Health

 • Mon 24 Apr 2017 - 23:53
  ေမာ္ဖင္းကဲ့သို႔ေသာ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ားကို စဲြလမ္း ေနသူမ်ားသည္ အေထြေထြက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္တြင္ ကုသမႈခံယူပါက ယင္းေဆး၀ါးမ်ားတလဲြအသံုးျပဳျခင္းမရွိသူမ်ား ထက္ ေလးႏွစ္အတြင္း ေသဆံုးႏုိင္ေျခ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုမ်ားေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။ ကယ္လီဖုိးနီးယား ေလာ့စ္အန္ဂ်လိစ္တကၠသိုလ္မွ သုေတ သီမ်ားက ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားတလဲြသံုးစဲြသည့္ လူမ်ား၏ ေသဆံုးမႈႏႈန္းကို ေလ့လာခဲ့သည္။
 • Mon 24 Apr 2017 - 22:20
   ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံ မ်ားသည္ ၂၀၃၀ တြင္ ငွက္ဖ်ား ေရာဂါကို အျမစ္ျပတ္တိုက္ဖ်က္ ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အိႏိၵယ၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ျမန္မာ၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ပါပူး၀ါးနယူးဂီနီ ႏုိင္ငံတို႔သည္ ငွက္ဖ်ားဒဏ္ကို အမ်ားဆံုးခံၾကရၿပီး ေဒသတြင္း ငွက္ဖ်ားျဖစ္ပြားမႈအားလံုး၏ ၈၉ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ယင္းႏုိင္ငံမ်ားမွ ျဖစ္ သည္ဟု အာရွပစိဖိတ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ား ငွက္ဖ်ားမဟာမိတ္အဖဲြ႕ (APLMA) က ေျပာၾကားသည္။
 • Sun 23 Apr 2017 - 21:17
  အထီးက်န္စိတ္ေ၀ဒနာသည္ အ၀လြန္ျခင္းထက္ ပိုအႏၲရာယ္ရွိၿပီး ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈကဲ့သို႔ပင္ က်န္းမာေရးကို ထိခုိက္ေစႏုိင္ကာ အရြယ္မတိုင္မီ ေသဆံုးေစႏုိင္ေသာ ဆုိးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဆက္ဆံမႈမ်ားမရွိေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ခံအား စနစ္အတြင္း ေရာင္ရမ္းမႈႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္သျဖင့္ အထီး က်န္ေ၀ဒနာခံစားေနရသူမ်ားသည္ အရြယ္မတိုင္မီ ေသဆံုးႏုိင္ေျခ ပိုမ်ားသည္။
 • Sat 22 Apr 2017 - 22:25
  ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္ ေသြးထဲ၌ပါ၀င္ေသာ သၾကားဓာတ္ပမာဏ ႏွင့္ အင္ဆူလင္ပမာဏကို ထိခိုက္ေစေသာေရာဂါျဖစ္သည္။ ဆီးခ်ိဳ ေရာဂါ၏ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားႏွင့္ ေရရွည္အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ ရန္သည္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါသက္သက္ထက္ မ်ားစြာႀကီးမားေသာ စိန္ ေခၚမႈျဖစ္သည္။ ဆီးခ်ိဳေရာဂါႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္ သရက္ရြက္က အင္ဆူလင္မထုတ္ လုပ္ေတာ့သည့္အေျခအေနကို အမ်ိဳးအစား-၁ ဆီးခ်ိဳေရာဂါဟုေခၚ ၿပီး အမ်ိဳးအစား-၂ ဆီးခ်ိဳေရာဂါမွာ ႀကံဳေတြ႕ရမႈပိုမ်ားသည္။ ခႏၶာ ကိုယ္က လံုေလာက္သည့္ အင္ဆူလင္ပမာဏကို မထုတ္လုပ္ေတာ့ သည့္အေျခအေန (သို႔မဟုတ္) အင္ဆူလင္ကို ခႏၶာကိုယ္ကေကာင္း စြာ အသံုးမခ်ႏုိင္ေတာ့သည့္အေျခအေနကို အမ်ိဳးအစား-၂ ဆီးခ်ိဳ ေရာဂါဟုေခၚသည္။
