အတဲြ (၁၃)၊ အမွတ္ (၁၇)

Issue Date: 
Wednesday, July 2, 2014
Publication: 
7Day News

List of stories

 • ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲ၌ တစ္ႏုိင္ငံလုံး၌ သိပၸံဘာသာတြဲ အမွတ္အမ်ားဆုံး ဆယ္ဦးစာရင္းတြင္ ကုိယ္ပုိင္အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသူႏွစ္ဦး ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 • ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဘြဲ႕ရအုိင္တီေက်ာင္းသားဦးေရ တစ္ေသာင္းခန္႔ရွိေနေသာ္လည္း အလုပ္အကုိင္အေထာက္အပံ့ ေကာင္းစြာမရရွိေသာေၾကာင့္ တုိင္းျပည္တြင္ အုိင္တီႏွင့္ပတ္သက္ေသာ၀င္ေငြ ရသင့္သေလာက္ မရရွိဘဲျဖစ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းသူရသက္ကေျပာသည္။
 • တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ျမန္မာလုပ္သား တရား၀င္ေစလႊတ္မႈ လုပ္သားေစ်းကြက္ကို ေအဂ်င္စီအမ်ားစု စိတ္၀င္စားမႈေလ်ာ့နည္းေနေၾကာင္း ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ားထံမွ သတင္းရရွိသည္။
 • ဗီယက္နမ္ေလေၾကာင္းလုိင္းက ၀ါဆုိလျပည့္ပိတ္ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဗီယက္နမ္သို႔ လည္ပတ္လုိသူမ်ားအတြက္ ေလးရက္ခရီးစဥ္ ေရးဆဲြထားေၾကာင္း ခရီးစဥ္လက္မွတ္ အေရာင္းဌာနမ်ားမွ သတင္းရရိွသည္။
 • မႏၲေလးမွ အိႏိၵယႏိုင္ငံ အင္ဖာသို႔ ဘတ္စ္ကားလိုင္းမ်ား ေျပးဆဲြရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့သျဖင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံသို႔ ခရီးသြားလာေသာ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ သြားေရာက္သူ မ်ားလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သံုးသပ္သည္။
 • ျပည္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္မည့္ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္မ်ား အဆင္ေျပရန္ အီလက္ထရြန္နစ္ဗီဇာ (eVisa)စနစ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားအား ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။
 • ျမန္မာႏုိင္ငံအား ႏုိင္ငံတကာသဘာ၀သယံဇာတ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဘ႑ာေရးပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံ (IEITI) အျဖစ္ လက္ခံ၊ လက္မခံ ႏုိင္ငံတကာ EITI အဖဲြ႕က ဇူလုိင္ ၃ ရက္တြင္ အဆုံးျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • ကမၻာ့မွတ္တမ္းမ၀င္ေသးေသာ ငါးမ်ဳိးစိတ္ဆယ္မ်ဳိးကို ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး (ေကအင္န္ယူ) အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရွိ တနသၤာရီျမစ္အတြင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ ေလ့လာမွတ္တမ္းတင္ေနေသာ အေမရိကန္အေျခစိုက္ FFI ႏွင့္ သုေတသန ပူးေပါင္းျပဳလုပ္သည့္ ထားဝယ္သုေတသနအသင္းမွ သတင္းရရွိသည္။
 • ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ေစ်းအျမင့္မွ ျပန္လည္က်ဆင္းလာသည့္အတြက္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္သူမ်ား ေစ်းကြက္ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာေၾကာင့္ ၀ယ္လိုအားက်ဆင္းေနေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကေျပာသည္။
 • တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈတားဆီးေရးကို လႏွစ္ဆယ္ၾကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း လံုၿခံဳေရးအေျခအေနေၾကာင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းသံုးခုျဖစ္ေသာ စစ္ေတြ၊ ေမာင္ေတာႏွင့္ လြယ္ဂ်ယ္တို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ တားဆီးေရး ဗဟိုအဖြဲ႕မွ သတင္းရရွိသည္။
 • ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းအပ္ေနာက္က်သည့္ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေနာက္ထပ္တိုးအျဖစ္ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံခဲ့ၿပီး ေနာက္က်သြားသည့္ လက္ေတြ႕သင္ၾကားျခင္းမ်ားကို ျပန္လုပ္ခြင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • ျမစ္ႀကီးနား ေက်ာက္မ်က္အေရာင္းစင္တာတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား ၀ယ္လက္မ်ားကုိသာ အားထားေနရေၾကာင္း ေက်ာက္မ်က္ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သတင္းရရိွသည္။
 • မံုရြာေဒသအနီးတစ္ဝိုက္ ဂ်ဳံစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ နည္းပါးခ့ဲသျဖင့္ ဂ်ဳံလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကုန္ၾကမ္းရွားပါးမႈ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း မံုရြာစက္မႈဇုန္ ဂ်ဳံလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရွိရသည္။
 • ျပည္ပဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ရန္ သေဘာတူညီမႈလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးပါက ဆင္းမ္ကတ္မ်ားအား အကန္႔အကတ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနျခင္းကုိ ပယ္ဖ်က္၍ လုိသေလာက္ ေရာင္းခ်ေပးသြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ သတင္းရရိွသည္။
 • ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ထင္း႐ွဴးဆီထုတ္လုပ္မႈတုိးတက္ေစရန္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ ဧက ၅၀ ႏႈန္းျဖင့္ တုိးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးသြားမည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ သစ္ေတာႏွင့္သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းကေျပာသည္။
 • မစၥတာပီထ႐ိုပုိ႐ိုရွန္ကုိသည္ ယူကရိန္းႏုိင္ငံသား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဘီလ်ံနာတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ယူကရိန္းႏုိင္ငံ၏ ပၪၥမေျမာက္ႏွင့္ လက္ရွိသမၼတျဖစ္သည္။
 • ထားဝယ္ခ႐ိုင္၊ ဘဝပင္ေက်းရြာအနီးတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေနေသာ အေရွ႕တုိင္းသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီသည္ ေျမဧက ၅၀ လုပ္ကြက္ႏွစ္ကြက္ျဖင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေနၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း အႀကီးစားလုပ္ကြက္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ရန္ ေျမဧက ၂၅၀ ထပ္မံေလွ်ာက္ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရြာလံုးကြၽတ္မီးေလာင္ကြၽမ္းခဲ့သည့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း တိုင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ားမွ ေတာင္သူမ်ားမွာ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားၿပီး ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအထိ ဆံုး႐ံႈးခဲ့သည့္ လယ္ယာသံုးပစၥည္းမ်ား အစားျပန္လည္မရရွိေသး၍ ယခုႏွစ္တြင္ လယ္ယာလုပ္ငန္းစတင္ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဗာဓိကုန္းေက်းရြာမွ ေတာင္သူမ်ားက ေျပာသည္။
