီ ၫြတ္ေသာ ပုဒ္မမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ ရန္ ေတာင္းဆိုမႈကုိ ကန္႔ကြက္ လ်က္ရိွသည္။ ၿပီးေတာ့အမ်ိဳး သားႏုိင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္က ဦးေဆာင္မႈအခန္းမွ ဆက္လက္ ပါ၀င္ေရးမူအေပၚမွာ ဆက္လက္ ရပ္တည္ေနသည္။
 • Wed 26 Nov 2014 - 20:26
  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၌ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္)ကို ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြး ပြဲအၿပီးသတ္ေန႔တြင္ ႀကီးေျခာက္ ႀကီးႏုိင္ငံ့ေရးရာ ေဆြးေႏြးပြဲသည္အေရးႀကီးအဆိုႏွင့္အတူ ဇာတ္ခံု ေပၚေရာက္လာခဲ့သည္။ ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒ အက်ပ္အတည္း အပါအဝင္ လတ္တေလာအက်ပ္ အတည္းမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ရန္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားၾကား ႏုိင္ငံေရးစားပြဲဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပလ်က္ အေျခခံႏုိင္ငံေရးဘံု သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရွိေရး စိုင္းျပင္းႏုိင္မွသာ တုိင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးအတြက္ သူမနာ၊ ကိုယ္မနာ ထြက္ေပါက္ပြင့္ေကာင္းပြင့္လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
 • Wed 26 Nov 2014 - 20:04
  ငယ္စဥ္က ကြၽန္ေတာ္ေနထုိင္ေသာ အိမ္မွာစစ္တပ္ႏွင့္ မေ၀းလွ သျဖင့္ အခါအခြင့္သင့္တုိင္း စစ္ တပ္ထဲသို႔ အလည္ေရာက္ခဲ့ဖူးသည္။ ေရွ႕တန္းမွ စစ္သည္မ်ား ျပန္လာၾကၿပီဆိုလွ်င္ အၿငိမ့္ပဲြ၊ ႐ုပ္ရွင္ပဲြႏွင့္ ေပ်ာ္ပဲြရႊင္ပဲြမ်ား က်င္းပၾကသျဖင့္ ပဲြေစ်းတန္းမုန္႔ေလွ်ာက္ စားရင္း တပ္ထဲသို႔ ေရာက္ဖူးခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။
 • Mon 24 Nov 2014 - 23:06
  သမိုင္းေၾကာင္းကို ရွည္ရွည္လ်ားလ်ား  မေျပာေတာ့ဘဲ လိုရင္းတုိ ရွင္းပဲေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အၾကမ္းမဖက္ဘဲ အႏုနည္းနဲ႔ တစ္ နည္းေျပာရရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့လမ္း စဥ္နဲ႔ ေတာင္းဆိုတုိက္ပြဲဝင္တဲ့ နည္းလမ္းကို  အိႏၵိယႏုိင္ငံရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးမီး႐ွဴးတန္ေဆာင္ ႀကီးျဖစ္တဲ့ မဟတၱမဂႏၵီက မ်ိဳးေစ့ ခ်ေပးခဲ့တယ္လို႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ အဲသလို အၾကမ္းမဖက္တဲ့ ႏုိင္ငံ ေရးလမ္းစဥ္ကို    ဂႏီၵႀကီးဟာ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံမွာ ေရွ႕ေန အျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳေနတုန္းကတည္းက စတင္ခဲ့ပါ တယ္။  ေနာက္ပိုင္း ဂႏၵီႀကီး အိႏၵိယ ျပန္ေရာက္ေတာ့ အုပ္စုိးသူ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီအစိုးရကို တုိက္ပြဲ ဝင္တဲ့အခါမွာ သူခ်မွတ္ထားတဲ့ အၾကမ္းမဖက္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးနည္း နာအတိုင္း တစိုက္မတ္မတ္က်င့္ သံုးခဲ့ပါတယ္။ အၾကမ္းမဖက္တဲ့ လမ္းစဥ္ကို က်င့္သံုးခဲ့ေပမယ့္ မေရတြက္ႏုိင္ေအာင္ မ်ားျပားလွ တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြရွိခဲ့တယ္ဆုိ တာလည္း တစ္ဖက္မွာေတြ႕ရျပန္ ပါတယ္။ ဘယ္လိုအၾကမ္းဖက္မႈ ေတြလဲ။ ဘယ္သူေတြက ဘယ္သူ႔ ကို အၾကမ္းဖက္တာလဲ။ အမ်ား အားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေတာင္းဆို တုိက္ပြဲဝင္သူေတြကို အၾကမ္းဖက္တဲ့သူေတြကေတာ့ ကိုလိုနီအစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္ၿပီး ႏွိမ္နင္းၿဖိဳခြင္းတာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပသူမ်ား အခ်င္းခ်င္းၾကား စိတ္ဝမ္းကြဲျပားၿပီးအၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္တာေတြ၊ သတ္ျဖတ္တာေတြျဖစ္လာတဲ့ ကိစၥမ်ိဳးေတြလည္းရွိေနပါေသးတယ္။ ဒီေနရာမွာ အဓိကမွတ္သားမိတဲ့ သင္ခန္းစာကေတာ့ အၾကမ္းမဖက္တဲ့နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳေသာ္ျငားလည္း အၿမဲ တမ္းေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ မၿပီးႏုိင္ ေသးဘူးဆုိတာပါပဲ။ အိႏိၵယႏုိင္ငံ အဂၤလိပ္ဆီက လြတ္လပ္ေရးမရ ခင္ေလးမွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္ မႈကေတာ့ လြတ္လပ္ေရးလိုလား သူ လူထုအခ်င္းခ်င္းသတ္ျဖတ္ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့တဲ့ကိစၥပဲျဖစ္ပါတယ္။
 • Mon 24 Nov 2014 - 22:16
  ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံ သို႔ လွဴဒါန္းသည့္ ခ်ယ္ရီ ၁၊ ၂၊ ၃ အမည္ရွိ ဒလ-ပန္းဆိုးတန္းခရီး စဥ္ေျပး ကူးတို႔ေရယာဥ္သံုးစီးကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္မွ စတင္ေျပးဆြဲ ေနေၾကာင္း သိရသည္။
 • Mon 24 Nov 2014 - 19:33
  ဘာလုပ္လုပ္ ႏုိင္ငံေရး အျမင္ရိွဖို႔လိုတယ္။ ႏုိင္ငံေရး ဆိုတာနဲ႔စိတ္ပ်က္သြားမယ့္သူေတြ ရိွႏုိင္တယ္။ ဒီေနရာမွာ ႏုိင္ငံေရးဆို တာ အလုပ္တစ္ခုလုပ္ရင္ ေရရွည္ဘက္ေပါင္းစံုက ၿခံဳငံုစဥ္းစားတာ မ်ိဳးကုိ ဆုိလုိတာျဖစ္တယ္။ ကုိယ့္ မွာရိွတဲ့ ရင္းျမစ္စြမ္းရည္ေတြနဲ႔ ကုိယ္ေရာက္ခ်င္တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္၊ကုိယ္လိုခ်င္တဲ့ ပန္းတုိင္ကုိ သတ္ မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ေရာက္ရိွ၊ ျဖစ္ ေျမာက္ေစတာျဖစ္တယ္။ ကုိယ့္ မွာရိွတဲ့ ရင္းျမစ္စြမ္းရည္ေတြကုိ ပုိမိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ရင္း ေနာက္ထပ္အခြင့္အ ေရး၊ အခြင့္အလမ္းေတြကို ဆပြား တုိးတက္ပြားမ်ားလာေအာင္ လုပ္ တာျဖစ္တယ္။ အဲဒီအတြက္ အ ခ်ိန္၊ လံု႔လ၀ီရိယ၊ ပညာ၊ အေတြး အေခၚအားလံုးလိုတယ္။ အဲဒါ ေတြအားလံုးဟာ ႏုိင္ငံေရးပဲ။ အဲ ဒါေတြအားလံုးကုိ ေပါင္းစပ္ၿပီး အထက္မွာဆုိခဲ့တဲ့ ကုိယ့္ရည္မွန္း ခ်က္ေတြဆီ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ တာဟာ ႏုိင္ငံေရးအျမင္ပဲ။