 • Sun 09 Apr 2017 - 22:44
  ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာတစ္၀န္း လူ ၁၀ ဦးလွ်င္ တစ္ဦး ေသဆံုးေနေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပၿပီး စုစုေပါင္းေသဆံုးမႈ၏ ထက္၀က္သည္ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယ၊ အေမရိ ကန္ႏွင့္ ႐ုရွားႏုိင္ငံ စေသာ ေလးႏုိင္ငံမွ ေသဆံုးမႈျဖစ္ေၾကာင္း သိ ရသည္။ ေဆးရြက္ႀကီးထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူ၀ါဒမ်ား က်င့္သံုးခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ္လည္း လူဦးေရတိုးပြားလာသည္ ႏွင့္အမွ် ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးသူအေရအတြက္ ျမင့္တက္လာ ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက သတိေပးထားသည္။
 • Sat 08 Apr 2017 - 21:40
  ကိုယ္၀န္မေဆာင္ႏုိင္ျဖစ္ျခင္းသည္ ဇနီးေမာင္ႏွံစံုတဲြမ်ားအ တြက္ အလြန္စိတ္ဓာတ္က်စရာအေနအထားတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ကိုယ္၀န္မေဆာင္ႏုိင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ပတ္ ၀န္းက်င္၏ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္း ရင္ဆုိင္ၾကရသည္။
 • Fri 07 Apr 2017 - 21:23
  ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ားၾကာရွည္စြာအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ အူမႀကီးကင္ ဆာ၏ ကနဦးလကၡဏာမ်ားျဖစ္ေသာ အူမႀကီးအတြင္း အက်ိတ္မ်ား  ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း ဟားဗတ္ေဆးေက်ာင္းႏွင့္ မက္ဆာခ်ဴး ဆက္အေထြေထြေဆး႐ံုမွ သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။ အေမရိကန္သူနာျပဳမ်ား က်န္းမာေရးေလ့လာမႈအတြင္း သူ နာျပဳ ၁၆,၆၄၂ ဦးကို ေလ့လာရာတြင္ ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ားကို ႏွစ္လ (သို႔မဟုတ္) ယင္းထက္ ၾကာျမင့္စြာသံုးစဲြေသာ အသက္ (၂၀) မွ (၃၉)ႏွစ္အရြယ္မ်ားႏွင့္ (၄၀) မွ (၅၉)ႏွစ္အရြယ္ သူနာျပဳမ်ားသည္ အူမႀကီးကင္ဆာျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ ကနဦးလကၡဏာမ်ားျဖစ္ေသာ အူမႀကီးအတြင္း အက်ိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မား ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
 • Thu 06 Apr 2017 - 23:39
  အိပ္ေရးပ်က္တာတို႔၊ ပင္ပန္းႏြမ္း နယ္လြန္းတဲ့အခါမ်ဳိးေတြမွာ မ်က္ လုံးေတြက ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ၿပီး မ်က္ခံြေတြ မို႔အစ္တာတုိ႔၊ မ်က္ ကြင္းေတြညိဳတာတို႔ျဖစ္တဲ့အခါ မွာ ရႊန္းရႊန္းစိုစို မ်က္၀န္းေလးျဖစ္ ဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ဖို႔လိုအပ္လာ တာမို႔ ဘာေတြလုပ္သင့္လဲ ေလ့ လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။
 • Thu 06 Apr 2017 - 23:39
  ရတနာပစၥည္းအလွအပေတြ ၀တ္ ထားၿပီးရင္ အေရျပားမွာ အစိမ္း ေရာင္ေတြျဖစ္လာတာဟာ အလွ အပပစၥည္းလုပ္တဲ့ ကုန္ၾကမ္း ပစၥည္းေၾကာင့္ျဖစ္တတ္သလို ရ တနာပစၥည္းနဲ႔ အေရျပားဓာတ္ မတည့္တာေၾကာင့္လည္းျဖစ္ တတ္ကာ အထူးသျဖင့္ ရာသီဥတု ပူခ်ိန္ေတြမွာ ေခၽြးေတြထြက္ၿပီး အေရျပားအေရာင္ေတြ ေျပာင္း လာတာျဖစ္ပါတယ္။
