အတြဲ (၁၇)၊ အမွတ္ (၁၀)

Issue Date: 
Thursday, May 17, 2018
Myanmar Date: 
၁၃၈၀ ျပည့္ႏွစ္၊ နယုန္လဆန္း ၂ ရက္၊ ဗုဒၶဟူး၊ (ေမ ၁၆၊ ၂၀၁၈)
Publication: 
7Day News

List of stories

 • Wednesday 2018-05-23
  မင္းသိခၤ၏ ‘မတစ္ေထာင္တစ္ေကာင္ဘြား’ ၀တၳဳကို နာမည္ေက်ာ္စာေရးဆရာ မင္း သိခၤ၏ ၀တၳဳ ‘မတစ္ေထာင္တစ္ ေကာင္ဘြား’ ကို ႐ုပ္ရွင္ျပန္လည္ ႐ိုက္ကူးထားၿပီး ေမလ၂၅ရက္တြင္ ႐ံုတင္ျပသမည္ျဖစ္သည္။ 
 • Thursday 2018-05-17
  ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ စတင္ေျပာင္းလဲခဲ့သည့္ KG+12 အေျခခံပညာေရးစနစ္သစ္အရ လာမည့္ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဒုတိယတန္း (Grade -2)ကို သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအသစ္မ်ားျဖင့္ စတင္ သင္ၾကားေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယတန္းသင္႐ိုးသစ္တြင္ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခၤ်ာ၊ သိပၸံ၊ လူမႈေရး၊ ကာယပညာ၊ ဘဝတြက္တာကြၽမ္း က်င္စရာ၊ အႏုပညာ (ဂီတႏွင့္ပန္းခ်ီ)၊ စာရိတၱႏွင့္ ျပည္သူ႔နီတိဘာသာ ရပ္ ကိုးခုကို သင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယတန္း အႏုပညာ (ဂီတႏွင့္ ပန္းခ်ီ)၊ ျမန္မာစာဘာသာရပ္ သင္႐ိုးသစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
 • Wednesday 2018-05-16
  ဦးသန္း တစ္ေယာက္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၂၀ ခန္႔က ဘယ္ဘက္ မ်က္စိမေတာ္တဆထိခိုက္မိသည္ ကို အမႈမဲ့၊ အမွတ္မဲ့ေပါ့ေပါ့ဆဆ ေနလာရာမွ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ မ်က္စိတစ္ဖက္အျမင္အာ႐ုံဆံုး႐ႈံး ရသည့္ အျဖစ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ သံဂေဟေဆာ္စဥ္ ဘယ္ဘက္မ်က္စိထဲ သံစ၀င္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။သံပန္း၊သံတံခါးလုပ္ငန္းကို မိ႐ိုးဖလာလုပ္ငန္းကဲ့သို႔ ဦးသန္းလုပ္ကိုင္လာသည္မွာ ၎၏ သမီးႀကီးတစ္သက္ပင္ရွိခဲ့ၿပီ။ ဟိုးယခင္က သံဂေဟေဆာ္ရာတြင္ မ်က္ႏွာကို အကာအ ကြယ္မ်ားတပ္၍ သံဂေဟေဆာ္သည့္ အေလ့အထမထြန္းကားေသးေပ။
 • Wednesday 2018-05-16
  ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ အလုပ္သမား ေစ လႊတ္ေရးႏွင့္ေစ်းကြက္ပုိမုိရွာေဖြ ႏုိင္ေရး ယခုလအတြင္း ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္ သမားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းရွိန္ကေျပာ သည္။
 • Wednesday 2018-05-16
  ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ စတင္ေျပာင္းလဲခဲ့သည့္ KG+12 အေျခခံပညာေရးစနစ္သစ္အရ လာမည့္ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဒုတိယတန္း (Grade -2)ကို သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအသစ္မ်ားျဖင့္ စတင္ သင္ၾကားေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယတန္းသင္႐ိုးသစ္တြင္ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခၤ်ာ၊ သိပၸံ၊ လူမႈေရး၊ ကာယပညာ၊ ဘဝတြက္တာကြၽမ္း က်င္စရာ၊ အႏုပညာ (ဂီတႏွင့္ပန္းခ်ီ)၊ စာရိတၱႏွင့္ ျပည္သူ႔နီတိဘာသာ ရပ္ ကိုးခုကို သင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယတန္း အႏုပညာ (ဂီတႏွင့္ ပန္းခ်ီ)၊ ျမန္မာစာဘာသာရပ္ သင္႐ိုးသစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။  
