Environment

 • Sun 21 Jun 2015 - 21:59
   ၿမိတ္တကၠသိုလ္ပိုင္ေျမ ဧက ခုနစ္ရာတြင္ ေနာ္ေ၀း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ တကၠသိုလ္ပိုင္ ဒီေရေတာစုိက္ခင္းတစ္ခုတည္ေထာင္မည္ဟု သတင္း ရရွိသည္။ ေနာ္ေ၀းအေျခစုိက္ အဖဲြ႕အ စည္း World View International Foundation ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားရွိ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီေရေတာႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို ေလ့လာႏုိင္ရန္ႏွင့္ သုေတသန ျပဳႏုိင္ရန္  ၿမိတ္တကၠသိုလ္ပုိင္ ဒီေရေတာစိုက္ခင္းတည္ေထာင္မည္ဟု ယင္းေဖာင္ေဒးရွင္းပေရာ ဂ်က္မန္ေနဂ်ာဦး၀င္းေမာင္က ေျပာသည္။
 • Thu 18 Jun 2015 - 17:16
  ကမၻာေက်ာ္ အင္းေလးကန္ကို လူသားႏွင့္ ဇီ၀အ၀န္းအ၀ိုင္းနယ္ေျမ အျဖစ္ ယူနက္စကိုက ယခုလ ၈ ရက္တြင္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ အာဆီယံ အေမြအႏွစ္ စာရင္း၀င္ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ ကမၻာေက်ာ္လာသည့္ အင္းေလးကန္သည္ ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳကန္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။  
 • Wed 17 Jun 2015 - 19:46
   ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရသ ယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္း အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ရန္ လံု ေလာက္သည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားရရွိႏိုင္ရန္ ဧရာဝတီျမစ္ ႏွင့္ သံလြင္ျမစ္ႀကီးႏွစ္ခုကို ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၈ အထိ သံုးႏွစ္ၾကာ သုေတသနျပဳ စစ္တမ္းေကာက္ယူမည္ ဟု ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။ ‘‘ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိတဲ့ ျမစ္ ေတြ၊ ျမစ္ဝွမ္းေဒသေတြကို စနစ္ တက်စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔အတြက္ လို အပ္တဲ့ အေျခခံကိန္းဂဏန္း အ ခ်က္အလက္ေတြကို ေကာက္ယူ မွာပါ။ အဲဒီအေျခခံကိန္းဂဏန္း ေတြရွိမွ ကြၽန္ေတာ္တို႔အနာဂတ္ မွာ လုပ္မယ့္ လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈကို တုိင္းတာလို႔ရမွာ ျဖစ္တယ္။ အဓိကေတာ့ ႏုိင္ငံအ တြက္ ေရသယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ တဲ့လုပ္ငန္းေတြကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ ကဲတဲ့အခါမွာ လိုအပ္တဲ့ ၫႊန္း ကိန္းေတြ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေရေဝေရလဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဘိုနီက ေျပာသည္။  ဇြန္လ ၁၅ ရက္တြင္ ေနျပည္ ေတာ္၌  ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ Myan-mar Healthy Rivers Initiative စီမံကိန္းဆုိင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၎က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူေရးစီမံ ခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားကို ၾသစေၾတး လ်အစိုးရ၏ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘတ္ ဂ်က္မည္မွ် သံုးစြဲမည္ကိုမူ ထုတ္ ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မရွိေသးေပ။
 • Sun 14 Jun 2015 - 16:06
  အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ ယူေအအီးႏုိင္ငံသို႔ လုပ္သား ၂၀၀ ခန္႔ ေစလႊတ္ရန္ ေအဂ်င္စီမ်ားက တင္ျပထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။   