 • Sun 23 Nov 2014 - 21:33
  ေလတယ္ဗ်ာ။ ဒီမနက္ေစာေစာ လမ္းထိပ္ကေစ်းထဲမွာ ဆူဆူညံညံနဲ႔မို႔  ဘာမ်ားျဖစ္ျပန္သလဲ ထြက္ၾကည့္တာ။ ဆႏၵေတြ ဘာ ေတြမ်ား ျပသလားေပါ့ေလ။ က်ဳပ္ကလည္း ဖိုးစပ္စုကိုးခင္ဗ်။ ဘယ္ ဟုတ္မလဲဗ်ာ။ ေစ်းသည္နဲ႔ ေစ်း ၀ယ္စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ၾကတာက လား။ ဒါနဲ႔ ဘယ္ကဘယ္လိုစျဖစ္ တယ္ဆိုတာ က်ဳပ္လည္း သိခ်င္ ေတာ့ အနားတိုးသြားမိတယ္ဗ်ာ။ က်ဳပ္က ေစ်းေကာင္စီ လူႀကီး လည္း မဟုတ္၊ ျမဴနီစီပယ္လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ႏို႔ေပတဲ့ အႏွာေစ်း သည္ေရာ၊ ေစ်း၀ယ္ပါ ကိုယ့္ရပ္ ကြက္သားအခ်င္းခ်င္းပဲဟာ။ ေတာ္ၾကာ လက္လြန္ေျခလြန္ျဖစ္ သြားရင္လည္း ၀ိုင္းၿပီးဆြဲရေအာင္ ေပါ့ေလ။ အနားေရာက္ေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ အျပန္အလွန္ေျပာစကားေတြကို ထင္ထင္ရွားရွားႀကီး ၾကားလာရ တယ္ဗ်ာ။ ေစ်း၀ယ္နဲ႔ ရန္ျဖစ္ေန တဲ့ ေစ်းသည္က ကန္စြန္းရြက္ ေရာင္းသူခင္ဗ်။ ေျပာရဦးမယ္။ က်ဳပ္တို႔ေနတဲ့ ရပ္ကြက္က ဆင္ေျခဖံုးဆိုေတာ့ကာ ကန္စြန္းရြက္ ေတာ့ အလြန္ေပါတာကလား။ စည္ပင္ကို လစဥ္ေၾကးေပးၿပီး ေျမ အလြတ္ေတြမွာ ကန္စြန္းရြက္စိုက္ တာမွ စိမ္းလို႔။ ၿမိဳ႕ရြာတစ္၀ွန္း သစ္ ေတာအစြမ္းျဖင့္ စိမ္းလန္းေစရ မည္ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ကို တစ္ခ်က္ ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္အေကာင္အ ထည္ေဖာ္တတ္တဲ့ တာ၀န္ရွိသူ ေတြရဲ႕ အေျမာ္အျမင္ကို ဒီေနရာ ကေန ခ်ီးက်ဴးရမွာပါပဲ။ တကယ္။ က်ဳပ္က အေကာင္းေျပာတာ။ သူ တို႔ အေျမာ္အျမင္ရွိေပလို႔သာ က်ဳပ္တို႔မွာ ကန္စြန္းရြက္ကို ေပါ ေပါစားရတယ္ဗ်ာ။ ၿပီးေတာ့ ရပ္ ကြက္အျပင္ ထြက္လိုက္ရင္ ျမင္ ကြင္းေတြက တစ္ေမွ်ာ္တစ္ေခၚ စိုျပည္လြင္ဆိုတဲ့ သီခ်င္းစာသားအတိုင္းပဲ။ တစ္ၿမိဳ႕လံုးဟာ ကန္စြန္းခင္း အစြမ္းနဲ႔ စိမ္းလန္းသာယာရွိလိုက္တာ။
 • Sun 23 Nov 2014 - 21:03
  (၁) ႏိုဝင္ဘာ ၂၁ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ျဖစ္ပါသည္။ ဇနီးသည္က ဖုန္းဆက္သည္။ သမီးတို႔ေက်ာင္း မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့လအတြင္း တစ္ ေက်ာင္းလံုးက်င္းပခဲ့သည့္စာေမး ပြဲမွာ ဆုရသူေတြကို ဒီေန႔ေၾကညာ မယ္လို႔သိရေၾကာင္း၊ သမီးေလး က ပ၊ ဒု၊ တထဲဝင္တယ္လို႔သိရ ေၾကာင္း၊  သမီးနဲ႔အတန္းတူ ေက်ာင္းသူရဲ႕ မိဘတစ္ဦးက ဒီသတင္းကိုေျပာျပလိုက္တာျဖစ္ ေၾကာင္း ဖုန္းဆက္ျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ ေက်ာင္းမတက္မီ ေက်ာင္း သို႔လိုက္ပို႔ၾကသည့္ မိဘေတြ ေက်ာင္းတံခါးဝမွာဆံုေတြ႕ၾက ခိုက္ ေျပာလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
 • Sun 23 Nov 2014 - 19:57
