Health

 • Fri 29 Jun 2018 - 21:52
  စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းသည္ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ အႏၲရာယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းသည္ စိတ္ဓာတ္က် ျခင္းကို ကာကြယ္ေရးအေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္ကာ ကိုယ္စိတ္ ႏွလံုးက်န္းမာရန္ အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းနည္းျဖစ္ေၾကာင္းေလ့လာမႈတစ္ရပ္ကေဖာ္ျပသည္။
 • Thu 28 Jun 2018 - 21:34
  ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္း ဟန္ခ်က္ညီၿပီး အာဟာရျပည့္ဝေသာ အစားအေသာက္မ်ားသည္ မိခင္ႏွင့္ကေလး ႏွစ္ဦးစလံုးက်န္းမာေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီေသာ အစားအစာမ်ားက သေႏၶသား မွန္မွန္ကန္ကန္ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ လိုအပ္သည့္အာဟာရဓာတ္မ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။ အစားအေသာက္ ေကာင္းစြာစားသံုးျခင္းေၾကာင့္ လမေစ့ဘဲ ေမြးျခင္း၊ ေသြးတိုးျခင္းႏွင့္ ေသြးတိုးျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္တြင္းအဂၤါပ်က္စီးျခင္း အပါအဝင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္း ႐ႈပ္ေထြးမႈ မ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ႏိုင္သည္။
 • Wed 27 Jun 2018 - 21:28
  ႏွလံုးခြဲစိတ္ကုသမႈ ခံယူခ်ိန္ႏွင့္ ခြဲစိတ္ၿပီး ၂၄ နာရီတြင္ ႏိုက္ထရစ္ေအာက္ဆိုက္ ႐ွဴသြင္းေသာ လူနာမ်ား၌ ျပင္းထန္ေသာ ေက်ာက္ကပ္ျပႆနာ ျဖစ္ေပၚျခင္းကို ေလ်ာ့က်ေစသည္ဟု တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၌ ျပဳလုပ္ေသာ အစမ္းကုသမႈတစ္ခုက ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
 • Wed 27 Jun 2018 - 11:52
  မလိႈင္တစ္ေယာက္ လက္ထဲတြင္ ကိုင္ထားေသာ ကတ္ထူစာ ရြက္ျပားေပၚက ႐ုပ္ပံုႏွင့္ စာသား မ်ားအၾကား ၎သိခ်င္ေသာ အေျဖကို မ်က္လံုးျဖင့္ ေဝ့ဝဲရွာရင္း တစ္စံုတစ္ခုကို ေတြ႕ခဲ့ၿပီးေနာက္ စိတ္ေအးသြားဟန္ႏွင့္ သက္ျပင္းခ်သည္။ ‘‘ေတာ္ေသးတယ္။ မတည့္ တဲ့အထဲမပါလို႔’’ဟု အသက္ (၃၈) ႏွစ္အရြယ္ မလိႈင္က တီးတိုးေရရြတ္ရင္း ေစ်းထဲမွဝယ္လာေသာ အင္ဥႏွင့္ ငါးမ်ားကို ခ်က္ျပဳတ္ရန္ ျပင္ဆင္ပါေတာ့သည္။
 • Mon 25 Jun 2018 - 22:40
  ဇရာႀကိဳေရာဂါသည္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိေသာ မွတ္ဉာဏ္ဆံုး႐ႈံးမႈပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး အသက္(၆၅)ႏွစ္အရြယ္မတိုင္မီ ေစာေစာပိုင္းေရာဂါလကၡဏာမ်ား ျပသေလ့ရွိသည္။ မွတ္ဉာဏ္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ျပႆနာမ်ား ျပသႏိုင္ သည့္ ယင္းေရာဂါသည္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ပိုဆိုးလာၿပီး ကုသနည္းမရွိေသာ္လည္း ေရာဂါသက္သာေစကာ ပိုဆိုးမလာ ေအာင္ တားဆီးေပးႏိုင္ေသာ ကုသနည္းအခ်ိဳ႕ရွိသည္။
 • Sat 23 Jun 2018 - 20:34
  ဗီတာမင္ B12 သည္ ခႏၶာကုိယ္က လုိအပ္ေသာ မရွိမျဖစ္ ဗီတာ မင္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေသာ္လည္း ထုတ္လုပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။ ယင္းဗီတာမင္ကုိ တိရစၧာန္ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ သဘာ၀အ ေလ်ာက္ ေတြ႕ရေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕အစားအစာမ်ား၌ ေပါင္းထည့္ ထားကာ ျဖည့္စြက္ေသာက္ေဆး၊ ထုိးေဆးအေနျဖင့္လည္း ရရွိႏုိင္ သည္။
 • Fri 22 Jun 2018 - 21:42
  အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ မ်ိဳးပြားႏိုင္စြမ္းအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိၿပီး မ်ားမၾကာမီက ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ အရ အျမန္ျပင္အစားအစာ စားသံုးမႈမ်ားၿပီး သစ္သီးစားသံုးမႈ  နည္း ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ပိုၾကာေၾကာင္း သိရ သည္။
 • Thu 21 Jun 2018 - 21:20
  ႏုိင္ငံတကာတြင္ မိတ္ဆက္ၿပီးေနာက္ ၾကည့္႐ႈအားေပးသူ ျမင့္မားေသာ Incredibles (2) ဇာတ္ကားအတြက္ ဒစၥေနးကုမၸဏီက က်န္းမာေရးသတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ေတာက္ပေသာ မီးအလင္းေရာင္္မ်ားပါ၀င္သည့္ ျပကြက္မ်ားေၾကာင့္ ၀က္႐ူးျပန္ေရာဂါရွိသူမ်ား ေလသင္တုန္းျဖတ္ျခင္း၊ တက္ျခင္းတို႔ ႀကံဳႏိုင္ေၾကာင္း သတိ ေပးထားသည္။
 • Wed 20 Jun 2018 - 21:34
  က်န္းမာေရးႏွင့္မညီေသာ အျပဳအမူေလးခုက ကင္ဆာႏွင့္ ျပင္း ထန္ေသာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားမႈဆီသို႔ ဦးတည္ႏိုင္ေသာ္လည္း သုေတသီမ်ားက ေနထိုင္စားေသာက္မႈ ပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းက ယင္း အျပဳအမူမ်ားကို တားဆီးႏိုင္ၿပီး ထိုေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္နည္းပါးေစႏိုင္သည္ဟု ေျပာသည္။ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈနည္းသူမ်ား (သို႔မဟုတ္) အလယ္အ လတ္ျပဳလုပ္သူမ်ား၊ တီဗီကဲ့သို႔ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားေရွ႕ အခ်ိန္မ်ားစြာ ကုန္ေနသူမ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီးမ်ား စားသံုးမႈနည္း ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္မညီေသာ အဆီစားသံုးမႈ နည္းသူမ်ားသည္ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ ပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံ NorthWestern တကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။
 • Wed 20 Jun 2018 - 11:31
  အသည္းအေရာင္အသား၀ါဘီ ကာကြယ္ေဆးထုိးရန္ က်န္သည့္ ကေလးငယ္မ်ားကုိ အထူးအစီ အစဥ္အျဖစ္ ေဆး႐ုံမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ ရာ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားတြင္ ထုိး ႏွံေပးေနေၾကာင္း တိုးခ်ဲ႕ကာကြယ္ ေဆးထုိးလုပ္ငန္း ဒုတိယၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးေဒါက္တာ ထားထား လင္းက ေျပာသည္။
 • Wed 20 Jun 2018 - 11:29
  ေဆးဝါးမ်ားအေပၚ ကုန္သြယ္လုပ္ ငန္းခြန္ျပန္လည္ေကာက္ခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိေစ ရန္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ညႇိ ႏိႈင္းေဆြးေႏြးမည္ဟု ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းကုန္သည္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မိုးခိုင္ က ေျပာၾကားသည္။ 
 • Wed 20 Jun 2018 - 11:27
  လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ထိုးႏွံေပးမည့္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍  အဆိုျပဳလႊာတင္ထားၿပီး ရန္ပံုေငြရွာေနေၾကာင္း   တိုးခ်ဲ႕ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာ ထား ထားလင္းက ေျပာသည္။
 • Wed 20 Jun 2018 - 11:25
  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေရးေပၚက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း၏ အေရးေပၚလူနာတင္ ယာဥ္၀န္ေဆာင္မႈ ၁,၈၃၀ သို႔ ဖုန္းေခၚဆို၍ အခမဲ့အကူအညီေတာင္းခံႏုိင္သည္။
 • Mon 18 Jun 2018 - 21:20