 • ျပည္သူလူထု၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔က က်န္းမာေရးအာမခံစနစ္ကို လိုလားေၾကာင္း ေဆးတကၠသိုလ္(၁)က ျပဳလုပ္ထားေသာ စစ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 • မိုးဦးကာလတြင္ ျခင္ေပါမ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ ျခင္ေဆးေခြကို ေလလံုအခန္းထဲ ၾကာျမင့္စြာ ထြန္းညိႇသံုးစဲြပါက အသက္အႏၲရာယ္ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာ၀န္ႀကီးအခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။
 • ဒီဟင္းခ်က္ဖို႔ ၀က္သားသံုးထပ္သား ၂၀ သား၊ ငွက္ေပ်ာဖူးတစ္ျခမ္း၊ င႐ုတ္သီးစိမ္း၊ မန္က်ည္းသီးမွည့္နဲ႔ တ႐ုတ္နံနံအနည္းငယ္တို႔ပဲ လုိပါတယ္။
 • ျပည္သူမ်ားက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္သည့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ အသက္၀င္လႈပ္ရွားလာသည္မွာ သံုးႏွစ္ခဲြကာလအတြင္းသို႔ ခ်င္းနင္း၀င္ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။
 • ဗီစီဒီမ်ားတြင္ တင္ဆက္မႈဆန္းဆန္းျဖင့္ ဖန္တီးထားသည့္ ႐ုိက္ကူးမႈမ်ားေၾကာင့္ ပရိသတ္သတိျပဳမိသူမွာ ဒါ႐ုိက္တာ၀င္းလြင္ထက္ျဖစ္သည္။ လူငယ္အဆိုေတာ္မ်ား၏ ဗီစီဒီမ်ား အမ်ားဆံုး႐ုိက္ကူးေပးထားၿပီး ၎႐ုိက္ကူးဖန္တီးထားသည့္ ဗီစီဒီမ်ားမွာ တင္ဆက္မႈထူးျခားေသာေၾကာင့္ ပရိသတ္မ်ား အႀကိဳက္ေတြ႕ခဲ့ၾကသည္။ ယခုေနာက္ပုိင္းတြင္ ဗီစီဒီ႐ုိက္ကူးမႈမ်ားသာမက ဗီဒီယုိ၊ ႐ုပ္ရွင္မ်ား ႐ုိက္ကူးလာသလုိ မၾကာမီရက္ပုိင္းအတြင္းက ကမၻာ့ဖလားက်င္းပေနေသာ ဘရာဇီးႏုိင္ငံသုိ႔ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္တစ္ခု သြားေရာက္႐ုိက္ကူးခဲ့သည့္ ဒါ႐ိုက္တာ၀င္းလြင္ထက္ကုိ ယင္းခရီးစဥ္အပါအ၀င္ ၎၏ဖန္တီးမႈမ်ား၊ ေရွ႕ဆက္မည့္ အႏုပညာခရီးအေၾကာင္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။
 • Wednesday 2014-07-09
  တူနီးရွားအစိုးရအႀကီးအကဲျဖစ္တဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မက္ဒီဂ်ိဳမာဟာ ဂ်ာမနီနဲ႔ ဘရပ္ဆဲလ္တို႔ကို အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနၿပီး ႏုိင္ငံရဲ႕ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမွာ လိုအပ္တဲ့ ေထာက္ခံအားေပးမႈေတြ ရဖို႔အတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔နဲ႔ ဥေရာပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကို ဖိတ္ေခၚေနခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အာရပ္ေႏြဦး ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အစပ်ိဳးခဲ့ရာ ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္တဲ့ တူနီးရွားမွာ ႏိုင္ငံရဲ႕အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအေျခအေနေတြ ဘယ္အထိေရာက္ေနၿပီလဲဆိုတာနဲ႔ မၾကာမီက်င္းပေတာ့မယ့္ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပဲြေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေတြအေၾကာင္း သိရေအာင္ ယူ႐ိုသတင္းမွ သတင္းေထာက္ ခ်ားလ္ဆလာမီက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဒီဂ်ိဳမာနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားတာေတြကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။
 • သည္ရက္ထဲမွာ ‘‘႐ိုမန္းေဘာ့ထ္’’ဆုိသည့္ မစင္ပုံးတစ္ပုံး စာေပေလာကထဲ က်ကဲြလုိက္သည့္အသံ ၾကားလိုက္ရ၏။ မစင္ပုံးဆုိေပသည့္ အသံကေတာ့ အေတာ္ျပင္းသည္။ ဟိုနံရံ သည္နံရံေတြမွာပင္ သည္အသံက ပဲ့တင္ျပန္သြားလုိက္ေသး၏။ စာေပသစ္ကို ေဖာက္ထြက္ႏုိင္ဖို႔ အေသခံဗုံးခဲြလုိက္တာဟု ႐ိုမန္းေဘာ့ထ္က ဟိတ္တစ္လုံးႏွင့္ ထပြက္လုိက္သည့္ အသံလည္း ၾကားလုိက္ရသည္။ သူဗုံးက ျမန္မာ့စာေပအေပၚ ေစတနာ၊ ေမတၱာေတြႏွင့္ ျပဳျပင္စီမံထားသည့္ စာေပဗုံးေတာ့ျဖင့္ မဟုတ္တာေသခ်ာသည္။ က်ကဲြလုိက္သည္ ‘‘႐ိုမန္းေဘာ့ထ္ပုံး’’က ေဟာင္ေစာ္အလြန္နံေနေၾကာင္း ေျပာသံဆုိသံေတြ ညံေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ သူခဲြလုိက္သည္က ဗုံးေတာ့ျဖင့္ ဟုတ္ပုံမရ။ ဗုံးႏွင့္ ပုံးစာလုံးေပါင္း မွားလုိက္တာမ်ဳိးသာ ျဖစ္ႏုိင္စရာရွိသည္။ ကိုယ္ကေတာ့ အဲ့သည္အနံ႔ လက္ကိုစြန္းမွာစိုးသျဖင့္ ကိုင္၍ပင္ မၾကည့္ေတာ့ဘဲ ခပ္လွမ္းလွမ္းကပင္ အေၾကာင္းစုံေအာင္ နားစြင့္မိသည္။
 • ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး ဤဆို႐ိုးစကားကို ၾကားဖူးၾကသည္။
 • (တစ္) ဆယ္တန္းေအာင္စာရင္းမ်ား ထြက္ၿပီးသည္ႏွင့္ ေအာင္စာရင္း၌ မိမိ၏နာမည္ပါလာေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူတိုင္း အေျပးအလႊား လုပ္ေလ့လုပ္ထရွိေသာ အလုပ္တစ္ခုမွာ အမွတ္စာရင္း ေတာင္းယူျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကုိယ္ဆက္တက္ရမည့္ တကၠသိုလ္ကို ဆယ္တန္းစာေမးပြဲတြင္ရရွိေသာ အမွတ္ေပါင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ေသာ စနစ္ႀကီးထဲက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ျဖစ္ၾကေလရာ ကိုယ္ဘယ္ႏွမွတ္ရသလဲဆိုသည္ကို ငမ္းငမ္းတက္ သိလိုၾကသည္မွာ မဆန္းပါ။ ကိုယ့္အမွတ္ေပါင္းကေလးကို ကိုယ္ၾကည့္၊ အမွတ္ႏွင့္ လက္လွမ္းမီေလာက္ရာ တကၠသိုလ္ေတြ၊ ေကာလိပ္ေတြကို တန္းစီစဥ္းစား။ မိဘႏွင့္တုိင္ပင္၊ အစ္ကိုေတြ၊ အစ္မေတြႏွင့္ေဆြးေႏြး၊ သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအသင္းႏွင့္ညႇိႏႈိင္း။
 • မဟာသႏၲိသုခေက်ာင္းတုိက္ ပိုင္ဆုိင္မႈ အျငင္းပြားသည့္ကိစၥတြင္ ပီနန္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ေက်ာင္းကို မိမိအားေရစက္ခ်လွဴဒါန္းထားၿပီးျဖစ္ကာ မိမိအမည္ျဖင့္ ဂရန္အမည္ေပါက္ရွိေၾကာင္း ေျပာသလို သာသနာေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ကလည္း အစိုးရက သံဃိကအျဖစ္ သံဃမဟာနာယကသို႔ လွဴဒါန္းထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ယင္းအေနအထားမွ တစ္ဆင့္တက္ၿပီး ပီနန္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ျပည္ပသို႔ထြက္ခြာေနခ်ိန္တြင္ ညအခ်ိန္ ေက်ာင္းကို သံဃာအလံုးအရင္းျဖင့္ဝင္စီးၿပီး ေက်ာင္းရွိသံဃာမ်ား၊ လူမ်ားကို အဓမၼေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ သာသနာေရးဦးစီးဌာန သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအဆိုအရ လူပုဂၢိဳလ္ ၃၂ ဦးကို ဝန္ခံကတိလက္မွတ္ထိုးၿပီး ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ေသာ္လည္း သံဃာအပါး ၂၀ ကို စိစစ္စစ္ေဆးေနဆဲဟု ဆုိခဲ့ၿပီးေနာက္ ေနာက္ဆံုးတြင္ အဂၤလန္ဆရာေတာ္ႏွွင့္ သံဃာ့တကၠသိုလ္ ကယားအေဆာင္မွဴးအပါအဝင္ သံဃာငါးပါးကို သကၤန္းအဓမၼခြၽတ္ၿပီး အင္းစိန္ေထာင္သို႔ပို႔ခဲ့ရာ ၾကားရသူတုိင္း စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။
 • (ယခင္အပတ္မွအဆက္...) အခန္း(၄၁) ကိုသက္ခုိင္ေျပာေသာ ဘားလား၏ပံုျပင္မ်ား
 • စသုံးလုံးဟုဆုိရာတြင္ မၾကာမီက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ သာသနာေရး၀န္ႀကီးအားလည္းေကာင္း၊ သမၼတ႐ုံးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္အားလည္းေကာင္း ေခၚယူစစ္ေဆးသည့္ စသုံးလုံးကို မဆုိလုိပါ။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ဘ၀ကိုျဖစ္ေစ၊ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္ကိုျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကိုျဖစ္ေစ၊ လက္ရွိအေျခအေနထက္ ပိုမိုတုိးတက္ေအာင္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံမ႑ိဳင္သုံးရပ္အျဖစ္ က်င့္သုံးရမည့္ စသုံးလုံးကို ဆိုလုိပါသည္။

Pages