Health

 • Mon 20 Feb 2017 - 22:52
  ကုိလက္စထေရာပမာဏသည္ အသက္အရြယ္၊ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ႏွင့္ ဖို၊ မကြဲျပားမႈေပၚ မူတည္၍ ေျပာင္းလဲမႈရိွသည္။ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် လူတစ္ေယာက္၏ ခႏၶာကုိယ္သည္ ကုိလက္စထေရာမ်ား ပုိမိုထုတ္လုပ္ေလ့ရိွေသာေၾကာင့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူအားလံုးသည္ ေလးႏွစ္ (သို႔မဟုတ္) ေျခာက္ႏွစ္ၾကာတုိင္း ကုိလက္စထေရာပမာဏကုိ ပံုမွန္စစ္ေဆးသင့္သည္။ ကုိလက္စထေရာကုိ စုစုေပါင္းကုိလက္စထေရာပမာဏ၊မေကာင္းေသာ LDL ကုိလက္စထေရာပမာဏ၊ ေကာင္းေသာ HDL ကိုလက္စထေရာပမာဏဟူ၍ သံုးမ်ဳိးသံုးစားတုိင္းတာသင့္သည္။
 • Sun 19 Feb 2017 - 21:42
  ကေလးငယ္မ်ားသည္ မေမြးဖြားမီႏွင့္ ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ နီကို တင္းဓာတ္ႏွင့္ ထိေတြ႕ျခင္းေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္၏ အၾကားအာ႐ံုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မူမမွန္ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး အၾကားအာ႐ံုျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ား ေလ့လာေတြ႕ရိွသည္။ အသံပံုစံမ်ားကုိ ခဲြျခားမွတ္သားရာတြင္ အဓိကေနရာမွပါ၀င္ ေသာ ဦးေႏွာက္၏ အစိတ္အပုိင္းသည္ မိခင္ကုိယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ႏွင့္ ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ နီကိုတင္းဓာတ္ႏွင့္ ထိေတြ႕ျခင္းေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မူမမွန္ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။
 • Sat 18 Feb 2017 - 22:40
  မီးဖြားၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မီးဖြားျခင္းမွ နာလန္ျပန္ထရန္ အခ်ိန္လိုအပ္သည္။ ယင္းအတြက္ မီးဖြားၿပီး အမ်ိဳးသမီး၏ ကယ္လိုရီကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမတုိင္မီ အနည္းဆံုး သီတင္းရွစ္ပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္သည္။ ၎အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီေသာ ကယ္လိုရီပါ၀င္မႈ မျမင့္မားေသာ အစားအစာမ်ား စား ေသာက္ရန္လိုသည္။ က်န္းမာေရးမထိခုိက္ေစဘဲ မီးဖြားၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စားသံုးသင့္ေသာ အစားအစာမ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
 • Fri 17 Feb 2017 - 22:51
  ေသြးထဲတြင္ သက္၀င္လႈပ္ရွားေနေသာ ဗီတာမင္ဒီပမာဏျမင့္ မားစြာရိွေနျခင္းေၾကာင့္ ႂကြက္သားမ်ားသန္မာမႈကို ပုိမိုအားေကာင္း ေစႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။ ၿဗိတိန္သုေတသီမ်ားက အသက္ (၂၀)မွ (၇၄)ႏွစ္အရြယ္အထိ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ ၁၁၆ ဦး၏ ခႏၶာကုိယ္ ႂကြက္သားထု၊ အဆီပမာဏႏွင့္ သက္၀င္လႈပ္ရွားမႈမရိွေသာ ဗီတာ မင္ဒီႏွင့္ သက္၀င္လႈပ္ရွားေနေသာ ဗီတာမင္ဒီပမာဏတုိ႔ကုိ ေလ့လာခဲ့သည္။
 • Fri 17 Feb 2017 - 10:14
  အ၀လြန္ကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ဆီးခ်ိဳေရာ ဂါ၊ ေသြးတိုးျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။
 • Fri 17 Feb 2017 - 00:07
