Environment

 • Wed 05 Jul 2017 - 12:27
  မ်ဳိးသုဥ္းလုနီးပါးအႏၲရာယ္ရွိသည့္ ေတာဘဲမန္ဒါလီ ၁၀ ေကာင္ကို ထမံသီေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေဘး မဲ့ေတာတြင္ ဇြန္လ ၁၇ ရက္က ေတြ႕ရွိမွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သား ငွက္တိရစၧာန္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (WCS)က ထုတ္ျပန္သည္။
 • Wed 05 Jul 2017 - 12:18
  ျမန္မာ့ေဒသမ်ဳိးရင္း ရွားပါး မ်ဳိးစိတ္ေရႊသမင္မ်ားက်က္စားရာ ရွိမၼကားေဘးမဲ့ေတာကို ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာအျဖစ္ ဖြဲ႕ စည္းမည္ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသ ႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္၀င္းက ေျပာသည္။
 • Wed 28 Jun 2017 - 11:20
  မိုးတေျဖာက္ေျဖာက္ရြာခ်ိန္ ဇြန္လကစ၍ မိုးတြင္းကာလပတ္လံုး ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ တခမ္းတနား ျပဳလုပ္သည္မွာ မုိးရာသီလူထုသစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးပြဲမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
 • Sat 24 Jun 2017 - 23:17
  မႏၲေလးတိုင္းေဒသ ႀကီးအတြင္း ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံမ်ား မွ ထြက္ရွိသည့္ မီးခုိးေငြ႕မ်ားက အနီးပတ္၀န္းက်င္ေဒသမ်ားသုိ႔ သက္ေရာက္မႈရွိ၊ မရွိ ေလထုစစ္ေဆးတုိင္းတာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေန ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းသဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဦးစီးဌာနမွ သတင္း ရရွိသည္။
 • Wed 21 Jun 2017 - 11:54
  ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ရပ္ရြာအေျချပဳခရီးစဥ္မ်ားကို ေဒသအမ်ားစုတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ခရီးသြားေဒသႏွင့္  ထြက္ကုန္မ်ားအေၾကာင္း ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းျပည္ပပညာရွင္မ်ားႏွင့္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပူးေပါင္းျပဳလုပ္သည့္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
 • Wed 21 Jun 2017 - 11:52
  ပဲခူး႐ိုးမရွိ သဘာဝ႐ႈခင္း မ်ားႏွင့္ ဆင္စခန္းမွ ဆင္မ်ား၏ ေနထိုင္ပံုမ်ားကို ေလ့လာႏုိင္ရန္ Bago Yoma Eco-Resort အမည္ျဖင့္ သဘာဝအေျခခံ (Eco Tour-ism) ခရီးစဥ္ကို ဇူလုိင္လကုန္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။
 • Wed 21 Jun 2017 - 11:48
  ရာသီသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ ဆိုင္ရာ ပါရီသေဘာတူညီခ်က္မွ အေမရိကန္ ႏုတ္ထြက္သည့္သတင္းသည္ ဇြန္လ ၁ ရက္တြင္ ကမၻာအႏွံ႔ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ႏုတ္ထြက္ျခင္းသည္ အေမရိကန္အေနျဖင့္ ကုလ သမဂၢရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းအဖဲြ႕ (UNFCCC)က စုိက္ထူထားသည့္ အစိမ္းေရာင္ ရန္ပံုေငြအဖဲြ႕သို႔ ေပးရမည့္ ရန္ပံု ေငြကို ေပးေဆာင္ရန္ ျငင္းဆန္ လိုက္သည့္သေဘာ ျဖစ္သည္။ UNFCCC က ခ်မွတ္ထား သည့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏွင့္ ကာ ဗြန္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ပါရီသေဘာတူညီ ခ်က္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံက အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနမႈသည္ လမ္းခု လတ္သို႔ ေရာက္ေနေသာ္လည္း လတ္တေလာတြင္ သက္ေရာက္မႈ မရွိေသးေပ။ ‘‘တစ္ကမၻာလံုး သေဘာတူ ညီခ်က္နဲ႔ ေမာင္းႏွင္ေနတဲ့ UN Green Climate Fund တကယ္ ျဖစ္လာမလား၊ မျဖစ္လာဘူးလားဆုိတာ စဥ္းစားစရာျဖစ္လာတယ္’’ ဟု UNFCCC ၏ ခ်မွတ္မႈမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုိယ္စားျပဳ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ သစ္ ေတာသုေတသနဌာနမွ ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴး ေဒါက္တာေသာင္းႏုိင္ဦး က ေျပာသည္။