 • Fri 12 Jun 2015 - 17:57
  ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္းက မုိးရြာသြန္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကန္အ တြင္း ေရအနည္းငယ္ ျပန္တက္ လာသျဖင့္ ဦးလွေအာင္စက္ေလွေမာင္းရသည္မွာ ယခင္ ရက္ မ်ားေလာက္ မဆိုးလွ။ လြန္ခဲ့ သည့္ လမ်ားက အင္းေလးကန္တြင္ ေႏြရာသီျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ေရ ခန္းေျခာက္ခဲ့သည့္အတြက္ စက္ ေလွကို ေရနည္းသည့္ေနရာမ်ား ကို ေရွာင္ရွားရင္း ဂ႐ုတစုိက္ထိန္း ေမာင္းခဲ့ရသည္။  
 • Thu 11 Jun 2015 - 18:22
  ၁၅ ႏွစ္ၾကာ ေစာင့္ ၾကည့္ေကာက္ယူထားသည့္ ျမန္ မာႏိုင္ငံ၏ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈ ပမာဏစာရင္းကို ယခုႏွစ္အတြင္းထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။ ‘‘၀န္ႀကီးဌာနဘက္ကေတာ့ တစ္လ၊ ႏွစ္လေလာက္ကတည္း က ၿပီးေနပါၿပီ။ ေကာက္ထားတဲ့ စာရင္းကို FAO နဲ႔ ျပန္စစ္ေဆးတာတို႔၊ စိစစ္တာတို႔ လုပ္ေနပါတယ္။ ဒီႏွစ္ေလာက္ ထုတ္ျပန္ျဖစ္မွာပါ’’ ဟု သစ္ေတာသုေတသနဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ၁၀ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သစ္ေတာဧရိယာ မည္မွ်က်န္ရွိေနသည္ကို ေကာက္ယူထားသည့္  ဖံုးလႊမ္းမႈစာရင္းအမ်ဳိးအစားႏွစ္ခု  သတ္မွတ္၍ ေကာက္ယူထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သစ္ေတာဖံုး လႊမ္းမႈကို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆံုးေကာက္ယူခဲ့ၿပီး ယင္းစာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈမွာ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိ၍ နယ္ေျမအားျဖင့္ ဧကသန္း ၈၀ ေက်ာ္သာရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 • Fri 05 Jun 2015 - 23:34
  သဘာ၀သယံဇာတတူး ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္စစ္တပ္ ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား သည္ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြႏွင့္လုပ္ ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာရင္းအ ခ်က္အလက္မ်ားကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ျပသထားျခင္းမရွိေၾကာင္း သယံဇာတအရင္းအျမစ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕အစည္း (Natural Resources Governance Institute-NRGI) က ထုတ္ျပန္သည္။ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ စီ မံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ  အဖြဲ႕အစည္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သယံဇာတခြဲေ၀မႈ ျပႆနာအေျဖရွာေပးမည့္ စစ္ တမ္းကို သုေတသနျပဳလုပ္ေန သည့္အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ယင္းအဖြဲ႕က ဇြန္လ ၅ ရက္၌ သုေတသနစစ္ တမ္းအႀကိဳေတြ႕ရွိခ်က္ကို သတင္း ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ စီ မံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ ၄၅ ႏုိင္ငံ စာရင္းတြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအလြန္ညံ့ ဖ်င္းသည့္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ေန သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အဆုိပါအဖြဲ႕ ကဆိုသည္။
 • Fri 29 May 2015 - 15:54
   ေနျပည္ေတာ္အျမန္လမ္းေပၚသို႔ သစ္ေတာပိုင္ဆင္တစ္ေကာင္ မ်က္စိလည္လမ္းမွား ေရာက္လာခဲ့စဥ္က ထိုဆင္အနားမကပ္ရန္၊ ဓာတ္ပံုမ႐ိုက္ရန္ လူမႈကြန္ရက္ကတစ္ဆင့္ အခ်ိန္မီသတိေပးခဲ့သည္မွာ ျမန္မာ့ဆင္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းကျဖစ္သည္။  
