Environment

 • Wed 15 Jun 2016 - 12:34
  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈသည္ ယခု အခါႏိုင္ငံ့ဧရိယာ၏ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာ ရွိေတာ့သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၇ ႏွစ္ေက်ာ္ က တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိခဲ့ရာ မွ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခု အေက်ာ္ အတြင္း သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ားျပားကာ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈ ေလွ်ာ့နည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 • Tue 14 Jun 2016 - 16:47
  ျပည္သူမ်ား၏ တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အ သတ္အႏိုင္ရရွိၿပီးေနာက္ အစိုးရသစ္တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္မွာ ရက္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ ရွိၿပီျဖစ္သည္။
 • Mon 13 Jun 2016 - 22:58
  ရန္ကုန္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ ရွိ ေရနံတင္ဆိပ္ကမ္းမ်ားအပါအ ၀င္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား ဆုိက္ကပ္မည့္ သေဘၤာမ်ား ဆီယိုဖိတ္မႈျဖစ္စဥ္ မ်ား ျဖစ္ပြားပါက အေရးေပၚေဆာင္ ရြက္ရန္ ရန္ကုန္ျမစ္ေၾကာင္း အ တြင္း ဆီယိုဖိတ္မႈ တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္း ေရးစီမံခ်က္ကို ယခုႏွစ္အတြင္း အၿပီး ေရးဆဲြမည္ဟု ေရေၾကာင္း အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဌာန ဒုၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးကိုကို ႏုိင္က ေျပာသည္။ ‘‘အခုသက္ဆုိင္တဲ့ ဌာနေတြ နဲ႔ အဖဲြ႕ဖဲြ႕ၿပီး စီမံခ်က္ေရးဆဲြေန တယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ ေလ့က်င့္လုပ္ ေဆာင္မႈေတြ၊ လုိအပ္တာေတြ ျဖည့္တင္းမယ္။ လာမယ့္ႏွစ္အ တြင္းေတာ့ အသက္၀င္ႏုိင္မယ္’’ ဟု ဦးကိုကိုႏုိင္က ေျပာသည္။ ဆီယိုဖိတ္မႈျဖစ္စဥ္ကို အ ေရးေပၚေျဖရွင္းရန္ ရန္ကုန္ျမစ္ ေၾကာင္းအတြင္း ဆီယိုဖိတ္မႈတုံ႔ ျပန္ေျဖရွင္းေရး စီမံခ်က္အျပင္ ႏုိင္ငံအဆင့္အေရးေပၚစီမံခ်က္ကို ပါ ထပ္မံေရးဆဲြမည္ဟု ဆုိသည္။
 • Sun 12 Jun 2016 - 22:38
  ကရင္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ရွိ အေရးတႀကီးထိန္းသိမ္းရမည့္ ထုံး ေက်ာက္ဂူရွစ္ေနရာတြင္ ဂူထိန္း သိမ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ပညာ ေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု သတင္း ရရွိသည္။ ဇီ၀မ်ဳိစုံမ်ဳိးကဲြမ်ား ေနထုိင္ က်က္စားၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖံြ႕ ၿဖိဳးရာ ဘုရင့္ညီဂူ၊ ရေသ့ပ်ံဂူ၊ ဆဒၵန္ဂူ၊ လင္းႏုိ႔ဂူ၊ ေတာင္ကေလးဂူ၊ ကြၽဲမင္းဂူ၊ ဓမၼသတ္ဂူ၊ ဆဒၵန္ဆင္ဂူတို႔ကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ ယင္းဂူမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ေနသည့္ ေဂါပကမ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအား ပညာေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ဟု ႏုိင္ငံတကာေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ အပင္ထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႕ (FFI) မွ Field Coordinator ကိုေအာင္လင္းက ေျပာသည္။ ‘‘ဂူကိုမပ်က္စီးေစဘဲ ထိန္း သိမ္းႏုိင္ဖို႔၊ ဂူစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ ပညာ ေပးတာေတြလုပ္ေနတယ္။ ဂူထဲ မွာလည္း ဇုန္ေတြသတ္မွတ္ၿပီး ထိန္းသိမ္းဖို႔ လုပ္ေဆာင္ထား တယ္။ သူတို႔ေတြကလည္း စိတ္ ၀င္စားၾကပါတယ္’’ဟု ၎ကေျပာ  ၾကားသည္။
