Business

 • Fri 20 Jan 2017 - 02:08
  ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ ခ်ိန္းတြင္ စတုတၳေျမာက္အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီအျဖစ္ ပထမပုဂၢလိက ဘဏ္ကုမၸဏီက ၎၏အစုရွယ္ယာမ်ားကို တစ္စုလွ်င္ ၃၉,၀၀၀ က်ပ္သတ္မွတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။
 • Fri 20 Jan 2017 - 02:07
   ေဒၚလာေစ်း ျပန္တက္ လာေသာ္လည္း ျပည္တြင္းစက္ သံုးဆီအမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ႕ ေစ်းႏႈန္း အနည္းငယ္က်ဆင္းလာေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ေဒၚလာေစ်းသည္ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္က တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၃၅၀ က်ပ္ရွိခဲ့ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္တြင္ ၁,၃၆၀ က်ပ္သုိ႔ ျမင့္ တက္ခဲ့သည္။
 • Fri 20 Jan 2017 - 02:06
   ျမန္မာႏိုင္ငံဆီစက္ပိုင္ ရွင္မ်ားအသင္း၏ ေစ်းကြက္ေလ့ လာသံုးသပ္ခ်က္အရ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ပဲဆီ၊ ႏွမ္း ဆီ၊ ေနၾကာဆီ စသည့္ ဆီအစစ္ မ်ားစားသံုးမႈသည္ ဆီစားသံံုးမႈ၏ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေၾကာင္း အ ဆုိပါအသင္းဥကၠ႒ ဦးခင္စိုးက ေျပာသည္။
 • Thu 19 Jan 2017 - 21:05
   ျပင္ပေငြေၾကးေစ်းကြက္ တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖိုး ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ပုဂၢလိ က ဘဏ္အခ်ိဳ႕က တရား၀င္ေဒၚ လာေရာင္းခ်ခြင့္ ပမာဏကို ကန္႔သတ္လိုက္ေၾကာင္း  သတင္းရရွိသည္။ ျပင္ပေစ်းကြက္တြင္ ဇန္န ၀ါရီ ၁၈ ရက္ညေစ်းကြက္ပိတ္ ခ်ိန္တြင္ ကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္၁,၃၆၄ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္အခ်ိဳ႕က ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းထပ္မံျမင့္တက္မည္ထင္၍ ေဒၚလာအေရာင္းကို ကန္႔သတ္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္တစ္ခုရိွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးကေျပာသည္။
 • Wed 18 Jan 2017 - 22:41
   ျပင္ပေငြလဲႏႈန္း၌ အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်းသည္ ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္တြင္ ၁၃ က်ပ္ခန္႔ျမင့္တက္ လာျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းအ ေခါက္ေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ တစ္ရက္အတြင္း က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ ခန္႔ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္ နံနက္ တြင္ ျပည္တြင္းအေခါက္ေရႊ တစ္ က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ၈၆၆,၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရိွရာ ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္၌ က်ပ္ ၈၇,၅၅၀၀ အထိ ျမင့္တက္လာၿပီး တစ္ရက္အတြင္း က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ ခန္႔ ျမင့္တက္လာ ျခင္းျဖစ္သည္။
 • Wed 18 Jan 2017 - 22:40
   ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တပ္ ဆင္ထုတ္လုပ္သည့္ (NISSAN) နစ္ဆန္ကုမၸဏီက နာမည္ႀကီး ေမာ္ဒယ္ျဖစ္ေသာ Sunny ကားမ်ားကုိ က်ပ္ ၂၀၆ သိန္းျဖင့္ ေစ်းကြက္၌ စတင္ေရာင္းခ်မည္ဟု နစ္ဆန္မွ သတင္းရရိွသည္။ နစ္ဆန္ကားမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ တန္ေခ်ာင္ေမာ္တာ (မေလးရွား) က ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္တြင္းတြင္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ေနၿပီး ေစ်းကြက္၌ စတင္မိတ္ဆက္ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္သည္။
 • Wed 18 Jan 2017 - 22:39