 • Wednesday 2018-05-16
  ကုိသိန္းေဇာ္တို႔မိသားစုသုံးဦး၏ ေန႔လယ္စာ ထမင္း၀ုိင္းကုိ ‘၀ုန္း’ ဆိုသည့္အသံဆုိးတစ္ခုက ဖ်က္ ဆီးပစ္လုိက္သည္။ အသံဆုိးႀကီး က ေနအိမ္တစ္ခုလုံးကုိ ေၾကာက္ မက္ဖြယ္တုန္ခါေစခဲ့သည္။
 • Wednesday 2018-05-16
  ျမိဳ႔ျပ ျပန္လည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (Urban Redevelop-ment) ဆုိတာ ၿမိဳ႕ျပေဒ သအတြင္းရွိ ေဟာင္းႏြမ္းအိုမင္းလာတဲ့ အိမ္ရာမ်ားကို ဖ်က္သိမ္း ၿပီး ေခတ္ႏွင့္အညီ အသစ္ျပန္ လည္ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ပါ တယ္။ ေဟာင္းႏြမ္းေနတဲ့ အိမ္ရာ အေဆာက္အအံုေတြ၊ အႏၲရာယ္ ရွိတဲ့ အေဆာက္အအံုေတြကို တစ္ လံုးခ်င္းဖ်က္သိမ္းၿပီး အသစ္ျပန္ လည္ေဆာက္လုပ္ျခင္းရွိသလို အ ေဆာက္အအံုအမ်ားအျပား ပါဝင္ တဲ့ေနရာေဒသတစ္ခုလံုးကို ဖ်က္ သိမ္းၿပီး အသစ္ျပန္လည္တည္ ေဆာက္ျခင္းလည္း ရွိပါတယ္။
 • Wednesday 2018-05-16
  ျဖစ္စဥ္ တစ္ တစ္ရက္ စာေရးသူ ေဆးခန္းထိုင္ေတာ့ လူနာတစ္ဦး ေရာက္လာသည္။ လူနာက အမ်ဳိးသမီးလူနာ။ အဓိကအားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုး၀င္ျခင္းေၾကာင့္ လာျပျခင္းျဖစ္သည္။ လိုအပ္ေသာ ေမးျမန္းမႈမ်ား၊ စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ေသာက္ ေဆးေပးၿပီးေသာအခါ လူနာက မရဲတရဲႏွင့္ ဖြင့္ဟလာသည္။ သူမသည္ နယ္မွာေနစဥ္က ေဆးဆိုင္တစ္ဆိုင္တြင္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းယခုကဲ့သို႔ ပိုး၀င္၍ ေသာက္ခဲ့ပါ ေၾကာင္းႏွင့္ ယခု ရန္ကုန္လိုၿမိဳ႕ ႀကီးမွာ ဤေဆးရ၊ မရ သိလိုပါ ေၾကာင္းဆိုကာ ျပသလာသည္။ ထိုေဆးနီေတာင့္ေလးကို ျမင္ေသာအခါမွာေတာ့ စာေရးသူအေနနဲ႔ ‘ေဟာဗ်ာ’လို႔သာ ေရရြတ္မိေတာ့သည္။
 • ၂၀၁၈၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အေျခခံ ပညာ ေက်ာင္းေတြမဖြင့္မီ တစ္လအလိုမွာပဲ ပညာေရးေလာကကို လႈပ္လႈပ္ခတ္ခတ္ ျဖစ္သြားေစမည့္ သတင္းတစ္ပုဒ္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေမးခြန္းပံုစံသစ္ကို ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဧၿပီ ၃၀ ရက္ေန႔က ေၾကညာခဲ့ သည္။ ေမးခြန္းပံုစံသစ္ နမူနာႏွင့္ ရွင္းလင္း ခ်က္ေဆာင္းပါးကိုလည္း ေမလ ၂ ရက္မွစ၍ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ တစ္ေန႔လွ်င္ တစ္ဘာသာက် ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ (ယခုေဆာင္းပါး ေရးသည့္အခ်ိန္တြင္ ဘာသာရပ္အားလံုး ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ သည္။)
 • Thursday 2018-05-17
  ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ အလုပ္သမား ေစ လႊတ္ေရးႏွင့္ေစ်းကြက္ပုိမုိရွာေဖြ ႏုိင္ေရး ယခုလအတြင္း ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္ သမားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းရွိန္ကေျပာ သည္။
 • Wednesday 2018-05-16
  တစ္ရက္မွာ ကြၽန္ေတာ္ အင္တာနက္ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြ ရွာေဖြစုေဆာင္းေနတုန္း သူငယ္ ခ်င္း အယ္ဒီတာတစ္ေယာက္က ‘ဖတ္ၾကည့္ဦး’ဆိုၿပီး မက္ဆင္ဂ်ာကေန ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္လင့္ခ္တစ္ခု ပို႔လာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္လည္း သူ ေပးတဲ့လင့္ခ္ကို ဝင္ၾကည့္လိုက္ တယ္။ Win Htein ဆိုတဲ့ ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္အေကာင့္မွာ တင္ထားတဲ့ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ တစ္ေစာင္ကို ေတြ႕လိုက္ရတယ္။ ေခါင္းစဥ္က ‘သီေပါမင္းျမစ္ေတာ္သို႔ အိတ္ဖြင့္ ေပးစာ’ တဲ့။ အဲဒီစာဟာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကို ေစတနာသက္သက္နဲ႔ လုပ္ေနတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ေစာ္ကားသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီစာကို မေနႏိုင္၊ မထိုင္ ႏိုင္ ေရးလိုက္မိပါတယ္။ ဒီစာဟာ Win Htein ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အေကာင့္ ပိုင္ရွင္ကို ျပန္လည္တိုက္ခုိက္တဲ့ စာ မဟုတ္ပါဘူး။ တကယ့္သဘာ ဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္ ေတြနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ရပ္ တည္ခ်က္ကို သိေစ႐ံုသက္သက္ ေရးလိုက္ရတဲ့စာပါ။
 • Wednesday 2018-05-16
  အိႏၵိယမွ ပဲတင္သြင္းမည့္ေၾကညာ ခ်က္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေစ်းျမင့္ တက္လာေသာ္လည္း ေတာင္သူ မ်ား အက်ိဳးအျမတ္ရႏိုင္သည့္ ေစ်း ႏႈန္း မဟုတ္ေသးေၾကာင္း ေတာင္သူအခ်ိဳ႕ကေျပာသည္။ 
 • Thursday 2018-05-17
  ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္ ဆတ္ ကြၽန္းရြာသား ဦးစုိးခ်စ္ တစ္ ေယာက္ရယ္ရ၊ ငုိရခက္ျပႆနာ တစ္ခုႀကံဳေနရသည္။ အသက္ (၈)ႏွစ္ေက်ာ္ ၎၏သားႏွစ္ ေယာက္စလုံး ေရမကူးတတ္ျခင္း ပင္ျဖစ္၏။ ဧရာ၀တီတိုင္းသား စစ္စစ္ျဖစ္ပါလ်က္၊ ရြာနံေဘးတြင္ ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီးေမးတင္ထားပါ လ်က္ သားျဖစ္သူ ေအာင္ပုိင္ထြန္း ႏွင့္ ေအာင္ႏုိင္ထြန္းတို႔ေရမကူး တတ္ေသးေပ။ ဦးစုိးခ်စ္မိသားစုသည္ ပုိက္ ေထာင္သည့္ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ သူမို႔ သားႏွစ္ေယာက္ကုိ သည္အ ရြယ္ကတည္းက ေရကူး၊ ေရငုပ္ ကြၽမ္းက်င္ေစခ်င္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမစ္ထဲဘယ္ေနရာမဆုိ ေရဆင္း မကူးရန္ ဦးစုိးခ်စ္ကုိယ္တိုင္တား ျမစ္ထားသည္မုိ႔ သားႏွစ္ ေယာက္၏ အျပစ္လုိ႔လည္းဆုိမရ။
 • Thursday 2018-05-17
  မေလးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မဟာသီယာမိုဟာမက္သည္ ေရြး ေကာက္ပြဲတစ္ခုကို မည္သည့္အ ခ်ိန္ကမွ် မ႐ႈံးခဲ့ဘဲ ေမလ ၁၀ ရက္ တြင္ ယင္းရာဇဝင္ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္သာမက စံခ်ိန္ သစ္တစ္ခုပါ ထပ္မံဖန္တီးၿပီး အသက္ (၉၂)ႏွစ္အရြယ္ ကမၻာ့ အသက္အႀကီးဆံုး ေရြးေကာက္ခံ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ သည္။
 • Wednesday 2018-05-16
  လန္ဒန္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡေဟာင္းေဒါက္တာ လွေဘ မကြယ္လြန္မီ အေတြးအျမင္စာစဥ္၌ ေရးသားခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကုိ စုစည္းထုတ္ေ၀သည့္စာ အုပ္ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ေဒါင္းစာေပက ပထမ အႀကိမ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ယခုအခါရာျပည့္စာအုပ္တိုက္ က တတိယအႀကိမ္ စီစဥ္ထုတ္ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
 • Wednesday 2018-05-16
  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ထိန္ပင္သုသာန္အနီးရွိ ဧက ၃၀၀ က်ယ္ဝန္းေသာ အမိႈက္ပံုႀကီးသည္ ဧၿပီ ၂၁ ရက္က မီးစတင္ေလာင္ကြၽမ္းရာ ၁၀ ရက္ခန္႔အၾကာတြင္ မီးၿငိမ္းခဲ့သည္။
 • Wednesday 2018-05-16
  ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရွိ ဟုိတယ္မ်ား ဧည့္စာရင္းတိုင္ရာတြင္ အြန္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ တိုင္ၾကားရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ဟိုတယ္အားလံုး၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ သည္ စာရြက္ျဖင့္သာ ဧည့္စာရင္း တိုင္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း  ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဟုိတယ္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္း အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴး ဦးမင္းေက်ာ္ဦးက ေျပာ သည္။ 
 • Wednesday 2018-05-16
  ေျမာက္ဦးေဒသကို ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္စာရင္း တင္ သြင္းႏိုင္ေရး ျမန္မာ၊  တ႐ုတ္ႏွင့္ အီတလီ သံုးႏုိင္ငံအစိုးရတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေမလတတိယပတ္အတြင္း တရား၀င္မိတ္ဆက္မည္ဟု ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန (ေျမာက္ဦး) ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာသန္းထိုက္ကေျပာသည္။
 • Wednesday 2018-05-16
  ခ်ယ္လ္ဆီးမန္းနင္းဟာ အီရတ္နဲ႔ အာဖဂန္နစၥတန္က စစ္ပြဲေတြနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္အခ်က္အ လက္ေတြကို ဝီကီလိခ္အဖြဲ႕ဆီေပါက္ၾကား ေစခဲ့တာအတြက္ ၂၀၁၀ ကေန ၂၀၁၇ အထိ အက်ဥ္းခ်ထားခံခဲ့ရတဲ့ အေမရိကန္စစ္ သားေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါ။ သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမားက ရာထူးက မထြက္ခင္ သံုးရက္က သူ႔ရဲ႕ ၃၅ ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ကို ေျပာင္းလဲေလွ်ာ့ေပါ့ေပးခဲ့ပါတယ္။ မစၥတာ ဘရဒ္ေလမန္းနင္းအမည္ကို အရင္ က သံုးခဲ့ၿပီး လိင္ေျပာင္းလဲထားတဲ့ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္တဲ့ သူဟာ ေလာေလာဆယ္ ေမရီလန္းျပည္နယ္မွာ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဒီမို ကရက္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနပါတယ္။ အသက္ (၃၀) အရြယ္ သူဟာ ရီပါဘလီကာ နည္း ပညာပြဲေတာ္အတြက္ ေလာေလာဆယ္ ဘာလင္ကို ေရာက္ေနပါ တယ္။
