Business

ငါးႏွစ္အတြင္း ဓာတ္အား မဂၢါဝပ္ ၅,၀၀၀ အထိ ေပးရန္စီစဥ္ဟုဆို

လွ်ပ္စစ္၀န္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

အစိုးရသစ္္သက္ တမ္း ငါးႏွစ္အတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ဓာတ္အားစ နစ္ မဂၢါဝပ္ငါးေထာင္အထိ ျဖန္႔ ျဖဴးေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္ က ေျပာသည္။

 ထု႔ိအျပင္ ငါးႏွစ္အတြင္း  လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တိုးထုတ္လုပ္ ႏိုင္ေရး သဘာဝဓာတ္ ေငြ႕ကို အ သံုးျပဳ၍ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုမ်ားတိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ ျခင္း၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ ျခင္းမ်ား ႏွစ္အလိုက္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္က ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ လႈိင္းဘြဲ မဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စား လွယ္ ဦးခင္ခ်ိဳက လွ်ပ္စစ္က႑ အ႐ႈံးေပၚေနမႈ ကာမိေစသည့္ အစီ အစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေန၊ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္စက္ သံုးစြဲ သည့္ ၿမိဳ႕မ်ားကို ယခုအခါမဟာ ဓာတ္အားလိုင္းျဖင့္ အစားထိုးျဖန္႔ ျဖဴးေပးေနရာ  အဆိုပါ  ဒီဇယ္အင္ဂ်င္စက္မ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ အစိုးရသစ္ငါးႏွစ္တာကာလအ တြင္း လွ်ပ္စစ္က႑  ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္လာေရး ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ငါးႏွစ္အတြင္း မဂၢါဝပ္ငါး ေထာင္ ဓာတ္အားေပးရန္ စီစဥ္မႈ ကို ေမးခြန္းေမးျမန္းသူ ဦးခင္ခ်ိဳ  က ‘‘ေနာက္သံုးႏွစ္က်န္ေနေသး တယ္။ ငါးေထာင္က ျပည့္မွာပါ။ ရသြားႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ပမာဏ နည္းေသးတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာ ၾကားသည္။

 ၂၀၃၀ တြင္ ျမန္မာတစ္ ႏိုင္ငံလံုး  လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိ ေရး ကမၻာ့ဘဏ္၏ေခ်းေငြ ကန္ ေဒၚလာ သန္း ၃၁၀ ျဖင့္ အမ်ိဳးသား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေရး စီမံ ကိန္းကို အဆင့္ေလးဆင့္ သတ္ မွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊  ယင္းစနစ္ ပထမအဆင့္တြင္ ေက်း ရြာ ၅၈၀ သို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ရန္ လ်ာထားေဆာင္ ရြက္ထားၿပီး က်န္အဆင့္မ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ေျပာသည္။

ဓာတ္အားခကို ထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္ကာမိေစသည့္ ေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ရန္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ႏႈန္း ထားတစ္ခု ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ ႏိုင္ရန္ စိစစ္တြက္ခ်က္ေနေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ေရေပၚ ဘတ္စ္ ေျပးဆြဲရန္ သေဘၤာႏွစ္စီး ေရာက္ရွိ

နန္းသီတာဆိပ္ကမ္းတြင္ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္က ဆိုက္ကပ္ခဲ့သည့္ ေရေပၚဘတ္စ္သေဘၤာႏွစ္စီး (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

ရန္ကုန္ျမစ္ေၾကာင္းတြင္ Water Bus (ေရေပၚဘတ္စ္) ေျပးဆြဲရန္ မွာယူထားသည့္ သေဘၤာ မ်ားအနက္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းလာသည့္ သေဘၤာႏွစ္စီး ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္ညက ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ နန္းသီတာဆိပ္ကမ္းသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။

နန္းသီတာဆိပ္ကမ္းတြင္ ေရ ေၾကာင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ အစိုးရ႐ံုး ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား စတင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ကာ ေနာက္ ထပ္မွာယူထားသည့္ သေဘၤာမ်ား လည္း မၾကာမီ ေရာက္ရွိေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Yangon Water Bus မွသတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုး ရထံမွ Water Bus ေျပးဆြဲျခင္းအတြက္ တင္ဒါ ေအာင္ျမင္ထားသည့္ တင့္တင့္ျမန္မာ ကုမၸဏီသည္ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ လႈိင္ျမစ္တြင္ သေဘၤာ ၁၆ စီးမွ ၁၈ စီးအ ထိ အသံုးျပဳကာ လႈိင္သာယာမွ ဗိုလ္တေထာင္အထိ ရန္ကုန္ျမစ္ ေၾကာင္းအတိုင္း စတင္ေျပးဆြဲ မည္ျဖစ္သည္။

လႈိင္သာယာႏွင့္ ဗိုလ္တ ေထာင္ခရီးစဥ္ကို ၾကားဆိပ္ကမ္း ေျခာက္ခု သတ္မွတ္ထားသည္။ သေဘၤာအမ်ားစုကို ၾသစေၾတးလ် ႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံတို႔မွ မွာယူထားၿပီး လက္ရွိတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံပတၱရား၌ သေဘၤာအမ်ားစု ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ျပည္ပမွ မွာယူ ထားမႈအျပင္ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တို သေဘၤာက်င္းတြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ေရယာဥ္အစီး ၂၀ တည္ေဆာက္ ေနမႈလည္း ၿပီးစီးၿပီျဖစ္သည္။

Water Bus ေျပးဆြဲျခင္းလုပ္ ငန္းကို တင့္တင့္ျမန္မာကုမၸဏီက ကန္ေဒၚလာ ၃၇ သန္းအထိ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရား ဝင္ ေၾကညာထားသည္။

ပထမလမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ လိႈင္သာယာမွ ဗိုလ္တေထာင္အ ထိ ေျပးဆဲြမည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ ငမိုးရိပ္ ေခ်ာင္းကို အသံုးျပဳကာ ေညာင္ တန္းမွ ေျမာက္ဒဂံုသို႔ ေျပးဆြဲမည္ ျဖစ္သည္။

တတိယလမ္းေၾကာင္း အ ျဖစ္ ရန္ကုန္မွ သန္လ်င္ (Star Ciry) သို႔ေျပးဆြဲရန္ လမ္းေၾကာင္း မ်ားသတ္မွတ္ထားသည္။

ေရယာဥ္စီးနင္းခကို ခရီးစဥ္ စဆံုး ၅၀၀ က်ပ္သတ္မွတ္ထားၿပီး ခရီးတိုကို ၃၀၀ က်ပ္သတ္မွတ္ ထားသည္။ ပထမလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္သည့္ လႈိင္သာယာ- ဗိုလ္တ ေထာင္ ခရီးစဥ္သည္တစ္နာရီမိနစ္ ၂၀ ၾကာျမင့္ႏိုင္ၿပီး ခရီးသည္ အ သံုးျပဳမႈေပၚမူတည္ကာ ေရယာဥ္ စီးေရတိုးခ်ဲ႕မည္ျဖစ္သည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလေၾကာင္းလိုင္းႏွစ္ခု မႏၲေလးေလဆိပ္သို႔ ခရီးစဥ္ တိုးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲ

မႏၲေလးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းအခ်ိဳ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္ ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

 မိုးရာသီကာလအတြင္း ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္ မ်ား တိုးခ်ဲ႕ဝင္ေရာက္ေရး သက္ ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအရ အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ ေလေၾကာင္းလိုင္းႏွစ္ ခုမွ မႏၲေလးေလဆိပ္သို႔ ခရီးစဥ္ ပ်ံသန္းမႈ တိုးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲေပးေန ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (မႏၲေလး) မွ သတင္းရရွိသည္။

ခရီးစဥ္ပ်ံသန္းမႈမ်ား တိုးခ်ဲ႕ ေျပးဆြဲေပးေနသည့္ ေလေၾကာင္း လိုင္းမ်ားသည္ Air Asia ႏွင့္ Bangkok Airway တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးေလဆိပ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီ MC JALUX Airport Services က သိရသည္။

‘‘Air Asia က တစ္ရက္ကို ခရီးစဥ္တစ္ေၾကာင္း ပ်ံသန္းရာက ေန အခုတစ္ရက္ကို ခရီးစဥ္ႏွစ္ ေၾကာင္း ျဖစ္သြားပါၿပီ။ Bangkok Airway ကေတာ့ ခ်င္းမိုင္ကို တစ္ ပတ္သံုးေၾကာင္း ပ်ံသန္းရာကေန အခု ေန႔စဥ္တိုးခ်ဲ႕ပ်ံသန္းေပးေန ပါတယ္။ အဲဒါက ဒီႏွစ္ထဲမွာစၿပီး တုိးလာတာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ယင္းကုမၸဏီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဆန္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေလေၾကာင္းလိုင္း ႏွစ္ခုမွ ခရီးစဥ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ပ်ံသန္း မႈကို Green Season ကာလ အတြင္း ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား တိုးတက္ဝင္ေရာက္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္အေနျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီတို႔က သက္ဆိုင္ရာဌာန မ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေပးကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ဟိုတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ မႏၲေလးအျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္သို႔ ႏိုင္ငံ တကာ ခရီးစဥ္မ်ားကို Bangkok Airway, Air Asia, Myanmar Airway International၊ ျမန္မာ အမ်ဳိးသားေလေၾကာင္းလိုင္း၊ Silk Air တို႔အပါအဝင္ ႏိုင္ငံ တကာေလေၾကာင္းလိုင္း ခုနစ္ခုမွ ပ်ံသန္းေပးေနေၾကာင္း မႏၲေလး ေလဆိပ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဝန္ေဆာင္ မႈကုမၸဏီ MC JALUX Airport Services မွ သိရသည္။

တစ္ႏွစ္တာအေကာင္းဆံုး ကားဆုေပးပြဲ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပမည္

