Education


Sponsored By Samsung

နည္းပညာ အသံုးခ် ပညာသင္ျကားျခင္းရဲ့ ေကာင္းက်ိုးမ်ား

Thurs 11 Jan 2018 - 18:05

နည္းပညာ ေခတ္မွာေတာ့ လူေနမႈက႑ဍ အသီးသီးမွာ နည္းပညာ ျဖည့္တင္း သံုးစြဲမႈေတြ သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာပါတယ္။ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ လူမႈေရး နယ္ပယ္ေတြနည္းတူ ပညာေရး က႑ဍမွာလည္း နည္းပညာ အသံုးျပုျပီး ျမွင့္တင္ ျဖည့္ဆည္းေပးဖို့ ပညာရွင္ေတြက ဘက္ေပါင္းစံု စဉ္းစား ျကံဆလာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဝိဝါဒ ကြဲျပားမႈေတြလည္း ရွိေနဆဲပါ။


 • Sat 28 Apr 2018 - 12:48
  ဒီခ်ဳပ္အစိုးရသက္တမ္း ၂ ႏွစ္အတြင္း အေျခခံပညာေက်ာင္း ၈,၄၂၀ ကို ေက်ာင္းအဆင့္ တိုးျမႇင့္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာ သည္။
 • Sat 28 Apr 2018 - 12:48
  ျမန္မာႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားတြင္  ပါ၀င္လုိသည့္လူငယ္မ်ား အတြက္ ဩစေၾတးလ်အစုိးရေပး မည့္ ပညာသင္ဆု ျမန္မာႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္အလားအ လာရွိေသာလူငယ္မ်ားအား ဩစ ေၾတးလ်အစုိးရက ပညာသင္ဆု ေပးအပ္မည္ဟု ေၾကညာထား သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ႏုိင္ငံေရး၊ စီး ပြားေရး၊ လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈတြင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေကာင္း မ်ားေမြးထုုတ္ရာတြင္ ကူညီပံ့ပုိး ေပးသည့္အေနျဖင့္ ေပးအပ္သည့္ ၂၀၁၉Australia Awards Scholarship ပညာသင္ဆုျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအေန ျဖင့္ မဟာဘြဲ႕သင္တန္းကုိ ဩစ ေၾတးလ်ႏုိင္ငံရွိ တကၠသုိလ္မ်ား တြင္ ပညာသင္ဆုအျပည့္အ၀ျဖင့္ တက္ေရာက္ႏုိင္မည့္အခြင့္အေရး ျဖစ္သည္။
 • Sun 22 Apr 2018 - 19:31
   နာဂကုိယ္ပိုင္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ နန္းယြန္း၊ လဟယ္၊ ေလရွီး ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ ဆရာ၊ ဆရာမ လုိအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေဒသဦးစီးအဖဲြ႕ အထူးအစီအစဥ္ျဖင့္ ေန႔စား လေပး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ခန္႔ထားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ေဒသဦးစီးအဖဲြ႕၀င္ ဦးစိမ္းေမာင္ကေျပာ သည္။ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ အဆုိပါေဒသမ်ားရွိ အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာလို အပ္ခ်က္မရွိေစရန္ တကၠသိုလ္ ၀င္တန္းေအာင္ျမင္သည့္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ားကို ေန႔စားလ ေပး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအျဖစ္ ခန္႔ ထားရန္ စီစဥ္ေနသည္။ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန အစီအစဥ္ျဖင့္ ယင္းသို႔ ခန္႔ထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေဒသဦးစီးအဖဲြ႕က အထူးအစီအစဥ္ အေနျဖင့္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕မွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕သို႔ တင္ျပ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ၎က ဆုိ သည္။
 • Sun 22 Apr 2018 - 19:30
  အသက္ (၅)ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္တြင္ သူငယ္တန္းမတက္ေရာက္ခဲ့ရေသာ ကေလးမ်ား (၆)ႏွစ္ျပည့္ပါက ပထမတန္းသို႔ တိုက္႐ိုက္တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ သင္႐ိုးသစ္ပထမတန္းသည္ သူငယ္တန္း မတက္ေရာက္ခဲ့ သည့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ တိုက္႐ိုက္လိုက္ပါသင္ၾကားႏုိင္ သည့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းျဖစ္၍ ယင္းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
