Health

 • Thu 12 Oct 2017 - 23:15
   ေလာင္စာအျဖစ္အသုံး ျပဳေနေသာ ပစၥည္းမ်ားမွထြက္ရွိ သည့္ အေငြ႕မ်ားကုိ႐ွဴ႐ိႈက္မိျခင္း ေၾကာင့္ ကေလးငယ္ႏွင့္ လူငယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အဆိပ္သင့္မႈ အပါအ၀င္ အျခားေရာဂါမ်ား ခံစားေနရေၾကာင္း ေအာက္တို ဘာ ၁၁ ရက္က ထုတ္ျပန္ေသာ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လူငယ္လူရြယ္ အေၾကာင္းအရာသုေတသနစာ တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။
 • Thu 12 Oct 2017 - 21:03
   ကမၻာ့ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ ကင္ ဆာေရာဂါဝန္ေဆာင္မႈကို အရွိန္ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္း ၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရြးခ်ယ္ခံရေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ဦးႏိုင္ငံလင္းက ေျပာၾကားသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ခ်က္ထရီယမ္ဟိုတယ္ တြင္ ကင္ဆာေရာဂါစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ႏိုင္ငံ တကာကင္ဆာထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ (UICC)တို႔ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲ၌ လူမႈေရးဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။
 • Wed 11 Oct 2017 - 21:21
  ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္ေလးခုအတြင္း ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မ်ားတြင္ အဝလြန္မႈ ၁၀ ဆအထိ ျမင့္တက္လာၿပီး ကမၻာတစ္ဝန္း ေယာက္်ားေလးႏွင့္ မိန္းကေလး ၁၂၄ သန္းသည္ အဝလြန္ေနေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ခုက ေဖာ္ျပသည္။ Lancet ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ယင္းေလ့လာမႈက ၿဗိ တိန္ႏိုင္ငံ၌ အသက္ငါးႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္ လူငယ္မ်ားတြင္ ၁၀ ဦး အဝလြန္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
 • Wed 11 Oct 2017 - 12:30
  အခ်ဳပ္သားလူနာမ်ားကို သီးသန္႔ ထားကာ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈေပးႏုိင္ေရး ရခိုင္ျပည္ နယ္ရွိ စစ္ေတြ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ အခ်ဳပ္သား လူနာေဆာင္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ တိုင္းကုသေရးဦးစီးဌာနမွဴး ေဒါက္ တာျမတ္ဝဏၰစိုးက ေျပာသည္။
 • Wed 11 Oct 2017 - 12:28
  တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးစီမံကိန္း ေရးဆြဲကာ ေခါင္းစဥ္ႀကီးငါးရပ္ ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္း ျပည္သူ႔က်န္းမာ ေရးဌာန၊ မိခင္ႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြား ဌာနခြဲ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာလွျမတ္ေသြးဣႁႏၵာက ေျပာသည္။
 • Wed 11 Oct 2017 - 12:27
  နာဂေဒသတြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း ကာကြယ္ေဆး လႊမ္းၿခံဳမႈကို ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရိွႏုိင္မည္ဟု ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ တိုးခ်ဲ႕ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္း လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္မိုး က ေျပာသည္။
 • Wed 11 Oct 2017 - 12:23
  သြားပိုးစားၿပီး ေရာဂါပိုးဝင္ရာက တစ္ဆင့္ ေမး႐ိုးေဆြးျခင္းေရာဂါ ျဖစ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ သြားႏွင့္ ခံတြင္း က်န္းမာေရးကို သတိျပဳရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သြားႏွင့္ခံတြင္းဆုိင္ရာ ဆရာဝန္ ေဒါက္တာသန္းထြန္း (မိုးထက္ပါရမီ)က ေျပာသည္။
 • Tue 10 Oct 2017 - 19:18
  အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ ေ၀ဒနာ ရွင္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေဆး ႐ုံႀကီးမ်ားတြင္ပါ ေဆးကုသေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ အမ်ဳိး သားခုခံအားက်ကာလသား ေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရးစီမံခ်က္မန္ေန ဂ်ာ ေဒါက္တာထြန္းၫြန္႔ဦးက ေျပာသည္။ အမ်ဳိးသားမဟာဗ်ဴဟာ ၂၀၁၆-၂၀၂၀ ငါးႏွစ္တာစီမံကိန္းအရ ယင္းအစီအစဥ္ကို ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္  လူနာမ်ား ေဆးကုသမႈ လက္လွမ္းမီလာ သည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးရရွိမည္ျဖစ္သည္။
