Education

 • Wed 18 Jan 2017 - 10:42
  ၾသစေၾတးလ်အစိုးရ ပညာေတာ္ သင္ဆုအတြက္ ဘြဲ႕ႀကိဳႏွင့္ ဘြဲ႕ လြန္သင္တန္းတက္ေရာက္မည့္ ျမန္မာ ေက်ာင္း သားမ်ားအေနျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္မွ ဧၿပီလကုန္ အထိ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။
 • Wed 18 Jan 2017 - 10:41
  ျမန္မာႏုိင္ငံ စာရင္းေကာင္စီသည္ ဒီပလုိမာစာရင္းကုိင္သင္တန္း၊ လက္မွတ္ရ ျပည္သူ႕စာရင္းကုိင္ သင္တန္းႏွင့္ ေကာင္စီက သတ္ မွတ္သည့္ အျခားသင္တန္းမ်ားအ တြက္ ကုိယ္ပုိင္စာရင္းကုိင္သင္ တန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳ ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္က အ မိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္သည္။
 • Wed 18 Jan 2017 - 10:38
  စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ လူမူေရး ေဖာက္ျပန္မႈစြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ အလုပ္ သမားပါတီ(WP)မွ ထုတ္ပယ္ခံရ ၿပီး ငါးႏွစ္အၾကာတြင္ စင္ကာပူ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္း မစၥတာ ေယာရွင္ေလာင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ပုဂၢလိက ေကာလိပ္တစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း The Straits Times သတင္းစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။
 • Wed 11 Jan 2017 - 10:05
  အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာေမးပြဲရလဒ္မ်ားကုိ အမွတ္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ရာမွ ေအ၊ ဘီ၊ စီ၊ ဒီ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ေျပာင္း လဲထုတ္ျပန္မႈသည္ ေက်ာင္းသား မ်ားကုိ ဖိအားေလ်ာ့က်ေစခဲ့ ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ေျပာသည္။ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရသစ္လက္ထက္ တြင္ အေျခခံပညာစာေမးပြဲရလဒ္ မ်ားကုိ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္  ထုတ္ျပန္ရန္ ၫႊန္ၾကားမႈသည္ ပညာေရးေျပာင္းလဲတုိးတက္မႈအ တြက္ သက္ေရာက္မႈမရွိေသာ္ လည္း ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဆရာမ်ား အတြက္ ဖိအားေလ်ာ့က်ေစသည္ ဟု ဆုိသည္။
 • Wed 04 Jan 2017 - 14:49
  အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမွ လူ ငယ္ ၁၀ ဦးႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံမွ လူငယ္ ငါးဦးကုိ ေရြးခ်ယ္၍ ၾသစ ေၾတးလ် ႏုိင္ငံတြင္ ကာလတုိပညာ သင္ယူႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္အတြက္ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္ေနာက္ဆုံး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။
 • Wed 04 Jan 2017 - 14:47
  အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ က်င္းပေသာ ပညာေရးစုံညီပြဲ ေတာ္၌ ဉာဏစြမ္းရည္ႏွင့္ ကာယ စြမ္းရည္ဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ရန္ အေျခခံ ပညာဦးစီးဌာနက က်ပ္သန္း ၁,၁၉၀ ေက်ာ္ကုိ ရန္ပုံေငြခြဲေ၀ေပး ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • Wed 04 Jan 2017 - 14:45
  ၂၀၁၇ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိရန္ စာရင္းေပး သြင္းေသာ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မွ ေရႊ႕ေျပာင္း ေက်ာင္းသားအေရအ တြက္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။ ယခင္ႏွစ္တကၠသုိလ္၀င္စာ ေမးပြဲတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာ ေက်ာင္းသား ၁၆၀ ခန္႔၀င္ေရာက္ ေျဖဆုိခဲ့ေသာ္လည္း လာမည့္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ၌ ေျဖဆုိ ရန္ စာရင္းေပးသြင္းထားေသာ ေက်ာင္းသား ၁၀၀ ေက်ာ္သာ ရွိ သည္ဟု သိရသည္။
 • Tue 03 Jan 2017 - 17:41
  ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ ဘဏ္၏ ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္ ျဖင့္ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္တကၠသိုလ္ တို႔    ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္သည့္ Master of Economic (MEcon) (CMU) စီးပြားေရးမဟာဘဲြ႕သင္ တန္းကို ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္ ေနာက္ ဆံုးေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သ တင္းရရွိသည္။    စီးပြားေရးမဟာဘဲြ႕သင္ တန္းသည္ အခ်ိန္ျပည့္သင္တန္း ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ အ ရည္အခ်င္းအခ်က္အလက္ျပည့္ စံုသူ သင္တန္းသား ၅၀ ဦးအား သင္ၾကားပုိ႔ခ်မည္ျဖစ္သည္။ အရည္အခ်င္းစစ္အေနျဖင့္ ၀င္ခြင့္  ႏႈတ္ေျဖစာေမးပဲြမ်ားကို ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ ရန္ကုန္စီး ပြားေရးတကၠသိုလ္၌  ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္တကၠသုိလ္မွ  ပါေမာကၡ မ်ား လာေရာက္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သင္တန္းတာ၀န္ခံ ကိုပီ တာေက်ာ္သင္းက    ေျပာၾကား သည္။