  ကာေနးရွင္းေခၚေဇာ္မႊားပန္းေလးေတြဟာ အလွအပနဲ႔ က်န္း မာေရးျပႆနာေတြကို ေပ်ာက္ ကင္းႏုိင္စြမ္းရွိတယ္ဆိုတာ သိပါ သလား။ ျဖစ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ အိမ္ မွာစိုက္ထားဖို႔ေတာင္ စဥ္းစားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကာေနးရွင္းပန္း ေလးေတြရဲ႕ အသံုး၀င္ပံုကေတာ့ ကာေနးရွင္းကို ေရေႏြးပူပူေလးနဲ႔ ႏွပ္ၿပီး ေသာက္မယ္ဆိုရင္ လိႈင္း မူးတာ၊ ကားမူး
 • Fri 17 Feb 2017 - 00:06
  စိတ္ဖိစီးမႈဆိုတာဟာ ခႏၶာ ကိုယ္ရဲ႕ တုံ႔ျပန္မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေဘးပတ္၀န္းက်င္ေၾကာင့္ ဒါမွ မဟုတ္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္း ေဆာင္တာတစ္ခုခုေၾကာင့္ ျဖစ္ ေလ့ရွိပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈကို အစားနဲ႔ ေပ်ာက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ စားသင့္တာေတြကေတာ့ ေဒါက္ ခြရြက္၊ ပစ္စတာခ်ီယိုသစ္ေစ့၊ သစ္ၾကားသီးနဲ႔ အစိမ္းေရာင္ဟင္း သီးဟင္းရြက္ေတြဟာ
 • Wed 15 Feb 2017 - 21:24
  ဆိုဒါႏွင့္ အျခားသစ္သီးမွရသည့္ သၾကားဓာတ္ပါ၀င္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား ေသာက္သံုးမႈေၾကာင့္ အသည္းအဆီဖံုးေရာဂါ ျဖစ္ ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားၿပီး အခ်ိဳရည္အေသာက္မ်ားလြန္း ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလ့လာမႈ အသစ္တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။ အခ်ိဳရည္မ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးပါ၀င္ေသာ သစ္သီးသၾကားဓာတ္ စားသံုးမႈမ်ားေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ ႀကီးေကာင္၀င္စအရြယ္မ်ား သည္ အရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ေသာ အသည္းအဆီဖံုး ေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားေၾကာင္း သုေတသီမ်ား က ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
 • Wed 15 Feb 2017 - 10:50
  ရန္ကုန္- ကေလးမ်ား၌ သူငယ္ အိမ္ေစာင္းျခင္းကုိ အသက္(၈) ႏွစ္မတုိင္မီ အခ်ိန္မီကုသမွသာ မ်က္စိေစြျခင္းနွင့္ အျမင္ဆုံး႐ႈံး ျခင္းမျဖစ္ရန္ ကာကြယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မ်က္စိအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီး ပါေမာကၡေဒါက္တာတင္၀င္းက ေျပာသည္။ ‘‘ကေလးငယ္ေတြမွာ မ်က္စိ ေစြတာကို (၈)ႏွစ္သားအထိမွာအ ခ်ိန္မီကုသႏုိင္ရန္ျပန္တည့္ႏုိင္ရင္ အျမင္က နဂိုအတုိင္းျပန္ရမယ္။ အသက္(၁၂)ႏွစ္ေလာက္ေနာက္ ပုိင္းက်မွကုသရင္ေတာ့ မ်က္စိေစြ တာျပန္တည့္ႏုိင္ေပမယ့္ အျမင္မ ရႏုိင္ဘူး။ ေစာေစာသိဖုိ႔လုိတယ္’’ ဟု ေဒါက္တာတင္၀င္းကဆုိသည္။
 • Mon 13 Feb 2017 - 23:47
  ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ား လမေစ့မီ မီးဖြားျခင္းသည္ ေပါ့ ေသးေသးကိစၥမဟုတ္ေပ။ ယင္းေၾကာင့္ မီးမဖြားမီ ကေလးေသဆံုးမႈ ႏွင့္ ေမြးဖြားလာပါကလည္း ကေလးငယ္ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ အလားအလာမ်ားသည္။ ထို႔အျပင္ လမေစ့မီ ကေလးေမြးဖြားခဲ့ေသာ မိခင္သည္ ေနာက္ တစ္ႀကိမ္တြင္လည္း ထိုကဲ့သို႔ပင္ လမေစ့မီ ကေလးေမြးဖြားသည့္ အလားအလာျဖစ္လာတတ္သည္။
 • Sun 12 Feb 2017 - 23:24
   ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ၀က္ သက္ေရာဂါ ကပ္ေရာဂါအသြင္ ျဖစ္ပြားမႈအေျခအေနကို ထိန္းခ်ဳပ္စျပဳလာႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထပ္မံကူးစက္ ျပန္႔ပြားမႈမရွိေအာင္ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေနဆဲျဖစ္ ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းျပည္သူ႕ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယတိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး ေဒါက္တာ ခင္ နန္းလံုက ေျပာသည္။ ‘‘ရန္ကုန္တိုင္းမွာ ၀က္သက္ ေရာဂါကပ္အသြင္ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စျပဳ လာၿပီ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ထပ္ ေရာဂါကူးစက္မႈမရွိေအာင္ တား ဆီးဖို႔ ကာကြယ္ေဆးေတြလည္းရွိ ပါတယ္။ လက္ရွိကာကြယ္ေဆး ထိုးထားၿပီးသူေတြရဲ႕ အေျခအေန ေတြကိုေစာင့္ၾကည့္ၿပီး လုိအပ္ရင္ ထပ္မံထိုးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေဆာင္ ရြက္သြားမွာပါ’’ဟု ၎က ဆို သည္။ ရန္ကုန္တိုင္း၌ လိႈင္သာယာ၊ အင္းစိန္၊ တြံေတး၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ႏွင့္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း ၀က္သက္ ေရာဂါကပ္အသြင္ျဖစ္ပြားလာ ျခင္းေၾကာင့္ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရး  အတြက္ ယင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ေဖ ေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိ အသက္ ကိုးလမွ (၁၅) ႏွစ္အတြင္း ကေလးမ်ားအား ၀က္သက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးမ်ားထိုးႏွံေပးလ်က္ရွိသည္။
 • Sun 12 Feb 2017 - 21:58
  အစားအစာစားသံုးရာတြင္ စည္းကမ္းမ်ားရိွသလို ေရ ေသာက္ျခင္း၌လည္း စည္းကမ္းတက်ေသာက္သံုးရန္ နည္းလမ္း မ်ား ရိွသည္။ သဘာ၀အေျခခံေဆးနည္းအရ ေရေသာက္ခ်ိန္တြင္ ထုိင္၍ ေသာက္ရန္ လိုအပ္သည္။ မတ္တတ္ရပ္ေသာက္ခဲ့ပါက ေရမွာ ဆီးအိမ္သုိ႔ အလ်င္အျမန္ေရာက္ရိွသြားသျဖင့္ ေရ၏ အာဟာရဓာတ္မ်ားကုိ ခႏၶာကုိယ္က အျပည့္အ၀စုပ္ယူႏုိင္ျခင္းမရိွေပ။ ယင္းမွေန၍ အဆစ္အျမစ္ေရာင္ရမ္းျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔ ဦးတည္ႏုိင္သည္။
 • Sat 11 Feb 2017 - 21:41
   အြန္လိုင္းႏွင့္ ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးျခင္းသည္ ကင္ဆာေရာဂါကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္သူမ်ားအတြက္ အ က်ိဳးမ်ားသည္ဟု ၿဗိတိသွ်သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။ ယခု ေလ့လာမႈတြင္ Telehealth ဟု ေခၚေသာ အြန္လိုင္းႏွင့္ ဖုန္းက်န္းမာေရး အဆက္အသြယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကင္ဆာ ေရာဂါကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ခဲ့သူမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳအေပၚ ယခင္က သုေတသနမ်ား ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။
 • Fri 10 Feb 2017 - 21:47
   ကုိယ္၀န္ပ်က္က်ျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ လက္တြဲေဖာ္အတြက္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ျဖစ္ပ်က္ၿပီး စိတ္ထိခိုက္စရာမ်ိဳးျဖစ္ သည္။ သုိ႔ေသာ္ အလြန္မျပင္းေသာ အက္စပရင္ေဆးကုိ ေန႔စဥ္ ေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္ ထပ္မံကုိယ္၀န္ပ်က္က်မႈကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ သည္ဟု ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။
 • Thu 09 Feb 2017 - 23:05
  အဂၤလန္ႏုိင္ငံ Loughbor-ough တကၠသိုလ္က အိပ္စက္မႈ ဆိုင္ရာသုေတသနစင္တာမွ ဒါ႐ိုက္တာ ပါေမာကၡေဒါက္တာ ဂ်င္မ္ေဟာ္နီရဲ႕ သုေတသနျပဳခ်က္ အသစ္အရ အမ်ဳိးသမီးေတြက အမ်ဳိးသားေတြထက္ပိုၿပီး အိပ္ စက္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 • Thu 09 Feb 2017 - 23:04