 • Fri 22 May 2015 - 18:33
  ေသာက္ေရခပ္ေခ်ာင္း၏ ျမစ္ကမ္းပါးတစ္ေနရာတြင္ ဇက္သေဘၤာ ဆုိက္ကပ္ႏုိင္ေစရန္ ေျမတူးစက္ျဖင့္ ေျမသားျပန္႔ျပဴးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ကမ္းပါးအေပၚ ေတာင္ကုန္းေလးေပၚတြင္ေတာ့ လူတစ္စုက ဗီႏုိင္းစမ်ားကိုင္ကာ ႐ိုးရာသီခ်င္းမ်ား သီဆိုဆႏၵျပကန္႔ကြက္ေနၾကသည္။ ဆႏၵျပေနသည့္ လူဦးေရမွာ ၆၀ ခန္႔ရွိၿပီး ႐ိုးရာ၀တ္စုံမ်ား ၀တ္ဆင္ထားကာ တမံသစ္မေဆာက္လုပ္ေရး၊ တံတားရရွိေရး၊ ဆုံး႐ႈံးေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး စသည္တို႔ကို ေရးသားထားသည့္ ဗီႏုိင္းစမ်ားကို လက္ထဲတြင္ ကိုင္ေဆာင္ထားၾကသည္။  
 • Sat 16 May 2015 - 14:00
  ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္ရွိ စက္႐ုံအခ်ဳိ႕မွ ထြက္ရွိေသာ ေရမ်ားသည္ ေျမာင္းအတြင္းသို႔ ဒလေဟာစီး၀င္ေနသည္။ ေျမာင္းမွာ တသြင္သြင္စီးဆင္းေနျခင္းမရွိဘဲ အမႈိက္မ်ား၊ အနည္အႏွစ္ အညစ္အေၾကး ျဖဴျဖဴအဖတ္အခ်ဳိ႕မွာ ေရေပၚတြင္ အစိုင္အခဲတစ္ခုႏွယ္ ေပါေလာေပၚေနသည္။ ေျမာင္းအတြင္းမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ပုပ္အက္အက္အနံ႔အသက္ကို ျဖတ္သန္းသြားလာေနသည့္ လူမ်ားကေတာ့ သတိျပဳမိဟန္မတူ ပုံမွန္သြားလာလႈပ္ရွားေနၾကသည္။  
 • Fri 08 May 2015 - 15:10
  တစ္ထပ္အိမ္ပံုစံ ဓနိမိုးထားၿပီး လူတစ္ဦးေနထိုင္ႏိုင္ေသာ ဂ၀ံေျမေရာင္ အိမ္ေလးတစ္လံုး၏ အေရွ႕မ်က္ႏွာစာတြင္ ကြၽဲေခါင္းပံုစံ၊ ခရစၥမတ္သစ္ပင္ပံုစံ၊ ယပ္ေတာင္ပံုစံ ပံုေဖာ္ထားၿပီး ေဘးနံရံတြင္မူ လွည္းဘီးပံုစံအ၀ိုင္းေလးအျပင္ ပုလင္းေလးမ်ားကို လိပ္ျပာပံုသဏၭာန္ပံုေဖာ္၍ လွလွပပတည္ေဆာက္ထားသည္။ ယင္းအိမ္ေလးမွာ ေက်းရြာႏွင့္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ျမင္ေတြ႕ေနက် ဓနိမိုး၊ ထရံကာအိမ္လည္း မဟုတ္။ အုတ္၊ ဘိလပ္ေျမ အသံုးျပဳၿပီး တည္ေဆာက္ထားသည့္ တိုက္အိမ္လည္းမဟုတ္။ ေငြေၾကးကုန္က်စရိတ္နည္းပါးၿပီး သဘာ၀ႏွင့္ေလ်ာ္ညီသည့္ ေျမႀကီး၊ စပါးခြံ ႏွင့္ေရတို႔ အသံုးျပဳ၍ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ေျမႀကီးအိမ္ (သို႔မဟုတ္) ရႊံ႕အိမ္ပင္ျဖစ္သည္။  
 • Fri 01 May 2015 - 22:42
   ျပည္တြင္း၌ အေဆာက္ အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ရာတြင္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ စြမ္း အင္သံုးစြဲမႈဆိုင္ရာမ်ားကို ေလွ်ာ့ ခ်ႏိုင္မည့္ နည္းစနစ္မ်ား အသံုးျပဳရန္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ Green Building ေဆြးေႏြးပြဲကို ေမလ ၁ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ (MICT Park) တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္  အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲ၌  အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ သဘာ၀အ ရင္းအျမစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈ ဆိုင္ရာမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္ ဒီဇိုင္းမ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ နည္းပညာ ႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား သံုးစြဲျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ပညာရွင္မ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ‘‘အေဆာက္အအံုေတြ တည္ေဆာက္တဲ့အခါမွာ ကနဦးကုန္က်စရိတ္ကိုပဲ မၾကည့္ၾကဖို႔ ေျပာခ်င္ ပါတယ္။ စနစ္တက်နဲ႔ ဒီဇိုင္းဆြဲၿပီး ေတာ့  စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ကုန္က် စရိတ္လည္း ေလ်ာ့သြားမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီကေန ႏွစ္အနည္း ငယ္အတြင္း ၀င္ေငြျပန္ရလာႏိုင္ ပါတယ္’’ဟု အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲ စီစဥ္ခဲ့သည့္ Sustainable Deve-lopment Group အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေအးမင္းက ေျပာ သည္။