 • Wed 28 Dec 2016 - 11:00
  အစုိးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံ၊ အစုိးရ နည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း ႏွင့္ သက္ေမြးပညာ သင္တန္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမ အင္အား လုိအပ္ခ်က္ျမင့္မားေန ျခင္းေၾကာင့္ လစ္လပ္ရာထူး ၇၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာ ေခၚ ယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိသူကေျပာၾကား သည္။
 • Wed 28 Dec 2016 - 10:59
  အစုိးရအေနျဖင့္ မြန္အမ်ဳိးသား ပညာေရးမူ၀ါဒ၊ မြန္အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းမ်ား၊ မြန္ေက်ာင္းသားႏွင့္ မြန္ေက်ာင္းဆရာတုိ႔ကုိ လက္ခံ အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ ကူညီပံ့ပုိး မႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈမ်ားရွိရန္ မြန္အ မ်ဳိးသားပညာေရး ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြဲ က တုိက္တြန္းခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။
 • Wed 28 Dec 2016 - 10:57
  ၂၀၁၇ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ စိတ္ႀကဳိက္ျမန္မာစာ ဘာသာရပ္ ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိရန္ စင္ကာပူႏုိင္ငံမွ ျမန္မာေက်ာင္းသူတစ္ဦး စာ ရင္းေပးသြင္းထားၿပီး စိတ္ႀကဳိက္ ျမန္မာစာဘာသာရပ္ ေျဖဆုိမည့္ သူ သုံးဦးရွိေနေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။
 • Wed 21 Dec 2016 - 11:29
  တကၠသုိလ္၀င္တန္း ေအာင္ခ်က္ ျမင့္မားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕ နယ္ ေထာက္ၾကန္႔အုပ္ခ်ဳပ္မႈ သင္ တန္းေက်ာင္း ၀န္ထမ္းမြမ္းမံသင္ တန္းတြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ဳိးသိမ္းႀကီးကေျပာသည္။
 • Wed 21 Dec 2016 - 11:28
  အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားရွိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ရာထူးတုိး၊ အေျပာင္းအေရႊ႕ တန္းစီဇယားတြင္ အသက္ႀကီးသူမ်ား၊ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားႏွင့္ သားသမီးဦးေရမ်ားသူကုိ ဦးစားေပးရန္ ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အေျခခံပညာဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ လစ္လပ္ေနေသာ ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ ယခုဒီဇင္ဘာအတြင္း ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေခၚယူေနၿပီး ရာထူးတုိး၊ အေျပာင္းအေရႊ႕ေလွ်ာက္လႊာတန္းစီဇယား ေရးဆြဲရာတြင္ဦးစားေပးရမည့္အခ်က္ကုိ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္ သည္။
 • Wed 21 Dec 2016 - 11:26
  ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ႏွင့္ မႏၲေလးတကၠသုိလ္တြင္ လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပထမႏွစ္ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၀င္ခြင့္လက္ခံခဲ့ရာ ဒႆနိက၊ အေရွ႕တုိင္းႏွင့္ ျမန္မာမႈပညာ ဘာသာရပ္တုိ႔အတြက္ ေက်ာင္းသားနည္းပါးေနေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္း ရရွိသည္။  ဒႆနိကဘာသာရပ္အ တြက္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္တြင္ ေက်ာင္းသားေျခာက္ဦး၊ မႏၲေလး တကၠသုိလ္တြင္ ေက်ာင္းသားႏွစ္ ဦး၊ အေရွ႕တုိင္းပညာဘာသာရပ္ အတြက္ ေက်ာင္းသားငါးဦးစီႏွင့္ ျမန္မာမႈပညာဘာသာရပ္အတြက္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္တြင္ ေက်ာင္း သား ေလးဦး၊ မႏၲေလးတကၠသုိလ္ တြင္ ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦး တက္ ေရာက္ ပညာသင္ယူမည္ျဖစ္ သည္။
 • Wed 14 Dec 2016 - 11:06
  အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ကာ လတုိ ပညာ ေလ့လာဆည္းပူးႏုိင္ မည့္ ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္ ေလး ခုအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ဒီဇင္ဘာလကုန္ ေနာက္ဆုံး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း အေမရိ ကန္သံ႐ုံးက ေၾကညာထားသည္။ ဘြဲ႕လြန္အဆင့္ သီတင္းေျခာက္ပတ္ၾကာ ေလ့လာသင္ယူႏုိင္မည့္ Study of the U.S. Institutes (SUSI) for Scholars အစီအစဥ္အတြက္ အသက္ (၃၀) မွ (၅၀)အရြယ္ ဘြဲ႕တစ္ခုရရွိထားၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။