  စာတုိက္လုပ္ငန္းမွ ကုန္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္သည္အထိ က်ယ္ျပန္႔လာႏုိင္ေရးအတြက္ ဂ် ပန္ႏုိင္ငံက ျမန္မာ့စာတုိက္လုပ္ငန္းကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ကူညီလုိေၾကာင္း ဂ်ပန္ျပည္ထဲေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဒု၀န္ႀကီးကေျပာသည္။  ကုန္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ေရးတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ၿခံထြက္ သီးႏွံမ်ား၊ သားငါး၊ အစားအစာ၊ စက္ကိရိယာႏွင့္ ပရိေဘာဂ စ စည့္ပစၥည္းမ်ားကို စာတုိက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ၀ယ္ယူႏုိင္ေရးျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါဒု၀န္ႀကီးကေျပာသည္။
 • Wed 18 Jan 2017 - 11:05
  အေရွ႕ေတာင္အာရွရဲ႕ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈ အဓိက ဗဟိုခ်က္ျဖစ္တဲ့ စင္ကာပူက သေဘၤာေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ဥဒဟို ေခါက္တံု႔ေခါက္ျပန္ သြားလာမႈေတြ ပိုၿပီးထူထပ္လာပါတယ္။ စီးပြားေရး လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာၿပီး အိုေဟာင္းေနတဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြကို အသစ္မြမ္းမံလဲလွယ္ဖုိ႔ အားထုတ္ေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေလာင္စာဆီ တင္သြင္းမႈက ေတာက္ေလွ်ာက္ ျမင့္တက္လာေနတယ္။ ဒီအေျခအေနေၾကာင့္ပဲ စင္ကာပူကေန ျမန္မာ ႏုိင္ငံကို ဦးတည္ၿပီး ေသးငယ္ေပမယ့္ အက်ိဳးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းမယ့္ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈ ပံုစံသစ္တစ္မ်ိဳး ေပၚထြန္းလာခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကေန ကီလိုမီတာ ၂၀၀၀ ေလာက္ကြာေဝးတဲ့ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဓာတ္ေငြ႕၊ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ေတြကို တင္ေဆာင္လာတဲ့ ကုန္တင္သေဘၤာ အငယ္စားေလးေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈဟာ ၂၀၁၇ မွာ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ တိုးတက္လာဖြယ္ ရွိေနတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းကလည္း လတ္တေလာမွာေတာ့ ကုန္တင္သေဘၤာ အငယ္စားေတြကိုပဲ ကိုင္တြယ္လက္ခံႏုိင္တဲ့ အေျခအေန ရွိပါေသးတယ္။
 • Mon 16 Jan 2017 - 22:48
  တညင္းကုန္းေစ်းတည္ ေဆာက္မည့္ ျမန္မာ အက္ဂ႐ို အိတ္ခ်ိန္းအမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ (MAEX) က ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၁၀,၅၀၀ ျဖင့္ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္၌ အမ်ားျပည္သူသို႔ စတင္ ေရာင္းခ်ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • Mon 16 Jan 2017 - 22:46
  ကမၻာ့ေရႊေစ်းျမင့္တက္မႈ ေၾကာင့္ ျပင္ပေငြေၾကးေစ်းကြက္ တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖိုး သည္ ဗဟိုဘဏ္၏ ရည္ၫႊန္းေငြ လဲႏႈန္းေအာက္ေရာက္ရွိၿပီး ဇန္န ၀ါရီ ၁၆ ရက္ ညေနေစ်းပိတ္ခ်ိန္၌ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၃၄၅ က်ပ္သုိ႔ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။
 • Mon 16 Jan 2017 - 22:45
  ယခုႏွစ္အတြင္း ကိုရီး ယားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတို႔မွ Brand New ကားအေရာင္းျပခန္းသစ္ သုံးခုထက္မနည္း ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိ သည္။
 • Sun 15 Jan 2017 - 23:26
  နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး  စခန္း ၁၆ခုအနက္ ခုနစ္ခုမွာ ယခုဘ႑ာႏွစ္ ကုိးလေက်ာ္ကာလအတြင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကာလတူႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၃၈၀ ခန္႔က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • Sun 15 Jan 2017 - 23:25
   ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဂရန္ေျမမ်ား ကို ေပါင္ႏွံလႊဲေျပာင္းခြင့္ရရွိရန္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံငါး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တာဝန္ရွိသူမ်ား က ေျပာသည္။