ႏိုဗိုတယ္ဟိုတယ္တြင္ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္က တစ္ႏွစ္တာအေကာင္းဆုံးကားဆုေပးပြဲ သတင္းစာရွင္းလင္းေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တစ္ႏွစ္ တာ အေကာင္းဆံုး ကားဆုေပးပြဲ ကို ရန္ကုန္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ စက္တင္ဘာအတြင္း က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။

တရားဝင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း (AADA) ႏွင့္ Drive မဂၢ ဇင္းတို႔က ႀကီးမွဴးၿပီး အဆိုပါဆု ေပးပြဲကို ႏို္င္ငံတကာတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ ပံုစံအတိုင္း က်င္းပ မည္ျဖစ္သည္။

 ဆုေရြးခ်ယ္ျခင္းကို ကားသတင္းမ်ားကို အထူးျပဳေရးသားေနသူ ဂ်ာနယ္လစ္ႏွင့္ အယ္ဒီတာမ်ားက ေရြးခ်ယ္မည့္အျပင္ သက္ဆိုင္ရာ  က႑အလိုက္  ဂ်ာနယ္လစ္ႏွင့္ အယ္ဒီတာမ်ားက ေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည့္အျပင္ သက္ဆိုင္ရာ  က႑အလိုက္ဆု ၁၀  ဆုကို ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္သည္။

ဆုေပးပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏိုိဗို တယ္ဟိုတယ္၌ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ကာ ျပည္ တြင္း ဒိုင္လူႀကီးသံုးဦးႏွင့္ ျပည္ပ ဒိုင္လူႀကီးသံုးဦးတို႔က ေရြးခ်ယ္ မည္ျဖစ္သည္။

‘‘ျမန္မာျပည္အေနနဲ႔ ပထမ ဆံုးပြဲလည္းျဖစ္တာေၾကာင့္ ေသ ခ်ာ စနစ္တက်နဲ႔ မွ်မွ်တတေရြး ခ်ယ္မႈေတြ လုပ္ၿပီး တစ္ႏွစ္တာ အေကာင္းဆံုးကားေတြကို ေရြး ခ်ယ္သြားမွာပါ။ ကားတစ္စီးခ်င္းစီကိုေသခ်ာစစ္ေဆးၿပီး အားသာ ခ်က္၊အားနည္းခ်က္ေတြကို ၾကည့္ ၿပီးဆုေတြကို ေရြးခ်ယ္သြားဖို႔ရွိပါ တယ္’’ ဟု Drive Magazine မွ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကိုေတဇကေျပာ ၾကားသည္။

ေပးအပ္မည့္  ၁၀ ဆုထဲမွ ဆုတစ္ဆုကို လူထု၏မဲဆႏၵစနစ္ ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္မည္ျဖစ္ ကာ အြန္လိုင္းက မဲကိုရယူမည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တစ္ႏွစ္တာ အေကာင္းဆံုးေမာ္ ေတာ္ကားဆုေပးပြဲသို႔ဝင္ေရာက္ မည့္ ျပည္တြင္း Brand New ကား အေရာင္းျပခန္း ၁၇ ခုက စာရင္းေပးထားသည္။ ကားအစီး အေရကိုမူ စာရင္းျပဳစုေနဆဲ ျဖစ္၍ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

လက္ရွိရန္ကုန္တြင္ Brand Newကား အေရာင္းျပခန္း ၂၁ ခုရွိသျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲမစတင္မီအ တြင္း ကုမၸဏီမ်ား ထပ္မံဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ၿပိဳင္ပြဲစီစဥ္ေနသူမ်ားက ဆုိသည္။

ၿပိဳင္ပြဲဝင္ကားမ်ား အေနျဖင့္ Brand New ဘယ္ေမာင္းႏွင့္ လံုး ဝေမာင္းႏွင္ရျခင္း မရွိေသးသည့္ သုည ကီလိုျဖစ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး Model Year ကိုကန္႔သတ္ထား ျခင္းမရွိေပ။

ေနျပည္ေတာ္ ေက်ာက္မ်က္ပြဲ ေလးရက္အတြင္း ယူ႐ုိသန္းငါးဆယ္ေက်ာ္ဖုိး ေရာင္းခ်ထား

ေနျပည္ေတာ္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲ၌ ျပသထားေသာ ေက်ာက္စိမ္းတုံးကို ၾကည့္႐ႈေနသူႏွစ္ဦး (ဓာတ္ပံု − ပိုင္စိုးသူ)

(၅၄) ႀကိမ္ ေျမာက္ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲ စတင္ေရာင္းခ်သည့္ေလးရက္အ တြင္း ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ ေက်ာက္ စိမ္းေရာင္းရေငြ ယူ႐ုိ ၅၃ သန္း ေက်ာ္ ေရာင္းခ်ထားၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း ျပပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီ မွ သတင္းရရွိသည္။

ယခုက်င္းပလ်က္ရွိေသာျပပြဲတြင္ ေက်ာက္စိမ္းတြဲ ၉,၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ ၁၀၅ တြဲမွ ယူ႐ုိ ၅၃ သန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာက္ စိမ္းလုပ္ငန္း ေကာ္မတီအတြင္း ေရးမွဴးဦးမင္းသူက ေျပာသည္။

ယင္းေက်ာက္မ်က္ရတနာ ျပပြဲကုိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ မဏိရတ နာေက်ာက္စိမ္းခန္းမ၌ ဩဂုတ္ ၂ မွ ၁၁ ရက္အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ ၿပီး ေက်ာက္မ်က္အတြဲေပါင္း ၃၂၆ တြဲကုိ ဩဂုတ္ ၂ ရက္မွ ၄ ရက္အထိ ခင္း က်င္းျပသခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေက်ာက္မ်က္တြဲ မ်ားကုိ ဩဂုတ္  ၅ ရက္တြင္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေက်ာက္ မ်က္ ၁၀၅ တြဲ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ယူ႐ုိ ၃ ဒသမ ၀၆ သန္းရရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပပြဲက်င္းပေရး ေကာ္မတီ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ အဆုိပါျပပဲြ၌ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲ ၆,၅၆၁ တြဲကုိ ဩဂုတ္ ၂ မွ ၅ ရက္အထိခင္းက်င္း ျပသခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ယင္းကဲ့သုိ႔ ျပ သထားေသာ ေက်ာက္စိမ္းတြဲမ်ား ကုိ ဇူလုိင္ ၆ ရက္တြင္ အိတ္ဖြင့္ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းတြဲ ၁,၁၀၀ အနက္ အတြဲ ၉၀၀ ေက်ာ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ယူ႐ုိသန္း ၅၀ ေက်ာ္ရရွိေၾကာင္း ျပပြဲက်င္းပေရး ေကာ္မတီက သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။

‘‘ေက်ာက္စိမ္းတြဲ ေရာင္းရ ေငြက မနက္ကစာရင္းအရ ၄၇ သန္းေလာက္ေပါ့။ ခုညေန စာ ရင္းေတြရွင္းအၿပီးမွာ သုံးသန္း ေလာက္ထပ္တက္လာေတာ့ ၅၀ ၀န္းက်င္ေလာက္ျဖစ္သြားတယ္’’ ဟု ဦးမင္းသူကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ေက်ာက္မ်က္ ေရာင္းခ်မႈသည္ ယခင္ႏွစ္လယ္ျပ ပြဲႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အနည္းငယ္ မ်ားေသာ္လည္း (၅၃)ႀကိမ္ျပပြဲ ထက္ ေလ်ာ့နည္းေနသည္ဟု ဦး မင္းသူကဆုိသည္။

ယခုျပပြဲတြင္ ႏုိင္ငံပုိင္ ေက်ာက္စိမ္းအေခ်ာထည္ အတြဲ ၂၀၊ ႏုိင္ငံပုိင္ေက်ာက္စိမ္းအ႐ုိင္း အတြဲ ၂၀၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အက်ိဳး တူ ကုမၸဏီမ်ားက တင္ျပသည့္ ေက်ာက္စိမ္းအ႐ုိင္းတြဲ ၂,၉၀၀၊ ပုဂၢလိက ေက်ာက္စိမ္းအ႐ုိင္း ၃,၅၄၅ တြဲ၊ ေက်ာက္စိမ္းမဟုတ္ ေသာ အျခားတြင္းထြက္အ႐ုိင္း ၁၆ တြဲ၊ ပုဂၢလိက ေက်ာက္စိမ္း အေခ်ာထည္ ၂၅ တြဲ၊ ေက်ာက္ စိမ္းျဖင့္ဆင္ယင္ထားေသာခုတင္ သုံးလုံး၊ ေက်ာက္စိမ္း မဟုတ္ ေသာ အျခားတြင္းထြက္အေခ်ာ ထည္ ၃၂ တြဲကို ခင္းက်င္းျပသ ထားသည္။

ျပပြဲသို႔ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ကုန္သည္စုစုေပါင္း ငါးေထာင္ ေက်ာ္ စာရင္းေပး တက္ေရာက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးမင္းသူကေျပာ သည္။

ယူ႐ုိေငြျဖင့္ ေရာင္းခ်သည့္ (၅၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ေက်ာက္ မ်က္ရတနာျပပြဲတြင္ အေျခခံ ၾကမ္းခင္းေစ်း ယူ႐ုိငါးေထာင္၊ ေက်ာက္စိမ္းတြဲမ်ားကုိ အေျခခံ ၾကမ္းခင္းေစ်း ယူ႐ုိေလးေထာင္ ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းအေခ်ာထည္တြဲ မ်ားကုိ အေျခခံေစ်းႏႈန္း ယူ႐ုိ ၁,၀၀၀ ျဖင့္ ျပပြဲက်င္းပေရးေကာ္ မတီက သတ္မွတ္ထားသည္။

အစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္ရပါက ရန္ကုန္ျမစ္ေၾကာင္းတြင္ Water Bus ေျပးဆြဲျခင္းစတင္ႏုိင္ၿပီဟုဆို

Water Bus ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုကို ဇူလိုင္လလယ္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

