News

 • Sat 18 Nov 2017 - 20:28
   အဆင့္ျမင့္ တညင္းကုန္း ေစ်းသစ္တည္ေဆာက္ၿပီး၍ တစ္ႏွစ္နီးပါးၾကာေသာ္လည္း ကုမၸဏီႏွင့္ ေစ်းသည္မ်ားညႇိႏိႈင္းမရ၍ ေစ်းေရာင္းခ်မႈမရွိေသးသျဖင့္ တိုင္းအစိုးရက ညႇိႏိႈင္းေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ေစ်းဆုိင္ခန္း ၆,၀၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္သည့္ တညင္းကုန္းေစ်းသစ္ကို ၂၀၁၅ ဧၿပီက စတင္တည္ေဆာက္ၿပီး သစ္သီး၀လံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ေရာင္းခ်ရန္ အႀကီးဆံုးလက္ကားေစ်းအျဖစ္ Myanmar AGRO Exchange ကုမၸဏီက ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ေစ်းမ်ားဌာနႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းၿပီးေနာက္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ကုမၸဏီႏွင့္ ေစ်းသူ၊ ေစ်းသားမ်ားအၾကား ညႇိႏိႈင္းမႈအဆင္မေျပေသး၍ ယခုထိေစ်းေရာင္းခ်မႈမ်ားမရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းအစိုးရကညႇိႏိႈင္းေပးရန္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ေစ်းမ်ားဌာန ဒုဌာနမွဴး ဦးေသာင္းတင္က ေျပာသည္။
 • Sat 18 Nov 2017 - 19:35
  မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေနေသာ ဆလုံ (ေမာ္ကင္း)မ်ိဳးႏြယ္စုလူမ်ိဳးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႐ုိးရာဓေလ့ထုံးစံႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ား ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ေရရွည္အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ရ မည္ျဖစ္၍ လုံေလာက္ေသာရန္ပုံ ေငြလုိအပ္ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသား ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးႏုိင္သက္လြင္က ေျပာၾကားသည္။
 • Fri 17 Nov 2017 - 23:29
   ေငြစကၠဴေပၚတြင္ ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ပုံျဖင့္ ႐ုိက္ႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ရန္ႀကိဳးစားရာ၌ပင္ မ်ား စြာအခက္အခဲမ်ား ရွိေနျခင္းက အျခားေရးရာမ်ားအတြက္ စိတ္ မေအးစရာဟု ကခ်င္လက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႕ (KIO/KIA) ေခါင္း ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ ေမာ္က ၎၏ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၇ ရက္က ေရးသားထားသည္။
 • Fri 17 Nov 2017 - 23:15
  ေငြေၾကးအမွတ္တံဆိပ္ေျပာင္းျခင္းထက္ ေငြေၾကးတန္ဖိုး ခိုင္မာေအာင္ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးေႏွးေကြးေနခ်ိန္တြင္ မေဆာင္ရြက္သင့္ဟု တပ္မေတာ္သားအမတ္တစ္ဦး ေဆြးေႏြး အဆိုကိုမဲခြဲရာ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္တစ္ဦးတ႔ို ကန္႔ကြက္ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ ေရွ႕အနာဂတ္ကာလ၌ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္ရွိလာမည့္ ေငြစကၠဴ မ်ားေပၚတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ပံုမ်ားျဖင့္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္ အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္က ႏိုဝင္ဘာ ၁၇ ရက္၌ အတည္ျပဳလိုက္သည္။
 • Fri 17 Nov 2017 - 23:15
  ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပင္ေလာင္း ၿမိဳ႕တြင္ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီး ေနာက္ သတၱမတန္းေက်ာင္းသူတစ္ဦး ေသဆံုးမႈ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးေနၿပီး သတင္းထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္ နယ္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ဒုျပည္နယ္မွဴး ေဒါက္တာစိုင္းဝင္းေဇာ္လိႈင္က ေျပာသည္။
 • Fri 17 Nov 2017 - 23:04
  ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခအ ေနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး (၇၂)ႀကိမ္ ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြ ညီလာခံလူမႈေရး၊ လူသားခ်င္းစာ နာေထာက္ထားမႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဆုိင္ရာေကာ္မတီ (တတိယေကာ္ မတီ)က ခ်မွတ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ကို ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕က မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရန္ ေတာင္း ဆိုၿပီး ကန္႔ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံ ျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။
 • Fri 17 Nov 2017 - 22:59