 • Wed 08 Jun 2016 - 13:11
  ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေဂဟစနစ္ ေကာင္းမြန္ၿပီး ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကဲြမ်ား ႂကြယ္၀ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ား စြာရွိေနပါသည္။ ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္မ်ားမွာ ျပည္တြင္းတြင္ ဖမ္းဆီးေရာင္းခ်ခံေနရသည္မွအစ ျပည္ပသို႔ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္ခံေနရသည့္အဆံုး ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ခံ ေနရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သားငွက္ထိိန္းသိမ္းေရး အေျခအေနမ်ားကို ျမန္မာငွက္ႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အသင္းဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာသိန္းေအာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားသည္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
 • Wed 01 Jun 2016 - 21:05
  ခ်င္းျပည္နယ္ တြန္းဇံၿမိဳ႕ နယ္ရွိ ေတာင္ၿပိဳဆည္သည္ တမံ နိမ့္က်လာၿပီး ေရမ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္ တက္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ မိုးရာသီတြင္ ဆည္က်ိဳးေပါက္ႏိုင္ ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ မိုးရာသီတြင္ ေျမသားပိုမို သိပ္သည္း၍ တမံနိမ့္က်လာျခင္း၊ ေရမ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္လာျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ေတာင္ၿပိဳဆည္သည္ ယခုႏွစ္မိုးရာသီ၌ က်ိဳးေပါက္ႏိုင္ ေျခ ပိုမ်ားေၾကာင္း နီေပါႏိုင္ငံအေျခစိုက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေတာင္တန္းေဒသဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန သုေတသနအခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုးကား၍ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေမလ ၃၁ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။ နီေပါႏိုင္ငံအေျခစိုက္ အ ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေတာင္တန္း ေဒသ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနႏွင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ပညာရွင္ မ်ားသည္ ယခုႏွစ္ေႏြရာသီတြင္ အဆိုပါေတာင္ၿပိဳဆည္သို႔ ကိုယ္ တိုင္သြားေရာက္သုေတသနျပဳ လုပ္ၿပီး သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ကို ေမလ ၃၀ ရက္တြင္ သယံဇာ တႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ သည္။
 • Wed 01 Jun 2016 - 13:21
  ပြင့္လႊာ ျဖဴျဖဴေဖြးေဖြးတြင္ အစိမ္းႏုေရာင္သန္းေနေသာ ၀တ္ဆံ၊ စိမ္းညိဳ႕ေနေသာ အကိုင္းအ ခက္မ်ားတြင္ ပန္းဆီေရာင္သန္း ေနေသာ အဖူးအငံုမ်ားႏွင့္ သစ္ခြပန္းႏွစ္ပြင့္ လွပေ၀ဆာစြာ ပြင့္လန္းေနသည္။ အဆိုပါ သစ္ခြ၏ အမည္ကို ဒို႐ိုက္တစ္ဒေနာဆက္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟု မွည့္ေခၚထားသည္။