ရန္ကုန္ျမစ္ေၾကာင္းတြင္ Water Bus (ေရေပၚဘတ္စ္)ေျပးဆြဲရန္မွာယူထားသည့္ သေဘၤာမ်ားသည္ ထုိင္းနယ္စပ္တြင္ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ကာ အစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသည္ႏွင့္ စတင္ေျပးဆြဲႏုိင္ေၾကာင္း တင့္တင့္ျမန္မာကုမၸ ဏီ အုပ္စုဥကၠ႒ ေဒၚတင့္တင့္လြင္ က ေျပာသည္။ 


‘‘ကပၸတိန္ေတြ၊ဝန္ထမ္းေတြ ေခၚယူထားၿပီးပါၿပီ။ သေဘၤာေတြ အကုန္လံုးက ထုိင္းႏုိင္ငံ ပတၱရား မွာ အဆင္သင့္ (Ready)ပါပဲ။ ဆိပ္ကမ္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ MIC Document (ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏စာရြက္စာ တမ္း)ရၿပီဆိုတာနဲ႔ လာမယ့္ႏွစ္ ပတ္အတြင္းမွာ Operate (လည္ပတ္ႏိုင္) လုပ္မွာပါ’’ဟု ေဒၚတင့္တင့္လြင္က ေျပာသည္။

ယခင္ Water Taxi (ေရေပၚတကၠစီ) ဟု အမည္ေပးထားေသာ္ လည္း ထိုအမည္မွာ တစ္ဦးတစ္ ေယာက္ေခၚသည့္ အဓိပၸာယ္မ်ိဳး ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ Water Busဆိုပါက ျပည္သူမ်ား သံုးစြဲစီးနင္းႏိုင္ေသာ အဓိပၸာယ္ေပၚသည့္အ တြက္ အမည္ေျပာင္းေခၚျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း  ေဒၚတင့္တင့္လြင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ျမစ္ ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ဆိပ္ကမ္း ေျမေနရာသံုးေနရာႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး အခက္အခဲအနည္းငယ္ျဖစ္ ေပၚေနၿပီး ျပည္ပမွ မွာယူထား သည့္ သေဘၤာမ်ားရပ္နားရန္ အစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေစာင့္ေနရကာ မၾကာမီ ေျပးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္း မ်ား စတင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထား ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုး ရထံမွ Water Bus ေျပးဆြဲျခင္းအ တြက္ တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ တင့္တင့္ျမန္မာကုမၸဏီသည္ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ လိႈင္ျမစ္တြင္ သေဘၤာ ၁၆ စီးမွ ၁၈ စီးအထိ အသံုးျပဳကာ လိႈင္သာယာမွ ဗိုလ္တေထာင္အထိ ရန္ကုန္ျမစ္ေၾကာင္းအတုိင္း စတင္ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ သည္။ 

လိႈင္သာယာႏွင့္ ဗိုလ္တ ေထာင္ခရီးစဥ္ကို ၾကားဆိပ္ကမ္း ေျခာက္ခု သတ္မွတ္ထားသည္။ သေဘၤာအမ်ားစုကို ၾသစေၾတးလ် ႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံတို႔မွ မွာယူထားၿပီး လက္ရွိတြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံ ပတၱရား၌ သေဘၤာမ်ားအားလံုးေရာက္ရွိေန သည္။ 

ယင္းကဲ့သို႔ ျပည္ပမွ မွာယူ ထားမႈအျပင္ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တို သေဘၤာက်င္းတြင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ေရယာဥ္အစီး ၂၀ တည္ေဆာက္ မႈမွာလည္း ၿပီးစီးၿပီ ျဖစ္သည္။ 

Water Bus ေျပးဆြဲျခင္းလုပ္ ငန္းကို တင့္တင့္ျမန္မာကုမၸဏီက ကန္ေဒၚလာ ၃၇ သန္းအထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရားဝင္ ေၾကညာထားသည္။ 

ပထမလမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ လိႈင္သာယာမွ ဗိုလ္တေထာင္အ ထိ ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ ငမိုးရိပ္ ေခ်ာင္းကို အသံုးျပဳကာ ေညာင္ တန္းမွ ေျမာက္ဒဂံုသို႔ ေျပးဆြဲမည္ ျဖစ္သည္။ တတိယလမ္းေၾကာင္း အျဖစ္ ရန္ကုန္မွ သန္လ်င္ (Star City)သို႔ေျပးဆြဲရန္ လမ္းေၾကာင္း မ်ားသတ္မွတ္ထားသည္။ 

ေရယာဥ္စီးနင္းခကို ခရီးစဥ္ စဆံုး ၅၀၀ က်ပ္သတ္မွတ္ထားၿပီး ခရီးတိုကို ၃၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္ ထားသည္။ ပထမလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္သည့္ လိႈင္သာယာ-ဗိုလ္တ ေထာင္ခရီးစဥ္ကို တစ္နာရီ မိနစ္ ၂၀ ၾကာျမင့္ႏိုင္ၿပီး ခရီးသည္အ သံုးျပဳမႈေပၚမူတည္ကာ ေရယာဥ္ ကို တိုးခ်ဲ႕မည္ျဖစ္သည္။

ဖို႔ဒ္ကုမၸဏီေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အစိတ္အပိုင္း တပ္ဆင္သည့္စက္႐ံု စတင္လည္ပတ္

Ford ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အစိတ္အပိုင္းတပ္ဆင္မည့္ စက္႐ုံကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − Ford)

အေမရိကန္နာမည္ႀကီး ဖို႔ဒ္ကားကုမၸဏီက ျပည္ပမွအ စိတ္အပိုင္းမ်ားတင္သြင္းလာၿပီး တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ံု မွာ ရန္ကုန္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ လည္ပတ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ဖို႔ဒ္ကားမ်ားကိုျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ် ခြင့္ရရွိထားသည့္ Capital Automotive ကုမၸဏီက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈတန္ဖိုး ကန္ေဒၚလာ ၁၀ မီလီ ယံအသံုးျပဳကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ စက္မႈဇုန္၌ ဇြန္လကုန္ကစတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘အစိတ္အပိုင္းေတြကိုျပည္  ပကသြင္းၿပီးဒီမွာ တပ္တဲ့သေဘာ ေပါ့။ ေစ်းကြက္မွာ  ရွိရင္ရွိသ ေလာက္ အစီးေရကို တိုးထုတ္ခ်င္ ေပမယ့္ ဒီႏိုင္ငံရဲ႕အေျခအေနကို ၾကည့္ၿပီး တစ္ႏွစ္ကို အစီးေရႏွစ္ ေထာင္ေလာက္ထုတ္သြားဖို႔ ရည္ မွန္းထားပါတယ္’’ ဟု Capital Automotive ဥကၠ႒ဦးခင္ထြန္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာျပည္ ေစ်းကြက္တြင္ အေရာင္းရဆံုးျဖစ္ေနေသာ Ford ၏ Everest ႏွင့္ Ranger Double Cab အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ယင္း စက္႐ံုက တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ကန္ေဒၚလာ ၃၄,၀၀၀ မွ ေဒၚလာ  ၅၀,၀၀၀ ခန္႔ တန္ဖိုးရွိ ကားမ်ားကို အဓိကတပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သည့္ Ford သည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေစ်းကြက္ကို ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။

ကားအစိတ္အပိုင္းတပ္ဆင္ သည့္ စက္႐ံုကို Ford က ေစ်းကြက္  လိုအပ္ခ်က္အရ  တည္ေထာင္ရျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တစ္စီးလံုးကို ထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ံုကိုမူ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚ နယ္ထရန္႔လက္ထက္တြင္ ျမန္မာျပည္၌ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဦးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း Ford ကုမၸဏီျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္က ေျပာသည္။

 Ford ကားကုမၸဏီသည္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရာင္း ကို္ယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဒိုင္းမြန္းစတား ကုမၸဏီ လက္ေအာက္ရွိ Capital Automotive ကရရွိထား ၿပီး Brand New ကားအေရာင္းျပ ခန္းမ်ားတြင္ တတိယေရာင္းအား အေကာင္းဆံုးအျဖစ္ ရပ္တည္ေန ကာ ႏွစ္စဥ္ရာႏွင့္ခ်ီၿပီး အစီးေရအေျမာက္အျမား  ေရာင္းခ်ေနသည္။

ျပည္ပမွ အစိတ္အပိုင္းမ်ား တင္သြင္းလာၿပီး တပ္ဆင္ထုတ္ လုပ္သည့္ စက္႐ံုကို ဖို႔ဒ္သည္ျမန္ မာျပည္၌ မစ္ဆူဘီရွီ ဂ်ပန္ကား ကုမၸဏီၿပီးေနာက္ ဒုတိယတည္ ေထာင္သည့္ ကုမၸဏီလည္း ျဖစ္သည္။

ဘိလပ္ေျမကုိ ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္ေရးသာ အဓိကဦးစားေပးသင့္ဟုဆုိ

ဘိလပ္ေျမ အဓိကသုံးစြဲရာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

ဘိလပ္ေျမကုိ ျပည္ပမွ တင္သြင္းျခင္းထက္ ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္ေရးသာ အဓိက ဦး စားေပးသင့္ေၾကာင္း ေရႊေတာင္ ဘိလပ္ေျမ ကုမၸဏီလီမိတက္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ဦးေအာင္ ေဇာ္ႏုိင္က ေျပာသည္။

အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဘိလပ္ေျမ ထုတ္လုပ္မႈထက္ တင္သြင္းမႈကုိ အားကုိးၿပီး အသုံးျပဳေနရေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး တင္သြင္းမႈဒုတိယအ မ်ားဆုံးအျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္ပမွဘိလပ္ ေျမကုိ တင္သြင္းေနရေသာ ေၾကာင့္ ေငြလဲႏႈန္းမၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေသာ ေဒသမ်ား ၌ သယ္ယူစရိတ္ ႀကီးျမင့္ေန ျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရၾကာင္း ဦးေအာင္ေဇာ္ႏုိင္က ဆုိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ဘိလပ္ေျမ တင္သြင္းမႈသည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအ တိုင္းအတာအေနျဖင့္ တန္ခ်ိန္ တစ္သန္းေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ျပည္ပမွ ၀ယ္ယူ အသုံးျပဳေနရသည္။ အထူးသျဖင့္ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ဘိလပ္ေျမကုိ အမ်ား ဆုံး၀ယ္ယူအသုံးျပဳေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အဆင့္ျမင့္ ကြန္ဒုိ လူေနတိုက္ခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္သူ အမ်ားစုသည္ ထိုင္းႏုိင္ငံမွ တင္သြင္းေသာဘိ လပ္ေျမကုိသာ အဓိကအသုံးျပဳ ေနၿပီး ရပ္ကြက္အတြင္း တည္ ေဆာက္သူကန္ထ႐ုိက္တာအ မ်ားစုသည္ ျပည္တြင္းဘိလပ္ ေျမမ်ားကုိသာ အဓိက အသုံးျပဳ ေၾကာင္း ထြန္းေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ဦးေအးဟန္က ရွင္းျပ သည္။ေနာက္ပုိင္း ျပည္တြင္းမွ ထုတ္လုပ္သည့္ ဘိလပ္ေျမအမ်ားစုသည္ အရည္အေသြးပုိင္းတြင္ ေကာင္းမြန္လာေသာေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္အ ခ်ိဳ႕ ေျပာင္းလဲသုံးစြဲမႈမ်ား ရွိ ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

ေရႊေတာင္ဘိလပ္ေျမကုမၸဏီ သည္ လက္ရွိတြင္ မႏၲေလးတိုင္း သာစည္၌ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံလည္ ပတ္ေနသည္။ လက္ရွိတြင္ အဆုိပါစက္႐ုံကုိ ေျမဧက ၂၀ အ ထိ တိုးခ်ဲ႕မည္ျဖစ္ၿပီး ဘိလပ္ ေျမႀကိတ္ခြဲထုတ္လုပ္မႈတန္ခ်ိန္ ၂၈၀၀ မွ ၇၂၀၀ အထိတိုးခ်ဲ႕ ထုတ္လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထား သည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေက်ာက္မီးေသြးထြက္ရွိရာ ေဒသ မ်ားျဖစ္ေသာ မႏၲေလးတုိင္း၊ စစ္ ကုိင္းတိုင္း၊ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ ၁၈ ခု လုပ္ငန္း လည္ပတ္ထုတ္လုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္း၌ ေဒၚလာေစ်းအတက္အက်ေပၚမူ တည္ၿပီး ဘိလပ္ေျမ ေစ်းႏႈန္း ေျပာင္းလဲေနကာ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ တင္သြင္းေသာ ဘိလပ္ေျမႏွင့္ ျပည္တြင္းမွထုတ္လုပ္ေသာ ဘိလပ္ေျမသည္ တစ္အိတ္လွ်င္က်ပ္တစ္ေထာင္မွ ႏွစ္ေထာင္ၾကားသာကြာဟေၾကာင္း ေစ်းကြက္အရ သိရသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဒုတိယအသုတ္ ေရာင္းခ်မည့္အခန္းမ်ား ေလွ်ာက္ထားရက္ တိုးျမႇင့္

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေနေသာ ေရႊလင္ဗန္းအိမ္ရာမ်ား (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

 ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳး မႈ ဦးစီးဌာနက ေရာင္းခ်မည့္ ဒုတိယအသုတ္ အိမ္ရာမ်ားကုိ ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားအတြက္ ယခုလကုန္အထိ ရက္တုိးၿပီး ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

လႈိင္သာယာေရႊလင္ဗန္း အိမ္ရာစီမံကိန္း၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ နယ္ရွိ ယုဇနအိမ္ရာစီမံကိန္းႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ေရႊနံ႔သာအိမ္ရာ စီမံကိန္းတို႔မွ အခန္းေရတစ္ ေထာင္ေက်ာ္ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ ေငြ ၃၀ ရာ ခုိင္ႏႈန္းျပည့္မီသူမ်ားသည္ အခန္း ၀ယ္ယူႏုိင္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ကုိ မူလက ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္အထိ ခြင့္ျပဳထားရာက ယခု ၃၁ ရက္အ ထိ တိုးျမႇင့္ထားသည္။

အထူးသျဖင့္ စုေဆာင္းေငြ က်ပ္သိန္း ၃၀ ျပည့္မီသူမ်ားကုိ အဓိကေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္္ရာ ေလွ်ာက္ထားသူ ပမာဏသည္ ပထမအသုတ္ထက္ မ်ားျပားလာ ႏုိင္သျဖင့္ ရက္တိုးေလွ်ာက္ထား ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာ န၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီး ဌာနက ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ တန္ဖုိးနည္းတုိက္ခန္းမ်ား ၀ယ္ယူ ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးဘဏ္၌ အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြစာရင္း ဖြင့္ လွစ္ထားသူ ၁၆,၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္။

အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားသူ ၁၆,၀၀၀ ခန္႔မွ ေဆာက္လုပ္ေရးဘဏ္အေနျဖင့္ တန္ဖုိးနည္းတိုက္ခန္း၀ယ္ယူသူ ၆၀၀ ေက်ာ္ကုိ ပထမအသုတ္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဘဏ္ မာကက္တင္းဌာန လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာဦးဟိန္း ေ၀ေနာင္က ေျပာသည္။

အခန္းအက်ယ္အ၀န္း ၁၈ ေပx၂၆ ေပ၊ ရွစ္ခန္းတြဲ၊ ေျခာက္ ခန္းတြဲမ်ားကုိ က်ပ္ ၁၃၄ သိန္းမွ က်ပ္ ၉၈ သိန္းအထိ ပါ၀င္မည့္ တန္ဖုိးနည္းတုိက္ခန္းမ်ားကုိ အ စုိးရသစ္လက္ထက္၌ ပထမအ သုတ္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

 ယခု ဒုတိယအသုတ္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားထဲမွ အိမ္ရာ ၀ယ္ယူခြင့္ရရွိထားသူမ်ားစာရင္း ကုိ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီး ဌာန၊ ႐ုံးအမွတ္ (၄၀)ေနျပည္ ေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းလမ္းမေပၚရွိ တုိင္းေဒသ ႀကီး ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦး စီးဌာန(ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး) ႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ ေၾကညာမည္။

ဆန္စပါးကုန္သြယ္မႈ မူ၀ါဒ ယခုႏွစ္အတြင္း ေပၚထြက္ရန္ အသင္းခ်ဳပ္ ေဆာင္ရြက္မည္

ဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား တည္ၿငိမ္ေစရန္ တိက်သည့္မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ (ဓာတ္ပံု − အီးပီေအ)

 ျပည္ပတင္ပို႔မႈ၊ ျပည္ တြင္း စားသုံးမႈတို႔ကို ခ်ိန္ဆႏုိင္ မည့္ ဆန္စပါးကုန္သြယ္မႈ မူ၀ါဒ ေပၚထြက္လာေရးကို ၂၀၁၇-၁၈ ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ မည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအ သင္းခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရး မွဴးဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၂ သန္းေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ၿပီး ျပည္တြင္းစားသုံးမႈသည္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ ျပည္ပသို႔ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ တင္ပို႔ႏုိင္သျဖင့္ ျပည္ပ၀ယ္လုိ အားမ်ားလာပါက ျပည္တြင္းဆန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားစြာ ျမင့္တက္မႈ မရွိ ေစရန္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်မႈကို တိက်သည့္မူ၀ါဒ ေရးဆဲြထားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ တာ၀န္ရွိသူအခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

ဆန္စပါးကုန္သြယ္မႈ မူ၀ါဒ တြင္ ျပည္တြင္းလယ္လီလက္ကား ေရာင္း၀ယ္မႈ၊ ကုန္စည္ဒုိင္မ်ား၏ အခန္းက႑၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံ ေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳစိတ္ခ်ရ ေရး၊ ဆန္စပါးအထြက္ႏႈန္းတုိးျမႇင့္ ေရး၊ ကုန္သြယ္မႈတုိးျမႇင့္လာေရး၊ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔မႈတုိ႔ကို ထည့္ သြင္းေရးဆဲြမည္ဟု သိရသည္။

‘‘မူ၀ါဒခုိင္ခုိင္မာမာရွိမွ ဆန္ စပါး ကုန္သြယ္မႈက ျပည္တြင္း ေရာ ျပည္ပမွာပါ ပိုမိုဖံြ႕ၿဖိဳးလာႏုိင္ မယ္’’ဟု ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာ သည္။

ဆန္စပါးကုန္သြယ္မႈ မူ၀ါဒ ကို ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္က စီး ပြားကူးသန္း၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ စတင္ေရးဆဲြရန္ ေကာ္မတီမ်ား ဖဲြ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခင္အ စိုးရလက္ထက္က စတင္ၿပီးေနာက္ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း ဆက္လက္ေရးဆဲြရန္ အစိုးရကို အသင္းခ်ဳပ္က တုိက္တြန္းမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

‘‘မူ၀ါဒရွိမယ္ဆုိရင္ လုပ္ရ ကုိင္ရတာပိုၿပီး အဆင္ေျပတာ ေပါ့’’ ဟု ျပည္ပသုိ႔ဆန္တင္ပို႔ေန သည့္ လုပ္ငန္းရွင္ ဦးေနလင္းဇင္ က ေျပာသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ အစုိးရ ခ်င္းသေဘာတူညီမႈျဖင့္ ျပည္ပသို႔ ဆန္ေရာင္းခ်မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ေၾကာင့္ မုိးစပါးေပၚခ်ိန္တြင္ စပါး ေစ်းေကာင္းရႏုိင္မည့္ အေျခအ ေနရွိေၾကာင္း ျပည္ပသုိ႔ဆန္တင္ ပို႔ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ခန္႔ မွန္းေနသည္။

ဗဟိုဘဏ္ ရည္ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္းတက္ေသာ္လည္း ျပင္ပေဈးကြက္တြင္ ကန္ေဒၚလာတန္ဖိုး က်ဆင္း

ဗဟိုဘဏ္ရည္ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္းအရ ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္တြင္ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၆၆ က်ပ္ရွိခဲ့သည္။ ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

 ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားက ဗဟိုဘဏ္၏ ေလလံေဈးကြက္ တြင္ ေဈးဆြဲတင္မႈေၾကာင့္ ဗဟို ဘဏ္ရည္ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္း ဆက္ တိုက္ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း ျပင္ပ ေဈးကြက္၌ ကန္ေဒၚလာ တန္ဖိုးက်ဆင္းေနေၾကာင္း စီးပြား ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာ ၾကားသည္။

ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားက ေလ လံေဈးကြက္တြင္ ေဈးဆြဲတင္မႈ ေၾကာင့္ ဗဟိုဘဏ္ရည္ၫႊန္းေငြ လဲႏႈန္းသည္ ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္၌ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၃၆၂ က်ပ္မွ ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္တြင္ ၁,၃၆၆ က်ပ္ သို႔ ျမင့္တက္လာသည္။

ျပင္ပေဈးကြက္တြင္ တစ္ ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၃၆၁ က်ပ္ခန္႔သာေဈးဖြင့္သည္။ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္တြင္ ျပင္ပေဈးကြက္၌  တစ္ေဒၚ လာလွ်င္ ၁,၃၆၃ က်ပ္အထိ ျမင့္ တက္ခဲ့သည္။ ျပင္ပေဈးကြက္ တြင္ ေဒၚလာဝယ္လိုအား ေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ လက္ရွိမိုးရာသီ၌ သြင္းကုန္အတြက္ ျပည္ပသို႔ ေငြလႊဲပမာဏေလ်ာ့က်ေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ တန္ဖိုး ျမင့္တက္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ ေၾကာင္း ျပင္ပေငြလဲလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ကမၻာ့ေရႊေဈးက်ဆင္းေနၿပီး ႏုိင္ငံတကာတြင္ ကန္ေဒၚလာတန္ ဖိုး ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း ျပည္တြင္း စီးပြားေရး  က်ဆင္းေနမႈ ေၾကာင့္ ေဒၚလာတန္ဖိုးျမင့္တက္ ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ အခ်ိဳ႕က ခန္႔မွန္းၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သို႔ ဒီဇယ္၊ ဓာတ္ဆီကဲ့သို႔ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ကုန္စည္မ်ား၊ စားအုန္း ဆီ၊ အိမ္သံုးေဆးဝါး၊ ေဆာက္ လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ လယ္ယာ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ ေျမဩဇာပိုးသတ္ေဆးကဲ့သို႔ သြင္းအားစု ပစၥည္းမ်ား စသည္တုိ႔ကို ျပည္ပမွ တင္သြင္းေနျခင္းေၾကာင့္ ကန္ေဒၚလာတန္ဖိုးျမင့္တက္လာ ပါက ကုန္ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္မည့္ အေျခအေနမ်ိဳးရွိသည္ဟု စီးပြား ေရး လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ေျပာ ၾကားသည္။

ရန္ကုန္-မႏၲေလး မီးရထားလမ္းပိုင္း အခ်က္ျပမီးတပ္ဆင္မႈ ၂၀၁၈ မတ္လတြင္ အၿပီးသတ္ႏုိင္မည္

ရထားလမ္းအခ်က္ျပမီး တပ္ဆင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဟီတာခ်ီကုမၸဏီ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ရွင္းလင္းေျပာၾကားေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ထြန္းထြန္းမင္း)

ကန္ေဒၚလာ ၂၈ သန္း အကုန္အက်ခံလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလးရထားလမ္းပိုင္း အခ်က္ျပမီးမ်ား တပ္ဆင္မႈကို ၂၀၁၈ မတ္လတြင္ အၿပီးသတ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္ဟီတာခ်ိီ ကုမၸဏီအုပ္စုဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ ဆူးေလရွန္ဂရီလာ ဟိုတယ္ ၌ က်င္းပသည့္ 14 th Hitachi Young Leaders Initiative Con-ference ၏ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲတြင္ မစၥတာတုိခ်ီအကီဟီဂါခ်ီ ဟာရာက ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ - မႏၲေလး ရထား လမ္းတြင္ အခ်က္ျပမီးမ်ား တပ္ ဆင္ေနမႈကို ဂ်ပန္ဟီတာခ်ီ ကုမၸဏီလုပ္ကိုင္ခြင့္ ရထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ စီမံကိန္းအတြက္ ၂၀၁၅ ေမလ ၁၅ ရက္တြင္ ျမန္မာ့မီးရထားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဂ်ပန္ မစ္ဆူဘစ္ရွီေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ ဟီတာခ်ီ ကုမၸဏီတို႔ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ရန္ကုန္-မႏၲေလးမီးရထားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အခ်က္ျပစနစ္မ်ား တပ္ဆင္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘အဆုိပါစနစ္တြင္ ရထား ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စနစ္၊ ရထားထိန္း ခ်ဳပ္စနစ္၊ အခ်က္ျပစနစ္၊ ရထား လမ္းေျပာင္းလဲျခင္းစနစ္ စသည့္ တုိ႔ပါဝင္ၿပီး JICA (ဂ်ပန္အျပည္ ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရးေအဂ်င္စီ) ၏ ေခ်းေငြမွတစ္ ဆင့္ ရယူျခင္းျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း တြင္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးမွ ႁပြန္တန္ ဆာအထိ မိုင္ ၉၀ ခန္႔ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ စီမံကိန္းကို ၂၀၁၇ ဇြန္လတြင္ အၿပီးသတ္မည္ ဟု စာခ်ဳပ္၌ ေဖာ္ျပထားေသာ္ လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အၿပီး မသတ္ႏိုင္ေသးေပ။

အဆုိပါလမ္းပိုင္းအျပင္ ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္းမ်ား အ ဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းတြင္ တင္ဒါဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္လည္း ဟီလာ ခ်ီကုမၸဏီက စီစဥ္ေနသည္ဟု ယင္းကုမၸဏီဥကၠ႒က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္း ပိုင္းတြင္ ျမန္မာအစိုးရ လိုအပ္ သည့္က႑၌ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု ၎က ဆုိ သည္။ဟီတာခ်ီကုမၸဏီသည္ ျမန္ မာႏုိင္ငံတြင္ ဘီလူးေခ်ာင္း ေရ အားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို ျပန္လည္အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းမွ စိုးလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ စိုး-ဟီတာခ်ီကုမၸဏီအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ထရန္စေဖာ္မာမ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အုိင္တီက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကူညီရန္ ရွိၿပီး လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ကိုယ္ တုိင္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ရန္လည္း စီစဥ္ေနသည္ဟု ဂ်ပန္ကုမၸဏီက ဆုိသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးလည္း ပါဝင္လုပ္ကိုင္ရန္ ဆႏၵရွိေနသည္ဟု ယင္းကုမၸဏီဥကၠ႒က ေျပာသည္။

အေမရိကန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လ်င္ျမန္စြာ လာေရာက္ရန္ ဘ႑ာေရးစနစ္ အားေကာင္းရန္လိုဟု ကန္သံအမတ္ေျပာၾကား

အေမရိကန္သံအမတ္ စေကာ့မာစီရယ္ႏွင့္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တာ၀န္ရွိသူမ်ား ဇူလိုင္ ၆ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆုံေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − UMFCCI)

အေမရိကန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လ်င္ျမန္စြာ ဝင္ေရာက္လာေစေရး ပြင့္လင္း ျမန္ဆန္သည့္ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ ႏွင့္ ေငြလႊဲစနစ္မ်ား လ်င္ျမန္အား ေကာင္းလာေစရန္ အလြန္အေရး ႀကီးေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး စေကာ့ မာစီရယ္က ကုန္သည္စက္မႈအ သင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း အသင္းခ်ဳပ္ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ဝင္စားေန သည့္ အေမရိကန္ကုမၸဏီႀကီး မ်ားစြာရွိေနၿပီး ျမန္မာ့ထြက္ကုန္ မ်ား(အထူးသျဖင့္ အေကာင္အ ထည္မ်ား) ကို အမ်ားအျပားဝယ္ ယူရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားလည္း ရွိ ေၾကာင္း ကန္သံအမတ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

‘‘ဒီလထဲမွာလည္း အေမရိ ကန္အာမခံကုမၸဏီေတြနဲ႔ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းႀကီးတခ်ိဳ႕ ျမန္မာကို လာဖို႔လည္းရွိေနတယ္’’ဟု ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာ ၾကားသည္။

     အေမရိကန္−ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ရန္၊ ျမန္မာ့ဘဏ္လုပ္ငန္း က႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ အာ မခံလုပ္ငန္းက႑ မူဝါဒဆိုင္ရာ ေျဖေလွ်ာ့ေရးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး မစၥတာစေကာ့မာစီ ရယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ဇူလိုင္ ၆ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေငြ ေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ ငန္းေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈတို႔ကို ထိေရာက္စြာ တားဆီးႏုိင္ရန္တရားမဝင္ေငြလႊဲလုပ္ငန္းမ်ားကို ဥပေဒ ျဖင့္ ၾကပ္မတ္ႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ သည္။

အပ္ကုန္စနစ္ျဖင့္ သြင္းလာေသာ ကားအစီးေရ တစ္ေထာင္ေက်ာ္သာရွိ

ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းတြင္ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

ကားအမ်ိဳးအစားေပၚမူ တည္၍ က်ပ္သိန္း ၃၀ မွ က်ပ္ သိန္း ၆၀ အထိ ေပးသြင္းၿပီး စလစ္မကပ္ဘဲ လုိင္စင္၀င္ရန္ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ Consi-gnment (အပ္ကုန္)ကားသည္ အစီးေရ ၁,၀၃၀ သာရွိေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္း ဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီမွ သတင္းရရွိသည္။