 • Sun 22 Apr 2018 - 09:09
  ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၌ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပုိမုိ၀င္ေရာက္လာေရး ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ဧၿပီ ၂၀ ရက္တြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္ကာ စတင္ဖိတ္ေခၚလုိက္သည္။  
 • Sat 21 Apr 2018 - 22:32
  ဒီတစ္ပတ္ အားလပ္ရက္မွာ ဖတ္စရာအျဖစ္ သႀကၤန္မတိုင္ခင္က ထြက္ထားတဲ့ စာအုပ္ေတြထဲက တစ္အုပ္ကုိ ၫႊန္းဆုိခ်င္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ စာေရး ဆရာေတြေရးသားတ့ဲ လူပုဂၢိဳလ္အေၾကာင္း အမွတ္ တရေအာက္ေမ့ခ်က္ စာစုေတြပါပဲ။
 • Sat 21 Apr 2018 - 22:31
  ဒီတစ္ပတ္ အားလပ္ရက္မွာ ဖတ္စရာအျဖစ္ သႀကၤန္မတိုင္ခင္က ထြက္ထားတဲ့ စာအုပ္ေတြထဲက တစ္အုပ္ကုိ ၫႊန္းဆုိခ်င္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ စာေရး ဆရာေတြေရးသားတ့ဲ လူပုဂၢိဳလ္အေၾကာင္း အမွတ္ တရေအာက္ေမ့ခ်က္ စာစုေတြပါပဲ။
 • Wed 18 Apr 2018 - 23:34
   ၂၀၁၉ တကၠသုိလ္ ဝင္စာေမးပြဲ ေမးခြန္းလႊာကို အလြတ္က်က္မွတ္မႈကို အားေပး သည့္ ေမးခြန္းပံုစံအစား စဥ္းစား ေတြးေခၚမႈကို အားေပးသည့္ ေမး ခြန္းပံုစံသို႔ ေျပာင္းလဲစစ္ေဆးရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ေျပာ ၾကားသည္။
 • Tue 10 Apr 2018 - 12:18
  တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ငါးခုတြင္ ဧၿပီ ၁၀ ရက္ကစ ကာ ေႏြရာသီ‘အ’ သုံးလုံးစာသင္၀ုိင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္မည္ဟု ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္တာပညာေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခိုင္ၿမဲက ေျပာသည္။
 • Tue 10 Apr 2018 - 12:15
  အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ေစတနာ့၀န္ထမ္းအဖြဲ႕ (Peace Corps) ၏ တတိယအသုတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ဇြန္လစကာတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္သံုးခုရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားမည္ဟု အေမရိကန္သံ႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ Peace Corps တတိယအ သုတ္တြင္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း  ၃၂ ဦး ပါ၀င္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ျပည္ နယ္တို႔ရွိ အေျခခံပညာအလယ္ တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား  ၂ႏွစ္ၾကာသင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ သည္။
 • Tue 10 Apr 2018 - 12:07
  ဆရာျဖစ္လက္မွတ္မရွိသည့္ အေျခခံပညာဆရာ၊ ဆရာမ၂၈,၀၀၀ေက်ာ္အား မူလတန္းဆရာအတတ္စာေပးစာယူ (မစယ) အနီးကပ္ပို႔ခ်သင္တန္းမ်ားကို ဧၿပီ ၂၅ရက္ကစတင္ကာ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ား၌ ဖြင့္လွစ္မည္ဟု အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္းက ေျပာသည္။
 • Tue 10 Apr 2018 - 12:06
  သတၱမတန္းေအာင္ျမင္ ၿပီးသူမ်ားကို ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးရွိ အႏုပညာအထက္တန္းေက်ာင္း မ်ားက  သင္တန္းသားမ်ား ေခၚယူ ေနသည္ဟု အႏုပညာဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္မင္းထြန္းက ေျပာသည္။
 • Tue 10 Apr 2018 - 12:05
  ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္းကစ၍ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ ျမန္မာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ျပည္တြင္းတကၠသိုလ္မ်ားသာမက ျပည္ပပညာေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုပါ ေရြးခ်ယ္လာသည္။ ျပည္ပတကၠသိုလ္မ်ားတက္ေရာက္ရာတြင္ ျမန္မာေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူအမ်ားစု ရင္ဆိုင္ရေလ့ရွိသည့္ အခက္အခဲသည္ မိမိ၀ါသနာပါသည့္ ဘာသာရပ္ကို မည္သည့္တကၠသိုလ္၌ တက္ေရာက္မည္ကို ေရြးခ်ယ္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိမႈအားနည္းျခင္းျဖစ္သည္။ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြရျခင္းေၾကာင့္ နာမည္ပ်က္စာရင္း၀င္တကၠသိုလ္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက အသိအမွတ္မျပဳေတာ့သည့္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္မိျခင္းမ်ဳိး ႀကံဳေတြ႕ရသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၌ ပညာသင္ယူမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ယင္းအခက္အခဲေျပလည္ေစရန္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ Education USA အဖြဲ႕အစည္းက ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္ အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ Education USA အဖြဲ႕အစည္းမွ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ရရွိႏုိင္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္သံ႐ုံး၏ ပညာေရးဆိုင္ရာအႀကံေပး ေဒၚဇာနည္လြင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။
 • Wed 04 Apr 2018 - 12:14
  ေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္းပညာေရး အေျခစိုက္စခန္းမ်ားတြင္ တက္ ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းမေနႏိုင္ သည့္ ကေလးမ်ားအနက္ ၅၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ပညာသင္ ႏွစ္က အေျခခံပညာ ပၪၥမတန္းသို႔ ကူးေျပာင္းတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့သည္ ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ စာတတ္ေျမာက္ ေရးအေထာက္အကူျပဳပင္မဌာန ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္ညိဳက ေျပာၾကားသည္။
 • Wed 04 Apr 2018 - 12:10
  ေက်ာင္းဝင္မွတ္ပုံတင္ရက္ ေက်ာ္ လြန္သျဖင့္ မွတ္ပံုတင္မလုပ္ရ ေသာ ပထမႏွစ္သင္တန္းသားမ်ား ေက်ာင္းအပ္လက္ခံရက္ကို ဧၿပီ လကုန္အထိ တစ္လတိုးျမႇင့္ေပး ရန္ ရန္ကုန္အေဝးသင္ တကၠသိုလ္ က သက္ဆိုင္ရာအေဝးသင္ဌာနခြဲ မ်ားသို႔ အေၾကာင္းၾကားထား သည္။
 • Tue 03 Apr 2018 - 18:13
   ျမန္မာေက်ာင္းသား မ်ားအတြက္ ကမၻာ့အဆင့္မီ ပညာ ေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားေလ့လာႏုိင္ မည့္ ၾသစေၾတးလ်ပညာေရးျပပြဲ ကို ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ AVSS Myanmar က ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ၾသစေၾတးလ်ပညာေရးျပပြဲ ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏိုဗိုတယ္ဟိုတယ္ တြင္ ဧၿပီ ၇ ရက္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ဟီလ္တန္ဟိုတယ္တြင္ ဧၿပီ ၈ ရက္၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။
 • Mon 02 Apr 2018 - 21:39
  အေျခခံပညာအတန္း မ်ား၏ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းမ်ားကို ငါးႏွစ္အတြင္း အၿပီးေျပာင္းလဲ မည္ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနေျပာ ေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာခိုင္ၿမဲက ေျပာၾကားသည္။