 • Wed 25 May 2016 - 13:03
  ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ထုံးေက်ာက္ေတာင္ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ သဘာ၀ လုိဏ္ဂူမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ပထ မေျခလွမ္းအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
 • Tue 17 May 2016 - 19:39
  သဘာ၀ေတာမွ သစ္ ထုတ္လုပ္မႈ ရပ္ဆုိင္းျခင္းကို တစ္ ႏွစ္ခန္႔သတ္မွတ္ရန္ ျပည္ေထာင္ စုအစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သယံဇာတ ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။  သစ္ထုတ္လုပ္မႈရပ္ဆုိင္း ေရးအတြက္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အ စည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားပါ၀င္ေသာ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေတာင္းခံ သည့္အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲြကို သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေမလ ၁၄ ႏွင့္ ၁၅ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည္။  ႏွစ္ရက္တာေဆြးေႏြးအႀကံ ျပဳခ်က္အရ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရး၀န္ႀကီးဌာနက သစ္ထုတ္လုပ္ မႈတစ္ႏွစ္ခန္႔ရပ္ဆုိင္းျခင္းႏွင့္ ရပ္ ဆုိင္းထားစဥ္တစ္ႏွစ္အတြင္း အ ရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အႀကံျပဳထားေသာ လုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ တင္သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ၀န္ႀကီးဌာနက အသိေပးထုတ္ျပန္သည္။
 • Wed 11 May 2016 - 12:03
  ေတာရိပ္ ေတာင္ရိပ္မ်ားၾကား တေ၀ါေ၀ါစီးက်ေနေသာ ေရတံ ခြန္သည္ ေရကူးသူ၊ ေရကစားသူမ်ားျဖင့္ စည္ကားေနသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိေနရာ၏ မလွမ္းမကမ္းတြင္မူ ေရတံခြန္၏အလွတရားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္အရာမ်ား ရွိေနသည္။
 • Wed 04 May 2016 - 12:31
  ကမ္းေျခဆီမွ အမႈိက္အျပည့္ထည့္ထားသည့္ ေတာင္းႀကီးတစ္ခုကိုမ၍ သယ္လာေသာ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးက ေတာင္းအတြင္းရွိ အမႈိက္မ်ားကို ေခ်ာက္တစ္ခုဆီသုိ႔ သြန္ခ်လိုက္သည္။ ေခ်ာင္းအတြင္းမွာေတာ့ တစ္ေန႔လွ်င္မည္သည့္အရပ္ေဒသက သြန္ခ်ထားမွန္းမသိသည့္ အမႈိက္မ်ားက ေတာင္ပံုရာပံု ေနရာယူလ်က္ ရွိသည္။ ထိုေခ်ာင္းငယ္ကို ေဒသခံတို႔က ငပလီတြင္ ရွိေသာေၾကာင့္ ငပလီေခ်ာင္းဟုသာ အလြယ္တကူ ေခၚယူၾကသည္။ ငပလီေခ်ာင္းသည္ ငပလီေလဆိပ္သို႔ သြားရာလမ္းတြင္ ရွိေနၿပီး ငပလီကမ္းေျခႏွင့္ လူေနအိမ္ရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ဟိုတယ္မ်ားကို စည္းျခားထားသည္။
 • Thu 28 Apr 2016 - 22:14
  အေနာက္ေလစီးေၾကာင္း အားေကာင္းမႈေၾကာင့္ အေနာက္ ေတာင္မုတ္သုံေလ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ဝင္ေရာက္မႈသည္ ပံုမွန္ ထက္ ၁၅ ရက္ခန္႔ ေနာက္က်ႏိုင္ေၾကာင္း မုိးေလဝသပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က ေျပာၾကားသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းသို႔ မုတ္သံုဝင္ေရာက္မႈသည္ ၁၅ ရက္ခန္႔ ေနာက္က်ႏိုင္ၿပီး ျမစ္ဝ ကြၽန္းေပၚေဒသသို႔ မုတ္သံုဝင္ ေရာက္မႈသည္ ၁၀ ရက္ခန္႔ ေနာက္က်ႏုိင္သည္။ ေျမာက္ပိုင္းသို႔ မုတ္သံုဝင္ေရာက္မႈသည္ ပံုမွန္အေနအထားတြင္ ရွိေသာ္လည္း အလယ္ပိုင္းသို႔ မုတ္သံုဝင္ေရာက္မႈသည္ ခုနစ္ရက္ခန္႔ ေနာက္က်ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  ‘‘မုတ္သံုေနာက္က်ေတာ့ မုိးေနာက္က်မယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းေတြ သတိထားၾကပါ။ မိုးေနာက္က်ႏိုင္ပါတယ္’’ဟု ေဒါက္တာထြန္းလြင္က ေျပာသည္။