ယင္းေကာ္မတီမွ သက္ဆိုင္ ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားအပါအ၀င္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရာင္းစင္တာ ပုိင္ရွင္မ်ား ေျမျပင္သုိ႔ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးမႈမ်ားအရ အစီးေရစာ ရင္း ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

ကားအေရာင္းစင္တာမ်ား က ေျမျပင္စာရင္းကုိသာ ေကာက္ ယူခဲ့သျဖင့္ အစီးေရအတိအက် ရရွိရန္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း ေျမျပင္စစ္အဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္ေသာ ကားအေရာင္းစင္တာပုိင္ရွင္တစ္ ဦးက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ကားအစီးေရ ၁,၀၃၀ အနက္က်ပ္သိန္း ၃၀၊ ၆၀ ေပးသြင္းၿပီး လာေရာက္လုိင္စင္ ျပဳလုပ္သည့္ကားသည္ ၂၈ စီး သာရွိေသးေၾကာင္း စီးပြားေရး ႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

မူလႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္ပုိ႔ရမည့္ ကားမ်ားတြင္ လူႀကိဳက္နည္းၿပီးေမာ္ဒယ္နိမ့္ကားမ်ားပါ၀င္ေနသျဖင့္ လာေရာက္လုိင္စင္ျပဳလုပ္သူ နည္းပါးေနျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၉၅ မွ ၂၀၀၀ ေမာ္ဒယ္အထိ က်ပ္သိန္း ၃၀၊ ၂၀၀၀ ေမာ္ဒယ္မွ ၂၀၁၅ေမာ္ဒယ္အထိ က်ပ္သိန္း ၆၀ေပးသြင္း၍ နယ္လုိင္စင္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကားမ်ားသည္ ေမာ္ဒယ္နိမ့္ကားမ်ားျဖစ္ၿပီး ေစ်းကြက္တြင္ လူႀကိဳက္နည္းေသာကားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ကားအေရာင္းစင္တာပုိင္ရွင္အခ်ိဳ႕က ဆုိသည္။

အဆိုပါကားမ်ားကုိေအာက္ တုိဘာ ၃၁ ရက္အထိ ေရာင္းခ် ျခင္း၊ မွတ္ပုံတင္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါက ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္အျဖစ္ သိမ္းဆည္း မည္ျဖစ္သည္။

Max Energy ႏွင့္ Shell ကုမၸဏီ ပူးေပါင္းၿပီး သုံးႏွစ္အတြင္း စက္သုံးဆီဆုိင္၂၀၀ ေက်ာ္ ဖြင့္မည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ မက္စ္စက္သုံးဆီဆိုင္တစ္ခု (ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)

 ျပည္တြင္းရွိ Max Energy ႏွင့္ေရနံကုမၸဏီႀကီးတစ္ ခုျဖစ္သည့္ Shell တို႔ပူးေပါင္း၍ သုံးႏွစ္အတြင္း တစ္ႏုိင္ငံလုံး၌ Shell အမွတ္တံဆိပ္ စက္သုံးဆီ အေရာင္းဆိုင္ အနည္းဆုံး ၂၀၀ ေက်ာ္ထပ္မံဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။

Max ပုိင္ဆုိင္သည့္ စက္သုံး ဆီဆုိင္မ်ားကုိ Shell အမွတ္တံ ဆိပ္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီးေလာင္စာဆီ လုိအပ္သမွ်ကုိ Shell က ေထာက္ပံ့ေပးမည္ဟု Shell ႏွင့္ Max Energy တုိ႔က ဇူ လုိင္ ၆ ရက္တြင္ထုတ္ျပန္ေသာ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပထား သည္။

Max Myanmar Holding Co.Ltd ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ေဇာ္က Shell ႏွင့္ပူးေပါင္းျခင္းေၾကာင့္ ေလာင္စာဆီအရည္အေသြးစံႏႈန္း ျမႇင့္တင္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သုံးစြဲသူ မ်ားအတြက္ ၿပိဳင္ဘက္ကင္း၀န္ ေဆာင္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ဟု ဆုိထားသည္။လက္ရွိဖြင့္လွစ္ထားသည့္ Max ဆီဆုိင္ ၃၆ ဆုိင္ အပါအ၀င္ေနာက္ထပ္ဖြင့္မည့္ဆုိင္မ်ားအားလုံးတြင္ Shell အမွတ္တံဆိပ္ကုိအသုံးျပဳမည္ျဖစ္သည္။

ယခုပူးေပါင္းမႈတြင္ ၀န္ ေဆာင္မႈ အားလုံးကုိ Max Energy ကေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး Shell ၏ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္ ကုိ ၀ယ္ယူျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း Max Myanmar Holding ကုမၸဏီ ဒါ႐ုိက္တာ ဦးေအာင္ မ်ိဳးေစာက ေျပာသည္။ ၀န္ေဆာင္ မႈႏွင့္ အရည္အေသြးကုိ အဓိကဦး စားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဆုိင္ခြဲမ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူအသြားအလာမ်ား သည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ အေ၀း ေျပးလမ္းမမ်ား၌ ဦးစားေပး ဖြင့္လွစ္မည္ဟု ဆုိသည္။

Shell Myanmar ၏ ျမန္မာ ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဥကၠ႒ Yasuko Yoshida က‘‘ယာဥ္ေမာင္းေတြ၊ တျခား Customer ေတြရဲ႕လုိအပ္ ခ်က္နဲ႔ကုိက္ညီေအာင္ ဒီဇုိင္းဆြဲ ထားတဲ့ အဆင္ေျပေျပသုံးစြဲႏုိင္တဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈအ မ်ိဳးမ်ိဳးကို ျမန္မာျပည္သူျပည္သား ေတြအတြက္ ပ့ံပုိးေပးမွာပါ’’ ဟု ေျပာသည္။

Shell သည္ ကုန္အမွတ္တံ ဆိပ္တစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္ ကမၻာတစ္ ၀န္းႏုိင္ငံ ၈၀ ခန္႔တြင္ အေရာင္း ဆိုင္ ၄၃,၀၀၀ ျဖင့္ လက္လီေရာင္း ခ်ေပးေနသည္။ လက္ရွိ Global Shell သည္ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံ တြင္ အေျခစုိက္႐ုံးခ်ဳပ္ဖြင့္လွစ္ ထားၿပီး ကမၻာ့နံပါတ္ (၆)အႀကီးဆုံးေရနံကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။

စစ္ကိုင္းတုိင္းအတြင္း ေရႊထုတ္လုပ္သူမ်ား ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႔ ေရႊငါးေထာင္က်ပ္သားေက်ာ္ အေႂကြးေပးရန္က်န္ရွိေန

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေရႊလုပ္ကြက္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − မ်ဳိးမင္းဦး)

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးအ တြင္း ေရႊထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ အေႂကြးေပးရန္ ေရႊငါးေထာင္က်ပ္သားေက်ာ္ (၅,၂၆၁ ဒသမ ၇၉ က်ပ္သား) က်န္ရွိေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတုိင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ စိုက္ပ်ိဳး ေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဦးကမ္ဇာမံုက ေျပာသည္။

ဇြန္လ ၂၉ ရက္က က်င္းပ ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ကိုင္း တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အ႒မ ပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ မံုရြာၿမိဳ႕ နယ္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ၾကည္ ၏ ေမးခြန္းကို ဦးကမ္ဇာမံုက ေျဖ ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၏ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာအရ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး သတၱဳတြင္း စီမံကိန္း႐ံုး တြင္ ေရႊထုတ္လုပ္သူမ်ားက ႏုိင္ငံ ေတာ္သို႔ ေပးသြင္းရန္ က်န္ရွိေန ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈-၀၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ကာလအတြင္း ေရႊက်ပ္သား ၅,၃၆၀ ဒသမ ၂၅၅ က်န္ရွိေနေသာ္လည္း ထပ္မံေပးသြင္း ေရႊစင္ ၈၂ ဒသမ ၃၉၅ က်ပ္သားႏွင့္ စာရင္းပယ္ဖ်က္ ေရႊစင္ ၁၆ ဒသမ ၀၇ က်ပ္သား စုစုေပါင္း ၉၈ ဒသမ ၄၆၅ က်ပ္သား စာရင္းရွင္းလင္းခဲ့သျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ၅,၂၆၁ ဒသမ ၇၉ က်ပ္သား က်န္ရွိေနေၾကာင္း ဦးကမ္ဇာမံုက ေျပာသည္။

ေရႊေပးသြင္းရန္ က်န္ရွိေန ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို ေရႊသတၱဳ ေပးသြင္းျခင္းမရွိပါက တည္ဆဲ ဥပေဒအရ တရားစြဲဆိုအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ သတၱဳတြင္း ႐ံုးခ်ဳပ္က ေရႊေပးသြင္းရန္က်န္ရွိ ေသာ အမႈသံုးမႈကို တရားစြဲဆုိခဲ့ သည္။ ထပ္မံ၍ အမႈေလးမႈကို ဇူလုိင္အတြင္း တရားစြဲဆုိမည္ျဖစ္ ရာ ကုမၸဏီေလးခုအနက္ ကုမၸဏီ သံုးခုသည္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသ ႀကီးအတြင္း ေရႊတူးေဖာ္လုပ္ကိုင္ သည့္ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဦးကမ္ဇာမံုက ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

