Opinion

 • Mon 13 Feb 2017 - 22:25
  (၁) ပထမႏွစ္   ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို စာသင္ေနရင္း စာသင္ခန္းမ်က္ႏွာၾကက္ဆီသို႔  မ်က္လံုးအၾကည့္ေရာက္သြားသည့္အခါ လန္႔သလိုလိုေတာင္ ျဖစ္သြားမိပါတယ္။ မ်က္ႏွာၾကက္ရွိ သစ္သားတန္းအဆက္တစ္ခုက ျပဳတ္ထြက္ေနၿပီး မ်က္ႏွာၾကက္ အမိုးျပားက အရွည္သံုးေပေလာက္ ဟက္တက္  ကြဲထြက္ေနတာကို ေတြ႕လိုက္ရလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။  အဲဒီစာသင္ခန္းတည္ရွိရာ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ႀကီးတစ္ခု လံုးက အသစ္စက္စက္ပါ။ ဒီႏွစ္ မွစၿပီး အသံုးျပဳတာပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္မ်ားနဲ႔ ပုဂၢလိကကန္ထ႐ိုက္မ်ား၊ တာ၀န္ ယူႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ား က လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၾကတာပါ။ အဲဒီလို ဌာနဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား၊အေဆာက္အအံုပစၥည္းမ်ား၊ လမ္းတံတားမ်ားရဲ႕ အသစ္စက္စက္ အသံုးျပဳခါစ  အခ်ိန္တိုကာလအ တြင္းမွာပဲ မျဖစ္သင့္တဲ့ ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈေတြရွိတတ္တာကို ပတ္ ၀န္းက်င္မွာ အနည္းနဲ႔ အမ်ားဆို သလို ေတြ႕ၾကရတတ္ပါတယ္။  မ်က္ႏွာၾကက္ေတြ မိုးယို တာ၊ ဘိလပ္ေျမၾကမ္းခင္းေတြ ေပါက္ၿပဲတာ၊ ျပတင္းတံခါးေပါက္ခ်ိတ္ေတြျပဳတ္ထြက္တာ၊ ဖြင့္မရ၊ပိတ္မရ အဆင္မေျပတာ၊ ပန္ကာခလုတ္၊ မီးခလုတ္ေတြ အသံုးမခံ တာ၊ အုတ္ေရေျမာင္းေတြ ေရ ဆင္းမေကာင္းတာ၊ ေရခ်ဳိးကန္ ေတြ၊ မိလႅာကန္ေတြ ေရမလံုတာ၊ အုတ္နံရံမ်ား၊ အခင္းမ်ား၊ ကြန္ ကရစ္လမ္းမ်ား လူျမင္မေကာင္း ေအာင္ ကြဲအက္တာ၊ ေဆးအေရာင္ေတြ အခ်ပ္လိုက္ကြာက်တာ၊ ေရ စနစ္၊ မီးစနစ္၊ လံုၿခံဳမႈစနစ္၊ ႀကံ႕ ခိုင္မႈစနစ္  အားနည္းတာေတြကို အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေနရာေတြ မွာ အေတြ႕ရအမ်ားဆံုးပါပဲ။
 • Mon 13 Feb 2017 - 20:17
  (၁) အႏွစ္ (၇၀)ေျမာက္ ျပည္ ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားကို ပင္ လံုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း ပင္လံုၿမိဳ႕တြင္ စည္ ကားသိုက္ၿမိဳက္ခမ္းနားစြာ က်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ စည္ကားသိုက္ ၿမိဳက္ခမ္းနားျခင္းဆုိသည္ထက္ ပံုသဏၭာန္ေရာ အႏွစ္သာရပါ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္ အခမ္းအ နားတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ဆုိႏုိင္ ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုသားအား လံုးတို႔၏ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈကို သက္ေသထူရာ ပင္လံုေျမတြင္ အခမ္းအနားက်င္းပခဲ့ျခင္းကပင္ ထူးျခားေသာ ဝိေသသတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ သည္။ ပင္လံုသမိုင္းအက်ဥ္းကို ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ ပင္လံုစာ ခ်ဳပ္တစ္ပိုဒ္ခ်င္းကို ျပန္လည္ဖတ္ ၾကားၾကျခင္း၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို ဦးေဆာင္ေနေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကိုယ္တိုုင္ အ ခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္၍ မိန္႔ ခြန္းေျပာၾကားျခင္း၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ ပါဝင္သူမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ား၊ မ်ိဳးဆက္မ်ား စု႐ံုးေတြ႕ဆံုၾကျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္းက်င္းပျခင္းတုိ႔က ျပည္ ေထာင္စုေန႔ အႏွစ္သာရကို ေလး နက္ေပၚလြင္ေစခဲ့သည္။ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ၏ အေရးပါပံုကို ေဖာ္ ၫႊန္းႏုိင္ခဲ့သကဲ့သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မျဖစ္မေန လိုအပ္ေၾကာင္းကိုလည္း ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္ပါသည္။
 • Mon 13 Feb 2017 - 20:16
  ‘‘ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ပါ။တစ္ေထာင့္ကိုးရာတစ္ဆယ့္ငါး၊ ေရွးဦးဖာသား ဇာတိနတ္ေမာက္မေကြး ခ႐ုိင္၊သိၾကမ်ားခုတုိင္။ ၾကံ႕ႀကံ႕ခိုင္တ့ဲ ဇာနည္ဘြား မိခင္ေဒၚစုသား’’
 • Sun 12 Feb 2017 - 20:13
  ဘုရားေရ .. ဟု ကြၽန္ေတာ့္ ႏႈတ္ဖ်ားမွ အာေမဋိတ္သံ လြတ္က်သြားခဲ့သည္။ ကြၽန္ေတာ့္ ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္ေပၚမွာ ျမင္ရသည့္ျမင္ ကြင္းက အံ့ၾသစရာ။ အမ်ဳိးသမီး တစ္ေယာက္ဆုိင္းဘုတ္တစ္ခု ကုိင္လုိ႔။ ဆုိင္းဘုတ္ေပၚမွာေရး ထားသည္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအမည္ျဖင့္ တံတားအလိုမရွိတဲ့။ ၿပီးခဲ့သည္ ရက္ပိုင္းကပဲ ကခ်င္ ျပည္နယ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း႐ုပ္တုစိုက္ထူမည္ကို ကန္႔ ကြက္ေၾကာင္း အဖဲြ႕အစည္းတစ္ ခု၏ ေၾကညာခ်က္ကို ဖတ္လုိက္ရ ေသးသည္။ သူတို႔အေၾကာင္းျပ ခ်က္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေပး ခဲ့သည့္ ပင္လုံကတိက၀တ္မ်ား မျဖစ္ေပၚမခ်င္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း႐ုပ္တုကို မစုိက္ထူပါႏွင့္ဦး တဲ့။ သင့္ေလ်ာ္အဆင္ေျပသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပလား။ ယခု လည္း မြန္ျပည္နယ္ဘက္တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ တံတား၏အ မည္ကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအ မည္ေပးမည္ကို မလုိလားဟုဆုိ ျပန္သည္။
 • Sun 12 Feb 2017 - 20:12
  ျမန္မာျပည္တြင္ ျမစ္ေခ်ာင္း အင္းအုိင္မ်ားသည္ လွပစြာ သြယ္ယွက္ စီးဆင္းေနေသာေၾကာင့္ ေရခ်ဳိႏွင့္ ေရထြက္သယံဇာတမ်ား အလြန္ေပါႂကြယ္ဝပါသည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားကို ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအနီးတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကၿပီး ကူးသန္းသြားလာေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေသာက္သံုးေရရရွိေရးအတြက္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအနီးတြင္ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ားတည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးအမ်ားစုသည္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကိုနည္းလမ္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အသံုးခ်ကာအသက္ရွင္သန္ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကို တန္ဖိုးထားရ ေကာင္းမွန္း မသိခဲ့ေပ။ ျမစ္ ေခ်ာင္းမ်ားကို အမိႈက္ပံုးသဖြယ္ သေဘာထားကာ အမိႈက္သ႐ိုက္ ႏွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ား၊ အျခား စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စြန္႔ပစ္ခဲ့ၾက သည္။ အဆိုးဆံုးကေတာ့ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ားမွ သက္ရွိသတၱဝါ မ်ားကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အညစ္အေၾကး၊ အမိႈက္ႏွင့္ ေရ ဆိုးမ်ားကို စြန္႔ပစ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ရွိ အဓိကျမစ္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ဧရာ ဝတီ၊ ခ်င္းတြင္း၊ စစ္ေတာင္းျမစ္ အပါအဝင္ ဒု႒ဝတီ၊ ေနရၪၨရာ၊ ပန္းလိႈင္ျမစ္ႏွင့္ အျခားျမစ္မ်ား၊ ဥ႐ုေခ်ာင္းအပါအဝင္ ေခ်ာင္းငယ္ မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမိုညစ္ညမ္းလာခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ ေသာက္သံုးရန္ မသင့္ေတာ့သည့္ အေနအထားသို႔ပင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။
 • Sun 12 Feb 2017 - 12:24
  ဦးဝမ္ကိုေဟာ (ပင္လံုစာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္သူ) ပထမတြင္ ျမန္မာတုိ႔၏ လြတ္လပ္ေရးေအာင္ပန္းကို ျမန္မာျပည္ ႏွစ္ျခမ္းကြဲၿပီးမွ ဆြတ္လွမ္းႏိုင္မည္ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာျပည္အက်ယ္အဝန္း၏ ၄၇ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွေသာ နယ္ျခားေဒသတုိ႔သည္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ လက္ေအာက္တြင္ ရာသက္ပန္ ေနရလိမ့္မည္ဟုလည္းေကာင္း ထင္မွတ္ၾကရေပသည္။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ၿဗိတိသွ် အစိုးရႏွင့္ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေနာက္ပင္လံုတြင္ လူမ်ိဳးစံုကြန္ဖရင့္ႀကီးကို ထေျမာက္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ထိုမလိုလားအပ္သည့္ အျဖစ္မ်ားမွ ကင္းလြတ္ခဲ့ရေပသည္။
 • Sun 12 Feb 2017 - 12:20
  ႏွစ္ေပါင္း ၇၀။ ျပည္ေထာင္စုေန႔ကို ေမြးထုတ္ေပးခဲ့တဲ့ကာလျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ေဖေဖာ္ ၀ါရီ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ နဲ႔အတူ ေပၚထြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္။
 • Sun 12 Feb 2017 - 12:19
  (တစ္) အဘယ္ေသာကာလမွာမွ ေျပာင္းလဲေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ထင္ရတဲ့ စံုနံ႔သာၿမိဳင္ေတာႀကီး ဟာ ေန႔ခ်င္းညခ်င္းဆုိသလို ေျပာင္းလဲလို႔သြားတာေၾကာင့္ လူ႔ ရြာဌာနအဝဝက ပုဂၢိဳလ္မ်ားဟာ အံ့အားသင့္ကာ လန္႔မ်ားျဖင့္ လန္႔သြားခဲ့ၾကပါေလရဲ႕။
 • Sun 12 Feb 2017 - 00:05
  လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀)က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအတြက္ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖင့္ ပင္ပန္းခက္ခဲလွသည့္ ေန႔ရက္မ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ သမိုင္း၀င္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည္။
 • Sat 11 Feb 2017 - 23:32
  ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးမရမီ သုံးႏွစ္ခန္႔ ၁၉၄၅ တြင္ ျဖစ္သည္။ အာဇာနည္မုိင္းပြန္ေစာ္ဘြားႀကီး စ၀္စံထြန္း၏ မဟာေဒ၀ီ စ်ာပနအခမ္းအနားသုိ႔ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရွိ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား  ေရာက္ရွိေနသည္။ ေစာ္ဘြားမ်ားက ကမၻာ့အ ေျခအေန၊ ျမန္မာ့အေျခအေနမ်ား ကို ေဆြးေႏြးၾကရင္း ၎တုိ႔အနာ ဂတ္အတြက္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ မည္ကို ေဆြးေႏြးေနၾကသည္။ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားက အာလာပသလႅာပေျပာရင္း အစည္းအေ၀းတစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ အႀကံရခဲ့ သည္။
 • Sat 11 Feb 2017 - 14:14
  (၁) ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုမွာ ႏုိင္ငံသားအားလုံး ပါ၀င္ရမယ္လို႔ ဆုိခ်င္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔အတူ မိမိ ကိုယ္မိမိ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ သိမ္ေမြ႕ႏူးည့ံ ျခင္း၊ ခ်ဳိသာေပ်ာ့ေပ်ာင္းျခင္းမ်ား ပါ၀င္ကာ ကိုယ္ပုိင္အသိစိတ္နဲ႔ ကိုယ္တုိင္ထိန္းခ်ဳပ္လ်က္ ကိုယ့္ စည္းႏွင့္ကုိယ္၊ ကိုယ့္တာ၀န္ကိုယ္ယူႏုိင္တဲ့သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီမွာ လြတ္လပ္မႈကုိအ ေျခခံေပမယ့္ လက္လြတ္စပယ္ မျဖစ္ဖို႔ကိုေတာ့ အထူးသတိျပဳၾက ရပါမယ္။ ဒီမုိကေရစီဆုိတာ တစ္ ဦးခ်င္းကစၿပီး တစ္တုိင္းျပည္လုံး၊ တုိင္းရင္းသားလူထုတစ္ရပ္လုံး၊ ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းလုံးနဲ႔ တုိက္ ႐ုိက္ပတ္သက္ေနပါတယ္။
 • Sat 11 Feb 2017 - 14:13
  တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ကားစုတ္ႀကီးလုိ႔ ေျပာၾကတယ္ ××× တခ်ဳိ႕က ေတာ့ ကားက်ပ္လြန္းလို႔ ေျပာၾက တယ္××× ခုဆုိ႐ုံးခ်ိန္အသြားအ ျပန္အဆင္မေျပဘူး××ဒီအတုိင္း သာေျပာင္းစီးေနရင္ ဒုကၡေပါ့ကြာ ××× ေတာ္ၿပီကြာ ဒီအတုိင္းေရွ႕ ဆက္ရင္ ××× အလုပ္ျပဳတ္ဖို႔ မ်ားလာ××× ကံၾကမၼာ၀ဋ္ဒုကၡ မဆုံးေသးေတာ့လည္း ××× ခုဆုိ ရင္ တုိ႔မွာ႐ုံးခ်ိန္အသြားအျပန္ ××× ေသေကာင္ေပါင္းလဲ×××
 • Fri 10 Feb 2017 - 23:29