 • Thu 28 Apr 2016 - 20:16
   ေရႊစက္ေတာ္ ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာအတြင္း က်က္စားသည့္ ေရႊသမင္ေကာင္ ေရမွာ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ထက္ ေကာင္ေရတစ္ရာေက်ာ္ တုိးပြား လာသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။  ေရႊစက္ေတာ္ ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ ေဘးမဲ့ေတာအတြင္းရွိ ေရႊသမင္မ်ားကို စာရင္းေကာက္ ယူခဲ့ရာ ၁၅၇၉ ေကာင္ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး၂၀၁၅ က ေကာင္ေရ ၁၄၈၃ ေကာင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္အတြက္ ေကာင္ေရ တစ္ရာေက်ာ္တိုးလာသည္ဟု ေရႊစက္ေတာ္ေဘးမဲ့ေတာ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအးခ်ဳိကေျပာၾကား သည္။ ‘‘ေကာင္ေရတိုးလာတာက ေတာ့ ထိန္းသိမ္းေရးေတြ တုိးလုပ္ တာေတြေၾကာင့္လည္းပါတယ္။ သမင္မုဆိုးေတြကို ကင္းလွည့္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြလုပ္ေနၿပီး ဖမ္း ဆီးႏိုင္တာေတြေၾကာင့္လည္း ပါ တယ္’’ဟု ဦးေအးခ်ဳိက ေျပာ သည္။ ေရႊစက္ေတာ္ေဘးမဲ့ေတာ တြင္ ေရႊသမင္မ်ားကို ဖမ္းဆီး အမဲလိုက္မႈမ်ားရွိေနၿပီး သမင္ စာရင္းေကာက္ရန္ ကြင္းဆင္း လုပ္ေဆာင္စဥ္မွာပင္ သမင္ ေထာင္ကြင္း ၅၂ ကြင္းႏွင့္ သမင္ မုဆိုး သံုးဦးကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္ ဟု ၎ကဆိုသည္။
 • Wed 27 Apr 2016 - 14:33
  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးတြင္ ႐ွဴ႐ႈိက္ေနရသည့္ ေလထုထဲ၌ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ အမႈန္အမႊားမ်ား ပါ၀င္ေနသည္ကို သင္သတိထားခံစားမိပါသလား။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေလထုညစ္ညမ္းမႈသည္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႕(WHO)က သတ္မွတ္ထားသည့္ စံႏႈန္းထက္ ပိုမိုမ်ားျပားေနပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေလထုအရည္အေသြးကို ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ေနရာသံုးေနရာတြင္ အထိုင္တပ္ဆင္ကာ က်န္ ၆၄ ေနရာသိ႔ု စက္တစ္လံုးျဖင့္ ေရြ႕လ်ားတိုင္းတာျခင္း၊ ကြင္းဆင္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ရလဒ္မ်ားကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 • Sat 23 Apr 2016 - 21:25
  တနသၤာရီတိုင္းေဒသ ႀကီး ကြၽန္းမ်ားရွိ သႏၲာေက်ာက္ တန္းမ်ား ပ်က္စီးမႈ ပိုဆိုးရြားလာ ေနသျဖင့္ ငါးဖမ္းစက္ေလွပိုင္ရွင္ မ်ားကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္သတိ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။  ‘‘တစ္နပ္စားဉာဏ္ေတြ ေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူကို ထိခိုက္ ေစတယ္။ ဒါေတြကို အသိရွိရွိနဲ႔ ေဒသခံျပည္သူေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး တားျမစ္မယ္။ အခ်ိန္မလြန္ေသး ပါဘူး။ တစ္ဖက္ကလည္း စက္ ေလွအသင္းကတစ္ဆင့္ ငါးဖမ္း စက္ေလွေတြကို