   ျမန္မာႏွင့္ ဗာတီကန္ၿမိဳ႕ျပႏုိင္ငံၾကား သံတမန္အဆက္အ သြယ္စတင္ၿပီး ဗာတီကန္ၿမိဳ႕ျပ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသည့္ ဦးစံ လြင္က ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ ထံ ၎၏ သံအမတ္ခန္႔အပ္လႊာ ေပးအပ္သည္။ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသည့္ ဦးစံလြင္သည္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးထံ ၎၏ သံအမတ္ခန္႔ အပ္လႊာကို ႏို၀င္ဘာ ၉ ရက္က ေပးအပ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ႏို၀င္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
 • Fri 17 Nov 2017 - 22:58
   ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူ႔ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မူၾကမ္းကို ႏုိဝင္ဘာ ၁၆ ရက္က ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ တတိယေကာ္မတီ (လူမႈေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ) အစည္းအေဝးတြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္ တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိးရြားေန သည္ဟု ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား ကိုယ္စားလွယ္ကေျပာကာ ဘဂၤါ လီမြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ အျခားလူ နည္းစုအားလံုး၏ အခြင့္အေရး မ်ား အစိုးရက ကာကြယ္ေပးရန္ တုိက္တြန္းသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မူၾကမ္းကို ၎က အစၥလာမ္မစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (OIC) ကိုယ္စား တင္သြင္းခဲ့သည္။
 • Fri 17 Nov 2017 - 22:57
  တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္(NCA) လက္မွတ္ထုိးထား သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖဲြ႕မ်ား႐ုံးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန(NRPC) အနီးတြင္ ယေန႔(ႏုိ၀င္ဘာ ၁၇ရက္)စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။ ႐ုံးဖြင့္ပဲြသိ႔ု အစိုးရႏွင့္တင္မ ေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း အဆုိပါ႐ုံး၏ ႐ုံးအဖဲြ႕မွဴးဦးမ်ဳိး၀င္းက ေျပာသည္။
 • Fri 17 Nov 2017 - 22:55
   ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး တာ ႐ိုကိုႏိုက ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္ညေန ၄ နာရီက ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ခဲ့ ေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ ႀကီးဌာန ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎တို႔ႏွစ္ဦးၾကား ဖုန္းေခၚ ဆိုခ်ိန္ ၁၀ မိနစ္ခန္႔ ၾကာျမင့္ၿပီး  မစၥတာတာ႐ိုကိုႏိုက ႏုိင္ငံေတာ္ ၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးရ၍ ၎အေန ျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္မိေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္က ဂ်ပန္ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ အာေဘးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္တို႔ၾကား ေတြ႕ဆံုမႈသည္ အလြန္အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝခဲ့သည္ ဟု ၾကားသိရ၍ ဝမ္းေျမာက္မိ ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ဟု ေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။
 • Fri 17 Nov 2017 - 22:27
   စီးတီးတကၠစီမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ သက္တမ္းတိုးျခင္းလာ ေရာက္ေဆာင္ရြက္သူ တစ္ရက္ လွ်င္ ရာႏွင့္ခ်ီရွိေနၿပီး ေန႔စဥ္ကား အစီးေရ သံုးရာေက်ာ္ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေရးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕ (YRTA) ဗဟို႐ုံးမွ တာ၀န္ရွိ သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ရန္ကုန္လိုင္စင္ထုတ္ေပး ထားသည့္ အငွားယာဥ္မ်ားကို ဒီဇင္ဘာလကုန္ေနာက္ဆံုးထား ၍ စီးတီးတကၠစီမွတ္ပံုတင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႀကီး ၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ ကႏို၀င္ဘာဒုတိယပတ္က ေၾကညာသည္။
 • Fri 17 Nov 2017 - 22:26
  တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ေရာဂါကာကြယ္ေဆးကို ႏိုဝင္ ဘာ ၁၅ ရက္က စတင္၍ အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ားရွိ ကေလးငယ္မ်ားအား စတင္ထိုးႏွံေပးေန သည္။ အသက္ (၉)လမွ (၁၅)ႏွစ္ အရြယ္ ကေလးငယ္မ်ားကို ထိုးႏွံ ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး အစိုးရက ကန္ ေဒၚလာ ၁၅ သန္း အကုန္အက်ခံ ကာ ကေလးငယ္ဦးေရ ၁၄ သန္း အား အခမဲ့ထိုးေပးမည့္ အစီအ စဥ္ျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေဆးကို ပထမအ ႀကိမ္တြင္ ေက်ာင္းအေျချပဳႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳအျဖစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ခြဲ ၍ ထိုးႏွံေပးမည္ျဖစ္သည္။