 • Fri 01 May 2015 - 18:38
  ကန္ေတာ္ႀကီး ေျမပေဒသာကၽြန္းအ၀င္တြင္ ခင္းက်င္းထားသည့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားႏွင့္ အသီးအႏွံမ်ား ေရာင္းခ်ေသာ ေစ်းဆုိင္တန္းေလးမ်ားတြင္ ၀ယ္သူအခ်ိဳ႕ျဖင့္ စည္ကားေနသည္။ အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕က ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္မ်ား၊ ကန္စြန္းဥမ်ားကို ေရြးခ်ယ္၀ယ္ေနသလို အခ်ိဳ႕ကလည္း ထိုဟင္းသီးဟင္းရြက္အသီးအႏွံမ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာေနသည္။ ယင္းသို႔ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူေနသည့္ ဟင္းရြက္မ်ားႏွင့္ သီးႏွံမ်ားမွာ ျပင္ပေစ်းမ်ားတြင္ ျမင္ေတြ႕ေနက်ျဖစ္သည့္ အျမင္ပသာဒျဖစ္စရာ ပိုးေပါက္မ်ားကင္းစင္ေနသည့္ အလံုးထြားထြားသီးႏွံမ်ား၊ အပင္ႀကီးႀကီး အရြက္မ်ားမဟုတ္။ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစသည့္ ဓာတုေဆး၀ါးမ်ား သံုးစြဲျခင္းမရွိဘဲ စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ ဓာတုအဆိပ္လြတ္ ေအာ္ဂဲနစ္သီးႏွံမ်ားပင္ျဖစ္သည္။  
 • Sun 26 Apr 2015 - 23:06
  ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ ဇုန္ ပုဂံတြင္ အမႈိက္ကင္းရွင္းေရး အတြက္ အပတ္စဥ္စေနေန႔တိုင္း ျပဳလုပ္သည့္ ပုဂံ Campaign Day ၌ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ပါ၀င္၍ အမႈိက္ေကာက္ကာ လုပ္အားေပး လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ပုဂံတြင္ အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈမ်ား လာၿပီး ဧၿပီ ၂၅ ရက္မွစ၍ အပတ္စဥ္ စေနေန႔တိုင္း  ပုဂံ  Plastic Campaign Day သတ္မွတ္၍ အမႈိက္ေကာက္လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ လ်က္ရွိရာ ႏုိင္ငံျခားဧည့္သည္ မ်ား ၀င္ေရာက္အမႈိက္ေကာက္ခဲ့ သည္ဟု ေညာင္ဦးခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး ဦးတင္ေမာင္ထူးကေျပာ သည္။   အမႈိက္ေကာက္ျခင္းကို ၂၀၁၄ ဇြန္လကတည္းက ေဒသ ခံမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပုဂံ ဟိုတယ္ဇုန္မ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ား စုေပါင္း၍ လမ္းမ်ားႏွင့္ဘုရားမ်ား တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ပုံ မွန္မလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ ယခု ႏွစ္ ဧၿပီ ၂၅ မွစတင္၍ စေနေန႔ တိုင္း ပံုမွန္ျပဳလုပ္သြားရန္ စီစဥ္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါအမႈိက္ေကာက္လႈပ္ ရွားမႈတြင္ ပုဂံသို႔ လာေရာက္လည္ ပတ္သည့္ ၾသစေၾတးလ်၊ အဂၤ လန္ႏုိင္ငံသားမ်ား၊ ပုဂံတြင္ အ မႈိက္ပံုးမ်ား လွဴဒါန္းမည့္ Nagata Group ကုမၸဏီမွ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသား မ်ား  ပါ၀င္အမႈိက္ေကာက္ခဲ့ ေၾကာင္း  ၎ကေျပာသည္။
 • Sat 25 Apr 2015 - 23:55