 • Wed 14 Dec 2016 - 11:04
  အေျခခံပညာသင္ၾကားေန သည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အ ေျပာင္းအေရႊ႕ကုိ ယခုပညာသင္ ႏွစ္က စတင္၍ ေႏြရာသီေက်ာင္း ပိတ္ရက္အတြင္းသာ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိၿပီး ေက်ာင္းဖြင့္ကာလတြင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းက ေျပာသည္။ ‘‘ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အ ေနျဖင့္ အေျခခံပညာေက်င္းမ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားရဲ႕ ရာထူးတုိး၊ အေျပာင္းအေရႊ႕ ကိစၥမ်ားကုိ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ကာလအတြင္းမွာသာ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဇြန္လ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္အမီ လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ေရာက္ေရးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒီႏွစ္က စၿပီးအဓိကထား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါ တယ္’’ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာ ၾကားသည္။ 
 • Wed 14 Dec 2016 - 11:02
  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဉာဏ္ရည္ မသန္စြမ္းသူ ကေလးမ်ားအား ေလ့က်င့္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား လိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အထူးပညာေရးအသင္း ဥကၠ႒ ဦးအယ္လ္ေဇာ္ဒိမ္က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြြတြင္ ေျပာသည္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ဉာဏ္ရည္မ သန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံ အထူးပညာေရးအသင္းမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေစတနာ့၀န္ထမ္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အင္အားျဖင့္ သင္ၾကားျပသေပးရန္ အခက္အခဲရွိေနေၾကာင္း ဦးအယ္လ္ေဇာ္ဒိမ္က ေျပာသည္။
 • Wed 14 Dec 2016 - 11:00
  ၂၀၁၇ မတ္လတြင္ က်င္းပ မည့္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိရန္ စာရင္းေပးသြင္းထားေသာ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၇၈၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီး ယခင္ ႏွစ္စာေမးပြဲတြင္ စာရင္းေပးသြင္း သူထက္ ၁၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ပုိမုိ မ်ားျပားေနသည္။ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ၀င္ ေရာက္ေျဖဆုိသူဦးေရ ႏွစ္စဥ္ျမင့္ တက္လ်က္ရွိရာ ၂၀၁၆ တြင္ စာ ေမးပြဲေျဖဆုိရန္ စာရင္းေပးသြင္း သူ ၆၇၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္း သားဦးေရ သိသိသာသာျမင့္တက္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။
 • Thu 08 Dec 2016 - 20:59
  ညေနပိုင္း အင္ ဂ်င္နီယာဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး စီစဥ္ေန ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းက ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္က က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း တြင္ ေျပာၾကားသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္က က်င္းပ ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္း အေ၀းတြင္ ညေနပိုင္း အင္ဂ်င္နီ ယာသင္တန္းမ်ားျဖစ္ေသာ E.T. E.C (ဒီပလိုမာ) ႏွင့္ E.G.T.I (ဒီ ပလိုမာ) သင္တန္းမ်ား ျပန္ဖြင့္ႏိုင္္ ျခင္းရွိ၊မရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးေအာင္သိုက္က ေမးျမန္း ရာ၌ ဒု၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ‘‘လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ႀကီးတင္ျပခဲ့တဲ့ E.T.E.C သင္ တန္းနဲ႔ E.G.T.I သင္တန္းမ်ားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အင္းစိန္ GTI ျပင္ ဆင္  ေဆာင္ရြက္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္၊ သင္တန္းမ်ားမွာ ျပသတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားစုစည္းၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဒု၀န္ႀကီးကေျပာသည္။
 • Wed 07 Dec 2016 - 11:20
  ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားဆုိင္ရာ လူစြမ္းအားအ ရင္းအျမစ္ သင္တန္းေက်ာင္းႏွစ္ခု ကို ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၏ အကူအညီျဖင့္ တည္ေဆာက္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

Pages

Subscribe to Education