 • Thu 06 Apr 2017 - 20:38
  အသီးအႏွံမ်ားတြင္ ဟင္းရြက္အမ်ိဳးမ်ိဳးအပါအ၀င္ ပိုတက္ဆီ ယမ္ ႂကြယ္၀စြာပါ၀င္ေသာ အစားအစာမ်ားက ေသြးတိုးက်ေစႏုိင္ ေၾကာင္း အေမရိကန္သုေတသီမ်ား၏ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္တြင္ေတြ႕ရွိရသည္။ ေသြးေပါင္ျမင့္မားေနျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေသြးတိုးေရာဂါသည္ ကမၻာတစ္၀န္း လူေပါင္းတစ္ဘီလီယံေက်ာ္ ခံစားေနရေသာ က်န္းမာ ေရးအေျခအေနတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႕ (WHO) က ေသြးတိုးေရာဂါေၾကာင့္ ေလျဖတ္ျခင္းျဖစ္ေပၚၿပီး ေသဆံုးမႈ ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိကာ ေသြးတုိးျခင္းမွတစ္ဆင့္ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ၿပီး ေသဆံုးမႈ ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။
 • Wed 05 Apr 2017 - 21:32
  သၾကားအစားအသံုးျပဳသည့္ ကယ္လိုရီနည္းပါေသာ အခ်ိဳ ဓာတ္မ်ားသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီသည္ဟု လူအမ်ားက မွတ္ယူသံုး စြဲၾကေသာ္လည္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ခုအရ ယင္းအခ်ိဳဓာတ္ ပါဝင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားသည္ က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူး လံုးဝမရ ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ကယ္လိုရီနည္းေသာ အခ်ိဳဓာတ္ပမာဏ ျမင့္မားစြာ စားသံုး ျခင္းေၾကာင့္ အဆီျဖစ္ေပၚမႈ ျမင့္တက္လာေစေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
 • Wed 05 Apr 2017 - 11:59
  ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာသည့္ နည္းပညာေခတ္တြင္စမတ္ဖုန္း ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳမႈ ယခင္ထက္ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ႏွင့္ အမွ် အဆိုပါပစၥည္းမ်ား၏ စခရင္ (မ်က္ႏွာျပင္)ကုိ မ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္႐ႈရေသာၾကာခ်ိန္မွာ ယခင္ထက္ပုိုမိုအခ်ိန္ယူလာသည္။ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ အြန္ လိုင္းဂိမ္း၊ လူလတ္ပိုင္းႏွင့္ လူႀကီး ပိုင္းမ်ားတြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္လူမႈကြန္ ရက္ စသျဖင့္ စိတ္အပန္းေျဖစရာ နည္းပညာမ်ားသည္ မ်က္စိမခြာ ႏုိင္ေအာင္၊ လက္ကမခ်ႏုိင္ေအာင္ ဆဲြငင္သိမ္းပိုက္ထားေပသည္။
 • Mon 03 Apr 2017 - 23:20
  အိပ္မေပ်ာ္ႏုိင္ေသာ ေရာဂါေၾကာင့္ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ ေလျဖတ္ ႏုိင္သည့္အႏၲရာယ္ျမင့္မားၿပီး အ႐ိုးဆံုး႐ႈံးႏုိင္သည့္အႏၲရာယ္လည္း ရွိေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။ အိပ္စက္ျခင္းသည္ က်န္းမာေရးအတြက္ အေရးႀကီးၿပီး ယေန႔ ေခတ္လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ အိပ္မေပ်ာ္ႏုိင္ျဖစ္ေသာေရာဂါခံစား ေနရသူ ပုိမ်ားလာေၾကာင္း တ႐ုတ္ေဆးတကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ား က