 • Wed 14 Jun 2017 - 12:21
  လူအမ်ားအပန္းေျဖရာ ေနရာ၊ ခ်စ္ျခင္း သေကၤတ အင္းလ်ားကန္၏ ၾကည္ႏူးစရာျမင္ကြင္း အလွအပမ်ားက ေရသန္႔ဘူးခြံ၊ ပလတ္စ တစ္အမိႈက္မ်ားႏွင့္ ပနံမရစြာ ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။
 • Sat 10 Jun 2017 - 23:11
  မိုးတြင္းကာလတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္လည္ပတ္မႈ နည္းပါး၍ ပန္းခ်ီကားေစ်းကြက္ အေရာင္း အဝယ္ေအးေနေၾကာင္း စံုစမ္း သိရသည္။ 
 • Thu 08 Jun 2017 - 23:49
  ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းျဖစ္ ေပၚေနၿပီး ဇြန္လ ၈ ရက္ကစ၍ တစ္ ပတ္အတြင္း မုန္တိုုင္းတစ္လံုးျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း မိုးေလဝသ ပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က သတိေပးသည္။
 • Wed 07 Jun 2017 - 12:53
  ခါကာဘိုရာဇီ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ ဖုန္ကန္ရာဇီ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ထမံသီေဘးမဲ့ေတာမ်ားတြင္ သစ္ပင္၊ ပန္းမန္ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားကို ငါးႏွစ္တာေဆာင္ရြက္ရန္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ နယူးေယာက္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ႏွင့္ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔ ေမလ ၂၃ ရက္ကနားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲသည္။ နယူးေယာက္ အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္မွ ပညာရွင္မ်ား၊ ျမန္မာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဌာနမွ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ပူးေပါင္းကာ သစ္ခြႏွင့္ ပန္းမန္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အရြက္၊ အသီးမ်ားကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း စသည့္သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ သုေတသနျပဳလုပ္ရာတြင္ သစ္ေတာသုေတသနဌာနမွ သုေတသနတာဝန္ခံ ေဒါက္တာ မူမူေအာင္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပန္းဝါသနာရွင္အသင္းမွ ေဒါက္တာေစာ လြင္၊ ေဒါက္တာသက္ယုႏြယ္၊ ေဒၚပန္းခက္ခက္တုိ႔ ပါဝင္မည္ ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပန္းဝါသနာရွင္ အသင္းဥကၠ႒လည္းျဖစ္သူ အဆုိ ပါစီမံကိန္းတြင္ ပညာရွင္အျဖစ္လိုက္ပါမည့္ သစ္ခြႏွင့္ ပန္းမန္ ပညာရွင္ ေဒါက္တာေစာလြင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။
 • Mon 05 Jun 2017 - 21:20
   ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရအၾကား ေျမျပင္နယ္နိမိတ္တိုင္းတာမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရေသးေသာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ကန္႔ကရာခ်န္သဘာဝနယ္ေျမ ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ ေရာက္မႈကို ထုိင္းအစိုးရဘက္ကရပ္ဆုိင္းခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာသည္။ ကန္႔ကရာခ်န္ သဘာဝနယ္ ေျမရွိရာေဒသသည္ ျမန္္မာ-ထုိင္းအစိုးရအၾကား အျငင္းပြားေနဆဲ ေဒသျဖစ္ၿပီး ထိုင္းအစိုးရဘက္က ယူနက္စကိုစာရင္းဝင္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ ေဒသျဖစ္သည္။
 • Mon 05 Jun 2017 - 21:17
   ဇြန္လ ၅ ရက္တြင္ က် ေရာက္သည့္ ကမၻာ့ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ ရန္ကုန္တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္ သို႔ ၀င္ေၾကးအခမဲ့ျဖင့္ ၀င္ေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။  ကမၻာ့ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အ ျဖစ္ တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္သို႔ လာ ေရာက္သူမ်ားကို ယင္းေန႔တစ္ေန႔ တာ၀င္ေၾကးအခမဲ့ျဖင့္ လည္ပတ္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္ တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးထြန္း၀င္းေအာင္က ေျပာသည္။