  ဒီမုိကေရစီ က်င့္သံုးမႈမွန္ရင္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြရွိရၿမဲဆိုေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျပဳလုပ္႐ံုမွ်ဟာဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေရးစနစ္ရဲ႕ လိုရင္းပန္းတုိင္မဟုတ္ဘဲ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္သာျဖစ္ေနေသးတဲ့အေၾကာင္း ထပ္မံခ်ဲ႕ထြင္ဖြင့္ဆိုၾကျပန္တယ္။
 • Sat 22 Nov 2014 - 22:07
  (တစ္) ‘‘က်ဳပ္ကို ဆင္လုိ႔ မေခၚပါနဲ႔လား’’တဲ့။
 • Sat 22 Nov 2014 - 21:46
  ကဗ်ာဆရာႀကီး ဗန္းေမာ္ညိဳႏြဲ႕၏ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကို ဖတ္မိသည္။ ဆရာႀကီးက မဆလေခတ္မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္လုပ္ဖူးသည္။ ကဗ်ာမ်ား ေထာင္ႏွင့္ ခ်ီ၍ ေရးခ့ဲသည္။ ဆရာမႀကီး လူထုေဒၚအမာ၏ (၉၂) ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔အမွတ္တရေရးသည့္ ကဗ်ာထဲက တစ္ပုိဒ္က ‘‘ငါေခါင္းေဆာင္ဟု လက္ေထာင္ ေခါင္းမတ္၊ ေၾကာ္ ျငာတတ္တုိင္း သတ္မွတ္ႏွစ္လို၊ မၾကည္ညိဳဘူး၊ ေသနတ္ပစ္ေဖာက္၊ ဓားထစ္ ေျမႇာက္လုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ရယူ၊ မာနထူရင္း သန္႔ျဖဴေမတၱာ၊ ပန္းမဟာကို လွမ္းကာခ်ိဳင္ခ်၊ ဆြတ္မရဘူး သဒၶါၿငိမ့္ေလး၊ သူကေပးမွ ေႏြးေထြးခ်မ္းျမ၊ ကုိယ္၌ ရသည္’’ တဲ့။
 • Sat 22 Nov 2014 - 18:55
  ၁၉၈၈ခုႏွစ္မွာ ႏုိင္ငံတစ္၀န္း လွည္းေနေလွေအာင္း ျမင္းေဇာင္း မက်န္ ဒီမုိကေရစီ ေတာင္းဆိုပဲြ ႀကီး ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္။ ဘာလို႔ျဖစ္ ရတာတုံးဆိုေတာ့ ႏုိင္ငံသား အ မ်ားစုဟာ ဆင္းရဲသထက္ ဆင္း ရဲလာတာရယ္၊ တစ္ပါတီအာဏာ ရွင္စနစ္ရဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈရယ္ အစရွိတဲ့ အခ်က္ႀကီးေတြက အဓိကက်မယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အယ္လ္ဒီစီ ႏုိင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးဖို႔ ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ေန၀င္း အစိုးရက ကမၻာ့ဘဏ္ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာ နယ္ပယ္ မွာ ေတာင္းဆိုတာေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ တယ္။ အယ္လ္ဒီစီဆုိတာ တုိး တက္ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ နိမ့္က်ေနတဲ့ ႏုိင္ငံ အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းရဲ႕ အဂၤလိပ္ စာလုံး အတိုေကာက္ျဖစ္ပါတယ္။  အယ္လ္ဒီစီႏုိင္ငံျဖစ္ေတာ့ တင္ ေနတဲ့ ႏုိင္ငံျခားေႂကြးၿမီေတြကို ျပန္ေပးစရာမလိုဘဲ ေနႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွာပဲ လက္ရွိအသုံးျပဳေနတဲ့ ျမန္မာက်ပ္ေငြအနက္ အခ်ဳိ႕ကို တရားမ၀င္ေငြေၾကးျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရက ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ကိုယ့္လက္ထဲက သုံးစဲြလည္ပတ္ေနတဲ့ ေငြေတြ သုံးလို႔ မရေတာ့ဘူးဆိုေတာ့ ျပည္သူေတြ ေဒါသထြက္ ခဲ့ပါတယ္။ ေရႊ၊ေငြ အထုပ္အထည္မရွိတဲ့ လက္လုပ္လက္စား သာမန္ျပည္သူေတြ အခံရဆုံးပါ။
