Election 2015

 • Sun 25 Oct 2015 - 21:30
  ပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္ စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အၿပိဳင္အ ဆုိင္မဲဆြယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယွဥ္ ၿပိဳင္မႈျပင္းထန္ေနသည့္ ကယား ျပည္နယ္ရွိ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားမွာ မည္သည့္ပါတီႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ကို မဲေပးရမည္ဆုိသည့္အေပၚ ေ၀ခြဲမရျဖစ္ေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကယားအေျခစုိက္ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာသည္။
 • Sun 25 Oct 2015 - 21:16
  ၁။ ဥကၠ႒ - ဦးဇုိဇမ္(ခ) ဇမ္က်င္ေပါင္။ ၂။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္ - တစ္သိန္းခန္႔။ ၃။ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္ - ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခုိင္၊ စစ္ကုိင္းႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၀၌ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၅၅ ေနရာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္မည္။
 • Sun 25 Oct 2015 - 21:10
  ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္က ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ေလးၿမိဳ႕နယ္မွ တက္ႂကြ လူငယ္မ်ားဦးေဆာင္၍ အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြက္ ေဒသခံေသာင္းခ်ီကာ ထား၀ယ္ ၿမိဳ႕တြင္း လွည့္လည္ႏႈိးေဆာ္ခဲ့ သည္။
 • Sun 25 Oct 2015 - 21:04
  မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ရွိ ေရနံေမွာ္မ်ားတြင္ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကသူအမ်ားစုမွာ မဲစာရင္းစစ္ေဆးႏိုင္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ ေရာက္ရွိရာအရပ္ေဒသတြင္ မဲေပးခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမတင္ခဲ့ႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မဲေပးခြင့္ဆံုး႐ႈံးမည့္ အေျခအေနျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ‘‘ေရနံခပ္တဲ့အလုပ္က ေန႔ ပ်က္ဖို႔မေျပာနဲ႔။ အခ်ိန္ေလး ေတာင္ ပ်က္လို႔မရတာ။ စားဝတ္ ေနေရးလုပ္ေနရေတာ့ မဲစာရင္း လည္း ျပန္မၾကည့္ႏိုင္ပါဘူး။ အိမ္ ကေတာ့ မဲစာရင္းမွာ ပါတယ္ ေျပာတာပဲ။ ဒီမွာေပးဖို႔ ေလွ်ာက္ ရမယ္ဆိုတာလည္းမသိေတာ့ မ ေလွ်ာက္ျဖစ္ဘူး။ ရြာျပန္ေပးဖို႔က အလုပ္ေတြနဲ႔ ဘယ္လိုျပန္ျဖစ္မ လဲ။ မေပးျဖစ္ဖို႔ မ်ားတယ္’’ဟု ေရနံေမွာ္မွ ေရနံလုပ္သားကိုသိန္း ဝင္းက ေျပာသည္။ မေကြးတိုင္းအတြင္းရွိ မင္း လွ၊ သရက္၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္တို႔  တြင္ ေရနံေမွာ္ဟု အမ်ားေခၚေန ၾကေသာ ေရနံတြင္းတိမ္မ်ားတူး ကာ ေရနံရွာေဖြထုတ္ယူေသာေန ရာအမ်ားဆံုးရွိေနၿပီး လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ၾကသူအားလံုးနီးပါးမွာ အျခားၿမိဳ႕နယ္ေဒသမ်ားမွ ေရ ၾကည္ရာျမက္ႏုရာ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။
 • Sun 25 Oct 2015 - 21:02
  သမၼတခိုင္း၍ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ၿပိဳင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တစ္သီးပုဂၢလအမတ္ေလာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား
 • Sun 25 Oct 2015 - 19:54
  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေမရိကန္သမၼတအုိဘားမား အစိုးရအဖဲြ႕၏ ႏုိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုဟု ေႂကြးေၾကာ္ ထားမႈသည္ လာမည့္သီတင္းႏွစ္ပတ္အၾကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပသည့္ အခ်ိန္တြင္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ သိရွိရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တၿပီး အားလုံးပါ၀င္ခြင့္ရွိမည္ဟု တစ္ခ်ိန္က သမၼတအိုဘားမား ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ ယခုအခါ ေမွ်ာ္လင့္သလို ျဖစ္ေျမာက္လာရန္ခက္ခဲေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။
 • Sun 25 Oct 2015 - 19:29
  ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပရန္ ၁၃ ရက္သာ လိုေတာ့သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြရက္ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားၾကား ဆႏၵမဲေပးရန္ အသင့္ျဖစ္၊ မျဖစ္ မဲေပးရာတြင္ ေရာ္ဘာတံဆိပ္တုံးထု၍ မဲေပးရမည့္ စနစ္သစ္ႏွင့္ အကြၽမ္း၀င္မႈ ရွိ၊ မရွိ၊ မိမိမဲေပးရမည့္ ပါတီကို ေရြးခ်ယ္ပုိင္းျဖတ္ၿပီးသား ရွိ၊ မရွိႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြအေပၚ စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပည္သူ႔အသံအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္စုစည္းတင္ျပလုိက္ပါသည္။
 • Sun 25 Oct 2015 - 13:48
  ၁။ ဥကၠ႒ - ဦးျမသန္း။ ၂။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္ - သံုးေသာင္းခန္႔။ ၃။ မဲဆႏၵနယ္- ေတာင္ႀကီး၊ ကေလာ၊ ရြာငံ၊ ရပ္ေစာက္၊ ပင္းတယ၊ ေနာင္ခ်ိဳ စသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ငါးဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သံုးဦးႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ၁၀ ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