 • Sat 03 Jun 2017 - 22:48
   ျမန္မာ့ဌာေနရင္းဖြားမ်ဳိးစိတ္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာမ်က္လံုးလိပ္ (ခ) ေဆာက္လိပ္ကို ပထမဆံုးအ ႀကိမ္အျဖစ္ ေကာင္ေရႏွစ္ရာ ေက်ာ္မ်ဳိးပြားႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း TSA ႏွင့္ WCS မွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ကလ်ာက ေျပာသည္။
 • Wed 31 May 2017 - 12:07
  လူႏွင့္ တိရစၧာန္တို႔ကို အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစသည့္ ဓာတုဓာတ္ႂကြင္းပါ ဝင္ေသာ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ကို တစ္ႏွစ္ခန္႔ အခ်ိန္ယူစစ္တမ္း ေကာက္ယူမည္ဟု ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈကာကြယ္ေရးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းေမာ္က ေျပာသည္။ 
 • Wed 31 May 2017 - 12:05
  ပိုးသတ္ေဆးသံုးေရေပၚ ခရမ္းသီးစိုက္ခင္းမ်ားရွိသည့္ အင္းေလးကန္ေရအရည္အေသြး ေလ့လာဆန္းစစ္မႈကိုတစ္ႏွစ္ခန္႔လုပ္ေဆာင္မည္ဟု သစ္ေတာသုေတသနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာေသာင္းႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။
 • Wed 31 May 2017 - 12:03
  သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္စံခ်ိန္ စံၫႊန္း ကာကြယ္ေရးဌာနသစ္တစ္ ခုကို ယခုႏွစ္အတြင္း ဖြဲ႕စည္းမည္ ဟု ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ ကာ ကြယ္ေရးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းေမာ္က ေျပာသည္။
 • Wed 24 May 2017 - 11:54
  ေမလ ၂၃ ရက္ကုိ ကမၻာ့လိပ္ထိန္း သိမ္းေရးေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ထား ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသည္လည္း လိပ္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီ မံခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ကုန္းလိပ္ႏွင့္ ေရခ်ိဳလိပ္မ်ိဳး စိတ္ေပါင္း ၂၆ မ်ိဳးရွိၿပီး အာရွ တုိက္အတြင္း အင္ဒုိနီးရွား၊ အိႏိၵယ၊ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံၿပီးလွ်င္ ျမန္မာသည္ စတုတၳေျမာက္ လိပ္ေကာင္ေရ အမ်ားဆုံးရွိရာႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။ လိပ္မ်ိဳးစိတ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိ သလုိ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ျပည္ တြင္း စားသုံးမႈစသည့္ၿခိမ္းေျခာက္ မႈမ်ားရွိေနေသးသည္။ တ႐ုတ္သုိ႔ ေရာင္း၀ယ္မႈအမ်ားဆံုးခံရသည့္ တရားမ၀င္ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္စာ ရင္းတြင္ လိပ္ၾကက္တူေရြး၊ ၾကယ္ လိပ္အစရွိသည့္ လိပ္မ်ိဳးစိတ္မ်ား က ထိပ္ဆုံး၌ ရွိေနရာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ လိပ္ထိန္းသိမ္းေရးအေျခ အေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕(WCS) ႏွင့္ လိပ္မ်ိဳးစိတ္ရွင္သန္ေရးအဖြဲ႕ (TS A) ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ေဒါက္တာကလ်ာႏွင့္ ေမးျမန္းထားသည္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။
 • Wed 17 May 2017 - 12:05
  စက္႐ံုလုပ္ငန္းမ်ား မျဖစ္မေန က်င့္သံုးလိုက္နာရမည့္ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မူၾကမ္းေရးဆြဲၿပီးစီးၿပီဟု သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းေမာ္က ေျပာသည္။
 • Wed 17 May 2017 - 11:45
  ဂ်ပန္အစိုးရက  ၿမိဳ႕ႀကီးငါးၿမိဳ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔၌ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေလထုအရည္အေသြးတုိင္းတာမႈတြင္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ေၾကာင္း  သယံဇာ တႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴး ဦးမင္းေမာ္က ေျပာၾကား သည္။

Pages

Subscribe to Environment