 • Wednesday 2018-05-16
  အီရွက္ဂ်ာဟန္ဂီရီကူရွာဟီသည္ အီရန္ႏုိင္ငံေရးသမားျဖစ္ၿပီး ဟတ္ ဆန္႐ိုဟာနီအစိုးရ၏ ပထမလက္ ေထာက္သမၼတျဖစ္သည္။
 • Wednesday 2018-05-16
  ဆင္ဆာ ခြင့္မျပဳေသာေၾကာင့္ ဇာတ္ကားတစ္ကား ႐ံုတင္ျပသ ခြင့္မရသျဖင့္ စိတ္ဓာတ္က်ေန ေၾကာင္း Original Gangster ႐ုပ္ ရွင္တြင္ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထား သူ ယုန္ေလးက ယင္းဇာတ္ကား၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ဗီဒီ ယိုဖိုင္တင္၍ ရင္ဖြင့္ၿပီးေနာက္ ဆင္ဆာရွိသင့္၊ မရွိသင့္ႏွင့္ ဆင္ ဆာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ေဝဖန္ျငင္း ခုံမႈမ်ား ျပန္လည္စတင္လာသည္။
 • Wednesday 2018-05-16
  ‘ေအာ္ရီဂ်င္နယ္ဂန္းစတား ၃’ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတြင္ ကိုယ္တုိင္ ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိေသာ္ လည္း ယင္းဇာတ္ ကား ဆင္ဆာ မရရွိသျဖင့္  ႏွေျမာမိေၾကာင္း ခင္လိႈင္ကေျပာသည္။ 
 • Wednesday 2018-05-16
  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သု၀ဏၰအား ကစားကြင္း ပတ္လည္တြင္ အဂၤလန္ခ်န္ပီယံရွစ္ကလပ္ လိဒ္စ္ ယူႏုိက္တက္ ေျခစမ္းခရီးစဥ္ကို အားေပးသည့္ ပရိသတ္အမ်ားက ႀကိဳဆိုေနေသာ္လည္း ကြင္းအ တြင္း ဆင္၀င္ေအာက္ ကားတစ္စီး ေပၚက ဆင္းလာသည့္ လိဒ္စ္အ သင္းပိုင္ရွင္ အြန္ဒေရ ရာဒရစ္ဇာနီ အတြက္မူ အက်ပ္႐ိုက္ေစမည့္ ေမးခြန္းမ်ား ႀကံဳခဲ့ရသည္။ 
 • Wednesday 2018-05-16
  ေမ၉ ရက္က က်င္းပ ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ေရြး ေကာက္ပြဲ ရလဒ္ မ်ား ထြက္ေပၚလာခ်ိန္၌ မေလးရွားျပည္သူအမ်ားစု မဝံ့မရဲ မွန္းဆ ခဲ့ရသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား အမွန္ တကယ္ အထေျမာက္လာသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈ အပုပ္နံ႔ေထာင္းေထာင္းထေနသည့္ နာဂ်စ္ရာ ဇက္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မဟာသီယာ မိုဟာမက္၏ အတိုက္အခံ မဟာမိတ္အင္အားစုက ေအာင္ျမင္စြာအသာစီးယူ ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ခဲ့ သည္။
 • Thursday 2018-05-17