  အစိမ္းေရာင္ ဆိမ့္ေသာ အဆန္ပါ အခြံမာသစ္ေစ့ျဖစ္တဲ့ ပစ္စတာခ်ီ ႐ိုသစ္ေစ့ေလးေတြဟာ ေျမထဲပင္ လယ္ေဒသမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ရွိခဲ့ၿပီး ယေန႔ေခတ္မွာေတာ့ လူ ႀကိဳက္မ်ားတဲ့ သေရစာတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ပစ္စတာခ်ီ႐ိုသစ္ေစ့ ေလးေတြဟာ က်န္းမာေရးေကာင္း က်ိဳးမ်ားတာမို႔ စားဖို႔ေရြးခ်ယ္သင့္ တဲ့ အခ်က္ေလ
 • Thu 09 Feb 2017 - 21:37
   ႏွလံုးမွထြက္လာေသာ ေသြးလႊတ္ေၾကာမ်ားတြင္ ကယ္လ္ဆီယမ္ခ်ဳိးမ်ားရိွေနေသာ လူငယ္မ်ားသည္ ႏွလံုးေရာဂါအႏၲ ရာယ္ရိွေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္ကေဖာ္ျပသည္။ အသက္(၃၂) ႏွင့္ (၄၆)ႏွစ္ၾကား အရြယ္မ်ားတြင္ ကယ္လ္ဆီ ယမ္ခ်ိဳး စုေ၀း၍ ေသြးေၾကာမာေက်ာျခင္းျဖစ္ေပၚေနပါက ေနာင္ လာမည့္ ၁၂ ႏွစ္အတြင္း ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ ႏွလံုးတုိက္ခိုက္မႈျဖစ္ႏုိင္ ေျခ ငါးဆတိုးလာႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေတြ႕ရိွခဲ့သည္။
 • Wed 08 Feb 2017 - 21:59
   ေန႔စဥ္ဘ၀ဆူညံသံမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ သားမ်ား နားထိုင္းေနၾကရၿပီး ၎တို႔၌ အၾကားအာ႐ံုဆံုး႐ံႈးေနျခင္း ကိုပင္ သတိမျပဳမိၾကဟု ဖက္ဒရယ္သုေတသီမ်ားက ေျပာၾကား သည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ အလုပ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ဆူညံသံမ်ားေၾကာင့္ အၾကားအာ႐ံုဆံုး႐ံႈးေနသည္ဟုပင္ ယူဆခဲ့ၾကေၾကာင္း သုေတသီ မ်ားက ေျပာသည္။
 • Wed 08 Feb 2017 - 10:09
  ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း အနာ ႀကီးေရာဂါလူနာအသစ္ျဖစ္ပြားမႈ ေလ်ာ့က်ေသာ္လည္း ယင္းသည္ က်န္းမာေရးျပႆနာတစ္ရပ္အ ေနျဖင့္ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း အနာႀကီးေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက ေျပာ သည္။ ‘‘လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ႏွစ္ေလာက္ ကနဲ႔ ယွဥ္ရင္ေတာ့ ျဖစ္ပြားႏႈန္းက် လာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပႆနာတစ္ ရပ္ရွိတုန္းပဲ။ ဘယ္လိုအားနည္း  ခ်က္ေတြေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အ နာႀကီးကင္းေ၀းတာကို ကင္းစင္ၿပီ အထင္မွားၿပီး အလုပ္လုပ္တဲ့ေန ရာမွာ ဦးစားေပးမႈမရေတာ့ဘူး။ လူနာေတြက ပိုပိုၿပီး ပုန္းလွ်ိဳေနၾက တယ္။ ဒီလူနာမ်ိဳးက ရွာမွပဲေတြ႕ တဲ့လူနာမ်ိဳးေပါ့။ပတ္၀န္းက်င္က အနာႀကီးေရာဂါသည္ေတြကို ၀ိုင္း ဖယ္ၾကဥ္တယ္၊ လူထုထဲမွာ ဘယ္ ေလာက္ျပႆနာရွိလဲဆိုတာ ခန္႔ မွန္းလို႔မရဘူး။ ဒါေပမဲ့ လူနာေတြ ရွိတယ္္ဆိုတာ ေသခ်ာတယ္။ ကူး စက္ေနတယ္္ဆိုတာ   ေသခ်ာတယ္’’ဟု  က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာေရးထိုး၍ အနာႀကီးေရာဂါတိုက္ဖ်က္ ရန္ပံ့ပိုးေပးသည့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမွ ေဒါက္တာတင္ေရႊကေျပာသည္။
 • Wed 08 Feb 2017 - 10:03
  စားေသာက္ကုန္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီၫြတ္သည့္ ဓာတုဆိုးေဆးမ်ား ပါ၀င္ေနမႈသည္ အႏၲရာယ္ရွိအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိလာေနၿပီျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မီ စီမံခ်က္ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

Pages

Subscribe to Health