  (ယခင္အပတ္မွအဆက္) ‘‘ဦးေတာ့ ဘယ္လိုမ်ားအပူ ႀကီးပူလိုက္တယ္ဆိုတာ ေျပာလို႔ ျပႏိိုင္စရာေတာင္ မရွိပါဘူးေမာင္ ရယ္။ သည္သမီးဟာ အစစအရာ ရာ အင္မတန္လိမၼာေရးျခားရွိ လြန္းလို႔ ငယ္ငယ္ေလးကတည္း က အလံုးစံု ယံုၾကည္ၿပီး ေငြခန္း ေၾကးခန္းမွစ၍ အရာရာမ်က္ႏွာ လႊဲရတဲ့ သမီးကေလးပါ ေမာင္ ရယ္။ လိမၼာလိုက္တာမ်ားက လည္းေလ ေငါက္လို႔ေတာင္ဆံုးမ ရတယ္မရွိဘူး။ မ်က္ႏွာျပလိုက္ တာနဲ႔ တစ္ခါတည္းသိၿပီးျဖစ္ေန ၿပီ။ မိဘမ်က္ႏွာကဲမ်ားလည္း ဘယ္ေလာက္သိတတ္တယ္ေျပာ စရာမရွိဘူး။ ေၾသာ္... မသင္း ၾကည္ေရ... ငါ့သမီး မေနရေတာ့ ဘူးေနာ္။ ေငြနဲ႔မ်ား အသက္၀ယ္ လို႔ရရင္ ရွိတဲ့စည္းစိမ္အကုန္ေပး ၿပီးအေဖေရာ၊အေမေရာကြၽန္ခံ လိုက္ပါေသးရဲ႕ သမီးရယ္။ဆရာ ၀န္မ်ားကလည္း သည္ေရာဂါ ေလာက္ကမွ မတတ္ႏိုင္ၾကဘူး ေနာ္။ သည္အရပ္ထဲမွာ သူမ်ား တကာလည္း ေက်ာက္ေပါက္ၾက ပါရဲ႕။ က်ဳပ္သမီးေတာ့ စိတၱဇ ေရာဂါနဲ႔ယွဥ္ၿပီးျဖစ္လို႔မို႔ ဆရာ၀န္ မ်ားက ေက်ာက္ေရာဂါကလည္း သည္ေလာက္အတြက္ မရွိ၊ စိတ္ မေကာင္းတဲ့ေရာဂါယွဥ္တဲ့အတြက္သာၿပီးဆိုးတယ္လို႔ ေျပာ ၾကတယ္ေမာင္ရယ္။ ေမာင့္ႏွယ္ ေရႊဘိုကိုလာမွ လာပါေပတယ္ ေမာင္ရယ္။ သည့္ျပင္ၿမိဳ႕မ်ား အ လုပ္ရွားလို႔လား’’ဟုေျပာဆဲတြင္ ခုနစ္ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ ေယာက္သည္ ဖခင္အနီးသို႔လာ၍ ‘‘ေဖေဖ မမ ဘာျဖစ္လုိ႔တံုး၊ ကၽြန္မ မၾကည့္ရဘူးလား’’ဟု ေမးလွ်င္ ဖခင္သည္ ကေလးကို ေကာက္ခ်ီ၍ နမ္း႐ႈပ္ ၿပီးမွ မ်က္ႏွာကို ေစ့ေစ့ၾကည့္ၿပီးလွ်င္-
 • Fri 10 Feb 2017 - 21:11
  ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ (၁၀၂)ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွစ္ (၁၀၀)ျပည့္ေမြးေန႔ပြဲကို ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းမွာ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲက်င္းပခဲ့ေပမယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ကို လြတ္လပ္စည္ ကားစြာ က်င္းပခြင့္ရတဲ့ ႏွစ္ေတြဟာ လက္ဆယ္ေခ်ာင္းျပည့္မီ ေအာင္ တြက္မေရႏုိင္ေသးတာ ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို လြမ္းလို႔မဝ ေသးသူေတြဟာ (၁၀၁)ႏွစ္၊ (၁၀၂) ႏွစ္သာမက ေနာင္ႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာအထိ ေမြးေန႔ပြဲကို က်င္းပေပးေနမွာ ေသခ်ာပါ တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ပြဲကို က်င္းပ ရာမွာလည္း လူထုလူတန္းစားအ လႊာအသီးသီးက ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ က်င္းပၾကပါတယ္။ စာေပေဟာ ေျပာပြဲ၊ ကဗ်ာရြတ္ပြဲ၊ ျပဇာတ္ ကျပပြဲ၊ ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တုဖြင့္ပြဲမွသည္ စတုဒိသာ ေကြၽးေမြးပြဲအထိ ႏိုင္ရာဝန္ကို ထမ္းကာ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ႀကီးကို ဂုဏ္ျပဳၾကပါတယ္။ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ကို က်င္းပရျခင္းဟာ ကြၽန္ေတာ့္ အျမင္အရဆုိလွ်င္ ေက်းဇူးရွင္ကို ေက်းဇူးဆပ္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ပါဝင္ပါတယ္။ တုိင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တုိင္း တစ္ပါးသားက်ဴးေက်ာ္သူမ်ားကို အသက္စြန္႔ကာ တုိက္ပြဲဝင္သြား သူကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေနာင္လာ ေနာက္သားေတြက ေက်းဇူးရွင္အ ျဖစ္ သေဘာမထားသင့္ဘူးလား ဗ်ာ။ ဒီႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ေရာက္ ဖို႔ ရက္အနည္းငယ္အလိုမွာ စိတ္ မေကာင္းစရာ သတင္းႏွစ္ပုဒ္ကို ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။ ပထမတစ္ ပုဒ္က ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီး နားၿမိဳ႕မွာ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ရွိ အရပ္ ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရပ္မိ ရပ္ဖမ်ားနဲ႔ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ တု စိုက္ထူျခင္းကို ဆုိင္းငံ့ထားရန္ ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ညႇိႏိႈင္း ပူးေပါင္း  ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္ မတီ (KPCC) က ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရထံ တင္ျပေတာင္းဆိုထား တဲ့ သတင္းျဖစ္ပါတယ္။
 • Thu 09 Feb 2017 - 20:41
  (တစ္)
 • Thu 09 Feb 2017 - 20:39
  ဒီတစ္ေခါက္ စင္ကာပူမွ ျပန္အလာတြင္ ေလယာဥ္ကြင္းမွေန ၿပီး မိသားစုလိုက္ ဘုရားဖူးရန္ ေရႊတိဂံုဘုရားသို႔ လာခဲ့မိသည္။ ဘုရားေရာက္မွ ကြၽန္ေတာ့္အမ်ဳိး သမီး ေဘာင္းဘီတုိဝတ္ထားမွန္း သတိထားလိုက္မိ၍ ခရီးေဆာင္ အိတ္ထဲမွ ထဘီတစ္ထည္ယူကာ ဘုရားေပၚ မတက္မီ အမ်ဳိးသမီး အိမ္သာထဲဝင္၍ လဲရန္ ေတာင္ ဘက္မုခ္ထဲသို႔ ဝင္လိုက္သည္။ အိမ
 • Thu 09 Feb 2017 - 11:26
  ပရဟိတလုပ္ရန္ ၀င္ေငြေကာင္းၿပီး ႏွစ္ ၂၀ေက်ာ္ လုပ္ကိုင္လာေသာ အလုပ္ကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့သူတစ္ဦးရွိပါသည္။ ‘‘ေငြ ၁၁သိန္းနဲ႔ ကေလးတစ္ေယာက္အသက္။ ေငြ ၁၁ သိန္းမတတ္ႏုိင္လုိ႔ ကေလးတစ္ေယာက္ အသက္ဆုံး႐ႈံးရမလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကေလးနာမည္က ေမာင္ေအာင္ျပည့္စုံ။ အသက္က (၆)ႏွစ္ပါ။ နာမည္ကသာ ေအာင္ျပည့္စုံ၊ ကေလးဘ၀က က်န္းမာေရး ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္နဲ႔ မျပည့္စုံရွာပါဘူး။ ေက်ာက္ကပ္မေကာင္းတဲ့ေရာဂါ ဖိစီးမႈကိုခံေနရရွာပါတယ္’’ ဟုအစခ်ီကာ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ မ်က္ႏွာတစ္ခုလုံး ၀ါေဖာင္းေရာင္ကုိင္းေနသည့္ အသက္(၆)ႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္တစ္ဦး၏ ဓာတ္ပုံကို ေဖာ္ျပကာေဆးကုသစရိတ္ အလွဴခံသည့္ စာသားအခ်ဳိ႕ကို စုိင္းေနမ်ဳိး ေမာင္ေမာင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အေကာင့္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
 • Wed 08 Feb 2017 - 21:23
  အာဏာသံုးရပ္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းေရးတြင္ လႊတ္ေတာ္မ်ားက တရားစီရင္ေရးကို ထိန္းေက်ာင္းရသည္မွာ အခက္ခဲဆံုးျဖစ္ႏုိင္သည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ား က တရားစီရင္ေရးကို စြက္ဖက္ သည္၊ ဖိအားေပးသည္၊ ဩဇာ လႊမ္းသည္ဟု တံဆိပ္ကပ္ခံရႏုိင္ ဖြယ္လည္း ရွိေနသည္။ တရားစီ ရင္ေရးမ႑ိဳင္က ဒယီးဒယိုင္ျဖစ္ ေနရာ ထိန္းေက်ာင္း တည့္မတ္ ႏုိင္ေရးအားလံုး ေက်ာခ်င္းကပ္ ဝိုင္းၾက၊ ဝန္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားက တရားစီရင္ ေရးမ႑ိဳင္ကို ထိန္းေက်ာင္းလာ ႏိုင္ေလေလ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လမ္းေၾကာင္းက ပိုမိုအားေကာင္းေမာင္းသန္ေလ ေလဟု ဆုိႏုိင္သည္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁ (က)တြင္ ႏုိင္ငံ ေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ ခက္မသံုးျဖာျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳ ေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာ ဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာ တုိ႔ကို တတ္ႏုိင္သမွ် ပိုင္းျခားသံုး စြဲျခင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အ လွန္ထိိန္းေက်ာင္းျခင္းတုိ႔ျပဳသည္ ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ အာဏာ သံုးရပ္ကို ကိုင္စြဲသည့္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရား႐ံုးတုိ႔အ ၾကား အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္း ႏုိင္မွသာ တုိင္းျပည္၏ ဒီမိုကေရစီ အုတ္ျမစ္သည္ အားေကာင္းခိုင္ မာမည္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ား သည္  အစိုးရႏွင့္ တရားစီရင္ေရး တုိ႔ကို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္း ႏုိင္ရန္ ေသာ့ခ်က္က်မည္ျဖစ္ သည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ တရားစီရင္ေရးကို ထိန္းေက်ာင္း ႏုိင္ေရးသည္ အစိုးရကို ထိန္း ေက်ာင္းႏုိင္ေရးထက္ ပိုမိုသိမ္ေမြ႕ နက္နဲကာ လြယ္မေယာင္ႏွင့္နက္ တိမ္မေယာင္ႏွင့္ နက္လင့္ကစား ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရး ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ မျဖစ္မေန ထိန္းေက်ာင္းၾကရမည္မွာ ပခံုးထက္က တာဝန္ပင္ျဖစ္သည္။
 • Wed 08 Feb 2017 - 21:18
  ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ေန႔ စင္ကာပူႏုိင္ငံလိုျဖစ္မလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကိုလူငယ္ေတြ အေတာ္ေမးလာၾကပါတယ္။ အဲဒီေမးခြန္းကို အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျဖဆိုလို႔ ရႏုိင္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔လည္း ေျဖလို႔ရသလို မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔လည္း ေျဖလို႔ရပါ တယ္။ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆုိတာ လူဆိုတာ ႀကိဳးစားရင္ ဘာမဆိုျဖစ္ႏိုင္ တယ္။ မရဘူး၊ မျဖစ္ဘူးဆိုတာ မရွိဘူး။ တစ္ေန႔ စင္ကာပူလို ျဖစ္မလားဆိုတာ အဲဒီတစ္ေန႔ဆိုတာဘယ္ေန႔လဲ။ ဘယ္သူမွမသိဘူး။ ဒီေတာ့ လူႀကီးတစ္ေယာက္ ေျပာ တာကို အမိုက္ခံၿပီးမျဖစ္ႏိုင္ဘူး ေျပာရင္ မိုက္မဲရာက်ႏိုင္တယ္။ သို႔ေသာ္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ လူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း အေနနဲ႔ ႀကိဳးစားရင္ေတာ့ စင္ကာပူလိုမ်ဳိး ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ လန္းတယ္ေပါ့။ ပညာတတ္တယ္။ ဥစၥာရွိတယ္။ လူတိုင္းကလိုခ်င္တယ္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတစ္ခုအေနနဲ႔ စဥ္းစားရင္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဆို ၾကပါစို႔။ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း စင္ ကာပူကိုမီဖို႔ဆုိတာကေတာ့ ျဖစ္ ႏိုင္တာထက္ မျဖစ္ႏိုင္တာက အပံုႀကီးမ်ားေနပါတယ္။ စင္ကာ ပူဆုိတာ ရန္ကုန္သာသာေလာက္ ပဲရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံငယ္ေလးေလ။ သူတိုးတက္ရင္ အားလံုးတစ္ေျပးညီ တိုးတက္တာေပါ့။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ မႈကလည္း ေကာင္းတယ္ဆုိရင္ တုိးတက္မႈ ဟန္ခ်က္ညီတာေပါ့။ ျမန္မာႏိုင္ငံက်ေတာ့ အေရွ႕ ေတာင္အာရွမွာ အႀကီးမားဆံုး ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ပါဝင္တယ္။ လူ ဦးေရဆိုလည္း သန္းငါးဆယ္ ေက်ာ္တယ္။ လူမ်ဳိးစုေတြက လည္း မ်ားတယ္။ အရင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့တဲ့ အစိုးရေတြကလည္း စစ္ အာဏာရွင္ေတြ ျဖစ္ခဲ့ေတာ့ လူ႔ အဖြဲ႕အစည္းက အေတာ္ထိန္းညႇိ ရတာခက္တယ္။
 • Wed 08 Feb 2017 - 11:38
  CITES အဖြဲ႕က ဇန္န၀ါရီလတြင္ မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္မည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ သစ္မ်ိဳးစိတ္မ်ား - ဒဲဗာဂ်ီးယားမ်ဳိးႏြယ္၀င္အျဖစ္ တမလန္း၊ ပိေတာက္အပါအ၀င္ ရွားပါးသစ္မ်ားကို သတ္မွတ္လိုက္သည့္အတြက္ တမလန္းသစ္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ ကားခြင့္သည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုတည္းျဖင့္ မၿပီးျပတ္ေတာ့ေပ။ ရွားပါးမ်ဳိးစိတ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရမည့္ မ်ဳိးစိတ္အျဖစ္ ထားရွိသတ္မွတ္ေရးသည္ ၂၀၁၇တြင္ အသက္၀င္လာေသာ္လည္း လုိအပ္ခ်က္ရွိလာပါက သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံတြင္ ရွိေနသည့္ CITESအဖြဲ႕၏ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္းေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားရန္ CITES ဗဟိုအဖြဲ႕က ေျဖေလွ်ာ့ခြင့္ျပဳထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ CITES (မ်ိဳးဆက္ပ်က္သုန္းလုဆဲ ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၧန္ႏွင့္ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မွဳဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းအဖြဲ႕) က တားျမစ္ထားေသာ ဒဲဗာဂ်ီးယားမ်ဳိးစိတ္၀င္အပင္မ်ဳိးေပါင္း ၄၃မ်ဳိး ေပါက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္အျခားႏုိင္ငံနည္းတူ အဆုိပါတားျမစ္ခ်က္ကို လုိက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေပါက္ ေရာက္ေသာ ဒဲဗာဂ်ီးယားသစ္မ်ဳိး စိတ္ ၄၃မ်ဳိးအနက္ တမလန္း၊ ပိ ေတာက္၊ ရင္းတုိက္၊ မဒမသစ္တုိ႔သည္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာသစ္မ်ား ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ သစ္မ်ဳိးစိတ္ႏွစ္ခုတြင္ အထင္ရွားဆုံးမွာ တမလန္းသစ္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္မွ၀ယ္လိုအားမ်ားေသာ သစ္လည္းျဖစ္သည္။

Pages

Subscribe to Opinion