 • Fri 21 Nov 2014 - 23:11
  (၁) ႏိုင္ငံေရးကား  ႐ႈပ္ေထြးသည္။ ႏုိင္ငံေရးကား ပရိယာယ္မာယာ မ်ားလွသည္။   ႏုိင္ငံေရးဟူသည္ ေျဖာင့္ျဖဴး႐ိုးထုံးစံမရွိ။ ထို႔ေၾကာင့္  လည္း ‘‘ၾကက္ဥအေရာင္၊ တိမ္ ေတာင္သဖြယ္ မင္းေရးက်ယ္’’ဟု ဆုိခဲ့ၾကသည္။ ႏုိင္ငံေရးသမား မ်ားမွာလည္း ထိုနည္းႏွင္ႏွင္။ ယေန႔ အာဏာပလႅင္ထက္၀ယ္စံျမန္းေနသူကတစ္မုဟုတ္ခ်င္း နရသိန္ေထာင္နန္းစံျမန္းသြားရသည္လည္းရွိသည္။ ငုပ္လွ်ဳိးကြယ္ ေပ်ာက္ေနသူက ခ်က္ခ်င္းလက္ ငင္း ဘုန္းသမၻာရွိန္ေစာ္ အာႏု ေဘာ္ ေတာက္ပလာသည္လည္း ရွိသည္။ သဘာ၀ မုိးေလ၀သ ထက္ပင္ ႏုိင္ငံေရးမိုးေလ၀သက ခန္႔မွန္းရခက္လွပါဘိေတာင္း။ ဤသို႔ပင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ထင္ ျမင္ယူဆခဲ့ၾကသည္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ဆိုတာကလည္း ‘‘ႏုိင္ငံေရး’’ဆို သည့္ စကားပင္ ဟဟမေျပာရဲ။ ‘‘ဒီမိုကေရစီ’’ဆိုသည့္ ေလသံပင္ က်ယ္က်ယ္မထြက္ရဲေသာ ကာလကပ္ဆိုးတြင္ လူလားေျမာက္ခဲ့ရသည့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားေပ ကိုး။ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းထဲ ေလ့လာသင္ယူခဲ့ရသည့္ ႏုိင္ငံေရး သမုိင္းသင္ခန္းစာေတြကလည္း ေရွးက တင့္တင့္တယ္တယ္၊ ခမ္းခမ္းနားနား စံစားေပ်ာ္ပိုက္ခဲ့ၾက သည့္ ပေဒသရာဇ္တုိ႔၏ ေရႊထီး ေဆာင္းေန႔ရက္ေတြ၊ ေသြးသား ရင္းခ်ာေတြ သတ္ၾက၊ ျဖတ္ၾက၊ အာဏာလုၾကသည့္  ေသြးညႇီနံ႔ ဖုံးလႊမ္းသည့္ ရက္စဲြေတြ၊ ဇာတိ ပုည ဂုဏ္မာန ထက္သန္ျပင္းျပ လွေသာ္ျငား လက္နက္လူသူ အင္အားမမွ်တ၍ နယ္ခ်ဲ႕ကို လက္ေျမႇာက္ခဲ့ရပုံေတြ စသည္ စသည္ျဖင့္ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္ကိုအဓိကထား က်က္မွတ္ရသည့္၊ က်က္အားသန္သူအမွတ္မ်ားမ်ားရသည့္ မွတ္စုမ်ားက အမ်ားစုျဖစ္ၾကရာ ႏုိင္ငံေရးအာ႐ုံမွာ စိတ္ပ်က္စရာ၊ ၿငီးေငြ႕စရာ။
 • Fri 21 Nov 2014 - 22:47
  ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ရွိေန သည့္ၾကားမွပင္ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သံသယမ်ား၊ မယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ အတူ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၏ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္မႈမ်ား ဆက္တုိက္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာအတြင္းက ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားက ဦးေဆာင္၍ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာေက်ာင္းသား ထု အေရးေပၚအစည္းအေဝးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေခၚယူက်င္းပခဲ့ သည္။
 • Fri 21 Nov 2014 - 20:27
  ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ အိုဘားမားခရီးစဥ္ၿပီးဆံုးသြားၿပီျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုတစ္ပတ္မွာ သတင္းမ်ားဆက္လက္လႈပ္ခတ္ေသာ ရက္သတၱပတ္ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ သတင္းေကာင္းနည္းၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာသည္ႏွင့္အမွ် ပို႐ႈပ္ေထြးလာေသာ ႏုိင္ငံေရးသတင္းမ်ားသာျဖစ္ေနသည္။
 • Fri 21 Nov 2014 - 20:08
  ဒီမိုကေရစီရဲ႕ျပယုဂ္ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုသမၼတမစၥတာဘားရက္ အိုဘားမားဟာ ယခုလ ၁၄ ရက္ ညေနက ရန္ကုန္တကၠသိုလ္စိန္ရတုခန္းမမွာလူငယ္ေတြနဲ႔ေတြ႕ ဆံုၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ေတြ႕ဆံုရာမွာ အေရွ႕ေတာင္အာ ရွလူငယ္ေခါင္းေဆာင္မႈအစီအစဥ္က လူငယ္ေတြလို႔ေခါင္းစဥ္တပ္ ထားေပမယ့္  ျမန္မာႏိုင္ငံက လူငယ္အမ်ားစုပါဝင္တက္ေရာက္ တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။
 • Fri 21 Nov 2014 - 17:57
  ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္ ရာေပါင္းမ်ားစြာ က နံရံမ်ားကို ၀ိုင္းရံထားသည္။ လူတင္သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားက အ ခ်က္ေပးသံမ်ားဖြင့္၍ ကင္းလွည့္ ေနသည္။ ဗလေတာင့္ေတာင့္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးမ်ားကလည္း ၀င္းအ တြင္း စစ္ေဆးေနၾကသည္။
 • Fri 21 Nov 2014 - 17:52
  ‘‘ကြၽန္ေတာ့္ဘဝကို ေတာင္ အာဖရိကျပည္သူေတြလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ျမႇဳပ္ႏွံထားတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္ဟာ လူျဖဴလႊမ္းမိုးေရး ကိုဆန္႔က်င္သလို လူမည္းလႊမ္း မိုးေရးကိုလည္းဆန္႔က်င္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသား အားလံုး သဟဇာတျဖစ္ၿပီး တန္း တူအခြင့္အေရးရွိတဲ့၊ လြတ္လပ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်တဲ့ လူ႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးကို  ျမတ္ႏိုးပါ တယ္။ ဒီလိုစံျပလူ႔အဖြဲ႕အစည္း မ်ဳိးဟာ ကြၽန္ေတာ္ေနထိုင္ရွင္သန္ လိုတဲ့၊ ဆုပ္ကိုင္လိုတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းမ်ဳိးပါ။ ဒီလိုစံျပလူ႔အဖြဲ႕ အစည္းမ်ဳိးဟာ လိုအပ္ခဲ့ရင္ကြၽန္ ေတာ့္အသက္ကိုေပးဆပ္ႏိုင္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးပါ’’တဲ့။ နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလားရဲ႕စကားနဲ႔ သူ႔ ႏွလံုးသားေလးကလွလိုက္တာ။
 • Fri 21 Nov 2014 - 17:48
  (တစ္) ထိုေန႔က တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းသတ္ေသာ ကေလးမွာ ေျခာက္ေယာက္တိတိ။ အငယ္ဆုံးကေလးက သုံးႏွစ္၀န္းက်င္။ အႀကီးဆုံးက ရွိလွငါးႏွစ္။ Killing Fields ေခၚ လူသတ္ကြင္းမ်ားရွိရာဆီသို႔ ေခၚလာၾကစဥ္က သည္ကေလးေတြကို မ်က္ႏွာတြင္ အ၀တ္မ်ားစည္းကာ ေခၚလာခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသတ္မည့္ေန႔ကမူ မ်က္ႏွာတြင္ အ၀တ္စည္းမထားေတာ့။ လက္ျပန္ႀကိဳးေတြကမူ တုပ္ေႏွာင္ထားဆဲ။

Pages

Subscribe to Opinion