  ေတာ္ခရမ္းအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဆြ၀င္း တစ္ေယာက္ လြန္ခဲ့ သည့္ ရက္သတၱႏွစ္ပတ္ခန္႔က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ကိစၥတစ္ခုကို ျပန္ေတြးမိတိုင္း စိတ္ထဲတႏုံ႔ႏုံ႔ျဖင့္ မခံခ်ိ မခံသာ ျဖစ္ေနသည္။ ကိုယ္ညံ့လို႔ ကိုယ္ခံလိုက္ရျခင္းဆိုလွ်င္ ေျဖသာသည္။ အခုဟာက ကိုယ္ လည္း ေပါ့ေပါ့ဆဆမလုပ္၊ တန္ဖိုးလည္းထားသည့္ အရာတစ္ခုကိုမွ မထင္မွတ္သည့္ေနရာ၊ မထင္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ အလစ္၀င္တြယ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။  အျခားမဟုတ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဆြ၀င္းတစ္ေယာက္ ဧၿပီ ၃၀ ရက္က တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႐ံုး၀င္းအတြင္း အစည္းအေ၀း သြားတက္ရင္း၎၏ဆိုင္ကယ္ အလစ္သုတ္ခံရျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
 • Thursday 2018-05-17
  ဒီခ်ဳပ္အစုိးရသက္တမ္းအတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ယခုႏွစ္ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရသက္တမ္းတစ္၀က္က်ိဳးခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္ျခင္းကလာ မည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ထူးျခားေသာ တိုက္ဆိုင္မႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အာဏာရသက္တမ္း ၂ ႏွစ္ခြဲအတြင္း ေထာက္ခံမႈေရာေ၀ဖန္ မႈမ်ားပါ ရရွိေနသည့္အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီအေန ျဖင့္ ၂၀၁၅ ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ပဲြ သုံးႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္၌ထပ္ မံေအာင္ပြဲခံႏုိင္မည္လားဆုိသည္ မွာလည္း စိတ္လႈပ္ရွားစရာျဖစ္ သည္။ အထက္ပါအေျခအေနမ်ား အျပင္ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲ၏အျခားထူးျခားခ်က္ အခ်ိဳ႕လည္း ရွိသည္။
 • Thursday 2018-05-17
  မ်က္ႏွာၾကက္တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ပန္ကာတို႔သည္ တ၀ွီး၀ွီး ျမည္ကာလည္ေနေသာ္ လည္း ေပ ၂၀၀ ရွည္ေသာ အေဆာင္အတြင္း အပူခိုးေငြ႕မ်ား ပ်ံ႕လြင့္ေနသည္။ အေဆာင္ထဲရွိ ခုတင္မ်ားတြင္ ပက္လက္အိပ္ကာ လက္တြင္ ေဆးထိုးပိုက္တန္းလန္းႏွင့္ လူအခ်ဳိ႕ရွိေနသလို၊ ေဘးတေစာင္းလွဲအိပ္ေနသူမ်ား ရွိေန သည္။ ခုတင္နံေဘးတြင္ မတ္တတ္ရပ္ေနသူအခ်ဳိ႕က ယပ္ေတာင္ကိုယ္စီခတ္ကာ အပူဒဏ္ကို အန္တုေနသည္။ ခုတင္ေဘးရပ္ေနသူတို႔သည္ သာမန္ခပ္လတ္လတ္အ၀တ္အစားမ်ားသာ ၀တ္ဆင္ထားၿပီး ေတာသူေတာင္သားမ်ားျဖစ္ပံုရသည္။ တစ္ေဆာင္လံုးတြင္ကား တိတ္ဆိတ္ေန၏။  ထိုအခ်ိန္တြင္ လူတစ္ေယာက္ သြားရ႐ုံမွ်သာရွိသည့္ ခုတင္တန္းမ်ားအၾကားတြင္ ဂ်ဴတီကုတ္အျဖဴေရာင္ ၀တ္ဆင္ထားသည့္ အသားျဖဴျဖဴ အရပ္ပုပု ပိန္ပိန္ပါးပါးႏွင့္ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ဦးေဆာင္လာသည့္ အဖြဲ႕ထံသို႔ တစ္ေဆာင္လံုးရွိ လူမ်ား၏ မ်က္လံုးမ်ား ေရာက္ရွိသြားသည္။
 • Thursday 2018-05-17