အဆုိပါ ကုမၸဏီသံုးခုသည္ ေရႊစင္ဟိန္း၊ မိုးဟိန္းထြန္းႏွင့္ ေဌးဝင္းထြန္းတုိ႔ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ ႏုိင္ငံ ေတာ္သုိ႔ ေရႊစင္မ်ား ေပးသြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္ ကခ်င္၊ ရွမ္း ျပည္နယ္၊ မႏၲေလးတုိင္း (ရမည္း သင္း)ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္းရွိ ကုမၸဏီ ၂၅ ခုကို အမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္းက တရားစြဲ ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ၾကည္က ‘‘ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ ေပးသြင္းရန္က်န္ရွိေသာ ေရႊစင္ ၅,၃၆၀ ဒသမ ၂၅၅ က်ပ္သားသည္ လက္ရွိ ေပါက္ေဈးျဖင့္ တြက္ဆၾကည့္လွ်င္ က်ပ္သန္းငါးေထာင္နီးပါး တန္ဖိုးရွိပါတယ္။ ဤမွ်တန္ဖိုးရွိေသာ အေႂကြးက်န္ကို လုပ္ငန္းရွင္ကုမၸဏီမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္စဥ္ကတည္းက ေပးေဆာင္ရန္ ကတိကဝတ္ ရွိခဲ့ပါလ်က္နဲ႔ မေပးသြင္းဘဲ တိမ္းေရွာင္ျငင္းဆန္ေနျခင္းက ႏုိင္ငံေတာ္၏ ခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို မထီမဲ့ျမင္သေဘာေဆာင္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္’’ဟု ေျပာသည္။

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္လုံၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ပကုမၸဏီ သုံးခုႏွင့္ ေဆြးေႏြးဆဲဟုဆုိ

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ဖိုးတုတ္)

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ ရာေလဆိပ္လုံၿခံဳေရး တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေမရိကန္အပါ အ၀င္ ျပည္ပကုမၸဏီႀကီးသုံးခုက အဆုိျပဳကမ္းလွမ္းထားၿပီး ကုမၸ ဏီမ်ားဘက္မွေပးမည့္၀န္ ေဆာင္မႈႏွင့္ ကုန္က်မည့္ေငြေၾကးတုိ႔ကို တြက္ခ်က္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း  ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးရဲထြဋ္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။


‘‘လက္ရွိမွာေတာ့ အဆိုျပဳ လႊာကို တင္ခုိင္းထားတယ္။ အ ေမရိကန္ကုမၸဏီတစ္ခုရယ္၊ အစၥ ေရးရယ္၊ အဂၤလန္က ကုမၸဏီတစ္ခုပါ။ အဓိကကေတာ့ လုံၿခံဳေရးကိစၥကို စီမံခန္႔ခဲြမႈကို ကန္ထ႐ိုက္ေပးထားပါ’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

အဆုိျပဳလႊာတင္သြင္းထား သူမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ျခင္းကို အ ခ်ိန္ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရွိေသာ္ လည္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္ သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဦးေဆာင္သည့္ အဖဲြ႕ႏွင့္ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ ေရးဦးစီးဌာနတို႔က ဦးစီးေဆာင္ ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္ Terminal(1)ေရွ႕တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္က NLD ပါတီ ၏ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအ ဖဲြ႕၀င္ (ဗဟို)တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးကိုနီလုပ္ႀကံခံရၿပီး ေနာက္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ လုံၿခံဳေရးအားနည္းေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားက ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိကာ ေလဆိပ္လုံၿခံဳေရးကို အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။

‘‘ဦးကိုနီ လုပ္ႀကံခံရၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္း ေလဆိပ္လုံၿခံဳေရးအ ေပၚ ေ၀ဖန္မႈေတြၾကားရပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္း လုံၿခံဳေရးပိုၿပီးအ ဆင္ျမႇင့္တင္ထားတယ္။ ေလဆိပ္ အတြင္း၊ အျပင္ လုိအပ္တဲ့ေနရာ ေတြမွာ စစ္ေဆးမႈေတြလုပ္ေနပါ တယ္’’ဟု ရန္ကုန္ေလဆိပ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ရဲအရာရွိႀကီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေလဆိပ္လုံၿခံဳေရးအတြက္ မုိင္းရွာေဖြရန္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး မ်ား ရွာေဖြရန္ ေခြး ၁၀ ေကာင္ျဖင့္လုံၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ေခြး၁၀ ေကာင္ကို ထပ္မံ၀ယ္ယူကာ လုံၿခံဳေရးအင္အား ထပ္မံျဖည့္တင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေလယာဥ္ကြင္း ၆၉ ခုအနက္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္အပါအ၀င္ ျပည္တြင္းေလဆိပ္  ၃၁ခုသာ အမွန္တကယ္လုပ္ငန္း လည္ပတ္ေနၿပီး အျပည္ျပည္ဆုိင္ ရာ ေလေၾကာင္းလုိင္း ၂၈ ခုႏွင့္ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလုိင္း ၁၀ ခုေျပးဆဲြေနေၾကာင္း ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မွဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြား ၂ဒသမ ၉ သန္းေက်ာ္လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္မွႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြား တစ္သန္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ကာ အာရွႏုိင္ငံသားအမ်ားဆုံး လာ ေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ 

ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းတြင္ အသုံးျပဳရန္ အိႏၵိယက ကုန္တင္ေရယာဥ္ေျခာက္စီး လႊဲေျပာင္းေပး

အိႏိၵယႏိုင္ငံက လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ေသာ ကုန္တင္ေရယာဥ္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − MOTC)

ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းတြင္အသံုးျပဳရန္ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံအစိုးရသည္တန္ခ်ိန္ ၃၀၀ ဆံ့ ကုန္တင္ေရယာဥ္ေျခာက္စီးကို ဇြန္လ ၂၆ ရက္က ျမန္မာအစိုးရ သို႔ တရားဝင္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ ေၾကာင္း ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးမွ သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါ ကုန္တင္ေရယာဥ္ မ်ားကို စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းမွတစ္ ဆင့္ ပလက္ဝဆိပ္ကမ္းအထိ ကုန္ ပစၥည္းမ်ားတင္ပို႔ရာတြင္ အဓိက အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ကုလားတန္ ျမစ္ေၾကာင္းစီမံကိန္း၏ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသစီမံကိန္းမ်ားထဲမွ တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ စစ္ေတြ ဆိပ္ကမ္းမွတစ္ဆင့္ ကုလားတန္ ျမစ္ေၾကာင္းကို အသံုးျပဳကာျပည္ တြင္းေရေၾကာင္းပိုင္ ပလက္ဝ ဆိပ္ကမ္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ၿပီးထိုမွတစ္ ဆင့္ နယ္စပ္လမ္းေၾကာင္းကိုအ သံုးျပဳကာ အိႏၵိယႏိုင္ငံမီဇိုရမ္ျပည္ နယ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္အထိ ရည္ ရြယ္ထားသည္။

ေရလမ္း ေကာင္းမြန္ေရး သေဘၤာအႀကီးစားမ်ားဆိုက္ကပ္ ႏိုင္ရန္ ေရေၾကာင္းေသာင္တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုယခုႏွစ္တြင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ အိႏၵိယအစိုးရက ရည္ရြယ္ထား သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကုလားတန္ျမစ္ ေၾကာင္းစီမံကိန္းအတြင္း လုပ္ ေဆာင္မည့္ အခ်က္မ်ားစြာပါဝင္ ၿပီးလက္ရွိတြင္ ျမစ္ေၾကာင္းကို ျပဳ ျပင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားရွိသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေမွ်ာ္ မူဝါဒအရ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးပိုမို ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ယင္းစီမံ ကိန္း တစ္ခုလံုးအေပၚ အိႏၵိယ အစိုးရက ကန္ေဒၚလာ ၂၁၄ သန္း ခန္႔ ေငြေၾကးမတည္ၿပီး လုပ္ေဆာင္မည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။

ယင္းစီမံကိန္းတြင္ ေရလမ္း ႏွင့္ ကုန္းလမ္း ျပန္လည္ဆက္ သြယ္ရန္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ မီဇိုရမ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံခ်င္း ျပည္နယ္ထိ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈလည္း ပါဝင္ မည္ျဖစ္သည္။

ဆန္စပါးမ်ိဳးသန္႔မ်ိဳးေစ့ ထုတ္လုပ္မည့္ စီမံကိန္း JICA ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္

လယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေတာင္သူတစ္ဦး (ဓာတ္ပံု − အီးပီေအ)

ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအ ဂ်င္စီ(JICA)ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ဆန္ စပါး မ်ိဳးသန္႔မ်ိဳးေစ့မ်ား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမည့္ ငါးႏွစ္ခြဲၾကာ စီမံ ကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြး ျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာ နမွ သတင္းရရွိသည္။

စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေအာင္သူႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ တို႔ စီမံကိန္း ေဆြးေႏြးခ်က္မွတ္ တမ္းလက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကို ဇြန္လ ၂၂ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။

စပါးမ်ိဳးေစ့မ်ိဳးသန္႔မ်ားကို ေတာင္သူမ်ားပိုမိုရရွိၿပီး စိုက္ပ်ိဳး လာေစရန္ အဆိုပါ စီမံကိန္းကို ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနက လက္မွတ္ ေရးထိုးပြဲအၿပီးတြင္ သတင္းထုတ္ ျပန္သည္။ စပါးမ်ိဳးသန္႔ျပန္႔ပြား ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ နည္း ပညာ၊ ထုတ္လုပ္မႈ၊ ျဖန္႔ျဖဴးမႈလုပ္ ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္မည္ဟု ဆို သည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းကို ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာတြင္ စတင္ရန္ စီစဥ္ ေနၿပီး ၂၀၂၃ ေဖေဖာ္ဝါရီအထိ ငါးႏွစ္ခြဲၾကာျမင့္မည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ သည္။ စီမံကိန္းကို ဧရာဝတီတိုင္း ရွိ ခ႐ိုင္ေျခာက္ခုမွ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၆ ခု၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ေရႊဘိုခ႐ိုင္မွ ၿမိဳ႕ နယ္ ခုနစ္ခုတို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းတြင္ မ်ိဳး ေစ့ၿခံႏွင့္ မ်ိဳးေစ့ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ စပါးအရည္အေသြးစစ္ေဆးေရး ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားကို ဂ်ပန္နည္းပ ညာႏွင့္ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေတာင္သူမ်ား စပါးမ်ိဳးသန္႔ မ်ား စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ ဆန္စပါးအ ရည္အေသြးတိုးတက္ၿပီး ႏိုင္ငံတ ကာေစ်းကြက္မ်ားသို႔ တင္ပို႔ရာ၌ ပိုမိုအဆင္ေျပေစရန္ ရည္ရြယ္ ျခင္းလည္းျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳး ေရးဦးစီးဌာနတာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာသည္။