 • Sat 31 Mar 2018 - 21:29
  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ထင္ရွားတဲ့ ေနရာေတြ ေဖာ္ျပတဲ့အခါကမာ ရြတ္လွည္းတန္း၀န္းက်င္ကို ခ်န္ လွပ္ထားလုိ႔မရပါဘူး။ ဘာ ေၾကာင့္လဲဆုိ လွည္းတန္းဟာ လမ္းမႀကီးေလးခုဆုံရာျဖစ္ၿပီး အ နားမွာရွိတဲ့ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္နဲ႔ အင္းလ်ားကန္တုိ႔က အထင္ကရ နယ္ေျမေတြျဖစ္လုိ႔ပါ။ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္အေၾကာင္း၊အင္းလ်ား ကန္အေၾကာင္းေျပာရင္ လွည္း တန္းဟာ မပါမျဖစ္ပါလာၿမဲျဖစ္ ၿပီး လွည္းတန္းအေၾကာင္းေျပာ ရင္လည္း အင္းလ်ားကန္နဲ႔တကၠ သုိလ္အေၾကာင္းက မပါမျဖစ္ပါ ၿမဲပါ။ ေနာက္ၿပီး လွည္းတန္း၊ စံရိပ္ၿငိမ္၊ ဆင္ေရတြင္းတို႔ဟာ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းတည္ရွိ ၿပီး အေဆာင္ေတြေပါမ်ားတာ ေၾကာင့္ နယ္ကပညာလာသင္သူ ျဖစ္ျဖစ္၊ အလုပ္လာလုပ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အခေၾကးေငြသက္သက္ သာသာနဲ႔ ေနႏုိင္လုိ႔နယ္ကလူေတြ လွည္းတန္းနဲ႔မကင္းသေလာက္ ပါပဲ။ ဒီလုိခဏတာကြန္းခုိၾကတဲ့ လူေတြထဲကေန ေနာင္တစ္ခ်ိန္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီး မွာ ထင္ရွားနာမည္ႀကီးသူေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအထဲ မွာ ေတးေရး၊ ေတးဆုိအႏုပညာ ရွင္ေတြ၊ ကဗ်ာဆရာ၊ စာေရး ဆရာေတြ၊ သ႐ုပ္ေဆာင္တခ်ိဳ႕နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီးေတြအထိ ပါ ၀င္ပါတယ္။ သူတို႔အားလုံးလုိလုိ ဟာ လွည္းတန္းအေၾကာင္းျပန္ ေျပာင္းေျပာရမယ္ဆုိရင္ ယေန႔အ ထိရင္ခုန္ေနၾကၿမဲပါ။ ဒါေၾကာင့္ လွည္းတန္းကုိ ခ်စ္မက္မေျပသူ ေတြက အက္ေဆးလွည္းတန္းဆုိ ၿပီး စာအုပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ရာမွာ သုံး အုပ္ေပၚထြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သလုိ ယခု ေလးအုပ္ေျမာက္ျဖစ္တဲ့ အက္ ေဆးလွည္းတန္း (၄) အသစ္ထြက္ လာပါတယ္။ 
 • Thu 29 Mar 2018 - 22:16
  ႐ုတ္တရက္ ေဆး႐ံုတက္ကုသရသည့္ ကိစၥမွလြဲ၍ တကၠ သိုလ္ဝင္စာေမးပြဲအေျဖလႊာစစ္ ေဆးရမည့္ တာဝန္ကို မျငင္းပယ္ ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ပညာေရးမွဴး႐ံုး မ်ားက ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို အသိေပးထားသည္။ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲအ ေျဖလႊာစစ္ေဆးျခင္းသည္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ အေရးႀကီး ေသာ တာဝန္ျဖစ္၍ အေျဖလႊာ စစ္ေဆးရန္ သင့္ေလ်ာ္သူကိုသာ တာဝန္ေပးျခင္းျဖစ္ရာ တာဝန္ ေပးၿပီးမွ ျငင္းပယ္ျခင္းမျပဳရန္ အသိေပးရျခင္းျဖစ္သည္ဟု အ ေျခခံပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးတစ္ဦးက ေျပာသည္။
 • Wed 28 Mar 2018 - 13:39
  ဒီခ်ဳပ္အစိုးရသက္တမ္း ၂ႏွစ္ အတြင္း ပညာေရးက႑ အလႊာ တိုင္းတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း မွန္း ခ်က္ႏွင့္ႏွမ္းထြက္ မကိုက္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့အဆင့္မီ ျမန္မာ့ပညာေရးသည္ အလွမ္းေဝးဆဲျဖစ္သည္ဟု ပညာေရးကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။ အေျခခံက်က် ေျပာင္းလဲမႈ ႀကီးႏွစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ သင္ၾကား နည္းစနစ္ႏွင့္ စာေမးပြဲစစ္ေဆး သည့္စနစ္ကိုပင္ မေျပာင္းလဲႏိုင္ ေသးေၾကာင္း ပညာေရးအသိုင္း အဝိုင္းမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ဆိုသည္။

Pages

Subscribe to Education