ေျပာသည္။ အိပ္မေပ်ာ္ရေသာ ညမ်ားၾကာရွည္လာျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးညံ့ဖ်င္းလာႏုိင္သည္။ ထို႔အျပင္ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ ေလျဖတ္ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားၿပီး အ႐ိုးဆံုး႐ႈံးႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္လည္းရွိေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။
 • Sun 02 Apr 2017 - 23:21
  အမ်ိဳးအစား-၂ ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္ ကမၻာတစ္၀န္း ႀကံဳေတြ႕ေန ရသည့္ က်န္းမာေရးျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ပဲတီစိမ္းပမာဏျမင့္မား စြာ စားသံုးျခင္းေၾကာင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ား ကို သိသိသာသာေလ်ာ့က်ေစႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ခုက ေဖာ္ျပသည္။ ပဲတီစိမ္းအုပ္စု၀င္ ပဲေစ့အမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ အာဟာရဓာတ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုၿပီး က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ေပးစြမ္းႏုိင္သည္။ ပဲတီ စိမ္း၏ က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအနက္ တစ္ခုသည္ ဗီတာမင္ ဘီ ပမာဏျမင့္မားစြာပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာကုိယ္အတြက္ စြမ္းအင္ျဖစ္ေစၿပီး ဇီ၀ျဖစ္ပ်က္မႈကို ထိန္းညိႇေပးသည္။
 • Sat 01 Apr 2017 - 22:07
  ဓာတုကုထံုးႏွင့္ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကုထံုးတို႔ကဲ့သုိ႔ ကင္ဆာေရာ ဂါအတြက္ အသံုးျပဳေနက် ကုသနည္းမ်ားသည္ ေစ်းႀကီးၿပီး တစ္ခါ တစ္ရံ ထိေရာက္မႈမရွိျဖစ္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ ဗီတာမင္စီပမာဏျမင့္မားစြာ ေသာက္သံုးမႈႏွင့္အတူ ကင္ဆာေရာဂါကုသနည္းမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ ကုသပါက ကင္ဆာေရာဂါသည္မ်ား က်န္းမာေရးအေျခအေန ပိုေကာင္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၁၉၇၀ ႏွင့္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္းက ႏုိဗယ္ဆုရွင္ လီနာ့စ္ ေပါလင္းႏွင့္ ခဲြစိတ္ဆရာ၀န္အက္၀န္ကင္မရြန္းတို႔က ကင္ဆာ ေရာဂါသည္မ်ားကို ကုသရာတြင္ ဗိီတာမင္စီ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိပံု ကို ပထမဆံုးေဖာ္ျပခဲ့သည္။
 • Fri 31 Mar 2017 - 22:09
  ခဲဓာတ္ပါ၀င္ေသာ ဓာတ္ဆီအသံုးျပဳသည့္ေခတ္တြင္ ႀကီးျပင္း ခဲ့ေသာ ကေလး ၅၀၀ ေက်ာ္ကို ကာလၾကာ ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ အားျပင္းေသာ အာ႐ံုေၾကာမ်ားကို ထိခုိက္ေစေသာ အဆိပ္အ ေတာက္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈေၾကာင့္ ၎တုိ႔ အသက္(၃၈)ႏွစ္အရြယ္ တြင္ အသိဉာဏ္ဆုိင္ရာႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ရပ္တည္မႈအဆင့္ ေလ်ာ့က်ျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ ထိခိုက္မႈသည္ အနည္းငယ္သာျဖစ္ေသာ္လည္း သိသာထင္ ရွားသည္။ ကေလးဘ၀တြင္ ေသြးထဲ၌ ခဲဓာတ္ပါ၀င္မႈ ပမာဏျမင့္ မားျခင္းေၾကာင့္ အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ IQ အဆင့္ ေလ်ာ့က်မႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ အေျခအေနနိမ့္က်မႈပိုမ်ားသည္။ ယခုေလ့ လာမႈကို အေမရိကန္ေဆးဘက္ဆုိင္ရာအဖဲြ႕အစည္း ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 • Fri 31 Mar 2017 - 00:02