  ယခုရက္ပုိင္းအတြင္း အာရွေဒသႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ အခ်ဳိ႕တြင္ အင္အားျပင္းငလ်င္ မ်ား မၾကာခဏ လႈပ္ခတ္ေနေသာ ေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ရွိ ျပတ္ေရြ႕ ေၾကာမ်ားရွိရာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လည္း ငလ်င္အႏၲရာယ္ကို အခ်ိန္ မေရြး သတိျပဳသင့္ေၾကာင္း ပညာ ရွင္မ်ားက သတိေပးသည္။ ဧၿပီ ၂၅ ရက္က အာရွေဒသ တြင္းႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ နီေပါႏုိင္ငံ တြင္ အင္အားရစ္ခ်္တာစေကး ၇ဒသမ ၉ အဆင့္ရွိ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီး လူရာႏွင့္ခ်ီ၍ ေသဆုံးခဲ့သည္။ တိုင္ေပတြင္လည္း ဧၿပီ၂၀ရက္ ညက ျပင္းအား ရစ္ခ်္တာစေကး ၆ ဒသမ ၃ အဆင့္ရွိ  အင္အား အလြန္ျပင္းထန္ေသာ  ငလ်င္ လႈပ္ခတ္ခဲ့သည္။  ယင္းငလ်င္ မ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမလႈပ္ ရွားဘဲ ၿငိမ္ေနရာမွ အင္အားအ လြန္ျပင္းထန္ေသာ အေျခအေန ျဖင့္  ျပန္လည္လႈပ္ရွားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး   ျမန္မာႏုိင္ငံေျမလႊာထုႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ မဆက္စပ္ေသာ္လည္း မလႈပ္ရွားဘဲ  ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၿငိမ္ေနေသာ  ျပတ္ေရြ႕ေၾကာမ်ား ရွိသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ငလ်င္ အႏၲရာယ္ သတိျပဳသင့္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက သုံးသပ္ျပသည္။ စစ္ကုိင္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာကို ပထမဆုံးရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ င လ်င္ပညာရွင္ ေဒါက္တာ၀င္းေရႊ က ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ ျဖတ္သန္းသြားသည့္ စစ္ကုိင္းျပတ္ ေရြ႕ေၾကာမွာ ၂၀၁၁ က ေနာက္ ဆုံးလႈပ္ခဲ့သည့္ အလယ္ပုိင္းေဒသ မွလြဲ၍ က်န္အပုိင္းမ်ားတြင္ သတိ ျပဳရန္လုိေၾကာင္း အႀကံျပဳသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္အနီး ဆုံးေနရာတြင္ရွိသည့္ ပဲခူးေဒသ အပါအ၀င္ ျပတ္ေရြ႕ေၾကာ၏ ေတာင္ဘက္တြင္ မလႈပ္ရွားသည္ မွာ ႏွစ္ ၈၀ ၾကာေနၿပီေသာေၾကာင့္ ျပတ္ေရြ႕ေၾကာမ်ား၏  သဘာ၀ အရ အခ်ိန္မေရြး လႈပ္ႏုိင္ေျခရွိ ေၾကာင္းေျပာသည္။ ျပတ္ေရြ႕ ေၾကာမ်ားသည္ တစ္ႀကိမ္အျပင္း အထန္လႈပ္ခတ္ၿပီးပါက ႏွစ္ ၈၀  မွႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ခန္႔တြင္ ထပ္မံလႈပ္ခတ္ေလ့ရွိေၾကာင္း ဆုိသည္။
 • Fri 24 Apr 2015 - 15:23
  ျမဴးႂကြစြာလႈပ္ရွားေနသည့္ သႀကၤန္ေရကစားမ႑ပ္တစ္ခုေရွ႕တြင္ ေရပက္ခံရန္ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ ကားတန္းမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ကခုန္ေနသည့္ လူမ်ားျဖင့္ စည္ကားေနသည္။ ေရကစားမ႑ပ္ေရွ႕သို႔ စီတန္းေနသည့္ ေရပက္ခံကားေရာက္ရွိသည္ႏွင့္ မ႑ပ္ေပၚမွ ရာခ်ီသည့္ေရပိုက္မ်ား၊ ေရအားျပင္းသည့္ မီးသတ္ပိုက္မ်ားႏွင့္ ၀ိုင္းပက္လိုက္ၾကသည္။ ကားတစ္စီးကို မိနစ္ပိုင္းမွ်သာ ေရပက္ခ်ိန္ ၾကာျမင့္ေသာ္လည္း မ႑ပ္ေပၚမွ ပက္လုိက္သည့္ ေရမ်ားမွာ ေရပက္ခံကားမ်ား၏ ဘီးတစ္၀က္ခန္႔ပင္ နစ္ျမဳပ္ေလၿပီ။ ျမန္မာတို႕၏သႀကၤန္သည္ ယခင္က သေျပခက္ေရဖလားျဖင့္ေလာင္းကာ ေရကစားခဲ့သည္မွ သိန္းရာခ်ီအကုန္အက်ခံ၍ မ႑ပ္မ်ားေဆာက္ကာ ပိုက္ႀကီး၊ ပိုက္ငယ္ျဖင့္ ေရဒလေဟာသံုးစြဲ ေရပက္သည့္ဓေလ့သို႕တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။  
 • Thu 23 Apr 2015 - 13:25