 • Sun 25 Oct 2015 - 12:40
  ၁။ ဥကၠ႒- ဦးတင္ေမာင္ဦး။ ၂။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္- ႏွစ္ေထာင္ခန္႔။ ၃။ မဲဆႏၵနယ္- ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းႏွစ္ဦး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးႏွင့္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေလးဦးဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
 • Sun 25 Oct 2015 - 12:32
  ၁။ ဥကၠ႒ - ဦးအိုက္မုန္း။ ၂။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္ - သံုးေသာင္းခန္႔။ ၃။ မဲဆႏၵနယ္- ရွမ္းျပည္နယ္ လား႐ိႈး၊ နမ့္ဆန္၊ မန္တံု၊ မူဆယ္အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕နယ္ ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၇ ဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
 • Sun 25 Oct 2015 - 12:26
  ၁။ ဥကၠ႒ - ဦး၀င္းျမင့္ေက်ာ္။ ၂။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္ - ငါးေထာင္။ ၃။ မဲဆႏၵနယ္- ကရင္ျပည္နယ္မွ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)ႏွင့္ အမွတ္ (၂) ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တို႔တြင္လည္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။
 • Sat 24 Oct 2015 - 22:57
  ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP)၏ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေဟာ ေျပာပြဲႏွင့္ ေအာင္ႏိုင္ေရးအလံ အပ္ႏွင္းပြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • Sat 24 Oct 2015 - 22:56
  ရခိုင္ျပည္နယ္ေဒသ အခ်ဳိ႕တြင္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ (ANP)ကို မဲမေပးၾကရန္ ၿခိမ္း ေျခာက္ေျပာဆိုမႈမ်ားျဖစ္ပြားေန ေၾကာင္း ANP ဗဟိုေအာင္ႏုိင္ေရး ေကာ္တီဥကၠ႒ဦးခိုင္ျပည္စုိးက ေျပာသည္။
 • Sat 24 Oct 2015 - 22:56
  လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အား မဲေပးရန္ရည္ရြယ္သည့္ စ တစ္ကာ၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ေ၀သည့္လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ကို ေအာက္တုိဘာ ၂၄ရက္ကေတာင္ ႀကီးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မေစ်းႀကီးအနီး၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု   သတင္းရရွိ သည္။
 • Sat 24 Oct 2015 - 22:55
   ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲေန႔၌ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ပြဲစား ကုန္သည္စက္ပိုင္မ်ား မဟာက ထိန္ေတာ္အသင္း(မႏၲေလး ကုန္ စည္ဒိုင္)ကုိ ပိတ္ကာအေရာင္းအ ၀ယ္မ်ား ရပ္နားထားမည္ဟု အ သင္းတိုက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။
 • Sat 24 Oct 2015 - 22:13
   ေအာက္တုိဘာ ၂၄ရက္ က ထုတ္ေ၀သည့္ ႏုိင္ငံပုိင္သ တင္းစာမ်ားျဖစ္ေသာ ေၾကးမုံ၊ျမန္ မာ့အလင္းသတင္းစာမ်က္ႏွာဖုံး မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာေခါင္း စီးႏွင့္ သတင္းဓာတ္ပုံမ်ားသည္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအတြက္ ႏုိင္ငံပုိင္ မီဒီယာက မဲဆြယ္ေနျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စာနယ္ဇင္းအသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔မွ ပုဂၢဳိလ္အခ်ဳိ႕က ေ၀ဖန္ေျပာၾကားလုိက္သည္။
 • Sat 24 Oct 2015 - 22:10
   ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေတြ႕ဆံုပြဲကို ေက်ာင္းေရွ႕ေဘာ လံုးကြင္းတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေနရာေရႊ႕ ေျပာင္း ေျဖဆိုခဲ့ရေၾကာင္း အလက(ခြဲ) မင္းဒပ္ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမ ႀကီးက ေျပာသည္။
 • Sat 24 Oct 2015 - 22:04
   ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္း တစ္သီး ပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအ ျဖစ္ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ၾကသူမ်ားသည္ အႀကီးအကဲ ကေစခုိင္း၍ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အဆုိပါနယ္ေျမ ၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ တစ္ သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးက ေျပာသည္။
 • Sat 24 Oct 2015 - 20:44
  အၿမဲတမ္းေနရပ္သုိ႔သြား ေရာက္ၿပီး မဲေပးလုိျခင္းမရွိဘဲ လက္ရွိေနထုိင္ရာ မဲဆႏၵနယ္ေျမ တြင္ မဲေပးခြင့္ရေရးေလွ်ာက္ထားသူ တစ္သန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။
 • Fri 23 Oct 2015 - 23:41
  လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚမိကြန္ခ်မ္းသည္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ႏိုင္သက္လြင္၏ သမီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ကို ကုိယ္စားျပဳၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မြန္ျပည္နယ္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထင္ရွားသည့္

Pages