 • Fri 17 Nov 2017 - 22:13
  ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ တြင္ မုန္တုိင္းငယ္ျဖစ္ေပၚေနစဥ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အပါအဝင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ မိုးႏွင့္ ေလ ျပင္းက်ခဲ့ၿပီး မုန္တုိင္းငယ္သည္ အားေလ်ာ့သြားၿပီျဖစ္၍ စိုးရိမ္ စရာမရွိေတာ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္က ေျပာသည္။     ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အ ေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚ ေနေသာ မုန္တုိင္းငယ္သည္ ႏိုဝင္ ဘာ ၁၇ ရက္ညေနတြင္ ေလ ဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္ အား ေလ်ာ့သြားခဲ့သည္။     မုန္တိုင္းငယ္သည္ ျမန္မာ့ ကမ္း႐ိုးတန္းႏွင့္ ေဝးကြာေသာ္ လည္း ယင္းမွ ခြဲထြက္လာေသာ တိမ္တိုက္တစ္ခုေၾကာင့္ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ေနရာ ကြက္ မုိးရြာခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၁၇ ရက္ ေန႔လယ္ႏွင့္ ညေနတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေနရာကြက္ မိုးေကာင္း ခဲ့ၿပီး ေလျပင္းတိုက္ခတ္ခဲ့သည္။
 • Fri 17 Nov 2017 - 21:02
  ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ႏွင့္ ထိစပ္ ေနေသာ ပင္လယ္အတြင္း သဘာ ၀ေက်ာက္တန္းကုိ တုိက္မိကာ နစ္ျမဳပ္ခဲ့ေသာ စက္ေလွမွေရလုပ္ သား ငါးဦးကို တပ္မေတာ္စစ္ေရ ယာဥ္က သြားေရာက္ကယ္ဆယ္ ခဲ့ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ကယ္ ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴးက ေျပာသည္။
 • Fri 17 Nov 2017 - 19:49
   ဒုတိယအႀကိမ္က်င္းပ မည့္ Myanmar Entrepren-eurship Summit တြင္  လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အခမဲ့ျပခန္းဖြင့္ လွစ္ျပသခြင့္ေပးမည္ ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အေထြေထြအ တြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚေမသန္႔စင္ က ေျပာသည္။  အဆုိပါ ပဲြေတာ္ကို ျမန္မာ ႏုိင္ငံစြန္႔ဦးထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းက ဦးေဆာင္၍ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC-2 ခန္းမ၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္ သည္။
 • Fri 17 Nov 2017 - 19:38
   ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ရွိ အသက္ (၉)လမွ (၁၅)ႏွစ္အထိ ကေလးငယ္ ေျခာက္ေသာင္း ေက်ာ္ကို ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ေရာဂါကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ အစီ အစဥ္ႏွစ္ခုျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္လံုးကြၽတ္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ၿမိဳ႕နယ္ဆရာ ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးလြင္က ေျပာၾကားသည္။
 • Fri 17 Nov 2017 - 19:37
  ဆီးခ်ဳိေရာဂါႏွင့္ပတ္ သက္၍ က်န္းမာေရးအသိပညာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေစရန္ လူထု လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။
 • Thu 16 Nov 2017 - 23:32
  လႊတ္ေတာ္အ ေဆာက္အအုံကို ဒ႐ုန္းျဖင့္႐ုိက္ ကူးရန္ႀကိဳးစားသူမ်ားအားပုိ႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၈ ျဖင့္ တရားစြဲဆုိထားမႈ ပယ္ဖ်က္ေပး ရန္ တရား႐ုံးသ႔ုိ ဦးတုိက္ေလွ်ာက္ ထားခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံရသူမ်ား၏ ေရွ႕ေန ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္က ေျပာ သည္။
 • Thu 16 Nov 2017 - 23:32
  ပညာေရးမူဝါဒညံ့ ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ ဆရာႏွင့္ေက်ာင္း သားမ်ား ညံ့ဖ်င္းေနၾကေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵ နယ္ အမွတ္(၉)မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ ေမာင္လတ္က ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္  ေျပာၾကားသည္။
 • Thu 16 Nov 2017 - 23:31
  ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္ဆုံးခ်ိန္ႏွင့္ အ သစ္ေျပာင္းလဲစတင္မည့္ ဘ႑ာ ေရးႏွစ္တို႔အၾကား ေျခာက္လစာ သံုးစြဲရမည့္ဘတ္ဂ်က္မ်ားရွိေသာ ေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက ဘတ္ ဂ်က္ကုိ သီးျခားေရးဆြဲၿပီး လႊတ္ ေတာ္သုိ႔ တင္ျပေတာင္းခံရန္စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနဒုတိယ ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာသည္။

Pages

Subscribe to News