 • Mon 09 Oct 2017 - 22:15
  ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိသူမ်ားသည္ တုပ္ေကြးေရာဂါႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ တုပ္ေကြး ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း အေမရိကန္က်န္းမာေရးပညာရွင္မ်ားကေျပာသည္။ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ တုပ္ေကြးရာသီသည္ ေဒသအလိုက္၊ ႏိုင္ငံအ လိုက္ အေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္ၿပီး အေအးပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ တုပ္ေကြး ရာသီသည္ အစဥ္သျဖင့္ ေဆာင္းရာသီလမ်ား၌ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွကဲ့သို႔ ေဒသမ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး တုပ္ေကြး ျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခရွိသျဖင့္ တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆံုး ရာသီ တြင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးသင့္သည္။
 • Sun 08 Oct 2017 - 20:46
  နံနက္စာမစားဘဲ ေနသူမ်ားသည္ နံနက္စာစားသူမ်ားထက္ ႏွလံုး ေသြးေၾကာ က်ဥ္းေျမာင္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) ႏွလံုးေသြးေၾကာမ်ား မာေက်ာျခင္းတို႔ ပိုမိုျဖစ္ပြားဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ခု က ေဖာ္ျပသည္။ သုေတသီမ်ားက စားေသာက္ေသာ အစားအစာႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာ အျခားေသာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ၿပီးေနာက္ နံနက္စာမစားဘဲ ေနျခင္းေၾကာင့္ ပံုမွန္ နံနက္စာစားသူမ်ားထက္ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေျမာင္းမႈ ပိုမိုျဖစ္ပြားႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိသည္။ နံနက္ေစာေစာပိုင္း စြမ္းအင္မ်ား ပိုမိုစားသံုးျခင္းက ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေၾကာင္း နယူးေယာက္စီးတီးၿမိဳ႕ ေမာင့္ဆိုင္းႏိုင္း ႏွလံုးေရာဂါကုေဆး႐ံုမွ သုေတ သီမ်ားက ေျပာသည္။
 • Sat 07 Oct 2017 - 21:11
  သၾကားပါဝင္မႈျမင့္မားေသာ အစားအစာမ်ားကို သံုးလအထိ စား ေသာက္႐ံုျဖင့္ က်န္းမာေသာလူမ်ား၌ပင္ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္ သည့္ အႏၲရာယ္ကို ျမင့္တက္ေစႏိုင္ေသာ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ အဆီဆိုင္ရာ ဇီဝျဖစ္ပ်က္မႈကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ဆာေရးတကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားက ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ အသည္းသည္ သၾကားဓာတ္နည္းေသာ အစားအစာမ်ားထက္ သၾကားဓာတ္ျမင့္မားေသာ အစားအစာမ်ားအတြက္ အဆီကို ေျဖရွင္းရပံုကြာျခားေၾကာင္း ေလ့လာမႈကေဖာ္ျပသည္။
 • Fri 06 Oct 2017 - 21:33
  က်န္းမာေရးႏွင့္မညီေသာ အစားအေသာက္မ်ားက ခါးတစ္ဝိုက္ တြင္ အဆီမ်ား ပိုစုေဝးလာေစ႐ံုသာမဟုတ္ဘဲ အဝလြန္ျခင္း၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ျမင့္မားျခင္းတို႔ႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း အေမရိကန္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရးဌာန(CDC)က ေဖာ္ျပသည္။ ယင္းေလ့လာမႈတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၌ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔သည္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ပိုမ်ားေနသည္ (သို႔မဟုတ္) အဝလြန္ျဖစ္ေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
 • Thu 05 Oct 2017 - 22:59
  မ်က္ႏွာက အေရးအၾကာင္း အတြန္႔ေတြ၊ လည္ပင္းမွာ အေရျပားေတြ တြန္႔ေနတာဟာ အမ်ဳိး သမီးအမ်ားစုကုိ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစတဲ့ အရာေတြပါ။ အရြယ္မတိုင္ခင္မွာ ဒါမ်ဳိးျပႆနာေတြ မႀကံဳရဘဲ အသားအေရ ႏုပ်ဳိတင္းရင္းေအာင္ ဘာေတြလုပ္သင့္တယ္ဆုိတာ ေဖာ္ျပ လိုက္ ပါတယ္။
 • Thu 05 Oct 2017 - 22:58
  လွပစိုျပည္ၿပီး က်န္းမာတဲ့ အသားအေရကို အခ်ိန္တိုင္းပိုင္ ဆိုင္ခ်င္ၾကေပမယ့္ စိတ္ဖိစီးမႈ ေတြ၊ ေနထုိင္စားေသာက္မႈမမွန္ ကန္တာေတြေၾကာင့္ အသား အေရေတြ ေျခာက္ေသြ႕ညစ္ႏြမ္း ၿပီး အိုမင္းရင့္ေရာ္မႈကို ျမန္ဆန္ လာေစပါတယ္။ မနက္ခင္းတိုင္း ကစလို႔ စိတ္ၾကည္လင္လန္းဆန္း ၿပီး အဆိပ္အေတာက္ကင္းတဲ့ အသားအေရျဖစ္ဖို႔ နည္းလမ္း ေ
 • Wed 04 Oct 2017 - 21:40
  အမ်ိဳးအစား ၂ ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိၿပီး တိုက္ဖ်က္ရန္ ႀကိဳးစားေနသူမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးအစား ၁ ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးစားေနသူ မ်ား စားသံုးႏိုင္ေသာ က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္ သည့္ အစားအေသာက္မ်ားစြာရွိသည္။ အေစ့အဆန္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီေသာ အဆီဓာတ္ ေကာင္းစြာပါဝင္ၿပီး ယင္းအဆီဓာတ္က ေသြးထဲရွိ သၾကားဓာတ္ပ မာဏကို ေကာင္းစြာထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ပမာဏကို ထိန္း ခ်ဳပ္စားေသာက္သင့္သည္။ အေစ့အဆန္မ်ားတြင္ မက္မြန္ေစ့သည္ က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူး အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ အိုမီဂါ ၃ ကဲ့သို႔ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီေသာ အဆီဓာတ္မ်ား ႂကြယ္ဝစြာပါဝင္သည့္ အေစ့အဆန္မ်ားက ဆီးခ်ိဳေရာဂါတိုက္ဖ်က္ရန္ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္သည္။
 • Wed 04 Oct 2017 - 12:47
  အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း အပါအ၀င္ က်ား၊ မ အေျခခံေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား  (Gender Violet) ကုိ ကာကြယ္တိုက္ဖ်က္ကုသမည့္ အစီအစဥ္အား က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။
 • Wed 04 Oct 2017 - 12:45
  FDA ကေရာင္းခ်ခြင့္တားျမစ္ထားေသာ ေဆး၀ါး၊ အလွကုန္ႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ားကုိ ေစ်းအတြင္း ေရာင္းခ်မႈမရွိေစေရး ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ေစ်းတာ၀န္ခံမ်ားထံ အသိေပးအ ေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ ေစ်းမ်ားဌာန ဒုဌာနမွဴး ဦးစည္သူလြင္က ေျပာသည္။
 • Wed 04 Oct 2017 - 12:43
  ယခုႏွစ္တြင္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီေရာဂါေ၀ဒနာရွင္မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက ရန္ပုံေငြကန္ေဒၚ လာ ၁၅ သန္းေထာက္ပံ့ေပး ထားေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္အား ကစား၀န္ႀကီးဌာန အမ်ိဳးသားခုခံ အားက်/ကာလသားေရာဂါတုိက္ ဖ်က္ေရးစီမံခ်က္မန္ေနဂ်ာေဒါက္ တာထြန္းၫြန္႔ဦးက ေျပာသည္။
 • Wed 04 Oct 2017 - 12:42
  တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ငါးခုရွိ ေဆးဆိုင္မ်ားတြင္ တရားမဝင္လမ္းေၾကာင္းမွ တင္သြင္းလာေသာ အေထာက္အထားမဲ့ ေဆးဝါးမ်ား ေရာင္းခ်ေနသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိထားေၾကာင္း အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန၊ ေဆးဝါးဌာနခြဲ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာသိဂႌဇင္က ေျပာသည္။
 • Wed 04 Oct 2017 - 11:26
  ေခတ္ပညာတတ္ မေဆြ (အမည္လဲႊ) တစ္ေယာက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဗဟုသုတဆုိင္ရာမ်ားကို အၿမဲမျပတ္ ေလ့လာေနသူမို႔ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားအေၾကာင္း တီးမိေခါက္မိ ရွိလွသည္။ ကူးစက္ေရာဂါအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း သိရွိထားသည္။ ထုိသို႔ သတိျပဳေနထုိင္ရင္းပင္ ေနာင္တရစရာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ၎သည္ အမ်ဳိးသားထံမွ ကာလသားေရာဂါပိုး ကူးစက္မႈဒဏ္ခံစားေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ ခ်စ္သူသက္တမ္း ငါးႏွစ္ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ လက္ထပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ဦးသား ေရာဂါစစ္ေဆးမႈ တစ္စုံတစ္ရာ မျပဳလုပ္ၾကဘဲႏွင့္ ယုံၾကည္မႈျဖင့္ ဘ၀တစ္ခုကို ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္ဟု အသက္(၂၅)ႏွစ္ခန္႔အ ရြယ္ မေဆြကဆုိသည္။

Pages

Subscribe to Health