  ဗုိက္ထဲမွာ အစာမရွိလုိ႔ သံစံုထြက္ၿပီး ဆာေလာင္ေနခ်ိန္မွာ ဘယ္အစား အစာပဲျဖစ္ျဖစ္ စားမယ္ဆိုတဲ့ အေတြးမ်ဳိးမေတြးမိဖို႔ လိုအပ္လာပါၿပီ။ အစာမရွိခ်ိန္မွာ မစားသင့္တာေတြ စားမိရင္ ဗုိက္ေအာင့္ရာကစလို႔ ဆီးခ်ဳိေရာဂါအထိပါ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားတာမို႔ ဘယ္လိုအစားအစာေတြကို ေရွာင္သင့္လဲဆိုတာ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။
 • Fri 31 Mar 2017 - 00:02
  ပင္လယ္စာထဲမွာ လူႀကိဳက္မ်ား တဲ့ ကမာေကာင္(Oyster) ေတြ မွာ က်န္းမာေရးေကာင္းက်ဳိးေတြ အမ်ားႀကီးရွိတာမို႔ ကမာေကာင္ ႀကိဳက္သူေတြေရာ၊ ခုမွစားမယ့္ သူေတြေရာ သိထားဖို႔ ေဖာ္ျပလုိက္ ပါတယ္။ - ကမာေကာင္မွာပါတဲ့ ဇင့္ဓာတ္ က ကိုယ္ခံစြမ္းအားကိုေကာင္းေစ သလို ခႏၶာကိုယ္ႀကီးထြားဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ အတြက္ ေထာက္ကူပါတယ္။
 • Thu 30 Mar 2017 - 22:41
  Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) ဟုေခၚေသာ ေရာဂါ သည္ ေလာေလာဆယ္ ကုသ၍ မရႏုိင္ေသးေသာ ဇာစ္ျမစ္မသိရသည့္ အာ႐ံုေၾကာထိခိုက္ပ်က္စီးမႈေရာဂါျဖစ္သည္။ အလုပ္မ်ားတြင္ သံလိုက္စက္ကြင္းႏွင့္ထိေတြ႕မႈေၾကာင့္ ALS ေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ခုက ေဖာ္ျပသည္။ ALS ေရာဂါသည္ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ အာ႐ံုေၾကာမ်ားကို ေသဆံုးသြားေစႏုိင္သည့္ ရွားပါးေသာေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ယင္းေရာဂါျဖစ္ပြားသူသည္ တျဖည္းျဖည္း အစားအစာမ၀ါးႏုိင္၊ လမ္းမေလွ်ာက္ႏုိင္ျဖစ္ကာ အသက္႐ွဴမရျဖစ္ၿပီး ေသဆံုးႏုိင္သည္။
 • Wed 29 Mar 2017 - 22:10
  လူအမ်ားသည္ က်န္းမာေရးေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္ မသိသူ ႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံမႈသာ အေလးထားေလ့ရွိၿပီး ႏႈတ္ခမ္းျခင္း အနမ္း ေပးျခင္းမွ ကူးစက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားအႏၲရာယ္ကို သတိထားမႈ နည္းပါးေလ့ရွိသည္။ က်န္းမာေရးမေကာင္းသူႏွင့္ အနမ္းမေပးမီ အလားတူ သတိ ထားမႈမ်ိဳးရွိရန္ လိုအပ္သည္။ တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ ေရာဂါရွိသူမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ႏိုင္ၿပီး တံေတြး (သို႔မဟုတ္) ခြၽဲသလိပ္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ႏိုင္သည္။ ယင္း ေရာဂါသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ႏွာေခ်ျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း (သို႔မ ဟုတ္) အနမ္းေပးျခင္းမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ႏိုင္သည္။

Pages

Subscribe to Health