 • Sun 15 Jan 2017 - 23:23
   တနသၤာရီတိုင္းေဒသ ႀကီးအတြင္း ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးရန္ ေျမဧက ၁ ဒသမ ၈ သန္းလုပ္ကိုင္ ခြင့္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ငါးႏွစ္အ တြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည့္ ေျမဧကမွာ ငါးသိန္းသံုးေသာင္းေက်ာ္သာရွိေၾကာင္း စက္မႈသီးႏွံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။
 • Sat 14 Jan 2017 - 23:40
  ပင္လယ္ငါးဖမ္းရာသီ စတင္ခ်ိန္တြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ ေအာ္၌ မုန္တုိင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ သျဖင့္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္တြင္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား ႏွင့္ ငါးေျခာက္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ ငန္းမ်ား ထိခိုက္ခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။
 • Sat 14 Jan 2017 - 23:39
  ဆက္သြယ္ေရးက႑၌ ဂ်ပန္၊ ေနာ္ေ၀းႏွင့္ ကာတာႏုိင္ငံတို႔မွ ၂ ႏွစ္တာအတြင္း ၀င္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၈ ဘီလီယံေက်ာ္ ရွိၿပီး တုိက္႐ိုက္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၌ အမ်ားဆံုး က႑အျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ မ်ားက ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။
 • Sat 14 Jan 2017 - 23:38
  ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္အခြန္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံျခင္းကို မပယ္ဖ်က္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္ မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ခ်ဳပ္(UMFCCI)ႏွင့္ အစိုးရတို႔ ေဆြးေႏြးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါအ သင္းဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ ေမာင္ေလးက ေျပာသည္။
 • Fri 13 Jan 2017 - 23:19
  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေငြလႊဲ ရာတြင္ တရားမ၀င္ေငြလႊဲ(ဟြန္ဒီ)စနစ္ အသုံး မျပဳဘဲ နည္းလမ္းမွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ေရးကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္ မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ရန္ စီမံ ကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ ၀င္းက တုိက္တြန္းေျပာၾကား သည္။
 • Fri 13 Jan 2017 - 22:34
  ကေမၻာဇဘဏ္သည္ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ Visa ႏွင့္ ပူး ေပါင္း၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ Visa CreditCard မ်ားကို စတင္မိတ္ဆက္မည္ ဟု ယမန္ေန႔က ေၾကညာခဲ့သည္။ ဗဟိုဘဏ္သည္ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္၌ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားကို ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ အီလက္ထ ရြန္နစ္ကတ္မ်ားျဖင့္ အျပည့္အဝ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပး လိုက္သည့္ေနာက္ပိုင္း ကေမၻာဇဘဏ္သည္ Visa Credit Card မ်ားကို ျပည္တြင္း၌ မိတ္ဆက္ေပး မည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။
 • Fri 13 Jan 2017 - 22:34
   ကမၻာ့ေရႊေစ်းျမင့္တက္ လာျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊ ေစ်းကြက္တြင္ ေလးရက္အတြင္း အေခါက္ေရႊ တစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ျမင့္တက္ခ့ဲ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ကမၻာ့ေရႊေစ်းျမင့္တက္လာ ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းျမင့္တက္လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေအာင္သမာဓိေရႊဆိုင္မွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာက ေျပာသည္။

Pages

Subscribe to Business