  အစားအေသာက္ႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္း အပါအဝင္ ေနထိုင္မႈ ဘဝပံုစံမ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲျခင္းက ေသြးတိုး ေရာဂါအတြက္ ေဆးဝါးမ်ား အသံုးျပဳျခင္းကဲ့သုိ႔ ထိေရာက္ႏိုင္ ေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္အရ သိရသည္။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားစားသံုးျခင္း၊ ေန႔စဥ္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ ေရအလံုအေလာက္ေသာက္ျခင္း၊ ေန႔စဥ္အိပ္ေရးဝေအာင္ အိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ရံဖန္ရံခါလုပ္ျခင္း တို႔၏ က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို သုေတသီမ်ားက ေလ့လာ ခဲ့သည္။
 • Sat 16 Jun 2018 - 20:28
  ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္တြင္ အရက္အလြန္အကြၽံ ေသာက္သံုးေသာ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ေရရွည္အ႐ိုးက်န္းမာေရး ထိခိုက္ႏုိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္ကေဖာ္ျပသည္။ သုေတသီမ်ားက တစ္လလွ်င္ အရက္ႏွစ္ႀကိမ္အထိ အလြန္ အကြၽံေသာက္ေလ့ရွိေသာ အေမရိကန္ေကာလိပ္ေက်ာင္းသူ ၈၇ ဦးကို ေလ့လာၿပီး ၎တို႔သည္ ေက်ာ႐ိုးမ်ားတြင္ အ႐ိုးထုထည္ အားနည္းေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
 • Fri 15 Jun 2018 - 20:35
  အိပ္စက္ခ်ိန္နည္းလြန္းျခင္းႏွင့္ မ်ားလြန္းျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာ ကိုယ္ဇီဝျဖစ္စဥ္ေရာဂါ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဆိုးလ္အမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္ ေဆးေကာ လိပ္မွ သုေတသီမ်ား၏ ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ခုအရသိရသည္။
 • Thu 14 Jun 2018 - 21:48
  သက္လတ္ပိုင္းအရြယ္တြင္ ေသြးတိုးျခင္းေၾကာင့္ မွတ္ဉာဏ္ဆံုး႐ႈံးမႈ အပါအဝင္ အာ႐ံုေၾကာဆိုင္ရာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈျဖစ္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားေၾကာင္း ေလ့လာမႈႏွစ္ခုက ေဖာ္ျပသည္။ ေသြးေပါင္ျမင့္မားျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မျပည့္မီ သူမ်ား အပါအဝင္ ေသြးတိုးေရာဂါရွိသူမ်ားသည္ မွတ္ဉာဏ္ဆံုး႐ႈံးမႈ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားေၾကာင္း ဥေရာပသုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။
 • Wed 13 Jun 2018 - 21:04
  လူမႈမီဒီယာတြင္ အျပဳသေဘာမေဆာင္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားက သင့္အား လူမႈဝန္းက်င္ကို ဆန္႔က်င္သူျဖစ္ေစ႐ံုသာမက စိတ္ က်ေရာဂါအႏၲရာယ္ပါ တိုးပြားေစႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္က ေဖာ္ျပသည္။ သို႔ေသာ္ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ အျပဳသေဘာေတြ႕ႀကံဳရမႈမ်ားသည္ စိတ္က်ေရာဂါအႏၲရာယ္ကို အနည္းငယ္သာ ေလ်ာ့က်ေစသည္ဟု ေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပသည္။
 • Wed 13 Jun 2018 - 12:49
  လတ္တေလာေသြးလြန္တုပ္ေကြး ျဖစ္ပြားေသဆုံးႏႈန္း ျမင့္မားေန ေသာ ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ ပိုးေလာက္ လမ္းေသေဆး (အဘိတ္ေဆး) ပုံး ၁,၅၀၀ ေက်ာ္  ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္သည္။
 • Wed 13 Jun 2018 - 12:48
  ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဘီပိုးစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းကို ဇြန္လ ေနာက္ဆံုးပတ္အတြင္း အထူးအစီအစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္ အသင္းဥကၠ႒  ပါေမာကၡေဒါက္တာရဲျမက ေျပာၾကားသည္။

Pages

Subscribe to Health