‘‘အခုလက္ရွိမွာ ေတာင္သူ ေတြက မ်ိဳးသန္႔ေတြကို သံုးတာမ ဟုတ္ဘဲ ကိုယ့္လယ္က ထြက္တဲ့ စပါးေတြကိုပဲ မ်ိဳးအျဖစ္နဲ႔သံုးေန ၾကတယ္။ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ေတြ ကို စိုက္ပ်ိဳးၾကတာ မဟုတ္တဲ့အ တြက္ ထြက္လာတဲ့ဆန္းစပါးဟာ အရည္အေသြးမျပည့္မီဘူးဆိုရင္ ျပည္ပ ေစ်းကြက္ေတြကိုလည္း Export (တင္ပို႔ျခင္း)မလုပ္ႏိုင္ဘူး ျဖစ္တာေပါ့ေနာ္။ ျပည္တြင္းမွာ စားသံုးရင္လည္း အာဟာရျပည့္မီ တဲ့ဆန္ေတြကို စားသံုးရတာမ်ိဳး ျဖစ္ေနတာေပါ့ေနာ္။ အဲဒါေၾကာင့္ မ်ိဳးသန္႔မ်ိဳးေစ့ေတြ ပိုစိုက္ဖို႔ အ တြက္ပါ’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

စီမံကိန္းတြင္ စပါးမ်ိဳးသစ္ မ်ားကို စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ လက္ရွိေတာင္သူမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေနသည့္ မ်ိဳးမ်ားကို မ်ိဳးသန္႔မ်ိဳးေစ့မ်ား ရရွိရန္ ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အပိတ္ခံရေသာ ဘဏ္စာရင္းမ်ား ျပန္ဖြင့္ရန္ ေရႊလီဒုၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္

ေရႊလီၿမိဳ႕ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ႏွင့္ ဘဏ္ေငြစာရင္းပိတ္ခံရသူမ်ား ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − Chinese Embassy in Myanmar ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္)

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္အပိတ္ခံထားရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ား ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ေရႊလီျပည္သူ႔အစိုးရ ဒုတိယ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က အဖြဲ႕ဖြဲ႕ကာ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေပး မည္ဟု ေျပာၾကားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူး သန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ ဦးရန္ႏိုင္ထြန္းက ေျပာသည္။

ဇြန္လ ၁၈ ရက္က ေရႊလီ ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔အစိုးရ ဒုတိယၿမိဳ႕ ေတာ္ဝန္ မစၥတာလီေလာင္ ဦး ေဆာင္သည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ ၁၀၅ မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ ၫႊန္ၾကားေရး မွဴး၊ မူဆယ္ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တို႔ မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဘဏ္ ေငြစာရင္း မ်ား အပိတ္ခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ညႇိႏိႈင္းရာ၌ ေျပာၾကားေၾကာင္း ဦးရန္ႏိုင္ထြန္းကေျပာသည္။

‘‘ျမန္မာမွာရွိတဲ့ တ႐ုတ္သံ ႐ံုးဘက္ကလည္း သူတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံ ျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔၊ ကုန္ သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ကို အသိ ေပးထားၿပီး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ ေပးပါ့မယ္လို႔ စာျပန္ထားပါတယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ သံ႐ံုးက ဇြန္လ ၁၉ ရက္ ညေန တြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ ေဒသ၌ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ကိုင္ သူမ်ား၏ ဘဏ္ေငြစာရင္းအပိတ္ ခံထားရမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးမည္ ဟု သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေနျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးတူစီးပြားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ နယ္စပ္ေဒ သ တရားမဝင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ မႈခင္းမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရာ တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သည္အခ်ဳိ႕၏ ဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ားကို ယာယီ ပိတ္ခဲ့သည္။ ထုိသို႔ အပိတ္ခံရ သည့္ စာရင္းတြင္ ျမန္မာကုန္ သည္မ်ား၏ ဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ား ပါဝင္သျဖင့္ ယင္းျပႆနာကို ေကာင္းမြန္စြာေျဖ ရွင္းမည္ဟု သံ႐ံုးသတင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားဘဏ္ ေငြ စာရင္းမ်ား အပိတ္ခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရႊလီျပည္သူ႔အစိုးရ ဒုတိယ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၏ ေျပာၾကားခ်က္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ အြန္လိုင္းေလာင္းကစားမႈ တစ္ခု ကို တ႐ုတ္ရဲက ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ၿပီး အဆိုပါအမႈႏွင့္ ဆက္စပ္၍ တ႐ုတ္ရဲက ႏိုင္ငံဘဏ္ေငြစာ ရင္း ငါးေထာင္ေက်ာ္ကို ပိတ္ ရာတြင္ ေလာင္းကစားမႈႏွင့္ စပ္ ဆက္မႈမရွိေသာ ေရႊလီၿမိဳ႕၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ဖြင့္လွစ္ ထားသည့္ ဘဏ္ေငြစာရင္း ၁၃၂ ခု ပါဝင္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ ေၾကာင္း ဦးရန္ႏုိင္ထြန္းက ေျပာ သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ဘဏ္ေငြ စာရင္း အပိတ္ခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ေငြစာရင္း ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ (က်ပ္ေငြသန္းေလးေသာင္းေက်ာ္) ရွိသည္ဟု မူဆယ္နယ္စပ္မွ ကုန္သည္မ်ားက ေျပာထားသည္။ အပိတ္ခံထားရသည့္ ေငြစာရင္း မ်ားတြင္ ေငြလႊဲလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ သူမ်ား၊ ဆန္၊ သၾကား၊ ေျပာင္း ဖူးေစ့ စေသာ ပို႔ကုန္သမားမ်ား၏ ေငြစာရင္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာကဲ့သို႔ လယ္ယာ လုပ္ငန္းႏွင့္ဆုိင္သည့္ သြင္းကုန္ သမားမ်ား၏ ေငြစာရင္းမ်ား ပါဝင္သည္္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဘဏ္ေငြ စာရင္းမ်ားသည္ ေလာင္းကစားမႈ ႏွင့္ စပ္ဆက္မႈမရွိသည္ကို သိသ ကဲ့သို႔ ဘဏ္ေငြစာရင္းပိတ္သည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရႊလီ ျပည္သူ႔အစိုးရက ႀကိဳတင္သိရွိမႈ မရွိဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရန္ႏုိင္ထြန္း က ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ ငံသားမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ဘဏ္ေငြစာရင္း အပိတ္ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူး သန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္တြင္ သတင္း စတင္ ရရွိၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးသံမွဴးကို အသိေပးျခင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာေကာင္စစ္ဝန္ကို အသိ ေပးျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံသံ႐ံုးကို ဝင္ေရာက္ညႇိႏိႈင္း ေပးႏုိင္ရန္ အသိေပးျခင္း စသည္တို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ရွင္းျပသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ ငံသားမ်ား၏ ဘဏ္ေငြစာရင္း အပိတ္ခံရမႈေၾကာင့္ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာ၊ တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး မ်ားစြာေႏွာင့္ေႏွးသည္ဟု မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ ကုန္သည္အခ်ဳိ႕က ေျပာ သည္။

‘‘ေငြစာရင္းပိတ္ထားေတာ့ ဒီဘက္ကလည္း သိပ္မသြားႏိုင္ သလို ဟိုဘက္ကလည္း သြင္း ကုန္ေတြနည္းတယ္’’ဟု မူဆယ္ ၿမိဳ႕မွ ကုန္သည္ဦးသန္းထုိက္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ သို႔ ၾကက္သြန္ေရာင္းခ်ေနသည့္ ကုန္သည္ ဦးသန္းထိုက္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ဘဏ္ေငြစာရင္း ပိတ္မႈတြင္ပါဝင္ၿပီး ယြမ္ေငြႏွစ္ သိန္း (က်ပ္သိန္းသံုးရာခန္႔) တ႐ုတ္ဘဏ္တြင္ အပိတ္ခံထားရသည္ဟု ရွင္းျပသည္။

နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈျပဳရာ တြင္ ျမန္မာကုန္သည္မ်ားသည္ ေငြေပးေငြယူ လြယ္ကူရန္ တ႐ုတ္ ဘဏ္မ်ား၌ ေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ ထားရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္၊ သၾကား၊ ေျပာင္းဖူးေစ့ကဲ့သို႔ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ သစ္သီး ဝလံမ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာင္းခ် ရာတြင္ အေႂကြးစနစ္ျဖင့္ ေရာင္း ခ်ျခင္းေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ေရး အဆင္ေျပေစရန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ တြင္ ဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ဘဏ္ေငြ စာရင္း အပိတ္ခံရမႈေၾကာင့္ ရန္ ကုန္၊ မႏၲေလး၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕ရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားကုန္ သည္မ်ား အရင္းအႏွီးဆံုး႐ံႈးျခင္း၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေန သည့္ ကားသမားမ်ား၊ အလုပ္ သမားမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေစ ျခင္း စသည့္ ထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္လာ မည္ကို စိုးရိမ္ရေၾကာင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ဒုတိယ ဥကၠ႒ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ေျပာ ၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ နယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရးျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဆန္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေျပာင္း ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဖရဲသီး ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သၾကား၊ ပဲ၊ ႏွမ္းႏွင့္ ေရထြက္ ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနရ ျခင္းေၾကာင့္ ယခုျဖစ္စဥ္က ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားပါ ထိခိုက္လာ ႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

Pages

Subscribe to Business