  ေဆာင္းခုိငွက္ႏွင့္ ဌာေန ငွက္မ်ား လာေရာက္က်က္စားရာ ေလွာ္ကားသဘာ၀ဥယ်ာဥ္တြင္ ငွက္ၾကည့္႐ႈသူမ်ားအား ငွက္ၾကည့္ခတစ္ေသာင္းက်ပ္ေကာက္ ခံေနမႈကို ငွက္၀ါသနာရွင္မ်ားက ေ၀ဖန္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ေလွာ္ကားသဘာ၀ဥယ်ာဥ္ တြင္ သဘာ၀အတုိင္းလာေရာက္ က်က္စားေနသည့္ ငွက္မ်ားကို လာေရာက္ၾကည့္႐ႈေသာ ျပည္ တြင္း ငွက္ၾကည့္၀ါသနာရွင္မ်ား အား ၀င္ေၾကးအျပင္ ငွက္ၾကည့္ခအျဖစ္ တစ္ေသာင္းက်ပ္ ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည္ဟု ငွက္ၾကည့္႐ႈသူ မ်ားကေျပာသည္။
 • Mon 20 Apr 2015 - 18:18
  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မွတ္ တမ္းမရွိေသးေသာ ဒီလံုးမ်ိဳးႏြယ္ ဝင္ ငွက္မ်ိဳးစိတ္သစ္တစ္မ်ိဳးကို လန္ပိအဏၰဝါအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ အတြင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ဒီလံုးငွက္မ်ိဳးႏြယ္ျဖစ္ေသာ Malaysian Plover (Charadrius Peronii) ငွက္မ်ိဳးစိတ္သစ္ကို မတ္လအတြင္း လန္ပိအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္တြင္  ကိုးေကာင္ေတြ႕ ရွိမွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သားငွက္  ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (WCS)ျမန္မာအစီအစဥ္မွ ငွက္ ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္ဦးသက္ ေဇာ္ႏုိင္က ေျပာသည္။ ‘‘အရင္ကေတြ႕တယ္ဆုိေပ မယ့္ အတည္မျပဳႏိုင္ခဲ့ဘူး။ အခုမွ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့တာ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္ မ်ိဳးစိတ္သစ္ကို ပထမ ဆံုး မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့တာ’’ဟု ဦးသက္ေဇာ္ႏုိင္က ေျပာသည္။
 • Thu 09 Apr 2015 - 14:33
  မၾကာမီရက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာတို႔၏႐ိုးရာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ကို က်င္းပဆင္ႏႊဲၾကေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ေရဖလားျဖင့္ ေလာင္းခဲ့သည့္ဓေလ့မွ ေခတ္ကာလေရြ႕လ်ားလာၿပီး မ႑ပ္ႀကီးမ်ားတြင္ ေရပိုက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ သႀကၤန္ပြဲဆင္ႏႊဲလာၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ သႀကၤန္၌ ေရအလြန္အမင္းသံုးစြဲၿပီး ေရေဆာ့ကစားေနၾကေသာ္လည္း ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ေႏြရာသီေရာက္သည္ႏွင့္ ေရရွားပါးမႈျပႆနာ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။  ကမၻာ့ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ ေရရွားပါးမႈျပႆနာႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္အတြက္ ေရကိုသတိျပဳသံုးစြဲရန္ လိုအပ္ေနသည္။ ယင္းအတြက္ သႀကၤန္ကာလ ေရသံုးစြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရဆုိင္ရာအႀကံေပးအဖြဲ႕၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီမွ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေဒၚခင္နီနီသိန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္မွ အခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။  
 • Sat 04 Apr 2015 - 14:02
  ရွားပါးစာရင္း၀င္ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား တရားမ၀င္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားေနျခင္းကို ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ နယ္စပ္ထြက္ေပါက္မ်ားအား စစ္ေဆးေရး၀န္ထမ္းမ်ားကို  ကမၻာ့ သားရဲတိရစၧာန္မ်ား ရန္ပုံေငြအဖဲြ႕ (WWF) က သင္တန္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Pages

Subscribe to Environment