၂၀၁၇ လည္ျပန္

  • Wed 27 Dec 2017 - 14:34
    ျပကၡဒိန္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ကုန္ ဆံုးလာၿပီ ျဖစ္ သည္။ ရက္ ေပါင္း ၃၆၀ ေက်ာ္ ျဖတ္သန္းခဲ့ သည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ကမၻာ တစ္လႊားတြင္ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးစံု ႀကံဳခဲ့ သလို အခ်ိဳ႕ေသာလူပုဂၢိဳလ္မ်ား သည္ ႏုိင္ငံတကာက အထူးအ ေလးထား အာ႐ံုစိုက္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ား၊ ေျပာစကားမ်ား၊ ႀကံဳေတြ႕ ျဖတ္သန္းမႈမ်ားသည္ ၂၀၁၇အတြင္း ႀကီးႀကီးမားမား သက္ ေရာက္႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ ၂၀၁၇ ကို လႈပ္ခတ္ေစခဲ့ေသာ ကမၻာေက်ာ္ လူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ကို စုစည္းေဖာ္ျပလုိက္ပါ သည္။
  • Wed 27 Dec 2017 - 14:29
    ဦးကိုနီလုပ္ႀကံခံရမႈ ၂၀၁၇ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွာပင္ တုန္လႈပ္ဖြယ္ရာ လုပ္ႀကံမႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမုိက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဥပေဒအႀကံေပး တရား လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကုိနီ သည္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ ရက္တြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖ ျမင့္ဦးေဆာင္ေသာကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ႏွင့္အတူ အင္ဒုိနီးရွားမွအျပန္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္မ်က္ႏွာစာ၌ လုပ္ ႀကံခံရသည္။ ေလဆိပ္တြင္ လာ ႀကိဳသည့္ေျမးငယ္ကုိ ေပြ႕ခ်ီထား ေသာဦးကုိနီအား ေသနတ္သမား က ေနာက္ကေန၍ ဦးေခါင္းကုိအနီးကပ္ပစ္ခတ္ခဲ့သျဖင့္ ဦးကုိနီမွာ ေနရာတြင္ပင္ ေသဆုံးခဲ့ရသည္။ အနီး၀န္းက်င္မွ တကၠစီယာဥ္ ေမာင္းမ်ား၊ ေလဆိပ္၀န္ထမ္းအ ခ်ိဳ႕ႏွင့္ ရဲက လိုက္လံဖမ္းဆီးမႈ ေၾကာင့္ ေသနတ္သမားၾကည္လင္း ကုိ ေနရာတြင္ပင္ဖမ္းဆီးမိခဲ့သည္။ တကၠစီယာဥ္ေမာင္း ဦးေန၀င္း လည္းလုိက္လံဖမ္းဆီးစဥ္ ေသနတ္ျဖင့္အပစ္ခံရ၍ ေသဆုံးခဲ့ သည္။

Pages

Subscribe to ၂၀၁၇ လည္ျပန္