တင္းတင္းက်ပ္ က်ပ္ သတိေပးမယ္’’ဟု ငါးလုပ္ ငန္းဦးစီးဌာနမွ အရာရွိႀကီးတစ္ဦး ကေျပာသည္။ တရားမ၀င္ ကမ္းေ၀းငါးဖမ္း စက္ေလွမ်ားသည္ စက္ေလွအ မည္မ်ားကို ဖံုးကြယ္ၿပီး ကမ္းနီးသို႔ ၀င္ေရာက္ကာ ငါးဖမ္းေနၾက ေသာ္လည္း ကမ္း႐ိုးတန္းမ်ားရွိ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ၀န္ထမ္း အင္အား နည္းေနေသာေၾကာင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း အ ဆိုပါအရာရွိႀကီးက  ေျပာၾကား သည္။  ‘‘၀မ္းနည္းစရာအေကာင္း ဆံုးက သႏၲာေက်ာက္တန္းေတြ ေပါတဲ့ ပင္လယ္ေအာ္ထဲမွာ အ ျပန္ျပန္အလီလီ ၀င္ေရာက္ဆြဲတာ ေၾကာင့္ တစ္ခါတစ္ရံ သႏၲာ ေက်ာက္တန္းေတြေတာင္ ဘုတ္ ေတြမွာ ၿငိပါလာတယ္လုိ႔ ေရလုပ္ သားေတြ ေျပာျပလို႔ သိရတယ္။ ဒါေတြက အစားထိုးလို႔မရတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ အရင္းအျမစ္ေတြပဲ။ အဆိုးဆံုးက ေဒသခံေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ေပ်ာက္ဆံုးၿပီး ၀င္ေငြကို တိုက္႐ိုက္အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစတယ္’’ဟု ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ အရာရွိႀကီးက ေျပာသည္။
 • Wed 20 Apr 2016 - 21:12
  ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ျဖဴး ၿမိဳ႕တြင္ ဧၿပီ ၂၀ ရက္က အျမင့္ ဆံုးအပူခ်ိန္ စံခ်ိန္သစ္တင္ ပူျပင္းခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္လအတြင္း ၿမိဳ႕ ေပါင္း ၁၁ ၿမိဳ႕ အပူခ်ိန္ စံခ်ိန္က်ိဳးခဲ့ေၾကာင္း မိုးဇလဌာနမွ သတင္း ရရွိသည္။ ျဖဴးၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၃ ဧၿပီ ၂၁ ရက္က အျမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္ ၄၁ ဒသမ ၃ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ကို ၂၀၁၆ ဧၿပီ ၂၀ ရက္တြင္ ၄၁ ဒသမ ၇ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ျဖင့္ စံ ခ်ိန္သစ္တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေႏြ ရာသီကာလ စတင္သည့္ မတ္လ ၁ ရက္မွ ဧၿပီ ၂၀ ရက္အထိ ၿမိဳ႕ ၁၁ ၿမိဳ႕ အပူခ်ိန္စံခ်ိန္သစ္တင္ခဲ့ ေၾကာင္း မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒ ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မိုးဦးက ေျပာၾကားသည္။ မတ္လ ၂၀ရက္ က ထား၀ယ္ၿမိဳ႕၊ မတ္လ ၂၇ရက္ က ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ ဧၿပီ ၁၀ ရက္က စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ဟဲဟိုးၿမိဳ႕၊ ဧၿပီ ၁၁ ရက္က ဟဲဟုိးၿမိဳ႕၊ ဧၿပီ ၁၂ ရက္က ေခ်ာက္၊ စစ္ကုိင္း၊ေတာင္ တြင္းႀကီး၊ ရမည္းသင္း၊ မိတီၳလာ၊ ေက်ာက္ဆည္၊ ဟဲဟိုးႏွင့္မုိးကုတ္ ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ယခင္အပူခ်ိန္မွတ္ တမ္းမ်ားထက္ ပိုမုိပူျပင္းကာ စံခ်ိန္သစ္တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထူးျခားခ်က္မွာ စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဒသႀကီး စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ရွမ္း ျပည္နယ္ ဟဲဟိုးၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ သံုး ရက္ဆက္စံခ်ိန္သစ္တင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။  ‘‘အယ္လ္နီညိဳျဖစ္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ကဆုိ ဧၿပီအထိ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္က အပူခ်ိန္စံခ်ိန္သစ္ တင္ခဲ့တာ။ ဒီႏွစ္ကံေကာင္းတာ က ပူေပမယ့္ အေနာက္ေလေပြ လိႈင္းန႔ဲအတူပါလာတဲ့ တိမ္ေတြ က ျမန္မာႏုိင္ငံေပၚကို ေရာက္ ေရာက္လာလုိ႔ အပူခ်ိန္ျပန္ေလ်ာ့ ေလ်ာ့သြားတာ။ အပူဒဏ္ကို ေတာ့ သတိအၿမဲေပးေနပါတယ္’’ ဟု ဦးေက်ာ္မိုးဦးက ေျပာသည္။