  စစ္ပြဲမ်ားရပ္ဆုိင္းရန္ႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီကယ္ထုတ္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား အရွိန္ျမင့္လာခ်ိန္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေတဇေက်ာ္က သတင္းမီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕(KIA) ကို သတင္းစကားတစ္ခုပါးသည္။ ‘‘ပံုမွန္အတိုင္းျဖစ္လာဖို႔ KIA က NCA လမ္းေၾကာင္းေပၚတက္ လာမွပဲ ရမယ္။ တက္မလာဘူးဆိုရင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရကို လက္နက္ကိုင္ၿပီး ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ေနသူ ေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး အစြမ္းကုန္ရွင္းမွာပဲ’’ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း တုိင္းမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည္မွာ တစ္လပင္မျပည့္ေသးသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတဇေက်ာ္သည္ ေမလ ၁၁ ရက္တြင္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး ထုိသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေမလ ၁၃ ရက္ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ား၌ ေဖာ္ျပသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တာဝန္အရွိဆံုး တပ္မေတာ္ ေခါင္း ေဆာင္တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္က ထူးျခားလွသည္။
 • Thursday 2018-05-17
  တီဗီဖန္သားျပင္၌ ကာတြန္းဇာတ္လမ္းမ်ား တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ျပသေနေသာ္လည္း ၾကည့္ေနက် ကာတြန္းလိုင္းဖြင့္ေပးရန္သာ ပူဆာေနသည့္ အသက္(၃)ႏွစ္အရြယ္ သမီးငယ္ကို မိခင္ေဒၚစန္းစန္းလြင္က ေဒါသျဖစ္မိသည္။ မိခင္ဖြင့္ျပထားသည့္ ကာတြန္းဇာတ္ေကာင္မ်ားက သူႏွင့္ မရင္းႏွီး။ ယခင္က ရင္းႏွီးခဲ့သည့္ ကာတြန္းဇာတ္ေကာင္မ်ား အဘယ့္ေၾကာင့္ တီဗီဖန္သားျပင္မွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္ကိုလည္း ကေလးငယ္မသိ။
 • Thursday 2018-05-17
  အာဏာကို လက္ကိုင္ထား၍ အက်င့္ ပ်က္ျခစားမႈကို အကာအကြယ္ရလိုရျငား ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးကို ခုတံုးလုပ္ကာ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ခဲ့ျခင္းသည္ အစဥ္အလာႀကီးမားခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးတစ္ခုကို ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ျဖင့္ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ေနာက္ေကာက္က်ေစခဲ့ သည္။ ႏိုင္ငံကို ၆၁ ႏွစ္ၾကာ ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ ယင္းပါတီႀကီးသည္ ေမလ ၁၀ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားအရ ၿပိဳင္ဘက္အတိုက္အခံပါတီကို ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို လက္လႊတ္ ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ လတ္တေလာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံ ေရးအာဏာကို လက္လႊတ္ခဲ့ရသူ မေလးရွားႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း နာဂ်စ္ရာဇက္ႏွင့္ အသက္(၉၂)ႏွစ္အရြယ္တြင္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာသူ မဟာသီယာမိုဟာမက္တို႔ ႏွစ္ဦးစလံုးမွာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ မစိမ္းပါ။

Pages