 • Wed 20 Apr 2016 - 12:33
  အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္လာ သည္ႏွင့္အမွ် ရင္ဆုိင္ရမည့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္ထားရန္ ကုလသမဂၢရာသီ ဥတုေျပာင္းလဲမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕က ႏိႈးေဆာ္ထားသည္။ ကုလသမဂၢ၏ ခန္႔မွန္း ထုတ္ျပန္ထားသည့္ သဘာဝေဘးအႏၲ ရာယ္မ်ားတြင္ ေရရွားပါးမႈျပႆ နာလည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။
 • Wed 06 Apr 2016 - 12:41
  ယခုႏွစ္သည္ အယ္လ္နီညိဳ ရာသီဥတုကို ျပင္းထန္စြာ ခံစားရမည့္ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အယ္လ္နီညိဳရာသီဥတု အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ မိုးနည္းကာ အပူဒဏ္ကုိ ဆုိးရြားစြာ ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပုိင္းေဒသ မ်ားသည္ မိုးေခါင္ေရရွားမႈဒဏ္ကုိ ႏွစ္စဥ္ခံစားေနရၿပီး ရန္ကုန္တိုင္း ဧရိယာရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ပင္ ေႏြရာသီေရာက္သည္ႏွင့္ ေရရွားပါးမႈျပႆနာမ်ား ႏွစ္စဥ္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္ျဖစ္ရာ အယ္လ္နီညိဳရာသီေၾကာင့္ ယခုႏွစ္၌ ေရရွားပါးမႈဒဏ္ကို ယခင္ထက္ႏွစ္ဆတိုးကာ ရင္ဆုိင္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ေနရာအခ်ိဳ႕၌ ေရရွားပါးမႈျပႆနာႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရကို သတိျပဳသံုးစဲြရန္ အပ္ေနရာ ေရရွားပါးမႈ ျပႆနာ  အခက္အခဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရမိခင္မ်ားအဖဲြ႕ ဥကၠ႒ႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းဘက္စံုဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း COMPONENT(1) DIRECTOR ေဒါက္တာေဒၚခင္နီနီသိန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း ထားသည္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပ လိုက္ပါသည္။
 • Wed 30 Mar 2016 - 16:05
  သၾကၤန္သီခ်င္းသံမ်ား ဟိုမွသည္မွ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၿပီျဖစ္၍ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ သႀကၤန္ကို ရင္ခုန္စြာ ေစာင့္ႀကိဳေနၾကေသာ္လည္း ကိုသိန္းလင္းတစ္ေယာက္ကေတာ့ ထူးျခားစြာ ရင္မခုန္မိ။ ေရရွားပါးသည့္ အရပ္ေဒသတြင္ ေမြးဖြားႀကီးျပင္း လာသည့္အတြက္ ေရတစ္ခြက္၊ တစ္ဖလား အလဟႆျဖစ္မည္ကိုသာ ေတြးမိရင္း ႏွေျမာေနမိသည္။
 • Wed 23 Mar 2016 - 13:38
  အစိုးရသစ္ကို ဦးေဆာင္မည့္ သမၼတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ၎ဦးေဆာင္မည့္ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ပါ၀င္ေသာ ၀န္ႀကီးဌာနစာရင္းကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။ ဦးထင္ေက်ာ္ တင္ျပေသာ ၀န္ႀကီးဌာန စာရင္းတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သဘာ၀ သယံဇာတမ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းမည့္ ၀န္ႀကီးဌာနလည္း ပါ၀င္သည္။

Pages

Subscribe to Environment